Better Weather

All posts tagged Better Weather

Title: แค่เมื่อวาน / Kae Meua Wahn (Just Yesterday)
Artist: Better Weather
Album: [Single]
Year: 2020

(*) ดื่มให้มันลืมวันร้ายร้าย
Deum hai mun leum wun rai rai
I drink to forget the bad days
ปล่อยให้ใจได้ cry สักวัน
Bploy hai jai dai cry suk wun
Letting my heart be able to cry for a day
ตื่นขึ้นมาไม่ต้องเจอคนใจร้าย
Dteun keun mah mai dtaung jur kon jai rai
When I wake up, I don’t have to face a cruel person
หยุดเสียทีเถอะความเสียใจ
Yoot sia tee tur kwahm sia jai
Stop this sadness

เสียใจเบาเบาเมื่อได้ยินคำนั้น
Sia jai bao bao meua dai yin kum nun
I’m a little sad when I hear those words
คิดไปคิดมาบางทีก็ดีเหมือนกัน
Kit bpai kit mah bahng tee gor dee meuan gun
I think about it, and sometimes it’s good

ที่วันนี้เธอ จากฉันไป
Tee wun nee tur jahk chun bpai
You left me today
ที่วันนี้เธอ จะมีใคร
Tee wun nee tur ja mee krai
You have someone else today
จะบอกหัวใจ คงต้องเสียใจ แต่คงไม่นาน
Ja bauk hua jai kong dtaung sia jai dtae kong mai nahn
I’ll tell my heart, it’ll be sad, but soon

ชีวิตยังมีวันพรุ่งนี้ แต่คืนนี้เรา
Cheewit yung mee wun proong nee dtae keun nee rao
Life still has tomorrow, but tonight, I

(*)

เค้าบอกว่า รัก มักแปลว่า ทุกข์
Kao bauk wah ruk muk bplae wah took
When they say love, they mean suffering
ความสุข คงไม่เจอซักวัน
Kwahm sook kong mai jur suk wun
We haven’t found happiness

ถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆแล้ว
Tah bpen baep nun jing jing laeo
If that’s really the case
เราคงไม่ใช่คู่กัน
Rao kong mai chai koo gun
We’re not soulmates

ไม่ใช่ฉัน จะไม่เสียใจ
Mai chai chun ja mai sia jai
It’s not that I won’t be sad
แต่ว่าฉัน ต้องยืนให้ไหว
Dtae wah chun dtaung yeun hai wai
But I must be able to stand
บอกกับหัวใจ เดี๋ยวมันก็พ้นไป เหมือนเรื่องเมื่อวาน
Bauk gup hua jai diao mun gor pon bpai meuan reuang meua wahn
I tell my heart that soon things will pass, just like the matters of yesterday

แค่เรื่องเมื่อวาน
Kae reuang meua wahn
Just matters of yesterday
แค่เรื่องเมื่อวาน
Kae reuang meua wahn
Just matters of yesterday

ความรักไม่เคยจะทำร้าย มันผิดที่เรา
Kwahm ruk mai koey ja tum rai mun pit tee rao
Love never hurt us, it was our fault

(*)

เค้าบอกว่ารัก มักแปลว่าทุกข์
Kao bauk wah ruk muk bplae wah took
When they say love, they mean suffering
ความสุขของฉันอยู่ที่ไหน
Kwahm sook kaung chun yoo tee nai
Where is my happiness?

เค้าบอกว่ารัก มักแปลว่าทุกข์
Kao bauk wah ruk muk bplae wah took
When they say love, they mean suffering
ความสุขของฉันอยู่ตรงไหน
Kwahm sook kaung chun yoo dtrong nai
Where is my happiness at?

   

Produced by Akarachon Rachapandi
Co-Produced by Pongsatorn Jennuntakajorn
Lyrics & Music by Akarachon Rachapandi,Thanapat Thanakornkarn
Arranged by Better Weather
Mixed & Mastered by Pete Tanskul
Vocal Editing by Pisit Chintawan

Title: เผลอ / Plur (Absently)
Artist: Better Weather
Album: SEVEN JOURNEY 7 นี้…อีกนาน
Year: 2020

เอ๊ะ เอ๊ะ ใครกันที่เพิ่งเดินผ่าน
Eh eh krai gun tee perng dern pahn
Eh, eh, someone just walked by
ก็มองทางนั้น เอ๊ะคนนี้ก็ดูดี ดูน่ารัก
Gor maung tahng nun eh kon nee gor doo dee doo naruk
I look that way, eh, this person looks good, she’s cute
เอ๊ะ เอ๊ะ เธอมองฉัน เหมือนเธอหวั่นๆ
Eh eh tur maung chun meuan tur wun wun
Eh, eh, you look at me like you’re angry
เธอพูดว่าฉันนั้นไม่ดี ไม่ควรทำ ทำไมทำอย่างนั้น
Tur poot wah chun nun mai dee maikuan tum tummai tum yahng nun
You say I’m bad, that I shouldn’t do that, why did I do that?

(*) โลกนี้ช่างสวยงาม
Lohk nee chahng suay ngahm
This world is so beautiful
ไม่อยากจะพลาดความงดงามนั้น
Mai yahk ja plaht kwahm ngot ngahm nun
I don’t want to screw up its beauty
ฉันหาทุกคำมาอธิบายเท่าไหร่
Chun hah took kum mah attibai tao rai
I’m trying to find the words to explain
แค่อยากให้เธอเข้าใจ ว่าจริงๆแล้ว
Kae yahk hai tur kao jai wah jing jing laeo
I just want you to understand that it’s true
ฉันรักเธอ แม้ว่าอาจจะเผลอมองใคร
Chun ruk tur mae wah aht ja plur maung krai
I love you, even though I might absently look at others
แต่ว่าไม่ได้คิด เธอนั่นแหละที่คิดมากไป รู้ไหม
Dtae wah mai dai kit tur nun lae tee kit mahk bpai roo mai
But I don’t feel anything for them, you’re the one who’s thinking too much, do you know?
ยังไงฉันก็รักเธอ
Yung ngai chun gor ruk tur
No matter what, I love you

เห็นฉันมองคนนี้คนนั้นบ่อยๆ
Hen chun maung kon nee kon nun boy boy
You see me looking at girls around often
เป็นสิบเป็นร้อยฉันก็มองได้ทุกคน ไม่มีปัญหา
Bpen sip bpen roy chun gor maing dai took kon mai mee bpunhah
Be it tens or hundreds, I can look at everyone, there’s no problem
ฉันเผลอไม่ได้แปลว่ารักสักหน่อย
Chun plur mai dai bplae wah ruk suk noy
Just because I absently do it doesn’t mean I love them
อย่าเพิ่งใจน้อยนะคนดี
Yah perng jai noy na kon dee
Don’t get offended, darling
ขอให้เธออย่าไปถือสา
Kor hai tur yah bpai teu sah
Don’t take it personally

(*)

   

Words: Zentrady, บอย โกสิยพงษ์
Music: Zentrady
Arranger: Better Weather
Producer: อัครชนช์ ราชปันดิ

Title: รักทุกวัน / Ruk Took Wun (Love Every Day)
Artist: Better Weather
Album: [Single]
Year: 2019

ผ่านมานานแล้ว จากวันที่เราพบ
Pahn mah nahn laeo jahk wun tee rao pob
It’s been a long time since the day we met
แต่เหมือนมันเพิ่งผ่าน
Dtae meuan mun perng pahn
But it’s like it just happened

ยังจดจำรอยยิ้ม ยังเก็บเวลานั้น
Yung jot jum roy yim yung gep welah nun
I still remember your smile, I still keep that time
ที่ฉันและเธอเจอกัน
Tee chun lae tur jur gun
That you and I met

เรื่องราวมากมาย เริ่มตรงที่วันนั้น
Reuang rao mahk mai rerm dtrong tee wun nun
So many stories started on that day

(*) จะรักเธออย่างเดิมทุกวัน
Ja ruk tur yahng derm took wun
I’ll love you the same every day
แม้มันจะนานแสนนาน
Mae mun ja nahn saen nahn
No matter how long it’ll be
เธอทำให้รู้ โลกยังงดงาม
Tur tum hai roo lohk yung ngot ngahm
You made me know the world is still beautiful

(**) ขอทำให้ดีทุกวัน
Kor tum hai dee took wun
I want to make every day good
ยากเย็นอย่างไรก็ตาม
Yahk yen yahng rai gor dtahm
No matter how difficult it us
ตอบแทนความรัก ที่เธอมีให้ฉัน
Dtaup taen kwahm ruk tee tur mee hai chun
In return for the love that you have for me

ไม่ใช่คนปากหวาน ไม่ใช่แค่พูดเพ้อ
Mai chai kon bpahk wahn mai chai kae poot pur
I’m not a sweet-talker, I’m not just speaking crazily
แต่ฉันจะทำสุดใจ
Dtae chun ja tum soot jai
But I’ll do it with all my heart

ทุกวัน ทุกวัน ไม่ว่านานแค่ไหน
Took wun took wun mai wah nahn kae nai
Every day, every day, no matter how long it’ll be

(***) ฉันไม่ใช่คนยิ่งใหญ่
Chun mai chai kon ying yai
I’m not a great person
แต่สัญญา จะทดแทน ที่เธอให้มา เสมอ
Dtae sunyah ja tot taen tee tur hai mah samur
But I promise I’ll always repay you for what you’ve given me

(*,**,***,*,**)

ขอสัญญา ฉันสัญญา
Kor sunyah chun sunyah
I promise you, I promise

   

Produced by อัครชนช์ ราชปันดิ
Lyrics by โป โปษยะนุกูล
Music by โป โปษยะนุกูล, อัครชนช์ ราชปันดิ, ธนภัทร์ ธนากรกานต์
Arranged by Better Weather (อัครชนช์ ราชปันดิ, ธนภัทร์ ธนากรกานต์, พร้อมพงษ์ พรหมปัญโญ)
Mixed & Mastered by รวินท์ สามะสุทธิ์
Digital Editing by พิสิษฐ์ จินตวรรณ, ณภัทร ขาวไพศาล, อัครชนช์ ราชปันดิ
Recording at Big hit Studio, Tofu Studio
Engineer by วีรพัฒน์ บุปผาคำ, อัครชนช์ ราชปันดิ, รังสรรค์ ปัญญาใจ
Vocal director by รังสรรค์ ปัญญาใจ
Addition Musician
Drums by สุธิติ ไชยสมุทร
Keyboards & Synthesizer by พงษธร เจนนันทขจร, อัครชนช์ ราชปันดิ
Choir by ณัฐดนัย อาลัยสุข

   

I will always be impressed by how far Better Weather have come and matured as a band since starting off as just kids so long ago~ Their songs are always so catchy with such cute, innocent lyrics, and this song is no different. Another nice release from them! 🙂

Title: เดา / Dao (Guess)
Artist: Better Weather
Album: [Single]
Year: 2018

เธอ ออกมาหน่อย
Tur auk mah noy
Come on out
ฉันรบกวนเพราะมีเรื่องสำคัญ
Chun rop guan pror mee reuang sumkun
I’m bothering you because there’s something important

เหมือนเธอรู้ทัน
Meuan tur roo tun
It’s like you know what I’m up to
แกล้งเป็นหลงกลสักวัน
Glaeng bpen long gon suk wun
And you’re pretending to be taken in
เชื่อฉันสักที
Cheua chun suk tee
Trust me

มีดอกไม้ ในร้านเล่นเพลงโปรด
Mee dauk mai nai rahn len pleng bproht
There’s flowers, in the restaurant they’re playing your favorite song
เป็นใครก็คงรู้
Bpen krai gor kong roo
You probably know who it is
ถ้าอย่างนั้น อย่าให้ฉันต้องพูดเลย
Tah yahng nun yah hai chun dtaung poot loey
If that’s the case, don’t make me have to say
อะไรคือเรื่องสำคัญ
Arai keu reuang sumkun
What’s so important

(*) เดาต่อได้รึเปล่า
Dao dtor dai reu bplao
Can you guess?
เหมือนเธอพอจะรู้ว่าฉันจะพูดอะไรนะ
Meuan tur por ja roo wah chun ja poot arai na
It seems like you know what I’m going to say
เธอเดาต่อได้รึเปล่า
Tur dao dtor dai reu bplao
Can you guess?
เขินตัวเองถ้ามันต้องพูดอะไรไปอย่างนั้น
Kern dtua eng tah mun dtaung poot arai bpai yahng nun
I’m bashful to have to say it like that
เดาถูกใช่รึเปล่า ว่าคือคำนั้น
Dao took chai reu bplao wah keu kum nun
You can guess correctly that it’s those words, right?

ใช้แค่สายตา ฉันก็คิดว่าเธอจะรู้เหมือนกัน
Chai kae sai dtah chun gor kit wah tur ja roo meuan gun
Just by your eyes, I think you know
ถ้าอย่างนั้น อย่าให้ฉันต้องพูดเลย
Tah yahng nun yah hai chun dtaung poot loey
If that’s the case, don’t make me have to say
อะไรคือเรื่องสำคัญ
Arai keu reuang sumkun
What’s so important

(*)

ฉันว่าฉันนั้นชัดเจนอยู่แล้ว
Chun wah chun nun chut jen yoo laeo
I think I’ve been pretty clear
แล้วเธอเองละตอบได้ไหม
Laeo tur eng la dtaup dai mai
So can you answer me?

(*)

เดาถูกบ้างรึเปล่า
Dao took bahng reu bplao
Can you guess correctly?
เหมือนเธอพอจะรู้ว่าฉันจะพูดอะไรนะ
Meuan tur por ja roo wah chun ja poot arai na
It’s like you know what I’m going to say
เธอเดาถูกบ้างรึเปล่า
Tur dao took bahng reu bplao
Can you guess correctly?
เขินตัวเองถ้ามันต้องพูดอะไรไปอย่างนั้น
Kern dtua eng tah mun dtaung poot arai bpai yahng nun
I’m bashful to have to say it like that
เดาถูกใช่รึเปล่า ว่าคือคำนี้ไง
Dao took chai reu bplao wah keu kum nee ngai
Did you guess correctly that it’s these words?

   

Executive Producer: สุเมธ โปษยะนุกูล
Produced by อัครชนช์ ราชปันดิ
Lyrics by รังสรรค์ ปัญญาใจ

Music by อัครชนช์ ราชปันดิ, ธนภัทร์ ธนากรกานต์
Arranged by Better Weather (อัครชนช์ ราชปันดิ, ธนภัทร์ ธนากรกานต์, พร้อมพงษ์ พรหมปัญโญ)
Mixed&Mastered by รวินท์ สามะสุทธิ์
Editing Vocal by พิสิษฐ์ จินตวรรณ
Editing by ณภัทร ขาวไพศาล, อัครชนช์ ราชปันดิ
Recording at Big hit Studio, Tofu Studio
Engineer by วีรพัฒน์ บุปผาคำ, อัครชนช์ ราชปันดิ, รังสรรค์ ปัญญาใจ

   

This song is super cute~ It’s catchy, the vocals sound nice, and the lyrics are cute and original; a sweet love song without actually saying the word “love.” The music video is cute too, and I get that the blurring of things is probably blocking out brand names and products, as well as artistic effect, but did they have to use it on the thumbnail like that? With a long, thin object being held up to the girl’s partially open mouth? Surely I’m not the only one who has a dirty mind and keeps thinking it’s a different sort of picture?

Title: ไม่เกี่ยวเลย / Mai Giao Loey (It Doesn’t Involve Me At All)
Artist: Better Weather
Album: [Single]
Year: 2018

เหมือนคนที่คุ้นเคย
Meuan kon tee koon koey
Like a familiar person
แท้จริงไม่ใช่เลย
Tae jing mai chai loey
Who in reality isn’t
ตั้งแต่วันที่เธอเดินจากไป
Dtung dtae wun tee tur dern jahk bpai
Since the day you left

เหมือนดาวที่แสนไกล
Meuan dao tee saen glai
Like the distant stars
แค่มองอยู่แสนไกล
Kae maung yoo saen glai
Just looking from afar
ไม่มีทางจะเป็นไปได้อีกแล้ว
Mai mee tahng ja bpen bpai dai eek laeo
There’s no way it can be possible anymore

(*) วันนี้ดาว เหตุใดเธอดูเศร้า
Wun nee dao het dai tur doo sao
Today why do you look so sad?
เธอเป็นเช่นไร
Tur bpen chen rai
How are you?
ก็รู้เราต้องห่างกัน และฉันควรต้องตัดใจ
Gor roo rao dtaung hahng gun ale chun kuan dtaung dtut jai
I know we must be separated and I should give you up

(**) ทำไมต้องมีน้ำตา
Tummai dtaun gmee num dtah
Why must I be in tears?
ทำไมต้องไปเสียใจเรื่องของเธอ
Tummai dtaung bpai sia jai reaung kaung tur
Why must I be sad about you?
ไม่เกี่ยวกับฉันเลย
Mai giao gup chun loey
It doesn’t involve me

วันที่เธอนั้นเสียใจ
Wun tee tur nun sia jai
When you’re sad
ทำไมฉันต้องทุกข์ใจ
Tummai chun dtaung took jai
Why must I suffer?
ยิ่งเห็นเธอเสียน้ำตา
Ying hen tur sia num dtah
The more I see you cry
ให้ฉันร้องไห้แทนเธอ ได้รึเปล่า
Hai chun raung hai taen tur dai reu bplao
Could you let me cry instead of you?

เหมือนคนที่รู้ใจ
Meuan kon tee roo jai
Like someone who really understands you
รู้ดีด้วยซ้ำไป
Roo dee duay sum bpai
Who knows full well
ว่าเธอต้องการใครไม่ใช่ฉัน
Wah tur dtaung gahn krai mai chai chun
That you want someone who isn’t me

เหมือนดาวที่สูงเกิน
Meuan dao tee soong gern
Like the stars that are too high
เฝ้ามองอยู่ที่เดิม
Fao maung yoo tee derm
Watching from the same place
ไม่มีทางที่จะเจอกันอีกแล้ว
Mai mee tahng tee ja jur gun eek laeo
There’s no way for us to meet again

(*,**)

วันที่เธอนั้นเสียใจ
Wun tee tur nun sia jai
When you’re sad
ทำไมฉันต้องทุกข์ใจ
Tummai chun dtaung took jai
Why must I suffer?
ยิ่งเห็นเธอเสียน้ำตา
Ying hen tur sia num dtah
The more I see you cry
ทนไม่ไหว
Ton mai wai
I can’t take it

(**)

วันที่เธอนั้นเสียใจ
Wun tee tur nun sia jai
When you’re sad
ทำไมฉันต้องทุกข์ใจ
Tummai chun dtaung took jai
Why must I suffer?
ยิ่งเห็นเธอเสียน้ำตา
Ying hen tur sia num dtah
The more I see you cry

(**)

วันที่เธอนั้นเสียใจ
Wun tee tur nun sia jai
When you’re sad
ทำไมฉันต้องทุกข์ใจ
Tummai chun dtaung took jai
Why must I suffer?
ยิ่งเห็นเธอเสียน้ำตา
Ying hen tur sia num dtah
The more I see you cry
ให้ฉันร้องเป็นเพื่อนเธอ ได้รึเปล่า
Hai chun raung bpen peuan tur dai reu bplao
Can you let me cry as your friend?

   

Executive Produced by สุเมธ โปษยะนุกูล
Produced by อัครชนช์ ราชปันดิ
Lyrics by รัฐ พิฆาตไพรี
Addition word by อัครชนช์ ราชปันดิ
Music by อัครชนช์ ราชปันดิ
Addition music by Spok
Arranged by Better Weather (อัครชนช์ ราชปันดิ, ธนภัทร์ ธนากรกานต์, พร้อมพงษ์ พรหมปัญโญ)
Mixed & Mastered by รวินท์ สามะสุทธิ์

   

Better Weather have grown up so much~ It seems like just yesterday they were debuting, just gangly little kids with braces and funny hair cuts. Hard to believe it’s almost been ten years. This is another nice song from them, with melancholy lyrics for anyone wishing they could reach out and comfort someone out of their grasp

Title: อย่าเสียใจคนเดียว / Yah Sia Jai Kon Diao (Don’t Be Sad Alone)
Artist: Better Weather
Album: OST Hormones 3
Year: 2015

ยิ้มของเธอ คือเหตุที่ทำให้ใจสั่น
Yim kaung tur keu het tee tum hai jai sun
Your smile is what makes my heart pound
ชอบมองมันกว่าสิ่งไหน
Chaup maung mun gwah sing nai
I like looking at it more than anything else
ฉันชอบมอง จึงอยากจะคอยช่วย
Chun chaup maung jeung yahk ja koy chuay
I like looking at it, so I want to help make sure
ให้รอยยิ้มไม่หายไป
Hai roy yim mai hai bpai
Your smile doesn’t go away

เห็นแววตาเธอเปลี่ยน ไม่เคยคุ้นเลย
Hen waew dtah tur bplian mai koey koon loey
I’ve seen the look in your eyes change into something unfamiliar
ให้ฉันเฉยเมยได้อย่างไร
Hai chun choey moey dai yahng rai
How can I be indifferent?
ก็ฉันชอบเธอ จึงอยากจะคอยช่วย
Gor chun chaup tur jeung yahk ja koy chuay
I like you, so I want to help
ให้ความเศร้าเธอหายไป
Hai kwahm sao tur hai bpai
Make your sadness disappear

(*) รู้ไหมเธอว่าทุกข์นั้นเบาเมื่อแบ่งให้ใครส­ักคน
Roo mai tur wah took nun bao meua baeng hai krai suk kon
Do you know that suffering is easier when you share it with someone else?
ก็เหมือนที่เธอเคยช่วยให้ฉันยิ้มได้ ก็เหมือนกัน
Gor meuan tee tur koey chuay hai chun yim dai gor meuan gun
It’s like you once helped me be able to smile too

(**) เหนื่อยมากไหม ฉันรู้ว่าเธอน่ะเก่งและยังไหว
Neuay mahk mai chun roo wah tur na geng lae yung wai
Are you tired? I know you’re talented and still able
แต่ขอวันใดที่เธอร้องไห้
Dtae kor wun dai tee tur raung hai
But I ask that any day you’re crying
อย่าร้องไห้คนเดียว ไม่บอกฉัน
Yah raung hai kon diao mai bauk chun
Don’t cry alone and not tell me

อยากให้รู้ ว่าฉันจะยืนและอยู่ ไม่ไปไหน
Yahk hai roo wah chun ja yeun lae yoo mai bpai nai
I want you to know that I’ll stand and stay right here, not going anywhere
ไม่รู้จะช่วยอะไรเธอได้
Mai roo ja chuay arai tur dai
I don’t know if I can help you with anything
ก็เผื่อไว้ เผื่อเธอต้องการ
Gor peua wai peua tur dtaung gahn
But just in case, in case you need me
ก็ขอให้จับมือฉัน ก็ขอให้ผ่านอะไรไปด้วยกัน
Gor kor hai jup meu chun gor kor hai pahn arai bpai duay gun
I want you to hold my hand, I want us to get through everything together
อย่าเสียใจคนเดียว
Yah sia jai kon diao
Don’t be sad alone

(*,**,**)

   
คำร้อง / ทำนอง : เกรียงไกร วชิรธรรมพร
เรียบเรียง : Better Weather
Co-Producer : Better Weather
Producer : Tonn Sofa

Title: ภูมิต้านทาน / Poom Dtahn Tahn (Immunity)
Artist: Better Weather ft. Wan Thanakrit (ว่าน ธนกฤต)
Album: [Single]
Year: 2015

มันก็เหมือนจะดี แต่มันก็เจ็บอีกแล้ว
Mun gor meuan ja dee dtae gor jep eek laeo
It’s like it’ll be good, but it hurts again
มันก็เหมือนจะเจอ แต่เธอก็เดินจากไป
Mun gor meuan ja jur dtae tur gor dern jahk bpai
It’s like we’re going to meet, but she walks away
มันก็เหมือนจะใช่ สุดท้ายมันก็ไม่ใช่
Mun gor meuan ja chai soot tai mun gor mai chai
It’s like it’s right, but in the end, it’s not
พอเจอครั้งที่สอง ที่สาม ที่สี่ มันก็เป็นอย่างนี้
Por jur krung tee saung tee sahm tee see mun gor bpen yahng nee
As soon as we met the second time, the third time, the forth time, it’s like this

ฉันไม่มีภูมิต้านทาน
Chun mai mee pom dtahn tahn
I don’t have any immunity
ไม่ค่อยเชี่ยวชาญเรื่องความผิดหวัง
Mai koy chiao chahn reuang kwahm pit wung
I’m not very proficient in matters of disappointment
แต่ฉันไม่คิดจะท้อถอดใจไม่เลยสักครั้ง
Dtae chun mai kit ja tor taut jai mai loey suk krung
But I haven’t thought of being discouraged once
ยังคงหาต่อไป
Yung kong hah dtor bpai
I still continue searching

(*) ยังคงพยายาม ออกตามใครสักคน
Yung kong payayahm auk dtahm krai suk kon
I still try to search for someone
แม้ไม่เจอ ไม่ได้แปลว่าเธอไม่มีอยู่
Mae mai jur mai dai bplae wah tur mai mee yoo
Though we haven’t met, that doesn’t mean she doesn’t exist
ฉันรู้ได้ด้วยหัวใจ และไม่นาน จะพบเธอ
Chun roo dai duay hua jai lae mai nahn ja pob tur
I know it with my heart, and before long, I’ll find her

ถูกต้องแล้วที่กลัว อะไรที่มันไม่ใช่
Took dtaung laeo tee glua arai tee mun mai chai
It’s true, I’m scared of what’s wrong
ต่อให้ยื้ออย่างไร สุดท้ายก็ต้องจากกัน
Dtor hai yeu yahng rai soot tai gor dtaung jahk gun
However I try to hold her back, in the end, we mus separate
หากเธอล้าอ่อนแรง อย่างกับฉันที่เคยไหวหวั่น
Hahk tur lah aun raeng yahng gup chun tee koey wai wun
If she’s weak and exhausted like me when I was once nervous
แต่พอเจอครั้งที่สอง ที่สาม ที่สี่ จะไม่เป็นอย่างนั้น
Dtae por jur krung tee saung tee sahm tee see ja mai bpen yahng nun
But as soon as we meet the second time, third time, forth time, it won’t be like that

เพราะฉันมีภูมิต้านทาน
Pror chun mee poom dtahn tahn
Because I have immunity
เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องความผิดหวัง
Bpen poo chiao chahn reuang kwahm pit wung
I’m proficient in matters of disappointment
แต่ฉันไม่คิดจะท้อถอดใจไม่เลยสักครั้ง
Dtae chun mai kit ja tor taut jai mai loey suk krung
But I’ve never thought of being discouraged at all
ยังคงหาต่อไป
Yung kong hah dtor bpai
I still continue searching

(*,*,*)

Title: Good Old Days
Artist: Better Weather
Album: [Single]
Year: 2014

ฉันไม่รู้ ว่ามันดีไม่ดี ที่เรา
Chun mai roo wah mun dee mai dee tee rao
I don’t know if it’s good or bad that we
เลือกจะใช้ความห่าง หยุดเรื่องร้ายต่างๆ
Leuak ja chai kwahm hahng yoot reuang rai dtahng dtahng
Chose to take a break to stop the bad problems
แต่ฉันก็ยัง อยากเจอเธอทุกวัน อย่างเคย
Dtae chun gor yung yahk jur tur took wun yahng koey
But I still want to see you every day like we used to
ยังคิดถึงตลอด ยังคงรอ รอเธอแค่คนเดียว
Yung kit teung dtalaut yung kong ror ror tur kae kon diao
I still always miss you, I’m still waiting for you, waiting only for you

(*) กลับไปไหม ก่อนวันที่เราไกล
Glup bpai mai gaun wun tee rao glai
Can we go back to before the day we separated?
กลับไปไหม เหมือนในวันนั้น
Glup bpai mai meuan nai wun nun
Can we go back to being like those days?

(**) ชีวิตที่ไม่มีกันเธอนั้นเป็นไง เธออยู่ยังไง
Cheewit tee mai mee gun tur nun bpen ngai tur yoo yung ngai
How are you doing with your life without me? How are you surviving?
ชีวิตที่ไม่มีเธอ มันเหงาจริงๆ เธอรู้บ้างไหม
Cheewit tee mai mee tur mun ngao jing jing tur roo bahng mai
Life without you is really lonely, do you know?
ห่างกันฉันก็ยิ่งหวั่นใจ แอบกลัวเธอจะไปรักใคร
Hahng gun chung or ying wun jai aep glua tur ja bpai ruk krai
Being separated, the more I’m nervous, I’m secretly afraid you’ll love someone else
ไม่อยากจะเสียเธอไป ช่วยกลับมารักกันใหม่
Mai yahk ja sia tur bpai chuay glup mah ruk gun mai
I don’t want to lose you, please come back and love me again

(*,**)

ชีวิตที่ไม่มีกันเธอนั้นเป็นไง เธอเหงาบ้างไหม(จะเหงาเหมือนกันบ้างไหมเธอ)
Cheewit tee mai mee gun tur nun bpen ngai tur ngao bahng mai (ja ngao meuan gun bahng mai tur)
How are you doing in your life without me? Are you lonely? (Are you lonely like me?)
ชีวิตที่ไม่มีเธอ มันเหงาจริงๆ เธอรู้บ้างไหม
Cheewit tee mai mee tur mun ngao jing jing tur roo bahng mai
Life without you is really lonely, do you know?
ห่างกันฉันก็ยิ่งหวั่นใจ แอบกลัวเธอจะไปรักใคร
Hahng gun chung or ying wun jai aep glua tur ja bpai ruk krai
Being separated, the more I’m nervous, I’m secretly afraid you’ll love someone else
ไม่อยากจะเสียเธอไป ช่วยกลับมารักกันใหม่Mai yahk ja sia tur bpai chuay glup mah ruk gun mai
I don’t want to lose you, please come back and love me again
ฉันคิด คิด คิดถึงเธอ
Chun kit kit kit teung tur
I miss miss miss you
ฉันคิด คิด คิดถึงเธอ
Chun kit kit kit teung tur
I miss miss miss you
ฉันคิด คิด คิดถึงเธอ
Chun kit kit kit teung tur
I miss miss miss you

Title: มีคนอกหักทุกวัน / Mee Kon Ok Huk Took Wun (There’s Someone Who’s Heartbroken Every Day)
Artist: Better Weather
Album: Bitter Better Sweet
Year: 2013

เธอไม่ใช่คนโชคร้ายที่สุด
Tur mai chai kon chohk rai tee soot
You’re not a horrible person
เธอไม่ใช่คนเดียวที่ต้องผิดหวัง
Tur mai chai kon diao tee dtaung pit wung
You’re not the only person who was disappointed
เธอไม่ใช่คนเดียวที่ความรัก มันพัง
Tur mai chai kon diao tee kwahm ruk mun pung
You’re not the only one whose love fell apart

ไม่ผิดที่เธอนั้นนอนไม่หลับ
Mai pit tee tur nun naun mai lup
It’s not wrong that you can’t sleep
ไม่ผิดที่เธออยากกลับไปหาเขา
Mai pit tee tur yahk glup bpai hah kao
It’s not wrong that you want to go back and look for them
ไม่ผิดที่เธอไม่ลืมเรื่องวันเก่า
Mai pit tee tur mai leum reaung wun gao
It’s not wrong that you haven’t forgotten the memories of the old days
แต่ขอให้เธอเข้าใจ
Dtae kor hai tur kao jai
But I want you to understand

(*) มีคนอกหักทุกวัน มีคนบอกลากันทุกวัน
Mee kon ok huk took wun mee kon bauk lah gun took wun
There’s someone who’s heartbroken every day, there’s someone who leaves someone every day
เธออย่าไปเสียใจ ที่เธอต้องเป็นหนึ่งในนั้น
Tur yah bpai sia jai tee tur dtuang bpen neung nai nun
Don’t get sad thinking you’re the only one
เธออย่าเพิ่งท้อใจ คนที่เจอความรักก็มีอยู่เหมือนกัน
Tur yah perng tor jai kon tee jur kwahm ruk gor mee yoo meuan gun
Don’t get discouraged yet, people who have found love have gone through this too
มีทุกวัน และสักวัน จะเป็นวันของเธอ
Mee took wun lae suk wun ja bpen wun kaung tur
It happens every day, and some day, it’ll be your day

ไม่แปลกที่เธอจะไม่เข้าใจ
Mai bplaek tee tur ja mai kao jai
It’s not strange that you don’t understand
เหตูผลมากมายที่ได้ยินจากเขา
Het pon mahk mai tee dai yin jahk tur
There are many reasons that I’ve heard from them
ไม่แปลกที่กลางคืนเธอจะเหงา
Mai bplaek tee glahng keun tur ja ngao
It’s not strange that you’re lonely in the middle of the night
แต่ขอให้เธอเข้าใจ
Dtae kor hai tur kao jai
But I want you to understand

(*)

ตราบใดที่ยังมีเพลงรักให้ฟัง
Dtrahp dai tee yung mee pleng ruk hai fung
As long as there’s still love songs to listen to
ดอกไม้ก็ยังผลิบานในทุกวัน
Dauk mai gor yung plibahn nai took wun
The flowers will still blossom every day
และฉัน ฉันจะยืนข้างข้างเธอเสมอ
Lae chun chun ja yeun kahng kahng tur samur
And me, I’ll always stand beside you

(*,*,*)

Title: แค่เท่านั้น / Kae Tao Nun (That’s All)
Artist: Better Weather
Album: Bitter Better Sweet
Year: 2013

นั่งเพียงคนเดียว ใจมันก็ลอยกลับไป
Nung piang kon diao jai mun gor loy glup bpai
Sitting alone, my heart is floating back
มีคนนึงที่ฉันนั้นรักหมดใจ แต่เขาจากไป
Mee kon neung tee chun nun ruk mot jai dtae kao jahk bpai
There’s someone whom I’ve loved with all my heart, but they left
และฉันยังคงนั่งตรงมุมเดิม ยิ่งเติมให้เหงาจับใจ
Lae chun yung kong nung dtrong moom derm ying dterm hai ngao jup jai
And I’m still sitting in the same corner, the more loneliness grips my heart
เตือนตัวเองแต่มือมันเผลอกดไป ก็รู้ดึกไป ขออภัย
Dteuan dtua eng dtae meu mun plur got bpai gor roo deuk bpai kor apai
Reminding myself, but my hand absently presses it, I know it’s late, I’m sorry

(*) ก็ตอนนั้นฉันไม่รู้ตัว และตอนนี้ฉันก็เสียใจ
Gor dtaun nun chun mai roo dtua lae dtaun nee chun gor sia jai
But back then, I didn’t realize it, and right now, I’m sad
ฉันไม่ได้จะขออะไรหรอก
Chun mai dai ja kor arai rauk
I didn’t ask for anything
เพียงแค่อยากรู้เธอเป็นไง แค่เท่านั้น
Piang kae yahk roo tur bpen ngai kae tao nun
I just want to know how you are, that’s all

ถ้าเธอจะโกรธ ฉันเองก็พอเข้าใจ
Tah tur ja groht chun eng gor por kao jai
If you’re angry, I understand
คำบางคำที่ตัวฉันเผลอส่งไป
Kum bahng kum tee dtua chun plur song bpai
Some words that I carelessly sent
มันฝืนไม่ไหว ฝืนยังไง
Mun feun mai wai feun yung ngai
Can’t be resisted, how to resist?

(*)

ก็ตอนนั้นฉันคิดถึงเธอ แค่เธอเคยบ้างไหมที่คิดถึงกัน
Gor dtaun nun chun kit teung tur kae tur koey bahng mai tee kit teung gun
At that moment, I missed you, have you ever missed me?
ฉันไม่ได้จะขออะไรหรอก เพียงแค่อยากรู้เธอเป็นไง
Chun mai dai ja kor arai rauk piang kae yahk roo tur bpen ngai
I’m not asking for anything, I just want to know how you are

แค่อยากให้รู้ฉันคิดถึงเธอ แค่เธอเคยบ้างไหมที่คิดถึงกัน
Kae yahk hai roo chun kit teung tur kae tur koey bahng mai tee kit teung gun
I just want to let you know that I miss you, have you ever missed me?
ฉันไม่ได้จะขออะไรหรอก เพียงแค่อยากรู้เธอเป็นไง
Chun mai dai ja kor arai rauk piang kae yahk roo tur bpen ngai
I’m not asking for anything, I just want to know how you are
แค่เท่านั้น แค่เท่านั้น แค่เท่านั้น
Kae tao nun kae tao nun kae tao nun
That’s all, that’s all, that’s all