Bowling Manida

All posts tagged Bowling Manida

Title: ไม่รักเธอ / Mai Ruk Tur (I Don’t Love You)
Artist: Bowling Manida (โบว์ลิ่ง มานิดา)
Album: OST ใจลวง / Jai Luang
Year: 2017

ฉันไม่คิดรักเธอสักวัน
Chun mai kit ruk tur suk wun
I never thought I’d love you for a day
เธอไม่ใช่คนในฝัน
Tur mai chai kon nai fun
You’re not the guy of my dreams
เวลาเจอหน้ากัน ช่างทรมานใจ
Welah jur nah gun chahng toramahn
When I see your face, it’s such torture

ทุกๆคืนฉันภาวนา
Took took keun chun pahwanah
Every night I prayed
ให้เราไม่ต้องเจอกันได้ไหม
Hai rao mai dtaung jur gun dai mai
For us not to have to meet
การกระทำของเธอทำลายจิตใจทุครั้ง
Gahn gratum kaung tur tum lai jit jai took krung
Your actions break my heart every time

(*) แต่ยิ่งนานไป ยิ่งไม่เข้าใจเลย ใจมันเริ่มหวั่นไหว ขึ้นทุกวัน
Dtae ying nahn bpai ying mai kao jai loey jai mun rerm wun wai keun took wun
But the longer this goes on, the more I don’t understand; my heart is starting to tremble more every day
ยิ่งเดิน ให้ไกลให้ไกลเธอแค่ไหน
Ying dern hai glai hai glai tur kae nai
Further away I try to get from you
เหมือนหัวใจ ยิ่งทรมาน
Meuan hua jai ying toramahn
The more it’s like my heart is tortured

(**) หลอก หลอกใจว่ามัน ไม่รักเธอ
Lauk lauk jai wah mun mai ruk tur
I deceive, deceive my heart that I don’t love you
บอก ตอกย้ำเสมอว่าเธอไม่ใช่
Bauk dtauk yum samur wah tur mai chai
I tell myself and always repeat it that you’re not the one
อยาก ห่างไกลจากเธอ เกลียดเธอมากเท่าไหร่
Yahk hahng glai jahk tur gliet tur mahk tao rai
I want to get far away from you, but however much I hate you
หลอกใจตัวเองไม่ไหว
Lauk jai dtua eng mai wai
I can’t deceive my own heart
ความจริงข้างในหัวใจ มันคือรักเธอ
Kwahm jing kahng nai hua jai mun keu ruk tur
The truth in my heart is that I love you

ทุกๆคราบน้ำตาเหล่านั้น
Took took krahp num dtah lao nun
Every tear stain
ฉันต้องทนรับมันถึงเมื่อไหร่
Chun dtaung ton rup mun teung meua rai
How much longer must I endure them?
ความรู้สึกเกลียดเธอ แต่รัก ทั้งหัวใจ
Kwahm roo seuk gliet tur dtae ruk tung hua jai
My feelings are that I hate you, but I love you with all my heart

(*,**,**)

   

คำร้อง/ทำนอง นราธิป ปานแร่
เรียบเรียง YAKOOLZA

Title: ถ้าหากบังเอิญ / Tah Hahk Bungern (If By Chance)
Artist: Bowling Manida (โบว์ลิ่ง มานิดา)
Album: OST อาคม / Ahkom
Year: 2017

เคย แอบคิดทุกวัน ว่าเธอคือคนเดียวกันกับเขาใช่ไหม คนที่ฉัน เคยรักสุดหัวใจ ที่จากกันไปและไม่มีวันคืนมา
Koey aep kit took wun wah tur keu kon diao gun gup kao chai mai kon tee chun koey ruk soot hua jai tee jahk gun bpai lae mai mee wun keun mah
I once secretly thought every day that you were the same as him, right? The person whom I once loved with all my heart, who left me and will never come back

(*) ก็รู้ความจริงแค่เรื่องบังเอิญเท่านั้น เราต้องตื่นจากฝัน ต้องลืมตา
Gor roo kwahm jing kae reuang bungern tao nun rao dtaung dteun jahk fun dtaung leum dtah
I know the truth is just a coincidence, we must wake from this dream, we must open our eyes
แต่ในความฝัน ฉันได้เรียนรู้ว่า เธอมีค่าที่สุดในหัวใจ
Dtae nai kwahm fun chun dai rian roo wah tur mee kah tee soot nai hua jai
But in my dream, I learned that you’re the most valuable thing in my heart

(**) ถ้าหากบังเอิญเธอเหมือนกับเขาเหลือเกิน ขอให้มันบังเอิญให้เราได้รักกันได้ไหม
Tah hahk bung ern tur meuan gup kao leua gern kor hai mun bungern hai rao dai ruk gun dai mai
If by chance you were so much like him, could we perhaps fall in love?
ช่วยมาเติมเต็ม สิ่งที่ขาดหายไป เป็นลมหายใจของกันและกัน
Chuay mah dterm dtem sing tee kaht hai bpai bpen lom hai jai kaung gun lae gun
Please come and fill the things I’m missing, let’s be each other’s breaths

(*,**,**)

   

คำร้อง/ทำนอง The Twin
เรียบเรียง พิทยา พูลดาวทอง

Title: กว่าจะถึงคำว่ารักเธอ / Gwah Ja Teung Kum Wah Ruk Tur (Until I Reach I Love You)
Artist: Bowling Manida (โบว์ลิ่ง มานิดา)
Album: OST บุษบาหน้าตลาด / Bootsabah Nah Dtalaht
Year: 2016

เกลียดใจตัวเองเหลือเกิน ที่ทำไมไม่ยอมพูดไป ปิดบังความจริงข้างในที่ใจรู้สึก
Gliet jai dtua eng leua gern tee tummai mai yaum poot bpai bpit bung kwahm jing kahng nai tee jai roo seuk
I hate my heart so much, why does it refuse to speak? It hides the truth inside that I feel
แอบเจ็บลึกๆ ทุกทีที่เจอ เป็นเพราะฉันทำตัวฉันเองใช่ไหม จึงเป็นแบบนี้
Aep jep leuk leuk took tee tee jur bpen pror chun tum dtua chun eng chai mai jeung bpen baep nee
I’m secretly hurting deep down every time that we meet, it’s because I do this to myself, isn’t it? So I’m like this

(*) กลัวอะไรก็ไม่รู้ บอกเหตุผลใครๆ ไม่ได้เลย ก็เลยต้องนอนกับความเหงาใจ
Glua arai gor mai roo bauk het pon krai krai mai dai loey gor loey dtaung naun gup kwahm ngao jai
I don’t know what I’m afraid of, I can’t tell anyone the reason, so I must sleep with the loneliness

(**) อีกนานไหม ที่ฉันจะกล้าบอกไป อีกนานไหม ที่ฉันไม่เป็นแบบนี้
Eek nahn mai tee chun ja glah bauk bpai eek nahn mai tee chun mai bpen baep nee
How much longer until I dare to tell you? How much longer until I won’t be like this
ไม่รู้ต้องเริ่มต้นจากคำไหน ต้องพูดด้วยคำอะไร กว่าจะถึงคำว่ารักเธอ
Mai roo dtaung rerm dton jahk kum nai dtaung poot duay kum arai gwah ja teung kum wah ruk tur
I don’t know which words I should start with or what words to say until I’ll reach I love you

อยากเป็นคนที่กล้าพอ พูดอะไรที่ใจต้องการ ไม่ต้องทนทรมานเหมือนที่เป็นอยู่
Yahk bpen kon tee glah por poot arai tee jai dtaung gahn mai dtaung ton toramahn meaun tee bpen yoo
I want to be someone who’s brave enough to say whatever her heart wants and not have to endure suffering like I have been
อยากให้รับรู้เรื่องราวในใจ ไม่รู้ต้องรอไปนานเท่าไหร่ที่ฉัน จะกล้าบอกเธอ
Yahk hai rup roo reuang rao nai jai mai roo dtaung ror bpai nahnt ao rai tee chun ja glah bauk tur
I want to acknowledge the things in my heart, I don’t know how much longer I must wait until I’ll be brave enough to tell you

(*,**,**)

   
คำร้อง ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์
ทำนอง /เรียบเรียง ดุริยะ สนองโสต

Title: เสียเวลาว่ะ / Sia Welah Wa (What a Waste of Time)
Artist: Bowling Manida (โบว์ลิ่ง มานิดา)
Album: D.I.Y. by Narongvit
Year: 2007

เฮอะ เสียใจนะเรื่องเล็ก ช้ำใจนะเรื่องเล็ก ไม่ทำให้ถึงตายหรอก
Hur sia jai na reuang lek chum jai na reuang lek mai tum hai teung dtai rauk
Eh, why be sad? It’s a little problem, why be heart-broken? It’s a little problem, it won’t kill me
ฉัน แค่มองผิดเท่านั้น ช่างมันก็แล้วกัน สำคัญตัวผิดแล้วเธอ
Chun kae maung pit tao nun chahng mun gor laeo gun sumkun dtua pit laeo tur
I just looked wrongly, that’s all, forget about it, okay? It was a big mistake

(*) ทิ้งให้วันวันผ่านไป นั่งหายใจไปอย่างนั้น มันอาจจะดีซะกว่า
Ting hai wun wun pahn bpai nung hai jai bpai yahng nun mun aht ja dee sa gwah
Leave the past in the past, Sit and and catch your breath like that, it’ll be better
Oh เวลานั้น มาปันให้เธอรู้ไหม
Oh welah nun mah mah fung hai tur roo mai
Oh, do you know that time I shared with you?

(**) ให้เก็บเรื่องเธอมาคิด เหอะ ฉันว่าเสียเวลาว่ะ
Hai gep reuang tur mah kit hur chun wah sia welah wa
Hanging on to your problems to think about? Eh, what a waste of time
เหอะ ฉันว่าเสียเวลาว่ะ มีอะไร อะไรต้องทำและสำคัญไปมากกว่าเธอ
Hur chun wah sia welah wa mee arai arai dtaung tum lae sumkun bpai mahk gwah tur
Eh, what a waste of time, there’s so much more to do that’s more important than you
เหอะ ฉันว่าเสียเวลาว่ะ เหอะ ฉันว่าเสียเวลาว่ะ เธอไม่มีค่าพอ ไม่มีค่าพอให้คิดเสียเวลา
Hur chun wah sia welah wa hur chun wah sia welah wa tur mai me ekah por mai mee kah por hai kit sia welah
Eh, what a waste of time, eh, what a waste of time, you’re not worth it, not worth me wasting time thinking about

เหงา ให้ตายก็ไม่คิด ไม่มีใครสักนิด ฉันก็ไม่คิดถึงเธอ
Ngao hai dtai gor mai kit mai mee krai suk nit chung or mai kit teung tur
I’m lonely to death, but I don’t think of you, I don’t have anyone, but I don’t miss you
ฉัน ไม่เคยต้องมาเพ้อ เรื่องเธอให้รกใจ ไม่มีคำว่าเสียดาย
Chun mai koey dtaung mah pur reuang tur hai rok jai mai mee kum wah sia dai
I’ll never fantasize about you, your problems cluttered up my heart, I have no regrets

(*,**,*,**)

Title: หัวใจเราเจ็บเท่ากัน / Hua Jai Rao Jep Tao Gun (My Heart Would Hurt Equally)
Artist: Bowling Manida ft. Namm Ronnadet (โบว์ลิ่ง มานิดา Feat.แหนม รณเดช)
Album: OST ทางผ่านกามเทพ / Tahng Pahn Gahm Tayp
Year: 2015

คำถาม ที่มันยังไร้คำตอบ ความรัก ที่มันยังคงไร้ทางออก
Kum tahm tee mun yung rai kum dtaup kwahm ruk tee mun yung kong rai tahng auk
A question that’s still without an answer, a love that’s still without an exit
ไม่รู้ พรุ่งนี้จะยอมปล่อยมือเธอไปหรือไปต่อ กดดัน ที่ยังครึ่งๆ กลางๆ
Mai roo proong nee ja yaum bploy meu tur bpai reu bpai dtor got dun tee yung kreung kreung glahng glahng
I don’t know if tomorrow I will agree to let go of your hand or continue on, or continue on forcing what is still incomplete

(*) อยู่อย่างสับสน ทนมองเธอทุกวันด้วยความปวดร้าวใจ
Yoo yahng sup son ton maung tur took wun duay kwahm bpuat rao
Living confused, enduring looking at you every day with a broken heart

(**) ก็รู้ รักกันมันมีแต่หวั่นไหว
Gor roo ruk gun mun mee dtae wun wai
I know our love has only instability
แต่รู้ เลิกกันก็คงต้องเสียใจ
Dtae roo lerk gun gor kong dtaung sia jai
But I know breaking up will be sad
อึดอัดใจทุกคืนวัน สับสนในใจ ไม่รู้จะต้องตัดใจเลือกทางไหน
Eut ut jai took keun wun sup son nai jai mai roo ja dtaung dtut jai leuak tahng nai
Frustrated every day and night, confused in my heart, I don’t know which path I must choose
จะรักหรือเลิก หัวใจก็เจ็บเท่ากัน (สุดท้ายก็รักกันไปอย่างทรมาน..)
Ja ruk reu lerk hua jai gor jep tao gun (soot tai gor jep gun bpai yahng toramahn
If I loved you or broke up with you, my heart would hurt equally (in the end, our love continues in torture)

ยอมรับ ว่ามันคือโชคชะตา ยอมรับ ว่าฟ้าให้เราพบเจอกัน
Yaum rup wah mun keu chohk chadtah yaum rup wah fah hai rao pob jur gun
I accept that it’s destiny, I accept that heaven made us meet
แต่ฟ้า ให้รักกันไปเจ็บไป ทำไมถึงแกล้งกัน อยากมี สักวันที่ฟ้าเป็นใจ
Dtae fah hai ruk gun bpai jep bpai tummai teung glaeng gun yahk mee suk wun tee fah bpen jai
But heaven made us love each other and hurt, why does it tease us? I want to have a day where heaven is nice to me

(*,**,**)

   
คำร้อง สารภี ศิริสัมพันธ์
ทำนอง/เรียบเรียง เต็น ธีรภัค

Title: ไหล่ข้างซ้าย / Lai Kahng Sai (Left Shoulder)
Artist: Bowling Manida (โบว์ลิ่ง มานิดา)
Album: OST นางร้ายที่รัก / Nahng Rai Tee Ruk
Year: 2015

ที่ดูเหมือนฉันร้าย และชอบเอาแต่ใจ
Tee doo meuan chun rai lae chaup ao dtae jai
It seems like I’m bad and like being selfish
ไม่สนใครๆ จะว่าไง รู้ไหมข้างในมีแต่ความเดียวดายสับสนในใจ
Mai son krai krai ja wah ngai roo mai kahng nai mee dtae kwahm diao dai sup son nai jai
Like I don’t care what anyone else says, but do you know that inside I have only loneliness confusing me in my heart?

(*) ที่ดูว่าเข้มแข็ง ทุกเรื่องดูมั่นใจ
Tee doo wah kem kaeng took reuang doo mun jai
It seems like I’m strong, I seem confident in every matter
ไม่เคยเกรงกลัวยอมแพ้ให้ใครๆ รู้ไหมข้างในมันอ่อนแอเกินกว่าใครจะเข้าใจ
Mai koey greng glua yaum pae hai krai krai roo mai kahng nai mun aun ae gern gwah krai ja kao jai
Like I’ve never been fearful or given in to anyone, but do you know that inside I’m too weak for anyone to understand?

(**) มองให้ลึกซึ้ง ให้ถึงข้างในใจ เธอจะได้เห็นตัวจริง
Maung hai leuk seung hai teung kahng nai jai tur ja dai hen dtua jing
Look deep inside, inside my heart, and you’ll see the real me
ไหล่ข้างซ้ายฉัน ก็อยากให้ใครมาพิง ที่จริงไม่เป็นอย่างที่เห็นเลย
Lai kahng sai chun gor yahk hai krai mah ping tee jing mai bpen yahng tee hen loey
My left shoulder wants someone to lean against it, in reality, things aren’t like they seem

(***) (แค่) อยากมีใครสักคนเข้าใจ ไม่มองกันว่าร้าย ทั้งปี
(Kae) yahk mee krai suk kon kao jai mai maung gun wah rai tung bpee
I (just) want someone to understand, who won’t look at me like I’m bad all year
แค่อยากมีใครสักคนมองตา ทุกนาที จะมีคนนี้ให้เจอบ้างไหม
Kae yahk mee krai suk kon maung dtah took nahtee ja mee kon nee hai jur bahng mai
I just want someone to look me in the eyes at every moment, does a person like this exist for me to find?
ก็อยากมีใครสักคนเข้าใจ และจะเป็นเธอได้ไหม ช่วยฉันที
Gor yahk mee krai suk kon kao jai lae ja bpen tur dai mai chuay chun tee
I want someone who understands, can that be you? Help me
ไม่อยากต้องอยู่คนเดียวนานๆ เหมือนทุกที
Mai yahk dtaung yoo kon diao nahn nahn meuan took tee
I don’t want to be alone for a long time like always
อยากมีหนึ่งคนดีๆ ให้พักพิงใจทุกๆ วัน
Yahk mee neung kon dee dee hai puk ping jai took took wun
I want a good man to let me rest my heart against every day

(*,**,***,***)

   
คำร้อง ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์ Lyrics: Narongvit Taychanawat
ทำนอง/เรียบเรียง มุรธา ร่วมรักษ์ Melody/Arrangement: Muratha Ruamrak

Title: หากฉัน / Hahk Chun (If I)
Artist: Bowling Manida
Album: OST ทางเดินแห่งรัก / Tahng Dern Haeng Ruk
Year: 2014

หากฉันยอมรับฟังเธอให้มากหน่อย อย่างน้อยก็คงดีกว่านี้
Hahk chun yaum rup fung tur hai mahk noy yahng noy gor kong dee gwah nee
If I had agreed to listen to you more, at least things would have been better
หากฉันไม่ใช้อารมณ์ ตัดสินก็น่าจะดี คงไม่มีใครเสียใจ อย่างที่มันเป็นเช่นนี้เลย
Hahk chun mai chai ahrom dtut sin gor nah ja dee kong mai mee krai sia jai yahng tee mun bpen chen nee loey
If I hadn’t used my mood to decide, it would have been better, no one would have been hurt like this

หากฉันประคับประคองมันสักหน่อย อย่างน้อยก็มีกันต่อไป
Hahk chun bprakup bprakaung mun suk noy yahng noy gor mee gun dtor bpai
If I had supported things at all, at least we’d still have each other
หากฉันค่อยๆ พูดจา ไม่หาเรื่องมากเกินไป คงจะมีวันที่ดี ไม่ต้องปวดใจ
Hahk chun koy koy poot jah mai hah reuang mahk gern bpai kong ja mee wun tee dee mai dtaung bpuat jai
If I had kept speaking and not searching for more problems, we’d have good days, there’d be no need for broken hearts

(*) ยังรักฉันไหมหรือว่าเธอหมดเยื่อใย ยังหวงฉันไหมหรือว่าเธอเปลี่ยนไป
Yung ruk chun mai reu wah tur mot yeua yai yung huang chun mai reu wah tur bplian bpai
Do you still love me, or are you out of feelings for me? Are you still possessive of me, or have you changed?
ไม่รู้ว่าพอมีทางจะพูดจากันได้ไหม หากเธอนั้นยังมีใจช่วยกลับมารักกัน
Mai roo wah por mee tahng ja poot jah gun dai mai hahk tur nun yung mee jai chuay glup mah ruk gun
I don’t know if it’s enough to have a way to speak to you, if you still have feelings for me, please come back and love me

(**) ได้ไหมก่อนที่อะไรจะสายไป บอกฉันว่าฉันควรทำอย่างไร
Dai mai gaun tee arai ja sai bpai bauk chun wah chun kuan tum yahng rai
Please, before it’s too late, tell me what I should do
หากฉันขอร้องตรงๆ เธอนั้นจะว่ายังไง เธอจะยินดีหรือเธอจะไม่ใส่ใจ
Hahk chun kor raung dtrong dtrong tur nun ja wah yung ngai tur ja yin dee reu tur ja mai sai jai
If I straight up begged, what would you say? Would you be happy or not pay attention?
(เธอจะยังคงรักกัน หรือเธอเปลี่ยนไป)
(Tur ja yung kong ruk gun reu tur bplian bpai)
(Do you still love me, or have you changed?)

(*, **)

Title: เกลียด / Gliet (Hate)
Artist: Bowling Manida
Album: OST ไฟรักเพลิงแค้น / Fai Ruk Plerng Kaen
Year: 2014

ไม่ควรมีใจก็รู้ รู้ดีแก่ใจก็ยังทำ
Mai kuan mee jai gor roo roo dee gae jai gor yung tum
I shouldn’t have feelings for you, I know, I know full well, but I still do
ก็เลยต้องเจ็บซ้ำๆ ไม่รู้จะทำอย่างไร
Gor loey dtaung jep sum sum mai roo ja tum yahng rai
So I must repeatedly get hurt, I don’t know what to do

ยิ่งรักยิ่งทำให้ฉันนั้นยิ่งปวดใจ
Ying ruk ying tum hai chun nun ying bpuat jai
The more I love you, the more it breaks my heart even more
เพราะมองทางไหนไม่เห็นอนาคตเลย
Pror maung tahng nai mai hen anahkot loey
Because whichever way I look, I can’t see the future

(*) ฉันเกลียดตัวเองที่เผลอใจ ไม่รู้ทำไมต้องรักเธอ
Chun gliet dtua eng tee plur jai mai roo tummai dtaung ruk tur
I hate myself for being careless, I don’t know why I must love you
เกลียดที่ต้องเจอ เกลียดที่มีเธอเต็มหัวใจ
Gliet tee dtaung jur gliet tee mee tur dtem hua jai
I hate that I must face it, I hate that I have you filling my heart
พยายามเพียงใดใจฉันก็ยังรักเธอไม่เปลี่ยนไ­ปไหน
Payayahm piang dai jai chun gor yung ruk tur mai bplian bpai nai
However much I try, my heart still loves you, never changing
เกลียดความรู้สึกที่ต้องทำใจ ให้ลืมเธอไปทั้งๆที่ยังห่วงใย
Gliet kwahm roo seuk tee dtaung tum jai hai leum tur bpai tung tung tee yung huang yai
I hate the feeling that I must accept, I want to forget you, even you I still worry about you

มันมองทางไปไม่เห็น หนทางที่เดินช่างมืดมน
Mun maung tahng bpai mai hen hon tahng tee dern chahng meut mon
Whichever way I look, I can’t see, the path I’m traveling is so dark
ไม่เคยจะมีสักหน ที่ฟ้าจะดูเป็นใจ
Mai koey ja mee suk hon tee fah ja doo bpen jai
I’ll never have a time where heaven will seem like my desires

ยิ่งรักยิ่งทำให้ฉันนั้นยิ่งปวดใจมากมายเห­ลือเกิน
Ying ruk ying tum hai chun nun ying bpuat jai mahk mai leua gern
The more I love you, the more it makes my heart break so much
เพราะมองทางไหนไม่เห็นอนาคตเลย
Pror maung tahng nai mai hen anahkot loey
Because whichever way I look, I can’t see the future

(*,*)

เกลียดความรู้สึกที่ต้องทำใจ ให้ลืมเธอไปทั้งๆที่ยังห่วงใย
Gliet kwahm roo seuk tee dtaung tum jai hai leum tur bpai tung tung tee yung huang yai
I hate the feeling that I must accept, I want to forget you, even you I still worry about you

Title: คนลืมช้า / Kon Leum Chah (People Forget Slowly)
Artist: Bowling Manida
Album: Strike
Year: 2012

ถ้าถามว่ายังคงโกรธไหม ตอบเธอได้ว่าไม่มี
Tah tahm wah yung kong groht mai dtaup tur dai wah mai mee
If you ask if I’m still lonely, I’d answer you that I wasn’t
เนิ่นนานจนวันนี้ ตั้งแต่เธอทิ้งไป
Nern nahn jon wun nee dtung dtae tur ting bpai
It’s been so long to this day since you left me
แต่ที่หลบไม่พบเจอ ไม่อยากคุยกับเธอ
Dtae tee lop mai pob jur mai yahk kooey gup tur
But I avoid meeting you, I don’t want to talk to you
เพราะยังไม่มั่นใจ ว่าอยู่ใกล้ๆ ได้โดยไม่มีน้ำตา
Pror yung mai mun jai wah yoo glai glai dai doy mai mee num dtah
Because I’m still not certain if I can be near you without crying

(*) ไม่รู้ทำไมเป็นอย่างนี้ ยังคงคิดว่ามีเรา
Mai roo tummai bpen yahng nee yung kong kit wah mee rao
I don’t know why I’m like this, I’m still thinking that we’re together
จดจำทุกเรื่องราว เหมือนเพิ่งผ่านพ้นมา
Jot jum took reuang rao meuan perng pahn pon mah
I remember every moment like it just happened
คนที่เคยความจำไม่ดี กลับยังจำแต่เธอคนนี้
Kon tee koey kwahm jum mai dee glup yung jum dtae tur kon nee
The person who once had a bad memory ended up still remembering only you
ชัดเจนยิ่งกว่า แม้อยากลืมเท่าใด
Chut jen ying gwah mae yahk leum tao dai
The clearer it gets, even though I want to forget it all

(**) ไม่โทษที่เธอทิ้ง จริงๆ นะ
Mai toht tee tur ting jing jing na
It’s really not your fault that you left
คนไม่รักก็ต้องไป
Kon mai ruk gor dtaung bpai
If someone doesn’t love someone, they must leave
ไม่ได้เกลียดไม่โกรธใครๆ สาบาน
Mai dai gliet mai groht krai krai sahbahn
I don’t hate you, I’m not angry at anyone, I swear

(***) แค่เกลียดตัวเองที่ลืมช้า มันลืมช้า
Kae gliet dtua eng tee leum chah mun leum chah
I just hate myself for being slow at forgetting, slow at forgetting
เก่งแต่จำอะไรบ้าบอ
Geng dtae jum arai bah bor
I’m only good at remembering insane things
ยังอยู่กับคำว่าเฝ้ารอ ยังจำว่าเคยรักใคร
Yung yoo gup kum wah fao ror yung jum wah koey ruk krai
Still living with the words I’ve been waiting for, still remembering who I once loved

(****) อยู่กับช่วงเวลา ที่รู้ว่าเอากลับมาไม่ได้
Yoo gup chuang welah tee roo wah ao glup mah mai dai
Living with the time, knowing I can’t take it back
เหมือนมันยังจำติด คิดว่าคงลืมง่าย
Meuan mun yung jum dtit kit wah kong leum ngai
It’s like I’m still stuck remembering, I thought forgetting would be easy
แต่ทำอย่างไร ก็ไม่อาจลืม
Dtae tum yahng rai gor mai aht leum
But whatever I do, I won’t forget

(*,**,***,****)

บางอย่างคนเราฝังใจ ไม่เท่ากัน
Bahng yahng kon rao fung jai mai tao gun
Sometimes, we as humans don’t get the same feelings
เธอเป็นคนที่ทิ้งกันไป
Tur bpen kon tee ting gun bpai
You’re the person who left me
เธอคงลืมง่ายๆ ไม่นานอย่างฉัน
Tur kong leum ngai ngai mai nahn yahng chun
You’ve probably forgotten easily, like me, soon

แต่เกลียดตัวเองที่ลืมช้า มันลืมช้า
Dtae gliet dtua eng tee leum chah mun leum chah
But I hate myself for being slow at forgetting, slow at forgetting
จดจำอะไรบ้าบอ คนไม่รักก็ยังตั้งหน้ารอ
Jot juma rai bah bor kon mai ruk gor yung dtung nah ror
I remember insane things, I’m still waiting for the person who doesn’t love me
ไม่รู้จะเอาอะไร
Mai roo ja ao arai
I don’t know what I want

(****)
นี่นานเท่าไร ก็ไม่อาจลืม
Nee nahn tao rai gor mai aht leum
However long it’ll be, I won’t forget

สิ่งอื่นดีๆ ที่ควรจำไว้กลับไม่จำ
sing eun dee dee tee kuan jum wai glup mai jum
Other good things I should remember, I end up forgetting
แต่คนบางคนที่ทำให้ช้ำ ก็ไม่ยอมลืม
Dtae kon bahng kon tee tum hai chum gor mai yaum leum
But some people who hurt me, I refuse to forget

Title: ห้ามใจไม่อยู่ / Hahm Jai Mai Yoo (I Can’t Hold Back)
Artist: Bowling Manida
Album: OST หงส์สะบัดลาย / Hong Sa But Lai
Year: 2012

รู้อยู่เต็มหัวใจ ว่าควรรักใคร
Roo yoo dtem hua jai wah kuan ruk krai
I know with all my heart who I should love
และเขานั้นก็ควรไม่ใช่เธอ
Lae kao nun gor kuan mai chai tur
And that person shouldn’t be you
รู้แต่ก็เผลอใจทุกครั้ง
Roo dtae gor plur jai took krung
I know, but I’m careless every time
ยิ่งนับวันยิ่งผูกพัน ทั้งทั้งที่มันไม่ควร
Ying nup wun ying pook pun tung tung tee mun mai kuan
The more I count the days, the more we become connected, though we shouldn’t

รักก่อตัวเมื่อไร ก็ไม่เข้าใจ
Ruk gor dtua meua rai gor mai kao jai
Whenever love begins to form, I don’t understand
ไม่รู้ว่าทำไมเป็นแบบนี้
Mai roo wah tummai pen baep nee
I don’t know why it’s like this
ฉันเป็นคนไม่ดีใช่ไหม
Chun pen kon mai dee chai mai
I’m a bad person, aren’t I?
ที่รักเธอไปง่ายดาย ทั้งทั้งที่มีอีกคนที่ห่วง
Tee ruk tur pai ngai dai tung tung tee mee eek kon tee huang
That I can love you so easily, even though there’s someone else worried about me

(*) ยิ่งใกล้กัน ยิ่งห้ามใจไว้ไม่อยู่
Ying glai gun ying hahm jai wai mai yoo
The closer we get, the more I can’t hold back
ไม่รู้จะทำยังไง ไม่ให้รักเธอ
Mai roo ja tum yung ngai mai hai ruk tur
I don’t know what to do to stop myself from loving you
ยิ่งกลั้นใจ ยิ่งหนีไปก็ยิ่งเจอ ไม่เข้าใจ
Ying glun jai ying nee pai gor ying jur mai kao jai
The more I hold my breath, the more I flee, the more I see you, I don’t understand
ฉันควรต้องทำยังไง
Chun kuan dtaung tum yung ngai
What should I do?
นับวันยิ่งใจละลาย เกินจะถอนตัว
Nup wun ying jai lalai gern ja taun dtua
Counting the days, the more my melting heart will be too much to resist

รักแบ่งเป็นสองทาง ให้ตัดสินใจ
Ruk baeng pen saung tahng hai dtut sin jai
Love has divided into two ways I have to decide on
ไม่รู้เลยจริงจริงจะเลือกใคร
Mai roo loey jing jing ja leuak krai
I really don’t know who to pick
ฉันผิดที่รักเธอใช่ไหม ที่ไม่ควบคุมจิตใจ
Chun pit tee ruk tur chai mai tee mai kuap koom jit jai
It’s wrong of me to love you, right? That I can’t control my mind
ยอมให้อารมณ์อ่อนไหวเข้ามา
Yaum hai arom aun wai kao mah
Giving in to the feeling of weakness

(*,*)

ฉันควรต้องทำยังไง
Chun kuan dtaung tum yung ngai
What should I do?
หัวใจไม่ยอมฟังใคร เพราะมันรักเธอ
Hua jai mai yaum fung krai pror mun ruk tur
My heart refuses to listen to anyone because it loves you