Captain Chonlathorn

All posts tagged Captain Chonlathorn

Title: I Found You
Artist: Kacha and Captain
Album: Another
Year: 2017

เกือบไปละนะ ถอดใจละนะ
Geuap bpai la na taut jai la na
I had nearly up, I was discouraged
ก็นึกว่าฉันคงจะไม่เจอ
Gor neuk wah chun kong ja mai jur
I thought I’d never find you
พบสักทีนะเธอ Baby
Pob suk tee na tur baby
I’ve finally found you, baby
เรื่องจริงใช่ไหม ไม่หลอกใช่ไหม
Reuang jing chai mai mai lauk chai mai
This is reality, right? You’re not deceiving me, right?
อย่าหลอกกันนะฉันใจไม่ดี
Yah lauk gun na chun jai mai dee
Don’t deceive me, my heart isn’t good
รอนานเลยนะกว่าเธอคนนี้จะปรากฏตัว
Ror nahn loey na gwah tur kon nee ja bpragot dtua
I was waiting for such a long time until you showed up

(*) สิ้นสุดการตามหา เมื่อมาเจอคนนี้
Sin soot gahn dtahm hah meua mah jur kon nee
I stopped my search when I met you
You’re my destiny
You’re my destiny

(**) I found you, girl
I found you, girl
Found you, girl
Found you, girl
รอตั้งนานนะกว่าจะเจอ
Ror dtung nahn na gwah ja jur
I’ve waited for such a long time until I found you
ขอบคุณฟ้าที่ให้มาเจอเธอคนนี้
Kaup koon fah tee hai mah jur tur kon nee
I thank heaven for letting me find you
I found you, girl
I found you, girl
Found you, girl
Found you, girl
ฉันได้รักเธอสักที
Chun dai ruk tur suk tee
I was finally able to love you
You’re my girl
You’re my girl
คนนี้ที่รอมาแสนนาน
Kon nee tee ror mah saen nahn
The person whom I’ve waited for for so long

I found you, girl, girl, girl
I found you, girl, girl, girl

บอกเธอเลยนะ ใช่เธอเลยนะ
Bauk tur loey na chai ttur loey na
I’m telling you, you’re the one
คนที่ฉันฝันว่าอยากจะเจอ
Kon tee chun fun wah yahk ja jur
The person whom I dreamed of finding
พบสักทีนะเธอ Baby
Pob suk tee na tur baby
I’ve finally found you, baby
Reuang jing chai mai mai lauk chai mai
This is reality, right? You’re not deceiving me, right?
อย่าหลอกกันนะฉันใจไม่ดี
Yah lauk gun na chun jai mai dee
Don’t deceive me, my heart isn’t good
ได้เจอกันแล้วจะกอดเธอคนนี้ไม่ให้หายไป
Dai jur gun laeo ja gaut tur kon nee mai hai bpai
I found you, now I’m hugging you and not letting you go

รู้สึกเหมือนกล้องที่ไม่มีฟิล์ม
Roo seuk meuan glaung tee mai mee film
I felt like a camera without film
เหมือนกับแว่นที่ไม่มีเลนส์
Meuan gup waen tee mai mee lens
Like a glasses frame without lenses
เหมือนเมืองกิมะที่มันไม่เย็น
Meuan meuan hima tee mun mai yen
Like a snow town that isn’t cold
เหมือนกับราเมนที่ไม่มีเส้น
Meuan gup ramen tee mai mee sen
Like ramen without noodles
เหมือนตอนลืมสั่งลืมบอก
Meuan dtaun leum sung leum bauk
It’s like forgetting to mention
ให้เขาใส่หมูชาชู อุตส่าห์ไปถึงเกาหลี
Hai kao sai moo chah choo ootsah bpai teung gao lee
For them to add pork chashu, it’s like trying to go to Korea
แต่ไม่เจอร้านบิงซู ก็รู้ว่าเธอเป็นคนน่ะไม่ใช่ผี
Dtae mai jur rahn bingsu gor roo wah tur bpen kon na mai chai pee
But not finding a bingsu restaurant, but I know you’re a person and not a ghost
แต่มองๆ เท่าไรทำไมไม่เจอสักที
Dtae maung maung tao rai tummai mau jur suk tee
But however much I looked, why didn’t I find you?
เธอรอฉันอยู่ตรงนั้น ฉันรอเธออยู่ตรงนี้
Tur ror chun yoo dtrong nun chun ror tur yoo dtrong nee
You’re waiting for me over there, I’m waiting for you right here
รอกันมาตั้งนานกว่าจะเจอนะ Baby
Ror gun mah dtung nahn gwah ja jur na baby
I’ve waited for so long to find you, baby

(*,**,**,**)

I found you, girl, girl, girl
I found you, girl, girl, girl

   

Lyric & Composed by รัญญ์ณลิณ ดุลยไพบูลย์
Arranged & Produced by ธนพล มหธร

Title: ถ้าเธอไม่รู้ / Tah Tur Mai Roo (If You Don’t Know)
Artist: Captain Chonlathorn (กัปตัน ชลธร)
Album: OST U-Prince Series
Year: 2017

อยากจะยิ้มให้กับเธอเหมือนเดิม
Yahk ja yim hai gup tur meuan derm
I want to smile at you the same way
แม้ว่าเธอไม่รู้เลย ว่ามันมีความหมายยังไง
Mae wah tur mai roo loey wah mun mee kwahm mai yung ngai
Even though you don’t know how meaningful it is
ก็อยากจะยืน ยืนข้างเธอเหมือนเดิม
Gor yahk ja yeun yeun kahng tur meuan derm
I want to stand, stand next to you the same way
ยังจะพอให้ฝันไกล ยังได้อยู่ใกล้ใกล้เธอ
Yung ja por hai fun glai yung dai yoo glai glai tur
It’s still enough to send me fantasizing, being able to be near you

(*) ไม่มีเหตุผลที่ฉันนั้นต้องเฉลย
Mai mee het pon tee chun nun dtaung chaloey
There’s no reason for me to answer
ไม่มีเหตุผลที่ฉันจะพูดความในใจ
Mai mee het pon tee chun ja poot kwahm nai jai
There’s no reason for me to say the things in my heart

(**) ก็ถ้าเธอไม่รู้ ก็ยังได้อยู่ใกล้ใกล้เธอ
Gor tah tur mai roo gor yung dai yoo glai glai tur
Because if you don’t know, I can still be near you
แอบมองตอนเธอเผลอ ก็ไม่ทำให้เธอนั้นลำบากใจ
Aep maung dtaun tur plur gor mai tum hai tur nun lum bahk jai
Secretly looking at you when you’re not paying attention and not bothering you with it
ถ้าเธอไม่รู้ ก็ยังได้ฝันกลางวันอยู่เรื่อยไป
Tah tur mai roo go ryung dai fun glahng wun yoo reuay bpai
If you don’t know, I can still continue daydreaming
เท่านี้ก็เพียงพอแล้ว ที่ฉันนั้นได้เป็นคนที่แอบรักเธอ
Tao nee gor piang por laeo tee chun nun dai bpen kon tee aep ruk tur
Just this is enough, that I’m able to be the person who secretly loves you

อยากมองเธอ มองสบตาอยู่ทุกวัน
Yahk maung tur maung sop dtah yoo took wun
I want to look at you, to look in your eyes every day
และมันคงไม่สำคัญ ว่ามองในฐานะอะไร
Lae mun kong mai sumkun wah maung nai tahna arai
And the status I’m looking at you under isn’t important
อยากมีเธอ เป็นแบบนี้เรื่อยเรื่อยไป
Yahk mee tur bpen baep nee reuay reuay bpai
I want to continue to have you like this
พูดว่ารักอยู่ข้างใน ยังได้อยู่ข้างข้างเธอ
Poot wah ruk yoo kahng nai yung dai yoo kahng kahng tur
If I say I love you inside, I can still be beside you

(*,**,**,**)

   

คำร้อง/ทำนอง : เหมือนเพชร อำมะระ
เรียบเรียง : Bellsnowbear