Bobbybu

All posts tagged Bobbybu

Title: จีบได้ป่าว ได้ข่าวว่าโสด / Jeep Dai Bpao Dai Kao Wah Soht (Can I Flirt With You? I Heard You Were Single)
Artist: Bobbybu
Album: [Single]
Year: 2019

บอกได้ไหมคนดี อยากรู้ว่าฉันคนนี้
Bauk dai mai kon dee yahk roo wah chun kon nee
Please tell me, darling, I want to know if I
มีสิทธิ์หวังบ้างไหมเธอ เธอจะรักฉันไหมเธอ
Mee sit wung bahng mai tur tur ja ruk chun mai tur
Have the right to hope? Will you love me?
อยากจะรู้สักที
Yahk ja roo suk tee
I want to finally know

แอบมองมาแล้วเป็นปี แอบมองจนถึงวันนี้
Aep maung mah laeo bpen bpee aep maung jon teung wun nee
I’ve been secretly watching you for years, I’ve been secretly watching you up to this day
เธอไม่มองฉันสักที จังหวะมันไม่ค่อยดี
Tur mai maung chun suk tee jung wa mun mai koy dee
You never once looked at me, the rhythm wasn’t very good
ก็เลย… ต้องถามคนดี
Gor loey dtaung tahm kon dee
So I must ask, darling

(*) จีบได้ป่าว ได้ข่าวว่าโสด
Jeep dai bpao dai kao wah soht
Can I flirt with you? I heard you were single
ขอเป็นคนโปรด ขอเธอ ได้ไหม
Kor bpen kon bproht kor tur daimai
I want to be your favorite person, please?
รักจริงไม่ทิ้งไป รักเธอทั้งหัวใจ
Ruk jing mai ting bpai ruk tur tung hua jai
I’d really love you and wouldn’t abandon you, I’d love you with all of my heart
ให้เธอไปทั้งดวง
Hai tur bpai tung duang
I’d give it all to you

(**) รักได้ป่าว ได้ข่าวว่าโสด
Ruk dai bpao dai kao wah soht
Can I love you? I heard you were single
เธอจ๋าได้โปรด เปิดใจได้ไหม
Tur jah daibproht bpert jai dai mai
Please, darling, please open your heart
ให้ฉันได้เข้าไป ข้างในของหัวใจ
Hai chun dai kao bpai kahng nai kaung hua jai
Let me into your heart
เธอ….. ได้ไหมคนดี
Tur dai mai kon dee
Please, darling
จีบได้ป่าว
Jeep dai bpao
Can I flirt with you?

บอกเลยว่าฉันจริงจัง บอกเลยว่าทั้งหัวใจ
Bauk loey wah chun jing jung bauk loey wah tung hua jai
I’m telling you that I’m sincere, I’m telling you that my entire heart
มีแต่นะ ไม่มีใคร และไม่รู้ต้องทำอย่างไร
Mee dtae na mai mee krai lae mai roo dtaung tum yahng rai
Has only you, it doesn’t have anyone else, and I don’t know what to do
ก็เลย… ต้องพูดมันไป
Gor loey dtaung poot mun bpai
So I must ask

(*,**)

มองเธอมาตั้งนานแล้ว
Maung tur mah dtung nahn laeo
I’ve been watching you for a long time now
เธอมีแฟนก็เลยไม่อยากแซว
Tur mee faen gor loey mai yahk saeo
You had a boyfriend, so I didn’t want to mess around
แต่ตอนนี้เธอเลิกกับเขาแล้ว
Dtae dtaun nee tur lerk gup kao laeo
But now you’ve broken up with him
ถ้าได้ Line ก็ดีคงจะแจ๋ว
Tah dai line gor dee kong ja jaeo
If I had your Line, it would be nice, it would be awesome
พูดจริง ไม่หยอก
Poot jing mai yauk
I’m serious, I’m not joking
รักเลย รักเลย ไม่หลอก
Ruk loey ruk loey mai lauk
I love you, I love you, I’m not deceiving you
ชอบจริง ชอบจริง จีบได้ป่าว ได้ข่าวว่าโสด
Chaup jing chaup jing jeep dai bpao dai kao wah soht
I really like you, I really like you, can I flirt with you? I heard you were single

(*,**)

   

คำร้อง : Teddy Blues
ทำนอง :Teddy Blues
Mixed & Mastered by : TATOON’STUDIO [TOON’S PARATA]

Title: ไม้สั้น ไม้ยาว / Mai Sun Mai Yao (Drawing Straws)
Artist: Bobbybu
Album: [Single]
Year: 2019

อยากจะรู้ จะอยู่กับใคร ปล่อยเอาไว้ก็ยิ่งค้างคา
Yahk ja roo ja yoo gup krai bploy ao wai gor ying kahng kah
I want to know whom you’ll be with, when you leave things like this, the more things go unresolved
อย่าคบเขาแค่ครึงวัน รักฉัน บางเวลา แบ่งมา ทุกที
Yah kop kao kae kreung wun ruk chun bahng welah baeng mah took tee
Don’t date him for half a day and then spend some time loving me, sharing yourself every time
ลองโยนหัวโยนก้อยดูไหม หากเธอยังไม่มีวิธี
Laung yohn hua yohn goy doo mai hahk tur yung mai mee witee
Have you tried flipping a coin if you don’t have any other way?
จะใช้ไม้สั้นไม้ยาว ตัดสินเรื่องราวค้างปี
Ja chai mai sun mai yao dtut sin reuang rao kahng bpee
Draw straws to settle this story
บอกที บอกที คนไหน
Bauk tee bauk tee kon nai
Tell me, tell me, who is it?

(*) หมดเวลาคิดนาน มันหมดเวลาคิดมาก
Mot welah kit nahn mun mot welah kit mahk
There’s no more time to think about it for a while, there’s no more time to think about it a lot
ถ้ามันซ้ำซาก ฉันจะทนได้ไหม
Tah mun sum sahk chun ja ton dai mai
If it keeps repeating, will I be able to endure it?
หมดเวลาเลือกนาน มันหมดเวลาสองใจ
Mot welah leuak nahn mun mot welah saung jai
There’s no more time to take your time deciding, there’s no more time for two guys
หากจะรักใคร ขอคำตอบซักที อย่าคิดนาน
Hahk ja ruk krai kor kum dtaup suk tee yah kit nahn
If you’re in love with someone, give me an answer, don’t think too long

อยากจะรู้คำตอบสุดท้าย ว่าคนไหนที่เธอเห็นดี
Yahk ja roo kum dtaup soot tai wah kon nai tee tur hen dee
I want to know the final answer as to whom you favor
ไม่รักก็คงไม่รอ แต่ท้อเหลือเกินคนดี บอกที บอกที คนไหน
Mai ruk gor kong mai ror dtae tor leua gern kon dee bauk tee bauk tee kon nai
If you don’t love me, I won’t wait, but it’s so discouraging, darling, tell me, tell me, who is it?

(*,*)

   

เนื้อร้อง : จักราวุธ แสวงผล
ทำนอง : ครองพล สุทธิสานนท์
เรียบเรียง : Neo / TarZ Plan B
Lyric Director : จักราวุธ แสวงผล
Executive Producer : อพิสิษฎ์ ณ ตะกั่วทุ่ง