Bodyslam

All posts tagged Bodyslam

Title: ความหมาย / Kwahm Mai (Meaning)
Artist: Bodyslam
Album: วิชาตัวเบา / Wicha Dtua Bao
Year: 2018

เอื้อมคว้า เก็บดวงดาวหมดฟ้า
Euam kwah gep duang dao mot fah
Reaching out, collecting the stars that fill the sky
ครอบครองท้องนภา นั้นเพื่ออะไร
Kraup kraung taung napah nun peua arai
Why possess the sky?
สิ่งที่ใฝ่ฝัน หากเป็นจริงตามนั้น
Sing tee fai fun hahk bpen jing dtahm nun
If the things we dream of became true shortly after
อาจจะไม่สำคัญ ถ้าไร้ ซึ่งคนเข้าใจ
Aht ja mai sumkun tah rai seung kon kao jai
They might not be important if we’re lacking someone who understands
และหากไม่มีใครเคียงข้างกาย
Lae hahk mai mee krai kiang kahng gai
And if we don’t have anyone at our side

แค่บางครั้ง เพียงได้มองรอยยิ้ม
Kae bahng krung piang dai maung roy yim
Sometimes, just seeing your smile
ได้ยินเสียงของเธอ หัวเราะเบาๆ
Dai yin siang kaung tur hua ror bao bao
Hearing your voice laughing gently
ก็ยังเป็นทุกครั้ง ที่ใจคนๆนี้
Gor yung bpen took krung tee jai kon kon nee
Is still everything to my heart
ได้เจอเรื่องดีๆ ได้ลบเลือน ความปวดร้าว
Dai jur reuang dee dee dai lop leuan kwahm bpuat rao
I can face good things, I can erase the pain
เพราะเธอคือสิ่งที่เยียวยาหัวใจ
Pror tur keu sing tee yiao yah hua jai
Because you’re the thing that takes care of my heart

(*) มองตรงไปข้างหน้า
Maung dtrong bpai kahng nah
Looking straight ahead
ไขว่คว้าเพียงความว่างเปล่า ไม่มีจุดหมาย
Kwai kwah piang kwahm wahng bplao mai mee joot mai
I was grabbing only emptiness, it was pointless
ยิ่งหายิ่งพยามเท่าไหร่ ยิ่งไม่เจอ
Ying hah ying payahm tao rai ying mai jur
The more I searched, the more I tried, the more I didn’t find it
แต่กลับมามองข้างๆ
Dtae glup mah maung kahn gkahng
But I ended up looking beside me
ตรงนี้คือทุกอย่าง ที่มีความหมาย
Dtrong nee keu took yahng tee mee kwahm mai
Right here is everything that’s meaningful
แค่รู้เพียงหันมาเมื่อใด ยังเห็นเธอ
Kae roo piang hun mah meua dai yung hen tur
Just knowing that whenever I look, I’ll still see you

กับวันที่เหนื่อยเหลือเกิน แรงไม่มีเหลือพอ
Gup wun tee neuay leua gern raeng mai mee leua por
With the days I’m so tired without enough strength left
รู้ว่าเธอรอ รู้ว่าได้พักใจ
Roo wah tur ror roo wah dai puk jai
I know you’re waiting, I know I can rest my heart
ยังมีเธอข้างๆ อย่างนี้ เสมอ
Yung mee tur kahng kahng yahng nee samur
I still have you beside me like this, always

(*)
สุดท้ายหัวใจต้องการแค่นี้ แค่รักเธอ
Soot tai hua jai dtaung gahn kae nee kae ruk tur
In the end, this is all my heart needs, just to love you

Title: ผักบุ้งลอยฟ้า / Buk Boong Loy Fah (Morning Glories Floating in the Sky)
Artist: Bodyslam
Album: วิชาตัวเบา / Wicha Dtua Bao
Year: 2018

ไร้แรงต้านทาน
Rai raeng dtahn tahn
Without the power to resist
ฝืนความจริงที่โหดร้าย
Feun kwahm jing tee hoht rai
Opposing the cruel reality
ได้รู้ซึ้งในความหมาย
Dai roo seung nai kwahm mai
Able to know the meaning
ฉากสุดท้ายความฝัน
Chahk soot tai kwahm fun
Of the final scene of the dream
ดวงดาวที่ลอยเกลื่อนฟ้า
Duang dao tee loy kleuan fah
The stars that float in the sky
ฉาบแสงแต้มเติมท้องนภา
Chahp saeng dtaem dterm taung napah
The glaze of light smeared over the sky
แม้โรยแรงมืดมิดยังอยู่ตรงนั้น
Mae roy raeng meut mit yung yoo dtrong nun
Even when it’s dark and I’m losing strength, it’s still right there

(*) นาทีที่ลอยอยู่บนฟ้าเพียงข้ามคืน
Nahtee tee loy yoo bon fah piang kahm keun
The moment it’s floating up in the sky, only at night
สักครั้งที่ใครเหลียวมองใครเลยจะรู้
Suk krung tee krai liao maung krai loey ja roo
Any time that anyone turns and looks, they’ll know

ร้ายดีแค่ไหนต้องขอบคุณความรัก
Rai dee kae nai dtaung kaup koon kwahm ruk
However good or bad it’s been, I must thank love
เศษดินที่ลอยขึ้นฟ้า
Set din tee loy keun fah
The pieces of earth that float up to the sky
สุดฝืนสิ้นแรงร่วงลงมา
Soot feun sin raeng ruang long mah
Resisting, exhausted, then falling down
เพราะมีเธอคนนี้ที่ยังยอมรับ
Pror mee tur kon nee tee yung yaum rup
Because I have you who still accepts me

(*)

(**) ก็แค่ผักบุ้งที่ลอยฟ้าเพียงชั่วคราว
Gor kae puk boong te eloy fah piang chua krao
Just a morning glory that’s floating temporarily in the sky
สุดท้ายชีวิตคล้ายดาวต้องตกลงดิน
Soot tai cheewit klai dao dtaung dtok long din
In the end, life, like a star, must fall down to earth
พ่ายแพ้ซึ่งแรงดึงดูด
Pai pae seung raeng deung doot
Defeated by the power attracting it

ไฟสีแดงลุกโชนบนกระทะ
Fai see daeng look chohn bon grata
A red flame blazes on a pan
ดั่งไฟการแสดงสาดแสงมาปะทะ
Dung fai gahn sadaeng saht saeng mah bpata
Like a light show dashing lights everywhere
ถูกหั่นถูกผัดปรุงรสกะระยะ
Took hun took put bproong rot garaya
Every piece, every powder seasons with time
เพื่อจะโยนขึ้นฟ้าใครสูงคือชนะ
Peua ja yohn keun fah krai soong keu chana
To throw it up to the sky, whoever is highest is the winner

ผู้คนโอชะปรบมือเกรียวกราว
Poo kon oh chabprop meu griao grao
People unanimously applaud
อิ่มท้องอิ่มตาแหงนหน้ามองดุจดาว
Im taung im dtah ngaen nah maung doot dao
Full stomachs, full eyes, looking up at the stars
แต่สิ่งใดขึ้นฟ้าย่อมหล่นร่วงกราว
Dtae sing dai keun fah yaum lon ruang grao
But anything that goes up in the sky is likely to fall back down
เมื่อสิ้นเสียงปรบมือก็แค่อาหารหวานคาว
Meua sin siang bprop meu gor kae ahhahn wahn kao
When the sound of applause stops, it’s just a sweet dessert

ไม่ยืนยาวหรืออนันตกาล
Mai yeun yao reu anungahn
It’s not long-lasting or infinite
ลอยฟ้าแค่ชั่วคราวดิ่งอีกฟากอาคาร
Loy fah kae chua krao ding eek fahk ahkahn
Floating in the sky is just temporary, then it falls back down to the ground
หลังจบการแสดงก่อนจะเริ่มรับประทาน
Lung jop gahn sadaeng gaun ja rerm rup bpratahn
After finishing the performance, before starting to eat
ผักบุ้งแค่อยากขอบคุณคนรอรับฉันลงจาน
Puk boong kae yahk kaup koon kon ror rup chun long jahn
The morning glories just want to thank the people who waited to receive me on their plate

(*,**)

เกิดมาจากดิน กลับไปสู่ดิน
Gert mah jahk din glup bpai soo din
Born from the earth and returning to the earth
เพียงผักบุ้งลอยฟ้าหาได้มีปีกบิน
Piang puk boon gloy fah hah dai mee bpeek bin
Just morning glories floating in the sky, searching for wings to fly
เกิดมาจากน้ำจากสายธารา
Gert mah jahk num jahk sai tahrah
Born from water and returning to the river
เพียงผักบุ้งลอยฟ้าหาใช่ดวงดารา
Piang puk boong loy fah hah chai duang dahrah
Just morning glories floating in the sky, not stars

เกิดมาจากโคลนถูกเด็ดจากแอ่ง
Gert mah jahk klohn took det jahk aeng
Born from mud, plucked from a lake
ยินดีที่ได้มีค่าได้รับรสปรุงแต่ง
Yin dee tee dai mee kah dai rup rot bproong dtaeng
Happy to be valuable, to be flavored
เกิดมาจากพื้นงอกจากบาดาล
Gert mah jahk peun ngauk jahk bahdahn
Born from the ground, sprouting from the earth
ในวันที่ลอยฟ้าได้โปรดรับฉันลงจาน
Nai wun tee loy fah dai bproht rup chun long jahn
When I’m floating in the sky, please accept me onto your plate
รักยังไม่ห่างหาย
Ruk yung mai hahng hai
Love still hasn’t vanished

Title: เช้าที่ดวงตะวันไม่เคยส่องแสง / Chao Tee Duang Dtawun Mai Koey Saung Saeng (The Morning the Sun Never Shone)
Artist: Bodyslam
Album: วิชาตัวเบา / Wicha Dtua Bao
Year: 2018

เช้าที่ดวงอาทิตย์ไม่เคยส่องแสง เพียงลำพังเดินทางท่ามกลาง ห่าฝนลมแรง
Chao tee duang ahtit mai koey saung saeng paing lumpung dern tahng tahm glahng hah fon lom raeng
The morning that the sun never shone, I was all alone, travelling in the middle of a rainstorm
ฝันเล็กๆ กำลังมอดไป เหนื่อยล้าเหลือเกินหัวใจ จะหยัดยืน ได้อีกสักเท่าไหร่
Fun lek lek gumlung maut bpai neuay lah leua gern hua jai ja yut yeun dai eek suk tao rai
Small dreams are dying out, I’m so exhausted, how much longer will my heart withstand this?

ขอบฝัน เหน็บหนาว วันที่คนบนฟ้าไม่เคยเห็นใจ
Kaup fun nep nao wun tee kon bon fah mai koey hen jai
The limit of dreams, so cold, the day that the person up in heaven never took sympathy on me
วันที่โลก ทั้งใบไมเคยอยู่เคียงข้างกัน
Wun tee lohk tung bai mai koey yoo kiang kahng gun
The day the world was never on my side

(*) จะมีบ้างไหม แค่ใครคนนึง กับแววตาที่พร้อมเข้าใจ
Ja mee bahng mai kae krai kon enung gup waew dtah tee praum kao jai
Will there be a single person with a gaze that’s ready to understand?
ที่คอยตักเตือนซักครั้ง ในนาทีที่ฉันหลงทาง
Tee koy dtuk dteuan suk krung nai nahtee tee chun long tahng
Who will keep reminding me during the moments that I’m lost?
อย่างน้อยบางคำ จากใครบางคน พังกำแพงบาดแผลในใจ
Yahng noy bahng kum jahk krai bahng kon pung gumpaeng baht plae nai jai
At least some words from some person, breaking down the barriers of the wounds in my heart
ในวันที่ยังไม่สาย วันที่ฉันยังพอเยียวยา มีไหม
Nai wun tee yung mai sai wun tee chun yung por yiao yah mee mai
When it’s still not too late, while I’m still being treated, do they exist?

ไม่เคยมีครบครันเหมือนดั่งผู้ใด ไม่เคยมีสักคราวครอบครัว ห้อมล้อมรอบกาย
Mai koey mee krop krun meuan dung poo dai mai koey mee suk krao kraup krua haum laum raup gai
I’ve never been completed like other people, I’ve never once had family surrounding me
มีเพียงลำพังชีวิตลำเค็ญ แต่ไร้ซึ่งคนเข้าใจ ใครที่ขีดชะตา ใครจะชี้ทางออก สุดท้าย
Mee piang lumpung cheeiwt lum den dtae rai seung kon kao jai krai tee keet chadtah krai ja chee tahng auk soot tai
I’m only alone, living in poverty, but without someone who understands, who has determined destiny? Who will point out the final exit?
เหน็บหนาว แตกร้าว เกินกว่าคนๆนี่ จะแบกทุกอย่าง
Nep nao dtaek rao gern gwah kon kon nee ja baek took yahng
Cold, breaking, it’s too much for me to bear everything
เหมือนชีวิตนี้มัน กำลังอับปราง
Meuan cheewit nee mun gumlung up bprahng
It’s like my life is capsizing

(*,*)

Title: ทฤษฎีวัคซีน / Tritsadtee Vaccine (The Theory of Vaccines)
Artist: Bodyslam
Album: วิชาตัวเบา / Wicha Dtua Bao
Year: 2018

On a pile of dreams, on pain and tears
What destroyed me made me stronger

(*) With millions of deceptive words that hurt me
With suffering that I still remember and hang on to
It won’t be erased until the day I die
Every story that has happened
With every mark that made you stab me
If you don’t hurt, you don’t know

(**) You gave me a vaccine for life, you gave me a vaccine for love
Even though it might hurt, it might be torture
Let every truth from yesterday
Remind me until I understand, I must thank you for hurting me

Who would have thought that you’d do that to me because you loved me?
That your actions of that day were you loving me?

(*,**)

I must thank you for once loving me

   

No streaming audio for this anywhere and I couldn’t find official lyrics, just an image file from a website with what I assume to be the correct lyrics, but I have no way of checking, so sorry if there’s any errors

Title: ไม่แก่ตาย / Mai Gae Dtai (Not Getting Old and Dying)
Artist: Bodyslam
Album: วิชาตัวเบา / Wicha Dtua Bao
Year: 2018

ถึงวันหนึ่ง ไม่มีใครจะค้านเวลา ต้องเหี่ยวเฉา ต้องร่วงโรยรา ไม่กลับมา ยอมรับมัน
Teung wun neung mai mee rkai ja dahn welah dtaung hiao chao dtaung ruang roy rah mai glup mah yaum rup mun
Until one day, no one can oppose time, we wither and wilt, it never comes back, accept it
ถึงที่สุด ใจดวงนี้ จะเต้นต่อไป เส้นทางนี้จะยาวหรือไกล ขนาดไหน เดินต่อไป
Teung tee soot jai duang nee ja dten dtor bpai sen tahng nee ja yao reu glai kanaht nai dern dtor bpai
Until the end, my heart will keep beating, however long this road is, I’ll keep walking

ตื่น ลืมตา กี่ครั้ง โลกใบเก่า มองตรงไหน ยังมีสิ่งที่แสนท้าทาย
Dteun leum dtah gee krung lohk bai gao maung dtrong nai yung mee sing tee saen tah tai
However many times I wake up and open my eyes, no matter where I look, the old world still has very challenging things
ไม่ว่าทาง สิ้นสุดตรงไหน ถ้ายังตื่น ถ้ายังไหว จะลุกขึ้นยืน จะฝันจนวันสุดท้าย
mai wah tahng sin soot dtrong nai tah yung dteun tah yung wai ja look keun yeun ja fun jon wun soot tai
No matter where this road ends up, if I still wake up, if I’m still able, I’ll stand up, I’ll dream until the last day

กฎ เกณฑ์ที่แสนมากมาย เติบโตเรียนรู้เรื่องราว จะดีร้าย เด็กคนนั้น
Got gayn tee saen mahk mai dterp dtoh rian roo reuang rao ja dee rai dek kon nun
There’s so many rules, as we grow up, we learn the stories, be it good or bad, that child
ไม่เลือนหาย อยู่ตรงนี้ข้างในหัวใจ ไม่ร่วงโรย จะไม่อ่อนล้า แม้เวลา ผ่านเลยไป
Mai leuan hai yoo dtrong nee kahng nai hua jai mai ruang roy ja mai aun lah mae welah pahn loey bpai
Never fades, they’re right here in our hearts, not fading, not weakening even though time passes by

(*) ตื่น ลืมตา กี่ครั้ง โลกใบเก่า มองตรงไหน ยังมีสิ่งที่แสนท้าทาย
Dteun leum dtah gee krung lohk bai gao maung dtrong nai yung mee sing tee saen tah tai
However many times I wake up and open my eyes, no matter where I look, the old world still has very challenging things
ฉันคือเด็ก คนเดิมคนนั้น ไม่ยอมหยุด ยังเสาะหา จะลุกขึ้นยืน จะฝันจนวันสุดท้าย
Chun keu dek kon derm kon nun mai yaum yoot yung sor hah ja look keun yeun ja fun jon wun soot tai
I’m still that same child, I refuse to stop, I’m still searching, I’ll stand up, I’ll dream until the last day

ถ้า Rock ยัง Never Die
คนอย่างกูไม่มีวันแก่ตาย

(**) คำก็แก่ สองคำก็แก่? แก่ตรงไหน เดือดดาลได้แค่ตรงไหน ใครบอกกันมาว่าความพลุ่งพล่านของเราควรหยุดตรงไหน
Kum gor gae saung kum gor gae gae dtrong nai deuat dahn dai kae dtrong nai krai bauk gun mah wah kwahm ploong plahn kaung rao kuan yoot dtrong nai
One person says we’re old, two people say we’re old? How are we old? What do we have the right to be furious about? Who tells us where our anger should stop?
กู กู กู แก่ที่ไหน เค้าบอกว่าหมดสมัย เรียกลุงเรียกป้าเรียกอาเรียกน้า คะคะคะแคร์ที่ไหนวะ
Goo goo goo gae tee nai kao baukw ah mot samai riak loong riak bpah riak ah riak nah ka ka ka care tee nai wa
Where am I old? They say we’re out of date, calling us auntie or uncle, who cares?
พรุ่งนี้กูจะบิน พรุ่งนี้กูจะกิน พรุ่งนี้กูจะปลิ้น พรุ่งนี้กูจะกลิ้ง
Proong nee goo ja bin proong nee goo ja gin proong nee goo ja bplin proong nee goo ja gling
Tomorrow I’ll fly, tomorrow I’ll eat, tomorrow I’ll turn inside out, tomorrow I’ll roll
แล้วกูจะวิ่งแบบพี่ตูน คอยดูกูนะ Coming soon
Laeo goo ja wing baep pee dtoon koy doo goo na coming soon
And I’ll run like P’Toon, keep watching me, coming soon
ไม่หยุดไม่สุดจนหมดภาระ เดินทางต่อไปไม่สนชัยชนะ
Mai yoot mai soot jon mot pahra dern tahng dtor bpai mai son chai chana
I won’t stop until I’m out of strength, I’ll continue my journey, I don’t care about success
ถ้า Rock ยัง Never Die คนอย่างกูไม่มีวันแก่ตาย
Tah rock yung never die kon yahng goo mai mee wun gae dtai
If rock still has never died, someone like me will also never get old and die

(*,**)

   

ทำนอง : อาทิวราห์ คงมาลัย
เนื้อร้อง : โป โปษยะนุกูล
เนื้อร้องท่อนRAP : JOEYBOY
เรียบเรียง : bodyslam , พูนศักดิ์ จตุระบุล

Title: นิรันดร์ / Nirun (Eternal)
Artist: Bodyslam ft. Palmy
Album: วิชาตัวเบา / Wicha Dtua Bao
Year: 2018

ก็ยังเป็นคำถามอยู่ กี่ครั้งยังไม่เข้าใจ คำว่ารักนิรันดร์อยากรู้ มันเป็นเช่นไร
Gor yung bpen kum tahm yoo gee krung yung mai kao jai kum wah ruk nirun yahk roo mun bpen chen rai
I still have questions, however many times, I still don’t understand, I want to know what eternal love is like
กี่ทีที่เคยทุ่มเท ก็เจ็บก็ช้ำมันอยู่ร่ำไป ฉากสุดท้ายน้ำตาก็ไหล เหมือนเดิมทุกครั้ง
Gee tee tee koey toom tay gor jep gor chum mun yoo rum bpai chahk soot tai num dtah gor lai meuan derm took krung
However many times I’ve ever devoted myself, I get hurt over and over, tears flow in the final scene, it’s the same every time

ยิ่งไขว่คว้าเพียงใด ยิ่งรักยิ่งไม่เข้าใจ
Ying kwai kwah piang dai ying ruk ying mai kao jai
The more I reach for it, the more I love, the more I don’t understand

(*) อะไรที่เธออยากรู้ ฉันนั้นก็ยังสงสัย เสียงของหัวใจยังถามไถ่ ทุกคืนวัน
Arai tee tur yahk roo chun nun gor yung song sai siang kaung hua jai yung tahm tai took keun wun
I too still wonder about the things you want to know, the voice of my heart still asks every day and night
อะไรมันคือความหมาย อะไรคือรักนิรันดร์ ถ้าไม่ได้เป็นเพียงถ้อยคำ เพ้อรำพัน
Arai mun keu kwahm mai arai keu ruk nirun tah mai dai bpen piang toy kum pur rum pun
What’s the meaning? What is eternal love? If it’s not just a nonsensical word
อยากขอได้พบมันสักที
Yahk kor dai pob mun suk tee
I want to finally find it

ถ้าหากรักแล้วต้องจาก จะรักได้กี่ครั้งกัน ใจดวงนี้จะทนเจ็บซ้ำได้นานเท่าไหร่
Tah hahk ruk laeo dtaung jahk ja ruk dai gee krung gun jai duang nee ja ton jep sum dai nahn tao rai
If we love and then must separate, how many times can we love? How long can this heart endure getting hurt over and over?
ยิ่งลองหันไปรอบกาย ก็เจอแต่ผู้คนที่เลิกรา อยู่ไหนกันคนเราที่รักกันไปชั่วฟ้า
Ying laung hun bpai raup gai gor jur dtae poo kon tee lerk lah yoo nai gun kon rao tee ruk gun bpai chua fah
The more I try to turn and look around me, I find only people whom I’ve broken up with, where is the person who will love me to the ends of the sky?

ยิ่งนับวันยิ่งเป็นคำถามที่ยิ่งค้างคา
Ying nup wun ying bpen kum tahm tee ying kahng kah
The more I count the days, the more questions remain

(*)

เมื่ออนาคตไม่มีใครรู้และยังไม่ถึง ก็จะไม่หมดหวังจะลองอีกครั้ง จะค้นต่อไป
Meua anahkot mai mee krai roo lae yung mai teung gor ja mai mot wung ja laung eek krung ja kon dtor bpai
When no one knows the future, and it still hasn’t happened yet, we’re not out of hope to try again, we’ll continue searching

อะไรที่เราอยากรู้ ความรักที่ยังสงสัย เสียงของหัวใจยังถามไถ่ ทุกคืนวัน
Arai tee rao yahk roo kwahm ruk tee yung song sai siang kaung hua jai yung tahm tai took keun wun
Everything that we want to know, the love we still wonder about, the voices of our hearts are still asking every day and night
เราคงจะเจอความหมาย อะไรคือรักนิรันดร์ เพียงยังศรัทธายังฝันใฝ่ เหมือน ๆ กัน
Rao kong ja jur kwahm mai arai keu ruk nirun piang yung suttah yung fun fai meuan meuan gun
We’ll probably find the meaning as to what eternal love is, just still have faith, still keep on dreaming
สักวันคงได้เจอสักที
Suk wun kon dai jur suk tee
Some day we’ll finally find it

กี่วัน กี่เดือน กี่ปี แม้นาน กว่านี้ เรายังต้องค้นหามัน
Gee wun gee deuan gee bpee mae nahn gwah nee rao yung dtaung kon hah mun
However many days, however many months, however many years, even if it’s longer than this, we still must search
จะจริง ไม่จริง จะร้าย หรือดี เรา จะค้นมันไปพร้อมกัน
Ja jing mai jing ja rai reu dee rao ja kon mun bpai praum gun
Be it real or not, be it good or bad, we’ll search together

   

ทำนอง : อาทิวราห์ คงมาลัย , รัชวิน วงศ์วิริยะ
เนื้อร้อง : Mango Team
เรียบเรียง : bodyslam , พูนศักดิ์ จตุระบุล

   

It seems strange to hear Bodyslam singing an average “What is love? Someday I’ll find true love” song after how deep and meaningful their songs usually are, but I guess everyone wants to sing a simple song about love once in a while. At least it’s got a positive feel to it~ And, of course, Palmy can do no wrong~

Title: ครึ่งๆ กลางๆ / Kreung Kreung Glahng Glahng (Incomplete)
Artist: Bodyslam
Album: วิชาตัวเบา / Witchah Dtua Bao
Year: 2018

(*) กับชีวิตครึ่งๆกลางๆ เหมือนว่าไม่มีทาง ให้เป็นดังใจ
Gup cheewit kreung kreung glahng glahng meuan wah mai mee tahng hai bpen dung jai
With an incomplete life, it’s like there’s no way to make it as I desire
มีแค่ฝันเลื่อนๆ ลอยๆ โหยหาและรอคอย คนเข้าใจ
Mee kae fun leuan leuan loy loy hoy hah lae ror koy kon kao jai
There’s only uncertain dreams, longing and waiting for someone to understand
ข่มตานอนด้วยความ .. โดดเดี่ยว หลับลงพร้อมความ .. เดียวดาย
Kom dtah naun duay kwahm doht diao lup long praum kwahm diao dai
I force myself to close my eyes with solitude, I sleep with loneliness

(**) อยู่แห่งใด ใครสักคนที่เชื่อในสิ่งเดียวกัน .. มองดาวดวงเดียวกัน คนคนนั้นคือใคร
Yoo haeng dai krai suk kon tee cheua nai sing diao gun maung dao duang diao gun kon kon nun keu krai
Where is the someone who believes in the same things? Who’s looking at the same stars? Who is that person?

กับคำถามที่ค้างในใจ ชีวิตมีเพื่ออะไร ถ้าหากไร้ซึ่ง .. ความฝัน
Gup kum tahm tee kahng nai jai cheewit mee peua arai tah hahk rai seung kwahm fun
With questions remaining in my heart, what am I living for if it’s without dreams?
แล้วต้องฝันไปเพื่ออะไร หากไร้คนที่เข้าใจ .. และรักกัน
Laeo dtaung fun bpai peua arai hahk rai kon tee kao jai lae ruk gun
And why must I dream if I’m without a person who understands and loves me?

คือความจริงที่แสนเจ็บปวด และยังทุกข์ทรมาน
Keu kwahm jing tee saen jep bpuat lae yung took toramahn
It’s a truth that’s so painful and still tortures me

(**)

(***) ในใจยังฝันและศรัทธา กับทางเดินข้างหน้าที่มันช่างแสนยาวไกล
Nai jai yung fun lae suttah gup tahng dern kahng nah tee mun chahng yao glai
In my heart, I still dream and have faith in the long road in front of me
ในวันที่ใจโรยแรง ขอเพียงแค่มีใคร สักคนอยู่ข้างเคียงกัน
Nai wun tee jai roy raeng kor piang kae mee krai suk kon yoo kahng kiang gun
When my heart has lost its strength, I just want to have someone beside me
สักคน เท่านั้นจริงๆ สักคน ที่เข้าใจฉัน
Suk kon tao nun jing jing suk kon tee kao jai chun
Someone, that’s really it, someone who understands me

หนทาง แสนไกล สักเท่าไร .. ขอเพียง สักคน เข้าใจ
Hon tahng saen glai suk tao rai kor piang suk kon kao jai
However long the road is, I just want someone who understands
(หนทาง แสนไกล สักเท่าไร .. ขอเพียง สักคน เข้าใจ)
Hon tahng saen glai suk tao rai kor piang suk kon kao jai
However long the road is, I just want someone who understands
(หนทาง แสนไกล จะฝ่าพัน .. ขอเพียง สักคน ข้างกัน)
Hon tahng saen glai ja fah pun kor piang suk kon kahng gun
The road is so long, I’ll push forward, I just want someone beside me

(**,***,*)

ในใจยังฝันและศรัทธา เดินไปข้างหน้า สักคน ยังรอคอย
Nai jai yung fun lae suttah dern bpai kahng nah suk kon yung ror koy
In my heart, I still dream and have faith, I walk forward, someone, I’m still waiting
(กับคำถามที่ค้างในใจ ชีวิตมีเพื่ออะไร หากหยุดฝัน)
(Gup kum tahm tee kahng nai jai cheewit mee peua arai hahk yoot fun)
(With questions remaining in my heart, what am I living for if I stop dreaming?)
(เราจะฝันไปเพื่ออะไร หากไร้คนที่เข้าใจ และรักกัน)
(Rao ja fun bpai peua arai hahk rai kon tee kao jai lae ruk gun)
(Why should I keep dreaming if I don’t have someone who understands and loves me?)

   

ทำนอง : อาทิวราห์ คงมาลัย
เนื้อร้อง : ขจรเดช พรมรักษา
เรียบเรียง : Bodyslam , พูนศักดิ์ จตุระบุล

   

I like the sound of the melody, but it seems like Bodyslam are going back to their angsty emo roots with these lyrics. I’m glad the music video starring Ananda Everingham focuses it about losing a loved one to some sort of illness, rather than just someone not being able to deal with not being in a relationship

Title: แสงสวรรค์ / Saeng Sawun (Heaven’s Light)
Artist: Bodyslam
Album: วิชาตัวเบา / Wichah Dtua Bao
Year: 2018

แสง ทองส่องนภา ใจที่อ่อนล้า กลับมาตื่นอีกหน
Saeng taung saung napah jai tee aun lah glup mah dteun eek hon
The golden light shining from the sky, my weak heart wakes up again
ปล่อยฝัน ไปกับฟ้าคราม ไปกับสายลม โลกยังแสนงดงาม
Bploy fun bpai gup fah krahm bpai gup sai lom lohk yung saen ngot ngahm
I let my dreams go with the indigo sky, with the wind, the world is still so beautiful

หมู่นก ที่ยังโผบิน ใจที่ผกผิน มาจนเกือบสุดฟ้า
Moo nok tee yung pohbin jai tee pok pin mah jon geuap soot fah
Flocks of birds that still fly, my heart that has been turning until it has nearly reached the end of the sky
หยุดพัก เพียงรอให้ฝนเริ่มซา … บอกใจ
Yoot puk piang ror hai fon rerm sah bauk jai
I stop to rest, just waiting for the rain to let up, telling my heart

(*) รู้ที่จะเรียนหยุดยั้ง รู้ที่เคยผิดพลั้ง
Roo tee ja rian yoot yung roo tee koey pit plung
I know that I’ll learn to stop, I know that I once screwed up
วันที่เมฆบดบัง ทางเดินชีวิต
Wun tee mek bot bung tahng dern cheewit
When the clouds conceal the path of life
ล้มคือธรรมดา ต้องหยุด ฟื้นกำลังวังชา
Lom keu tummadah dtaung yoot feun gumlung wung chah
Falling is natural, we must stop and recover our strength
รับทุกบทเรียนจากฟ้า รับว่าใจเหนื่อยล้า
Rup took bot rian jahk fah rup wah jai neuay lah
Accepting every lesson from heaven, accepting that our hearts are weary
ยังศรัทธาและคอย ที่จะเรียนรู้
Yung suttah lae koy tee ja rian roo
I still have faith and wait to learn
แพ้คือธรรมดา เข้าใจ หากยังมีพรุ่งนี้ (อีกไกล)
Pae keu tummadah kao jai hahk yung mee proong nee (eek glai)
Failing is normal, understand, if there’s still (another) tomorrow

ขับรถ ต้องเชื่อแสงไฟ รีบขนาดไหน ยังต้องเจอไฟแดง
Kup rot dtaung cheua saeng fai reep kanaht nai yung dtaung jur fai daeng
When we’re driving, we must trust the light, however much of a hurry we’re in, we still must face red lights
หยุดพัก คอยใจฟื้นคืนเรี่ยวแรง … บอกใจ
Yoot puk koy jai feun keun riao raeng bauk jai
I stop to rest, waiting for my heart to regain strength, I tell my heart

(*)

ไม่ถอดใจ เคยบอกเอาไว้
Mai taut jai koey bauk ao wai
I used to tell myself not to get discouraged
อย่าคิดหยุดพัก อย่ารั้งรอ จนฝันสลายไป
Yah kit yoot puk yah rung ror jon fun salai bpai
Don’t think about stopping, don’t hesitate until your dreams are destroyed
จงรักศักดิ์ศรี จนชีพวาย
Jong ruk suk see jon cheepawai
We must stay loyal to our honor until the end of our lives
อย่าคิดสับสน เมื่อพรุ่งนี้ยังมีให้หายใจ
Yah kit sup son meua proong ee yung mee hai hai jai
Don’t get mixed up when there’s still tomorrow to recover
หากรีบหากร้อน อาจเสียหาย
Hahk reep hahk raun aht sia hai
If we rush, there might be some damage

(โลกนี้ เป็นดังห้องเรียนห้องใหญ่)
(Lohk nee bpen dung haung rian haung yai)
(This world is like a big classroom)

(*)
ล้มคือธรรมดา เข้าใจ
Lom keu tummadah kao jai
Falling is natural, understand

   

ทำนอง : อาทิวราห์ คงมาลัย
เนื้อร้อง : อาทิวราห์ คงมาลัย
เรียบเรียง : Bodyslam , พูนศักดิ์ จตุระบุล

Title: คนมีตังค์ / Kon Mee Dtung (Rich People)
Artist: Bodyslam
Album: Save My Life
Year: 2007

มีสตางค์นี่นะช่างดีเหลือเกิน มีสตางค์จะทำอะไรก็เพลินจะตาย
Mee sadtahng nee na chahng dee leua gern mee sadtahng ja tum arai gor plern ja dtai
Having money is so nice, if you have money, whatever you do is so wonderful
ไม่ต้องดิ้นต้องรนจะนกจะไม้ จะเอาอะไรก็ชี้
Mai dtaung din dtaung ron ja nok ja mai ja ao arai gor chee
There’s no need to struggle or strive, whatever you want, just point it out
มีสตางค์ก็คงจะดีนะเออ เพียงแต่คนอย่างเรานะมันไม่ค่อยจะมี
Mee sadtahng gor kong ja dee na ur piang dtae kon yahng rao na mun mai koy ja mee
Having money would be great, but for someone like me, I don’t really have any
พยายามประคับประคองสุดท้ายก็ได้เท่านี้
Payayahm bprakup bprakaung soot tai gor dai tao nee
I try to maintain what I have, but in the end, this is all I get

(*) แต่ฉันไม่เดือดร้อน แม้ไม่มีมากมายอย่างใครสักที
Dtae chun mai deuat raun mae mai mee mahk mai yahng krai suk tee
But I’m not troubled, even though I don’t have as much as others
แม้มีเท่านี้ แต่หัวใจมันก็ยินดี ทุกวัน
Mae mee tao nee dtae hua jai mun gor yun dee took wun
Even though I only have this, my heart is happy every day

(**) ชีวิตนี้บางทีก็น้อย คิดไปทำไม
Cheewit nee bahng tee gor noy kit bpai tummai
Sometimes life is lacking, why think about it?
ชีวิตนี้บางวันก็เยอะ ถือเป็นกำไร
Cheewit nee bahng wun gor yur teu bpen gum rai
Some days, life is plentiful, regard it as profit
ชีวิตเราก็เท่านี้ ความสุขที่หัวใจต้องการ
Cheewit rao gor tao nee kwahm sook tee hua jai dtaung gahn
Our life is just this, the happiness that your heart wants
สุดท้ายมันอยู่ไม่ไกล
Soot tai mun yoo mai glai
In the end, it’s not far off
ค้นลงไปข้างในจิตใจ ใครๆก็พบมัน
Kon long bpai kahng nai jit jai
Just search inside your heart, everyone will find it

มีสตางค์นี่นะช่างดีแสนดี มีสตางค์จะทำอะไรผู้คนจะมา
Mee sadtahng nee na chahng dee saen dee mee sadtahng ja tum arai poo kon ja mah
Having money is so wonderful, if you have money, whatever you do, people will come
เจอกับใครต่อใครมากมายหลายตา เหงานั้นคงไม่มี
Jur gup krai dtor krai mahk mai lai dtah ngao nun kong mai mee
You can meet with crowds of people, there’s no loneliness
มีสตางค์ก็คงจะดีนะเออ เพียงแต่คนอย่างเรานะมันไม่ค่อยจะมี
Mee sadtahng gor kong ja dee na ur piang dtae kon yahng rao na mun mai koy ja mee
Having money would be great, but for someone like me, I don’t really have any
พยายามประคับประคองสุดท้ายก็เหลือเท่านี้
Payayahm bprakup bprakaung soot tai gor leua tao nee
I try to maintain what I have, but in the end, this is all I have left

(*,**,**)

(***) มันก็เป็นอย่างเดิม(งดงาม) ฟ้าก็เป็นอย่างเคย(สีคราม)
Mun gor bpen yahng derm (ngot ngahm) fah gor bpen yahng koey (see krahm)
It’s the same (Beautiful) The sky is as usual (indigo)
แม้ว่าในจิตใจ(ทุกคืนทุกวันที่มี)
Mae wah nai jit jai (took keun took wun tee mee)
Even though in my heart (every day and night that I have)
แม้ไม่มีอย่างใคร(ไม่มี) แล้วจะเป็นอย่างไร
Mae mai mee yahng krai (mai mee) laeo ja bpen yahng rai
Even though I don’t have what everyone else does (I don’t have it) how will things be?
(รับไหว ทุกสิ่งทุกอย่างมันแค่นี้เอง)
(Rup wai took sing took yahng mun kae nee eng)
(I accept that this is just how everything is)

(***)
แค่คิดดีทำดีก็พอ
Kae kit dee tum dee gor por
Just having good thoughts and doing good actions is enough

   

คำร้อง : โป โปษยะนุกูล
ทำนอง : พูนศักดิ์ จตุระบุล;อาทิวราห์ คงมาลัย
เรียบเรียง : พูนศักดิ์ จตุระบุล;BODYSLAM

Title: นักผจญเมือง / Nuk Pajon Meuang (City-Dweller)
Artist: Toon Bodyslam, Mike Piromporn, Phai Pongsathorn, and Tai Oratai (ตูน Bodyslam, ไมค์ ภิรมย์พร, ไผ่ พงศธร, ต่าย อร)
Album: [Single]
Year: 2017

ถนนยาวไกล จุดหมายเลือนลาง
Tanon yao glai joot mai leuan lahng
The road is long, the goal is indistinct
หนึ่งใจนี้ ยังเดินต่อไป
Neung jai nee yung dern dtor bpai
This heart still moves on
ชีวิตรายวัน กับฝันเดิมเดิม
Cheewit rai wun gup fun derm derm
The daily life with the same dreams
เพียงความหวัง ที่เหลือในใจ
Piang kwahm wung tee leua nai jai
Only hope remaining in my heart

บางครั้งก็เจ็บ บางครั้งก็หนัก
Bahng krung gor jep bahng krung gor nuk
Sometimes it hurts, sometimes it’s stressful
แต่เสี่ยงแค่ไหน ใจก็จะรัก
Dtae siang kae nai jai gor ja ruk
But however much of a risk it is, my heart will love
รอยยิ้มของคนข้างหลังเราคือพลัง
Roy yim kaung kon kahng lung rao keu palung
The smiles of the people behind me are my strength

(*) ก็บอกตัวเองไม่เป็นไร ไม่เป็นไร
Gor bauk dtua eng mai bpen rai mai bpen rai
I tell myself that it’s okay, it’s okay
สู้มันไปเจอปัญหา กี่หมื่นล้านพัน
Soo mun bpai jur bpunhah gee meun lahn pun
I fight on and face however many millions of problems
จะหวั่นทำไม หวั่นอะไร สู้มันไป
Ja wun tummai wun arai soo mun bpai
Why be shaken? Whatever I’m nervous about, I fight it
สู้ด้วยใจที่เกินร้อย ไปไขว่คว้ามัน
Soo duay jai tee gern roy bpai kwai kwah mun
I fight with a heart that’s more than 100%, I’ll grab it

(**) ยังไงจะฮึดสู้อีกครั้ง ยินดีจะลุกขึ้นอีกที
Yung ngai ja heut soo eek krung yin dee ja look keun eek tee
No matter what, I’ll fight again, I’m happy to stand up again
ไม่ว่าจะร้ายหรือดี จนสุดชีวิตที่มี ไม่ท้อ
Mai wah ja rai reu dee jon soot cheewit tee mee mai tor
No matter the good or the bad, until the end of my life, I won’t be discouraged
ยังไงจะฮึดสู้ต่อไป ไม่ว่าจะล้มลงกี่ครั้ง
Yung ngai ja heut soo dtor bpai mai wah ja lom long gee krung
No matter what, I’ll continue fighting, no matter how many times I fall down
ทะยานให้สูงขึ้นไป เอี้อมมือให้สูงขึ้นไปสุดฟ้า
Tayahn hai soong keun bpai euam meu hai soong keun bpai soot fah
I’ll charge upwards, I’ll reach up to the sky

ก็พร้อมผจญ ก็พร้อมเผชิญ
Gor praum pajon gor praum pachern
I’m ready to face it, I’m ready to brave it
ในเมืองนี้ จะเดินต่อไป
Nai meuan nee ja dern dtor bpai
I’ll move forward in this city
ยังหายใจอยู่ ชีวิตยังมี
Yung hai jai yoo cheewit yung mee
I’m still breathing, I’m still alive
วันพรุ่งนี้ ไม่รู้เป็นไง
Wun proong nee mai roo bpen ngai
I don’t know how tomorrow will be

แต่แม้จะเหนื่อย แต่แม้จะหนัก
Dtae mae ja neuay dtae mae ja nuk
But even though it’ll be exhausting, even though it’ll be stressful
ต้องเสี่ยงแค่ไหน ใจก็จะรัก
Dtaung siang kae nai jai gor ja ruk
No matter how much of a risk it is, my heart will love
รอยยิ้มของคนข้างหลังเราคือพลัง
Roy yim kaung kon kahng lung rao keu palung
The smiles of the people behind me are my strength

(*,**)
ไม่มีลิมิต ชีวิตเกินร้อย
Mai mee limit cheewit gern roy
There’s no limit, life goes beyond 100%

(**)
ไม่มีลิมิต ชีวิตเกินร้อย
Mai mee limit cheewit gern roy
There’s no limit, life goes beyond 100%

   

ทำนอง : พูนศักดิ์ จตุระบุล
เนื้อร้อง : โป โปษยะนุกูล
เรียบเรียง : พูนศักดิ์ จตุระบุล

   
A nice inspirational song for the blue-collar workers who came to the city to make a better living who might find themselves overwhelmed by citylife~