Black Vanilla

All posts tagged Black Vanilla

Title: อยู่ดีดีก็คิดถึง / Yoo Dee Dee Gor Kit Teung (All the Sudden I Miss You)
Artist: Black Vanilla
Album: R2G
Year: 2008

ยุ่งรึป่าว นอนรึยัง
Yoong reu pblao, norn reu yung
Are you busy? Are you asleep?
กำลังคุยกับใครอยู่รึป่าว
Gumlung kooey gup krai yoo reu pblao
Who are you talking to?
ไม่มีธุระ แต่อยากโทรมาได้รึป่าว
Mai mee too ra dtae yahk toh mah dai reu pblao
I don’t have any business, but I just want to call you, can I?
แบบว่านะ..หาเรื่องกวนใจ
Baep wah na…hah reuang guan jai
It’s like…I’m trying to find a way to bother you

*ปิดไฟกำลังจะเข้านอนก็หน้าเธอตามมาเว้าวอน
Pbit fai gumlung ja kao nron, gor nah tur dtahm mah wao worn
Turning off the light when I’m going to bed, your face haunts me
คอยบังคับให้โทรไปหาไม่งั้นมันไม่ยอมนอน
Goy bung kup hai toh pbai hah mai ngun mun mai yorm norn
Forcing me to call you, or I can’t get to sleep

**อยู่ดีดีก็คิดถึง อยู่ดีดีก็อยากได้ยินเสียงเธอเหลือเกิน
Yoo dee dee gor kit teung, yoo dee dee gor yahk dai yin siang tur leua gern
All of a sudden I miss you, all of a sudden I really want to hear your voice
ไม่คุยแค่ไม่นานใจมันก็เริ่มสั่นเป็นภูมิแพ้ความห่าง เหิน
Mai kooey kae mai nahn jai mun gor rerm sun pben poom pae kwahm hang hern
It hasn’t been a long time since we last talked, but my heart is starting to shake, it’s allergic to our distance
อยู่ดีดีก็คิดถึง อยู่ดีดีก็อยากบอกรักเธอเหลือเกิน
Yoo dee dee gor kit teung, yoo dee dee gor yahk bork ruk tur leua gern
All of a sudden I miss you, all of a sudden I really want to tell you I love you
ก่อนวางสายในคืนนี้ ช่วยบอกรักกันสักทีให้ฉันฝันดีก่อนเข้านอน
Gorn wahng sai nai keun nee, chuay bork ruk gun suk tee hai chun fun dee gorn kao norn
Before you hang up tonight, please tell me you love me just once before I go to sleep so I can have good dreams

พึ่งได้คุยไปไม่นาน รับประกันไม่ได้เบลอ
Peung dai kooey pbai mai nahn, rup pbra gun mai dai blur
We haven’t been talking that long, but I guarantee it’s not blurred
แต่เริ่มจะอ้างว้างตั้งแต่วางสายเธอ
Dtae rerm jai ahng wahng dtung dtae wahng sai tur
But I just started feeling secluded since I hung up with you
ก็เลยนะ..ขอไม่ปิดใจ
Gor loey na…kor mai pbit jai
And so…I ask you don’t close your heart

(*, **, **)

Title: ตบด้วย Mouth / Dtop Duay Mouth (Slap Me With Your Mouth)
Artist: Black Vanilla
Album: R2G
Year: 2008

get แล้วนะ ก็ get แล้วนะ
get laew na gor get laew na
I get it, I get it
เห็นแล้วๆ ว่าเธอโมโห
hen laew hen laew waa ter moh-hoh
I see that you’re angry
ใจเย็นๆ ลองslowๆ นิดนึง นะเธอ
jai yen jai yen long slow slow nit neung na ter
Calm down, slow it down a bit, okay?

รู้ว่าห้าม ก็รู้ว่าห้าม แต่ฉันก็ห้ามใจตัวเองไม่ไหว
roo waa haam gor roo waa haam dtae chan gor haam jai dtua eng mai wai
I know you forbid me, I know you forbid me, but I can’t restrain myself
ก็แค่เผลอไปมองใคร เธอก็น้อยใจเกินไปนะเธอ
gor kae pler bpai mong krai ter gor noi jai gern bpai na ter
Just carelessly looking at everyone, you’re too sensitive!

(*)รู้ฉันรู้ว่าความผิดคราวนี้
roo chan roo waa kwaam pit kraao nee
I know, I know my mistake
มันทั้งร้ายทั้งแรง จะมีโทษหนัก
man tang raai tang raeng ja mee toht nak
It’s all bad, I deserve a serious punishment
ต้องโดนข้อหาสายตาเจ้าชู้
dtong dohn kor haa saai dtaa jaao choo
Get blamed for having playboy eyes
ง้อนะๆ ที่พูดนี่ไม่ได้เถียง
ngor na ngor na tee poot nee mai daai tiang
Let’s make up, okay? I won’t argue with you.
ง้อนะๆ ก็ถ้าเธอยังไม่หาย
ngor na ngor na gor taa ter yang mai haai
Let’s make up, okay? If you still haven’t run off
ให้ตบแรงๆ ทีนึงได้เลย
hai dtop raeng raeng tee neung daai loie
I’ll let you slap me once!

(**)ตบด้วย Mouth เอาเลยเธอตบด้วย Mouth
dtop duay Mouth ao loie ter dtop duay Mouth
Slap me with your mouth, I really want you to slap me with your mouth
กระแทกที่แก้มแรงๆ นะเธอ
gra-taek tee gaem raeng raeng na ter
Hit me on the cheek, okay?
ตบให้หัน เอาเลยเธอ ตบให้หัน
dtop hai han ao loie ter dtop hai han
Slap me around, I really want you to, slap me around
ให้หันมามองแต่เพียงแค่เธอ
hai han maa mong dtae piang kae ter
Get me to turn and look at only you
อยากให้ระบายที่เธอนั้นโกรธ อยากตบใช่ไหม
yaak hai ra-baai tee ter nan groht yaak dtop chai mai
I want you to express your anger. You want to slap me, right?

(**)

เอา Mouth มาชนได้เลย
ao Mouth maa chon daai loie
I want your mouth to hit me!

(*, **, **)

เอา Mouth มาชนได้เลย
ao Mouth maa chon daai loie
I want your mouth to hit me!

Title: จีบฉันที / Jeep Chun Tee (Flirt With Me)
Artist: Black Vanilla
Album: Black Vanilla
Year: 2006

เป็นอะไรก็ไม่รู้ ใครว่าเราเจ้าชู้กันจริง
Pben arai gor mai roo, krai wah rao jaochoo gun jing
I don’t know what it is, Somone I’m really flirting with
แค่เจอใครก็อยากปิ๊ง เอาเข้าจริงสิถอยประจำ
Kae jur krai gor yahk pbing, ao kao jing si toy pbrajum
I just met someone and I want to be obsessed, I want to move in, but I keep backing off

ทั้งที่หลงเธอจนออกจะเว่อร์ไป
Tung tee long tur jon ork ja over pbai
Though I’m so infatuated with you I go overboard
ได้แต่อึ้งจริงๆ พอเธอหน้าจริงจัง
Dai dtae eung jing jing, por tur nah jing jung
I can only be silent as soon as you’re in front of me
ขากรรไกรมันค้าง พูดไม่ไหว
Kah gun grai mun kahng, poot mai wai
My jaw freezes, I can’t speak

เธอนะโดนสุดๆแล้วแต่ว่าใจมันแป้วอยู่ดี
Tur na dohn soot soot laeo, dtae wah jai mun pbaeo yoo dee
We finally bump into each other, but my heart deflates
ใครก็เข้ามาตีซี้ จะไปสู้กับเขายังไง
Krai gor kao ma dtee si, ja pbai soo gup kao yung ngai
Anyone comes to pick a fight, how will I fight with them?

* เพราะฉันหลงเธอจนออกจะเว่อร์ไป
Pror chun long tur jon ork ja over pbai
Because I’m unhealthily infatuated with you
ได้แต่อึ้งจริงๆ หากเธอนั้นมีใจ
Dai dtae eung jing jing, hahk tur nun mee jai
I can only be silent, If you have a heart
ช่วยอะไรสักอย่างได้ไหม
Chuay arai suk yahng dai mai
Can you help me in one way?

** อยากให้ ช่วยมาจีบมาจีบฉันที มาจีบมาจีบฉันที ชะเง้อรอนานแล้ว
Yahk hai chuay mah jeep mah jeep chun tee, mah jeep mah jeep chun tee, sa ngur ron nahn laeo
I want you to please come flirt, come flirt with me! Come flirt, come flirt with me! I’ve been waiting so long
จีบมาจีบมาจีบฉันที มาจีบมาจีบฉันสักที ฉันทอดสะพานให้แล้ว
Jeep mah jeep mah jeep chun tee, mah jeep mah jeep chun suk tee, chun tort sapahn hai laeo
Flirt, come flirt, come flirt with me! Come flirt, come flirt with me just once! I really want you to!

อยากจะเดินไปบอกรัก แค่จิ้กจกมันทักยิ่งกลัว
Yahk ja dern pbai bork ruk kae jik jok mun tuk ying glua
I want to walk up and tell you I love you, but just trying to say hi is scary!
ปล่อยมันเป็นไปอย่างเนี้ย ต้องกินแห้วกระป๋องชัวร์ๆ
Pbloy mun pben pbai yahng nia, dtong gin haeo gra pong chua chua
Letting go it go on like this, I must swallow my disappointment

(*, **)

ไม่ใช่คนที่ดูดี ไม่ได้มีอะไร
Mai chai kon tee doo dee, mai dai mee arai
I’m not good-looking, I don’t have anything
เพื่อนก็เชียร์ตั้งเท่าไร ไม่เลยไม่มั่นใจ
Peuan gor cheer dtung tao rai, mai loey mai mun jai
No matter how much my friends push me, I’m just not confident
ขอนะเธออย่าเดินผ่าน ช่วยคนธรรมดาอย่างฉัน
Kor na tur yah dern pahn, chuay kon tummada yahng chun
Please don’t just walk by, help a loser like me
สักครั้ง ได้ไหม
Suk krung dai mai
Just once, please?

(**, **)

Title: เจ้าชู้ไม่รู้ตัว / Jaochoo Mai Roo Dtua (Oblivious Playboy)
Artist: Black Vanilla
Album: Delicious
Year: 2007

 

โอ๊ยผิดอีกแล้วเต็มประตู
Oy pit eek laeo dtem pbra dtoo
Oh! It’s totally wrong from now on!
โดนเลยข้อหาคนเจ้าชู้
Dohn loey kor hah kon jaochoo
Slapped with the label of a playboy
เธอบอกว่าฉันน่ะมันช่างหลายใจ
Tur bork wah chun na mun chahng lai jai
You said you blame me, it really hurts!
เดี๋ยวแอบส่งยิ้มให้คนนั้น
Diao aep song yim hai kon nun
For a moment I secretly smiled at that person
เที่ยวหยอดคำหวานใครต่อใคร
Tiao yord kum wahn krai dtor krai
I sweet-talk with everyone
เธอบอกซีนนี้รับกันไม่ได้จริงๆ
Tur bork seen nee rup gun mai dai jing jing
You say we can’t go on like this

* โทษที นี่ไม่ใช่ตัวฉันเลย
Toht tee, nee mai chai dtua chun loey
I’m sorry, it’s not my fault!
คาสโนว่าโดยไม่ตั้งใจ
Cassanova doey mai dtung jai
I’m a natural Casanova
ฉันเองยังควบคุมไม่ได้เลย
Chun eng yung kuap koom mai dai loey
I just can’t control it!
สัญชาตญาณมันคงห้ามกันไม่ไหว
Sun chahti yahn mun kong hahm gun mai wai
Can’t control instinct!

** อาการเจ้าชู้ๆๆๆ ไม่รู้ๆตัว
Ahgahn jaochoo jaochoo jaochoo jaochoo mai roo roo dtua
Symptoms of a playboy playboy playboy playboy, I’m oblivious!
เจ้าชู้ๆๆๆ เผลอๆใจ
Jaochoo jaochoo jaochoo jaochoo plur plur jai
Playboy playboy playboy playboy, Completely unaware!
วานเธอดูแลนิด
Wahn tur doo lae nit
Look out for me a bit
(ช่วยคุมประพฤติฉันที)
Chuay koom pbra preut chun tee
Help me watch my behavior

ช่วยกอดกันนิดให้อุ่นใจ
Chuay got gun nit hai oon jai
Let’s hug a bit to comfort me
ฉันกลัวจะเผลอไปกอดใคร
Chun glua ja plur pbai got krai
I’m scared I’ll go and hug someone else
รบกวนแค่นี้เป็นไรมากไหมเธอ
Rop guan dae nee pben rai mahk mai tur
Is this really such a big deal?
นั่นใครสเปคเดินชิวมา
Nun krai sapek dern chiw mah
That certain someone walks by
ใจอ่อนอีกและต้องแจกเบอร์
Jai orn eek lae dtong jaek bur
And I can’t help but give her my number
ช่วยดัดนิสัยให้กันนิดนึงคนดี
Chuay dut ni sai hai gun nit neung kon dee
Help me reform a bit, Honey

(* , ** , **)

ก็คนเจ้าชู้ต้องการสักคนมารู้ใจ
Gor kon jaochoo dtong gahn suk kon mah roo jai
Playboys need someone to understand too
วอนเธอได้ไหมช่วยคุมประพฤติฉันที
Worn tur dai mai chuay koom pbra preut chun tee
I beg you please watch over my behavior!

J
เจ้าชู้ไม่รู้ๆตัว / Jaochoo Mai Roo Dtua (Oblivious Playboy)
จีบฉันที / Jeep Chun Tee (Flirt With Me)
จูบ / Joop (Kiss)

K
คนคั่นเวลา / Kon Kun Welah (Wasting Time)
ความเหงาทำได้ทุกอย่าง / Kwahm Ngao Tum Dai Took Yahng (Loneliness Can Do Everything)

L
ลืมเธอไม่เก่ง / Leum Tur Mai Geng (Not Good At Forgetting You)

M
ไม่เคยหวังดี / Mai Koey Wung Dee (Never Good Intentions)
ไม่มีเหตุผล ถ้าคนจะมีใจ / Mai Mee Het Pon Tah Kon Ja Mee Jai (There’s No Reason If Someone Has a Heart)

N
นอกใจ / Nok Jai (Unfaithful)

P
ปิดปาก / Bpit Bpahk (Silencing)

S
Say Love

T
ตบด้วย Mouth / Dtop Duay Mouth (Slap Me With Your Mouth)
Touch

Y
อยู่ดีดีก็คิดถึง / Yoo Dee Dee Gor Kit Teung (All the Sudden I Miss You)

   
Project Groups
Translated Songs of White Vanilla

   
All songs tagged Black Vanilla