Budokan

All posts tagged Budokan

Title: ไม่อยากทำให้ลำบากใจ / Mai Yahk Tum Hai Lumbahk Jai (I Don’t Want to Bother You)
Artist: Budokan (บูโดกัน)
Album: ที่ 1 ของใจ / Tee Neung Kaung Jai (#1 of the Heart)
Year: 2006

วันที่เธอนั้นเจอกับเขา วันที่เราต้องเป็นเพื่อนกัน
Wun tee tur nun jur gup kao wun tee rao dtaung bpen peuan gun
When you met her, when we had to be friends
รู้มั๊ยทำให้ฉันเกือบจะร้องไห้
Roo mai tum hai chun geuap ja raung hai
Do you know it almost made me cry?
มีแต่รอยยิ้มให้กับเธอ ยามที่เจอหน้ากันเสมอ
Mee dtae roy yim hai gup tur yahm tee jur nah gun samur
I only smile at you whenever I see you
รู้มั๊ยใจข้างในมันเจ็บแค่ไหน
Roo mai jai kahng nai mun jep kae nai
Do you know how much my heart hurts inside?

(*) เมื่อไหร่ที่เห็นเขาและเธอสองคน
Meua rai tee hen kao lae tur saung kon
Whenever I see you and her
อยากจะตะโกน ว่าใจมันทนไม่ได้
Yahk ja dtagohn wah jai mun ton mai dai
I want to shout that my heart can’t take it

(**) ไม่อยากทำให้ลำบากใจ
Mai yahk tum hai lumbahk jai
I don’t want to bother you
อยากจะเป็นเพื่อนเธอต่อไป เหมือนเก่า
Yahk ja bpen peuan tur dtor bpai meuan gao
I want to keep being your friend like I have been
ก็ได้แต่เก็บมันเอาไว้
Gor dai dtae gep mun ao wai
So I can only keep it in
คำว่ารัก ถ้าพูดออกไป
Kum wah ruk tah poot auk bpai
If I said that I loved you
อาจจะทำให้เราห่างไกล ฉันกลัว
Aht ja tum hai rao hahng glai chun glua
It might make us distant, I’m scared
เก็บไว้ในใจของฉันคนเดียวก็พอ
Gep wai nai jai kaung chun kon diao gor por
Keeping it in my heart alone is enough

ยามที่ต้องอยู่ใกล้ชิดกัน ใจหนึ่งมันอยากเดินหนีไป
Yahm tee dtaung yoo glai chit gun jai neung mun yahk dern nee bpai
When we must be close, one heart wants to run away
เพราะกลัวทำอะไรให้เธอรู้สึก
Pror glua tum arai hai tur roo seuk
Because it’s afraid it will do something to make you feel it
ได้แต่ฝืนยิ้มและข่มใจ พูดอะไรไม่กล้าสบตา
Dai dtae feun yim lae kom jai poot arai mai glah sop dtah
I can only force a smile and suppress my heart, whatever you say, I don’t dare look in your eyes
เพราะฉันกลัวน้ำตา มันอาจจะไหล
Pror chun glua numdtah muna ht ja lai
Because I’m afraid the tears might flow out

(**,*,**,**)

   
คำร้อง : พยัต ภูวิชัย
ทำนอง : พยัต ภูวิชัย
เรียบเรียง : ขจัดภัย กาญจนาภา

Title: ขอให้เหมือนเดิม / Kor Hai Meuan Derm (I Want Things to Remain the Same)
Artist: Budokan
Album: Budokan
Year: 2000

ไม่ต้องรักฉันล้นฟ้า ไม่ต้องหาถ้อยคำหวานๆ
Mai dtaung ruk chun lon fah mai dtaung hah toy kum wahn wahn
There’s no need to love me to the ends of the sky, you don’t have to search for sweet words
อย่างที่เคยบอกกันก็ยังซึ้งอยู่
Yahng tee koey bauk gun gor yung seung yoo
The things you once told me are still with me
ขอแค่รักคำเดียวเท่านั้น หมายถึงฉันคนเดียวเท่านี้
Kor kae ruk kum diao tao nun mai teung chun kon diao tao nee
Just the single word “love” means everything to me
อยากจะฟังอีกทีว่าเธอรักฉัน
Yahk ja fung eek tee wah tur ruk chun
I want to hear it again that you love me

(*) ไม่ต้องรักเท่าฟ้า แต่ขอให้รักเท่าเดิม
Mai dtaung ruk tao fah dtae kor hai ruk tao derm
There’s no need to love me to the sky, but I just ask that you love me the same
ไม่ต้องมีเพิ่มเติม แต่รักไม่น้อยลงไป
Mai dtaum mee perm dterm dtae ruk mai noy long pai
There’s no need to keep adding to things, but don’t let our love decrease
ไม่ต้องรักจนชั่วนิรันดร์ ตราบที่ฉันนั้นยังหายใจ
Mai dtaung ruk jon chua nirun dtrahp tee chun nun yung hai jai
There’s no need to love me for eternity, just as long as I’m still breathing
ขอให้เหมือนเดิม ขอให้เหมือนเดิม
Kor hai meuan derm kor hai meuan derm
I want things to remain the same, I want things to remain the same

ไม่ต้องฝืนตัวเองเพื่อฉัน ไม่ต้องฝันจะเป็นเหมือนใคร
Mai dtaung feun dtua eng peua chun mai dtaung fun ja pen meuan krai
You don’t have to force yourself for me, there’s no need to dream of being like anyone else
ก่อนเคยเป็นอย่างไรก็เป็นเหมือนเก่า
Gaun koey pen yahng rai gor pen meuan gao
However things used to be before, they’re the same
รักเท่านี้ที่เคยให้ไว้ รักเท่าไหนก็ไม่สำคัญ
Ruk tao nee tee koey hai wai ruk tao nai gor mai sumkun
Just the love you once gave me, however much it was isn’t important
บอกว่ายังรักกันต้องการเท่านี้
Bauk wah yung ruk gun dtaung gahn tao nee
All I want is for you to tell me you still love me

(*)

ขอแค่รักคำเดียวเท่านั้น หมายถึงฉันคนเดียวเท่านี้
Kor kae ruk kum diao tao nun mai teung chun kon diao tao nee
Just the single word “love” means everything to me
อยากจะฟังอีกทีว่าเธอรักฉัน
Yahk ja fung eek tee wah tur ruk chun
I want to hear it again that you love me

(*,*)