Blueberry

All posts tagged Blueberry

Title: สินสอดโรลแบ็ค / Sinsaut Roll Back (Dowry Rollback)
Artist: Blueberry (บูลเบอร์รี่)
Album: สินสอดโรลแบ็ค / Sinsaut Roll Back (Dowry Rollback)
Year: 2012

ถ้าอยากจะดอง เรื่องเงินเรื่องทองต้องถึง
Tah yahk ja daung reuang ngern reuang taung dtaung teung
If you want to get together, the matter of money must be discussed
สินสอดต้องเวอร์นิดนึง ช่วยรักษาหน้าพ่อแม่
Sinsaut dtaung ver nit teung chuay ruksah nah por mae
The dowry must be a little extravagant, please help take care of my mom and dad
แต่ชั่วโมงเนี้ย ทุกบ้านก็ยังแย่ แย่
Dtae chua mohng nia took bahn gor yung yae yae
But at the moment, every house is bad
เรื่องข้าวของแพงนั่นแหละ ที่เป็นเพื่อนซี้กัน
Reuang kao kaung paeng nun lae tee bpen peuan see gun
It’s expensive things that are a girl’s best friend

(*) พ่อเลยเข้าใจ แม่เลยเข้าใจ ถึงความต้องการ
Por loey kao jai mae loey kao jai teung kwahm dtaung gahn
My mom and dad understand your needs
รับขวัญลูกเขย จัดหนักจัดเต็มเปิดโปรโมชั่น
Rup kwun look koey jut nuk jut dtem bpert promotion
So they’re comforting their son-in-law by offering a major promotion
น้ำใจ Extra ท่านมอบให้ค่ะ เป็นของกำนัล
Num jai extra tahn maup hai ka bpen kaung gumnun
We’re throwing in extra compassion as a gift for you
ก่อนจะจูงมือกัน เป็นฝั่งเป็นฝา
Gaun ja joong meu gun bpen fung bpen fah
Before you take me by the hand and settle down

(**) เลยกรุณาลดค่าสินสอด โรลแบ็คไปเลยทันที
Loey garoonah lot kah sin saut rollback bpai loey tun tee
So we’re lowering the dowry price, it’s an immediate rollback
ดี ดี ดี ดี๊ ดี ดี ดี เอาให้มัน ลั้น ลา ลัน ลา
Dee dee dee dee dee dee dee ao hai mun lulla lulla
It’s a good deal, take it without worry
รวมใจกันพร้อมลดราคา ถูกลงและลดลงอีก
Ruam jai gun praum lot rahkah took long lae lot long eek
Let’s get married with a lower cost, it’s been lowered and lowered again
ดี ดี ดี ดี๊ ดี ดี ดี ลัน ลัน ลา ลั้น ลา ลัน ลา
Dee dee dee dee dee dee dee la la la la la la la
Dee dee dee dee dee dee dee la la la la la la la
ถึงผ่านคิวซี สินสอดไม่พอ อาจรอไปถึงปีหน้า
Teung pahn queue see sin saut mai por aht ror bpai teung bpee nah
Though you could get through the line at the supermarket, if your dowry isn’t enough, you might wait until next year
เหมือนยืนรอคิว จ่ายเงินซื้อของ มันเสียเวลาอ่ะค่ะ
Meuan yeun ror queue jai ngern seu kaung mun sia welah a ka
It’s like you’re standing in line, paying money, buying things, it’s a waste of time
แต่ถ้ามาจ่าย แล้วเขตเส้นเขียว รอคิวเกินเส้นไปล่ะ
Dtae tah mah jai laeo ket sen kiao ror queue gern sen bpai
If you come to pay and get in the green line, the wait is too long
ท่านก็ทำการเปิดเคาท์เตอร์ใหม่ เปิดให้เธอจ่ายเลยนะ
Tahn gor tum gahn bpert counter mai bpert hai tur jai loey na
So we’re opening a new counter, it’s opened for you to pay

ออกทางประตู เข้าตรอกให้ถูกธรรมเนียม
Auk tahng bpradtoo kao dtrauk hai took tum niam
You’re through the door and entering the customary path
นอกจากต้องเตรียมหัวใจ ต้องเตรียมของให้พ่อแม่
Nauk jahkd taung dtriam hua jai dtaung dtriam kaung hai por mae
Aside from having to prepare your heart, you must prepare something for my parents
แต่ชั่วโมงเนี้ย ทุกบ้านก็ยังแย่ แย่
Dtae chua mohng nia took bahn gor yung yae yae
But at the moment, every house is bad
เรื่องข้าวของแพงนั่นแหละ ที่เป็นเพื่อนซี้กัน
Reuang kao kaung paeng nun lae tee bpen peuan see gun
It’s expensive things that are a girl’s best friend

(*,**,**)

Title: ชิมิ / Chimi (Right?)
Artist: Blueberry
Album: ชิมิ ชิมิ / Chimi Chimi (Right? Right?)
Year: 2010

ที่เธอตรงเข้ามาทัก เพราะฉันน่ารัก ชิมิ ชิมิ
Tee tur dtrong kao mah tuk pror chun naruk chimi chimi
You came and said hello because I’m cute, right? Right?
แล้วที่เข้ามาใกล้ ใกล้ เธอคิดอะไร ชิมิ ชิมิ
Laeo tee kao mah glai glai tur kit arai chimi chimi
And you came close because you’re thinking something, right? Right?
มานั่งหล่อ หล่อได้ใจ ฉันแทบละลาย ดูดิ ดูดิ
Mah nung lor lor dai jai chun taep lalai doo di doo di
Sitting so handsome, you’ve gotten my heart, I’m nearly melting, look, look!
มันเขินนะเธอ มันเขินนะเธอ งุงิ งุงิ งุงิ
Mun kern na tur mun kern na tur ngoo ngi ngoo ngi ngoo ngi
I’m blushing! I’m blushing! Ooh ooh ooh!

(*) ทำเป็นมาแวะมาเวียน ทำเนียนมานั่งมองตา
Tum bpen mah wae mah wian tum nian mah nung maung dtah
Stopping over to visit so often, acting smooth, sitting and looking into my eyes
ข้องใจเรื่องไรคะ เรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่
Kaung jai reuang rai ka reuang lek reu reuang yai
What are you wondering about? Is it small or big?
ถ้าชอบก็ลองบอกมา เผื่อว่าฉันจะถูกใจ
Tah chaup gor laung bauk mah peua wah chun ja took jai
If you like me, try telling me so I’ll be pleased
ให้ไวให้ไว จะเก็บไปพิจารณา
Hai wai hai wai ja gep bpai pitjahranah
Hurry up, hurry up, consider it

(**) ทำเป็นถามหนักกี่โล อยากได้เบอร์โทร ชิมิ ชิมิ
Tum bpen tahm nuk gee loh yahk dai bur toh chimi chimi
Pretending to ask for my weight, you want my number, right? Right?
แล้วถามว่าเรียนกี่โมง อยากจะไปส่ง ชิมิ ชิมิ
Laeo tahm wah rian gee mohng yahk ja bpai song chimi chimi
And asking what time I go to school, you want to take me, right? Right?
บอกเธอว่าไม่เป็นไร แต่ว่าในใจได้สิ ได้สิ
Bauk tur wah mai bpen rai dtae wah nai jai dai si dai si
I tell you it’s okay, but in my heart I’m like “Yes! Yes!”
ต้นเหตุทั้งหมด ต้นเหตุทั้งหมด เป็นเพราะความสวย ชิมิ
Dton het tung mot dton het tung mot bpen pror kwahm suay chimi
The reason behind it all, the reason behind it all is because of my beauty, right?

(*)

ที่เธอโทรมาทุกวัน กะเคลมใจฉัน ชิมิ ชิมิ
Tee tur toh mah took wun ga klem jai chun chimi chimi
You call every day to claim my heart, right? Right?
แมสเสจว่ารักคิดถึง กะทำฉันอึ้ง ชิมิ ชิมิ
Message wah ruk kit teung ga tum chun eung chimi chimi
You message me saying you love and miss me to make me speechless, right? Right?
โทรชวนฉันไปดูหนัง อยากบอกดังดังไปดิ ไปดิ
Toh chuan chun bpai doo nung yahk bauk dung dung bpai di bpai di
You call and invite me to see a movie, I want to shout back “Let’s go! Let’s go!”
แต่รอไปก่อน แต่รอไปก่อน ก็ฉันมีแฟนแล้วนี่
Dtae ror bpai gaun dtae ror bpai gaun gor chun mee faen laeo nee
But hold up, hold up, I already have a boyfriend…

(*,**,*,*)

Title: ขอดีดีอย่าวิ่งราว / Kor Dee Dee Yah Wing Rao (I’m Asking You Nicely, Don’t Grab It and Run)
Artist: Blueberry
Album: [Single]
Year: 2014

มองดูหน้าตา หน้าตาเธอก็ดี
Maung doo nah dtah nah dtah tur gor dee
Checking you out, you look good
ที่แย่กว่านี้ ยังมีตั้งมากมาย
Tee yae gwah nee yung mee dtung mahk mai
There’s a whole lot worse out there
ผู้ชายสักคน ก็คงไม่ยากไป
Poo chai suk kon gor kong mai yahk bpai
It’s not hard to get a guy
จะหาที่ไหน เมื่อไร มันก็มี
Ja hah tee nai meua rai mung or mee
Wherever I search, whenever, there’s some

(*) คนนี้ของฉัน ก็ยังจะมองของของฉัน (เจ้าของก็อยู่)
Kon nee kaung chung or yung ja maung kaung kaung chun (jao kaung gor yoo)
This guy is mine, you’re still looking at my property (his owner is here)
มันไม่สร้างสรรค์หรอกอย่างนี้ (ช่วยเกรงใจหน่อย)
Mun mai sahng sun rauk yahng nee (chuay greng jai noy)
I’m not making it up (Please be considerate)
อุตส่าห์แสดงตัวชัดเจนทุกอย่าง ยังจะใช้ทุกวีธี
Ootsah sadaeng dtua chut jen took yahng yung ja chai took weetee
I try to show everything clearly, I still use every method
คุยเคลียร์เคลียร์ตรงนี้เลยแล้วกัน
Kooey clear clear dtrong nee loey laeo gun
So let’s talk and clear things up right here

(**) แค่หาแฟนเองก็ทำไม่เป็นหรือไง
Kae hah faen eng gor tum mai bpen reu ngai
Do you just not know how to find your own man
ถึงต้องทำตัวเป็นนางมารร้ายกลัดมัน
Teung dtaung tum dtua bpen nahng mahn rai glut mun
So you have to act like a little succubus?
มีเจ้าของยังจะชน อยากได้จนตัวสั่นสั่น
Mee jao kaung yung ja chon yahk dai jon dtua sun sun
He’s got an owner who will still fight for him, she wants him so badly, she’s shaking
ปากแห้งจนมีอาการขนาดนี้
Bpahk haeng jon mee ahgahn kanaht nee
My mouth is so dry, I’ve got all the signs
แค่หาแฟนเองคงไม่ยากเย็นเท่าไร
Kae hah faen eng kong mai yahk yen tao rai
Finding your own boyfriend isn’t hard
ไม่คิดจะมีกันเลยใช่ไหมศักดิ์ศรี
Mai kit ja mee gun loey chai mai suk see
You’re not thinking of having mine, right? Have some dignity
ถ้าไม่เหลือแล้วยางอาย จะต้องได้ในทันที
Tah mai leua laeo yahng ai ja dtaung dai nai tun tee
If you don’t have any shame left, I must do this immediately
มาขอกันเลยดีดีอย่าวิ่งราว
Mah kor gun loey dee dee yah wing rao
So I’m asking you nicely, don’t grab him and run

เธอมีสะพาน สะพานกี่ล้านอัน
Tur mee sapahn sapahn gee lahn un
You have a thousand different bridges
ถึงจ้องจะทอดแฟนฉันไม่เกรงใจ
Teung jaung ja taut faen chun mai greng jai
To stare and reach for my boyfriend is disrespectful
ตัวเองไม่หา จะมาฉกของใคร
Dtua eng mai hah ja mah chok kaung krai
I’m not looking to steal from anyone else
ลงทุนหน่อยไหม เผื่อบุญ จะได้มี
Long toom noy mai peua boon ja dai mee
Try investing in some merit and you’ll be able to get someone

(*,**)

ถ้ามันใกล้จะลงแดง จะต้องแย่งในทันที
Tah mun glai ja long daeng ja dtaung yaeng nai tun tee
If you were so near death, you’d have to snatch him immediately
จะยกให้ใช้ฟรีฟรีนี่พูดเลย
Ja yok hai chai free free nee poot loey
I’m telling you, I’d let you use him for free

Title: มีเวลาโทรมาด้วยเหรอ / Mee Welah Toh Mah Duay Lor (You Have Time to Call Me Too?)
Artist: Blueberry
Album: ชิมิ ชิมิ / Chimi Chimi (Right? Right?)
Year: 2010

แปลกใจจนไม่อยากเชื่อสายตา
Bplaek jai jon mai yahk cheua sai dtah
I’m so surprised, I don’t want to believe my eyes
เห็นเบอร์เธอโชว์ขึ้นมาหน้าจอ
Hen bur tur show keun mah nah jor
Seeing your phone number showing up on my screen
ทั้งที่อยากคุยมานาน ทั้งที่แอบตั้งตารอ
Tung tee yahk kooey mah nahn tung tee aep dtung dtah ror
Even though I’ve wanted to speak with you for so long, even though I’ve secretly been waiting
แต่วันนี้มันตะขิดตะขวงใจ
Dtae wun nee mun dtakit dtakwahng jai
But today I’m shy

กี่ทีโทรไปไม่ยอมรับเลย
Gee tee toh bpai mai yaum rup loey
How many times have I called you and you refused to pick up?
ไม่เคยจะโทรกลับมาถามไถ่
Mai koey ja toh glup mah tahm tai
You never called back to ask what was up
นึกว่าเธอคงทำงาน หรือคงอาจไม่สบาย
Neuk wah tur kong tum ngahn reu kong aht mai sabai
I thought you were at work or might be sick
แต่ที่แท้แล้วเธอมีคนที่สำคัญ
Dtae tee tae laeo tur mee kon tee sumkun
But in reality, you had someone important

(*) มีเวลาโทรมาด้วยเหรอ
Mee welah toh mah duay lor
You have time to call me too?
ได้ข่าวแฟนเธอคอยคุมแจแทบทุกนาที
Dai kao faen tur koy koom jae taep took nahtee
Is your girlfriend watching over you at every minute?
แล้วฉันจะดีใจ หรือเสียใจกันดี
Laeo chun ja dee jai reu sia jai gun dee
Should I be happy or sad
ที่เธอต้องแอบใครโทรหากัน
Tee tur dtaung aep krai toh hah gun
That you’re secretly calling me?
มีเวลาโทรมาว่าเหงา แต่คุยเบา เบา
Mee welah toh mah wah ngao dtae kooey bao bao
You have time to call me when you’re lonely, but we talk very softly
และคุยกันไม่ได้นาน นาน
Lae kooey gun mai dai nahn nahn
And we can’t talk for very long
ถ้ายากเย็นขนาดนั้น ก็อย่าโทร
Tah yahk yen kanaht nun gor yah toh
If it’s that hard, don’t call

ไม่กลัวแฟนเธอจะเคืองหรือไง
Mai glua faen tur ja keuang reu ngai
Aren’t you afraid your girlfriend will be upset?
ฉันกลัวเธอจะผิดใจเสียเปล่า
Chun glua tur ja pit jai sia bplao
I’m afraid you’re going to spoil things
เขาไม่อยู่ด้วยทีไร เที่ยวมาบอกใครว่าเหงา
Kao mai yoo duay tee rai tiao mah bauk krai wah ngao
Whenever she’s not with you, do you go out and tell others you’re lonely?
มีแฟนแล้วลืมหรือเปล่า เราแค่กิ๊กกัน
Mee faen laeo leum reu bplao rao kae gik gun
You have a girlfriend, have you forgotten? We’re just a fling

(*,*)

ถ้าวุ่นวายขนาดนั้น ไม่ต้องโทร
Tah woon wai kanaht nun mai dtaung toh
If it’s that troublesome, you don’t have to call

Title: จุงเบย จุงเบย / Joong Boey Joong Boey (So Much So Much)
Artist: Blueberry
Album: [Single]
Year: 2013

(*) อยากโทรหาจนจะบ้า ไม่ได้เจอหน้า ก็แบบคิดถุงจุงเบย
Yahk toh hah jon ja bah mai dai jur nah gor baep kit toong joong boey
I want to call you so badly, I’m going crazy, I haven’t seen you, I miss you so much
อยากรู้ว่าเธอเป็นไง เป็นห่วงแล้วใจไม่สะเบย ไม่สะเบย
Yahk roo wah tur bpen ngai bpen huang laeo jai mai saboey saboey
I want to know how you are, I’m worried, I’m not well, not well
กดโทรหาเธอสักหน่อย ที่โทรไปบ่อย ก็แบบคิดถุงจุงเบย
Got toh hah tur suk noy tee toh bpai boy gor baep kit toong joong boey
I’m calling you, I’m calling you often, I miss you so much
อยากนัดมาเจอสักครั้ง จะร้องเพลงให้ฟังตามเคย ตามเคย
Yahk nut mah jur suk krung ja raung pleng hai fung dtahm koey dtahm koey
I want to go out with you just once, I’ll sing this song for you to hear as usual, as usual

(**) อยากจะทอล์คจะได้ลองบอกความลับ
Yahk ja talk ja dai laung bauk kwahm lup
I want to talk to you and try telling you a secret
ตั้งท่าจะกดโทรปั๊บ ก็แบบว่าเขินจุงเบย
Dtung tah ja got toh bpup gor baep wah kern joong boey
I’m preparing myself to call you, but I’m so shy
อยากบอกรักให้เธอฟังอย่างเบาเบา
Yahk bauk ruk hai tur fung yahng bao bao
I want to gently tell you that I love you
ก็ยังไม่กล้านะเรา อ่ะ เซ็งเบย เซ็งเบย
Gor yung mai glah na rao a seng boey boey
But I’m still not brave enough, I’m so sick of it, so sick of it

(***) จากคนหัวใจเศร้า เศร้า พอนั่งกินข้าว ก็แบบว่าเหงาจุงเบย
Jahk kon hua jai sao sao por nung gin kao gor baep wah ngao joong boey
From the heart of a sad person, as soon as I sit to eat dinner, it’s so lonely
อยากเจอแทบทนไม่ไหว เลยต้องบอกหัวใจ
Yahk jur taep ton mai wai loey dtaung bauk hua jai
I want to see you so badly, I can’t take it, I must tell you my heart
พอเบย พอเบย
Por boey por boey
Enough is enough!

หงอย หงอยมาตั้งแต่เช้า บับแว่มันเหงาจุงเบย
Ngoy ngoy mah dtung dtae chao bup wae mun ngao joong boey
I’ve been listless all morning, I’m so lonely
มะรุมันเป็นอัลไล ไม่ค่อยสดใสเอาเบย
Ma roo mun bpen ullai mai koy sot sai ao boey
I don’t know what’s wrong, I’m not really cheerful
อาบน้ำ ซักผ้า หุงข้าว มันก็ยังเหงาอยู่เบย
Ahp num suk pah hoong kao mun gor yung ngao yoo boey
Taking a shower, washing clothes, cooking rice, it’s still so lonely
อาการค่อนข้างเหวอ เหวอ ต้องเป็นเพราะเธอแน่เบย
Ahgahn kaun kahng wur wur dtaung bpen pror kae nae boey
My symptoms are overreacting, overreacting, it must be beacause of you
ถ้ามีเธออยู่ใกล้ ใกล้ โลกคงสดใสจุงเบย
Tah mee tur yoo glai glai lohk kong sot sai joon boey
If I have you near, the world is so much brighter
อยู่ไกลกลัวเธอตุกติก กลัวเธอมีกิ๊กจุงเบย
Yoo glai glua tur dtook dtik glua tur mee gig joong boey
If you’re far, I’m afraid you’re flirting, really afraid you’ve got another lover
บ่องตงว่าอยากโทรหา แต่กลัวเธอว่าจุงเบย
Baung dtong wah yahk toh hah dtae glua tur wah joong boey
Speaking frankly, I want to call you, but I’m so afraid of what you’ll say
ก็รู้ว่างานเธอยุ่ง แต่ฉันคิดถุงจุงเบย
Gor roo wah ngahn tur yoong dtae chun kit toong joong boey
I know you’re busy with work, but I miss you so much

(*,**,***)

คิด คิด คิดถุงจุงเบย
Kit kit kit toong joong boey
I miss miss miss you so much!

Title: เลี้ยงไม่เชื่อง / Liang Mai Cheuang (Untamed)
Artist: Blueberry
Album: ชิมิ ชิมิ / Chi Mi Chi Mi (Right? Right?)
Year: 2010

(*) มอ มอ มอ มอ มอ มอ มอ มอ มอ มอ มอ มอ มอ มอ มอ มอ มอ มอ มอ มอ
Mor mor mor mor mor mor mor mor mor mor mor mor mor mor mor mor
Boo-hoo boo-hoo boo-hoo boo-hoo boo-hoo boo-hoo boo-hoo boo-hoo
มอ มอ มอ มอ มอ มอ มอ มอ มอ มอ มอ มอ มอ มอ มอ มอ มอ มอ มอ มอ
Mor mor mor mor mor mor mor mor mor mor mor mor mor mor mor mor
Boo-hoo boo-hoo boo-hoo boo-hoo boo-hoo boo-hoo boo-hoo boo-hoo

มีแฟนเด็กอย่างเนี้ย อ่อน อ่อนอย่างเนี้ย ใครก็อิจฉา
Mee faen dek yahng nia aun aun yahng nia krai gor itchah
Having a younger girlfriend like this, being young like this, everyone’s jealous
กลิ่นอ้ะนะหอมไปทั้งตัว เนื้อหนังนุ่มชัวร์ยืนยัน
Glin a na haum pai tung dtua neua nung noom chua yeun yun
My whole body smells good, I assure you, my skin is soft
ควงไปห้างใคร ใครก็มอง จ้องอยากจะกินกันทั้งนั้น
Duang pai hahng krai krai gor maung jaung yahk ja gun gun tung nun
Whenever we go out, everyone stares, they want to gobble me up
สดจากไร่ไม่มีไขมัน อุดมด้วยเนื้อนมไข่
Sot jahk rai mai mee kai mun oot duay neua nom kai
I’m fresh from the field with no fat, but with plentiful milk and eggs

(**) แต่นี่เธอยังไปส่งสายตา มองไปมองมาเอ๊ะยังไง
Dtae nee tur yung pai song sai dtah maung pai maung mah eh yung ngai
But you’re still looking around, staring away, wtf?
ขนาดเดิน เดิน เดินอยู่ด้วยกัน ก็ยังจะกล้าหันไปยิ้มให้ใคร
Kanaht dern dern dern yoo duay gun gor yung mai glai hun pai yim hai krai
Walking walking walking together like this, and you still dare to turn and smile at others
ทีต่อหน้ายังทำ แล้วลับหลังจะยังไง
Tee dtor nah yung tum laeo lup lung ja yung ngai
You still do it in front of me, what do you do behind my back?
คิด คิดแล้วมันก็น่าปวดใจ น่าตบให้ตายจริง จริง
Kit kit laeo mun gor nah puat jai nah dtop hai dtai jing jing
I’ve thought and thought about it, and it’s such a heartache, I should really smack you to death!

(***) เลี้ยงไม่เชื่อง เลี้ยงไม่เชื่อง เปลืองหญ้าอ่อน
Liang mai cheuang liang mai cheuang pleuang yah aun
Untamed, untamed, eating the young grass (+)
กินดีอยู่แล้วยังไม่พอ ยังอยู่ไม่นิ่ง
Gin dee yoo laeo yung mai por yung yoo mai ning
You’ve eaten a lot and it’s still not enough, you’re still not domesticated
เดี๋ยวก็อั้ม เดี๋ยวก็อ้อ เดี๋ยวก็แก้ว
Diao gor um diao gor ur diao gor gaeo
One moment it’s “yeah,” then it’s “uh-huh,” pretty soon you’ll get brave
คิด คิดดูแล้ว ต้องรีบตัดจัดการเชือดทิ้ง
Kit kit doo laeo dtaung reep dtut jut gahn cheuat ting
I’ve thought about it, and I need to send you to slaughter and throw you away

(****) เลี้ยงวัวมันยังเชื่อง พูดอะไรก็ยังง่าย สั่งได้จะให้หยุดจะให้วิ่ง
Siang wua mun yung cheuang poot arai gor yung ngai sung dai ja hai yoot ja hai wing
Raising a cow is still domesticated, saying anything is still simple, I can order it to stop or to run
เลี้ยงเธอมันไม่เชื่อง หาหญ้ากินอยู่ได้
Liang tur mun mai cheuang hah yah gin yoo dai
Raising you, you’re untamed, you’re always looking for grass you can eat
หญ้าอ่อนอย่างฉันเลยต้องชิ่ง
Yah aun yahng chun loey dtaung ching
Young grass like me must run away

(****,*,**,***,***)

  
[NOTE: This is an expression that means you like to go after younger guys/girls]

Title: โทรจิก / Toh Jik (Ringing Off the Hook)
Artist: Blueberry
Album: สโมสรชิมิ 2 / Samohsorn Chimi 2
Year: 2011

เซ็งนะคะเด็จพี่ นี่แฟนไม่ใช่คุณแม่
Seng na ka det pee nee faen mai chai koon mae
I’m so sick of this, my boyfriend isn’t my mom
ต้องติดแจทุกวัน
Dtaung dtit jae took wun
Following me closely every day
ห่างกันทีจะตาย วุ่นวายกะฉันอยู่นั่น
Hahng gun tee ja dtau woon wai ga chun yoo nun
If we’re separated, he’ll die, anxious about me
มันว่างงานหรือไง
Mun wahng ngahn reu ngai
Doesn’t he have a job?!

(*) ต้องโทรเรียก โทรตาม ต้องโทรถามทั้งวัน
Dtaung toh riak toh dtahm dtaung toh tahm tung wun
He has to call me, check up on me, call and question me all day
เช็คเหตุการณ์แบบฮอตไลน์
Check het gahn baep hot line
Checking events like a hotline
ต้องมานั่งรายงาน วันไม่รู้กี่หน
Dtaung mah nung rai ngahn wun mai roo gee hon
I’ve had to sit and report back to him I don’t know how many times
โทรมาจนเพื่อนฉันอาย
Toh mah jon peuan chun ai
He calls me so much my friends are embarrassed!

(**) โทรจิกอยู่นั่นแหละ
Toh jik yoo nun lae
He calls nonstop!
จิก จิก จิก จิกอยู่นั่นแหละ
Jik jik jik jik yoo nun lae
Over and over and over calling nonstop!
เป็นห่วงน่ะรู้และ แต่น้อยกว่านี้หน่อยได้ไหม
Pen wuang na roo lae dtae noy gwah nee noy dai mai
I know he’s worried, but couldn’t he do it a little less?
โทรจิกแรงไม่ตก
Toh jik raeng mai dtok
He calls repeatedly without fail
นี่เป็นนกหรือไก่
Nee pen nok reu gai
Is he a bird or a chicken? (+)
จะตามกันถึงไหน ธุระเสร็จไวจะรีบกลับ
Ja dahm gun teung nai toora set wai ja reep glup
How far is he going to follow me? Finish your business quickly and go away!

ห่วงหรือหึงกันแน่ นี่แคร์หรือเรียกว่าต้อน
Huang reu heung gun nae nee care reu riak wah dtaun
He’s definitely worries or jealous, is this caring or is it a cage?
ไม่ให้นอนให้หลับ
Mai hai naun hai lup
He won’t let me sleep or rest my eyes
มันชักเยอะนะนี่ แต่งงานพรุ่งนี้มั้ยครับ
Mun chuk yur na nee dtaeng ngahn proong nee mai krup
He’s smothering me, asking if I’d marry him tomorrow
จะได้พอพระทัย
Ja dai por pratai
That that would be enough for his mind

(*,**)

โทรถี่ ถี่ โทรแบบนี้เขาเรียกโทรจิก
Toh tee tee toh baep nee kao riak toh jik
He calls frequently, they call this “ringing off the hook”
โทรยิก ยิก โทรยิก ยิก โทรแล้วโทรอีก
Toh yik yik toh yik yik toh laeo toh eek
He calls often and often and often and often, he called already and will call again
ไปไหนก็ไม่สะดวก
Pai nai gor mai saduak
Wherever I go, it’s not comfortable
วัน วันไม่ได้กระดิก
Wun wun mai dai gradik
It’s getting hard to wake up in the morning
เธอก็ไม่เคยกระดาก เป็นเอามากถึงเข้ากระดูก
Tur gor mai koey gradahk pen ao mahk teung kao gradook
You’re never embarrassed of yourself, it’s getting to me all the way to my bones!

(**,**)

(+) The phrase “toh jik (โทรจิก)” is an expression meaning to call someone repeatedly nonstop, back to back, like the English phrase “ringing off the hook,” but “jik (จิก)” literally means “to peck,” hence the bird reference.

ชิมิ / Chimi (Right?)
จุงเบย จุงเบย / Joong Boey Joong Boey (So Much So Much)
ขอดีดีอย่าวิ่งราว / Kor Dee Dee Yah Wing Rao (I’m Asking You Nicely, Don’t Grab It and Run)
เลี้ยงไม่เชื่อง / Liang Mai Cheuang (Untamed)
มีเวลาโทรมาด้วยเหรอ / Mee Welah Toh Mah Duay Lor (You Have Time to Call Me Too?)
สินสอดโรลแบ็ค / Sinsaut Roll Back (Dowry Rollback)
โทรจิก / Toh Jik (Ringing Off the Hook)

   
All songs of Blueberry