Bell Supol

All posts tagged Bell Supol

Title: เธอทำให้ฉันไม่มีแฟน / Tur Tum Hai Chun Mai Mee Faen (You Keep Me Single)
Artist: Min Pechaya and Bell Supol
Album: SECRE7 ROOM
Year: 2020

ตอนเธอมองตาแปลกใจเลยรู้ไหม
Dtaun tur maung dah bplaek jai loey roo mai
Do you know it was strange when you made eye contact with me?
เธอไม่สนใจ ทำไมมาทุกวัน ก็รู้ฉันคิดแบบไหนยังทำมาหลอกให้ใจสั่น
Tur mai son jai tummai mah took wun gor roo chun kit baep nai yung tum mah lauk hai jai sun
If you didn’t care, why would you come every day? You know how I feel, but you still trick my heart into pounding
ทำไม ทำไม ข้องใจตรงไหนเหรอ
Tummai tummai kaung jai dtrong nai ror
Why? Why? What’s so suspicious about that?
นี่เธอ นี่เธอ อย่าทำเป็นรู้ทัน เรื่องที่ต้องการให้รู้ ก็ดันไม่รู้ น่ารำคาญ
Nee tur nee tur yah tum bpen roo tun reuang tee dtaung gahn hai roo gor dun mai roo nahrumkahn
Hey, hey, don’t act like you’ve figured it out, you really don’t know what I want you to, it’s annoying

(*) มีไรมะ เธออย่าทำอย่างนี่สิ
Mee rai ma tur yah tum yahng nee si
Is something the matter? (Don’t act like this)
มีไรมะ พอฉันเจอะใครที่ดี
Mee rai ma por chun jur krai tee dee
Is something the matter? (I’ve met someone great)
มีไรมะ เธอก็คอยห้ามทุกที
Mee rai ma tur gor koy hahm took tee
Is something the matter? (You keep stopping me every time)

(**) เธอทำให้ฉันไม่มีแฟน รู้ไหม
Tur tum hai chun mai mee faen roo mai
Do you know you keep me single?
เธอทำให้ฉันไม่มีใคร รู้หรือเปล่า
Tur tum hai chun mai mee krai roo reu bplao
Do you know you keep me not having anyone?
ถ้าเธอไม่มีใจ ทำไมชอบแกล้งกันให้เหงา
Tah tur mai mee jai tummai chaup glaeng gun hai ngao
If you don’t have feelings for me, why do you like teasing me and making me lonely?
มันหมายความว่ายังไง
Mun mai kwahm wah yung ngai
What does it mean?
เธอทำให้ฉันไม่มีคน คิดถึง
Tur tum hai chun mai mee kon kit teung
You keep anyone from thinking about me
มีใครแอบหึงเธอคนนึง เคยรู้ไหม
Mee krai aep heung tur kon neun gkoey roo mai
Have you ever known you have someone secretly jealous of you?
เออ…ถ้าในวันนึงเกิดเธอเข้าใจ
Ur tah nai wun neung gert tur kao jai
Yeah, if you happen to understand one day
จะรับผิดชอบได้ไหมแค่เป็นแฟนกัน
Ja rup pit chaup dai mai kae bpen faen gun
Please take responsibility for your actions and just be my lover

อยากดูแลเธอแต่ใจไม่กล้าคิด
Yahk doo lae tur dtae jai mai glah kit
I want to take care of you, but my heart doesn’t dare imagine it
เธอไม่มีสิทธิ์ ไม่มีสิทธิ์ทิ้งกัน
Tur mai mee sit mai mee sit ting gun
You don’t have the right, you don’t have the right to abandon me
ไม่เห็นต้องกลัว คนที่ต้องกลัวคือเธอไม่ใช่ฉัน
Mai hen dtaung glua kon tee dtaung glua keu tur mai chai chun
There’s no reason to be scared, the person who should be scared is you, not me

(*,**,**)

   

เนื้อร้อง ธานี วงศ์นิวัติขจร
ทำนอง แอ้ม อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์
เรียบเรียง พงษธร เจนนันทขจร
โปรดิวเซอร์ กร มหาดำรงค์กุล

   

When I first saw this song title (which literally translates to “you make me not have a boy/girlfriend”), I assumed this was about how one or both of them saw the other and then immediately decided to dump their boy/girlfriend for this new person, and I was so ready to be angry at this, but I was happy to realize that the singers are just so focused on each other, they have no interest in anyone else, so they remain single and shrug off anyone else who approaches them, waiting for the other to make a move. That makes me feel better haha~

Title: หลอก / Lauk (Fools)
Artist: Bell Supol (เบล สุพล)
Album: [Single]
Year: 2019

ในวันนี้ที่เธอบอกฉัน
Nai wun nee tee tur bauk chun
Today you told me
ว่ารักเราคงต้องจบลงและเธอเสียใจ
Wah ruk rao kong dtaung jop lon glae tur sia jai
That our love had to end and that you were sorry
ที่ผ่านมาระหว่างเรานั้น
Tee pahn mah rawahng rao nun
That in the past between us
เธอมีใครอีกคนอยู่แล้วเรื่อยมา
Tur mee krai eek kon yoo laeo reuay mah
You’ve always had someone else

(*) ไม่เคยที่จะได้เตรียมใจ จะคิดว่าเธอนั้นมีใคร
Mai koey tee ja dai dtriam jai ja kit wah tur nun mee krai
I never got a chance to prepare myself to imagine that you had someone else
และทำให้เธอนั้นเดินไปจากฉัน
Lae tum hai tur nun dern bpai jahk chun
And that it would make you leave me
ขอบคุณที่เธอเคยมีใจ ให้ฉันแม้ว่ามันไม่จริง
Kaup koon tee tur koey mee jai hai chun mae wah mun mai jing
Thank you for once having feelings for me, even if they weren’t real
แต่ตอนนี้ฉันขอร้องเธอได้ไหม
Dtae dtaun nee chun kor raung tur dai mai
But right now, I’m begging you

(**) หลอกฉัน ว่ารักฉันเหมือนเดิม
Lauk chun wah ruk chun meuan derm
Fool me into think that you love me the same
ให้เหมือนว่าเธอไม่เคยมีใครอีกคน
Hai meuan wah tur mai koey mee krai eek kon
Make it like you never had anyone else
อย่างที่ฉันเข้าใจตลอดมา
Yahng tee chun kao jai dtalaut mah
Like I had always thought
หลอกฉัน ว่ารักกันได้ไหม
Lauk chun wah ruk gun dai mai
Please fool me into thinking that you love me
ให้ฉันนั้นได้ชื่นใจอีกครั้ง
Hai chun nun dai cheun jai eek krung
Make me able to be happy again
ก่อนที่เธอนั้นจะจากไปรักใคร
Gaun tee tur nun ja jahk bpai ruk krai
Before you leave me for someone else

ไม่อยากรู้ว่าเธอกับเขา
Mai yahk roo wah tur gup kao
I don’t want to know how long
นั้นคบกันโดยที่มีฉันมานานแค่ไหน
Nun kop gun doy tee mee chun mah nahn kae nai
You and he were dating while you were with me
แต่ตอนนี้ก่อนเธอจากไป
Dtae dtaun nee gaun tur jahk bpai
But right now, before you leave
ขอแค่เพียงทำอย่างที่เธอเคยรักกัน
Kor kae piang tum yahng tee tur koey ruk gun
I just ask that you act like you once loved me

(*,**,**)

   

Produced & Arranged : Tin Napalai
Lyrics & Melody : In A Way
Vocal Directed and Edited : Sutee Sangsareechon at MM Studio

   

Mm, average “pretend you really loved me until I can come to terms with it” song that’s quite common in Thailand. Not quite sure I understand the music video..the girl is filming a movie with her girlfriend and a male friend, but the girlfriend and male friend end up getting together? Was she involved with both of them, but then they ended up both leaving her for each other? It’s difficult to tell what’s part of their indie movie and what’s the storyline of the music video

Title: เพราะเธอ / Pror Tur (Because of You)
Artist: Bell Supol (เบล สุพล) ft. Panadda (ปนัดดา)
Album: [Single]
Year: 2018

เพราะว่าเป็นเธอ
Pror wah bpen tur
Because it’s you
เพราะว่าเธอคือลมหายใจ
Pror wah tur keulom hai jai
Because you’re the air I breathe
เพราะว่าทุกอย่างที่เคยเข้าใจ
Pror wah took yahng tee koey hai jai
Because everything that I’ve ever understood
ต่างไม่มีความหมายเมื่อไม่มีเธอ
Dtahng mai mee kwahm mai meua mai mee tur
Became meaningless without you

เพราะมันคือพรหมลิขิต
Pror mun keu prom likit
Because it’s fate
เพราะเวทมนตร์บันดาลชักพา
Pror wetmon bundahn chuk pah
Because a magic spell induced
ให้สองเราได้มา พบและสบตารักกันทันใด
Hai saung rao dai mah pob lae sop dtah ruk mun tun dai
The two of us to meet, make eye contact, and immediately fall in love

(*) อยากจะบอกว่ารักหมดใจ เธอรู้ไหมว่าฉันตามหาเรื่อยมา
Yahk ja bauk wah rukmot jai tur roomai wah chun dtahm hah reuay mah
I want to tell you that I love you with all my heart, do you know that I’ve been searching for you
ตลอดชีวิตจนเหนื่อยใจ แต่สุดท้ายปลายทางของฉันมีเธอ
Dtalaut cheewit jon neuay jai dtae soot tai bplai tahng kaung chun mee tur
For all my life until I got exhausted, but in the end, my destination had you
จะฝากชีวิต เพราะว่าเป็นเธอ เพราะเธอคนเดียว
Ja fahk cheewit pror wah bpen tur pror tur kon diao
I’ll entrust my life to you, because it’s you, because of you alone

รักฉันคือเธอ และฉันรักเธอทั้งใจที่มี
Ruk chun keu tur lae chun ruk tur tung jai tee mee
You are my love, and I’ll love you with all of my heart
รักทุกวินาทีจะเนิ่นนานเป็นปี จะรักเธออย่างนี้ไม่มีวันเปลี่ยน
Ruk took winahtee ja nern nahn bpen bpee ja ruk tur yahng nee mai mee wun bplian
I’ll love you at every moment, for years to come, I’ll love you like this and it’ll never change

เพราะเธอคือฝันเป็นจริง และเธอคือความจริงของใจ
Pror tur keu funbpen jing lae tur keu kwahm jing kaung jai
Because you’re a dream come true, and you’re the truth of my heart
ต้องทุ่มเทเท่าไหร่ ฉันพร้อมเต็มใจ ฉันทำเพื่อเธอ
Dtaung toom tay tao rai chun praum dtem jai chun tum peua tur
However much I must devote, I’m ready and willing, I’ll do it for you

(*)

จากนี้ไม่ว่าจะเหน็ดจะเหนื่อยยากทรมานหรือปวดใจ
Jahk nee mai wah ja net ja neuay yahk toramahn reu bpuat jai
From now on, no matter how exhausting, difficult torturous, or painful it is
จนทุกข์ทนจงรู้ว่ามีฉันอยู่ตรงนี้เพื่อเธอไม่ห่าง
Jon took ton jong roo wah mee chun yoo dtrong nee peua tur mai hahng
Know that you have me right here for you, never far
ทางอาจเต็มไปด้วยขวากหนาม ก็ยินดีทำเพื่อเธอรู้ไหม
Tahng aht dtem bpai duay kwahk nahm gor yin dee tum peua tur roo mai
The way might be full of thorns, but do you know I’ll happily do it for you?
เพราะว่าเป็นเธอ เพราะว่าเป็นเธอ เพราะว่าเป็นเธอ เพราะว่าเป็นเธอ
Pror wah bpen tur pror wah bpen tur pror wah bpen tur pror wah bpen tur
Because it’s you, because it’s you, because it’s you, because it’s you
เพราะเธอคนเดียว
Pror tur kon diao
Because of you alone

(*)
เพราะเธอคนเดียว
Pror tur kon diao
Because of you alone

   

คำร้อง : ปัณฑพล ประสารราชกิจ
ทำนอง : ปัณฑพล ประสารราชกิจ
เรียบเรียง : ปัณฑพล ประสารราชกิจ / ชวรัตน์ หรรษคุณาฒัย / การันต์ ธรรมาวงศ์
Produced by ปัณฑพล ประสารราชกิจ / ชวรัตน์ หรรษคุณาฒัย / กรณ์ มหาดำรงค์กุล
Mix and Mastered by วรพจน์ รัตนสัญญา

Title: ทรมานตัวเอง / Toramahn Dtua Eng (Torturing Myself)
Artist: Bell Supol (เบล สุพล)
Album: [Single]
Year: 2018

ไม่รู้ทำไมวันนี้ฉันฝันถึงเธอ
Mai roo tummai wun nee chun fun teung tur
I don’t know why I’m dreaming about you today
ไม่รู้ทำไมมันเผลอ มีเธอในหัวใจ
Mai roo tummai mun plur mee tur nai hua jai
I don’t know why I carelessly have you in my heart

(*) แต่ยังไม่แน่ใจเท่าไร ว่าเธอสบายดี
Dtae yung mai nae jai tao rai wah tur sabai dee
But I’m still not really sure if you’re well
เนิ่นนานผ่านไปกี่ปี วันนี้เป็นยังไง
Nern nahn pan bpai gee bpee wun nee bpen yung ngai
So many years have passed, how are you today?

(**) ทั้งทั้งที่รู้เรื่องเราจบลงตรงนั้น
Tung tung tee roo reuang rao jop long dtrong nun
Even though I know our story ended there
และฉันก็ไม่คิด ย้อนวันกลับไปเหมือนเก่า
Lae chun gor mai kit yaun wun glup bpai meuan gao
And I wouldn’t think of turning back the time
ทั้งที่วันนี้ ในชีวิต ก็ไม่ได้เหงา
Tung tee wun nee nai cheewit gor mai dai ngao
Even though today my life isn’t lonely
แต่ฉันนั้นยังคงไม่เข้าใจ
Dtae chun nun yung kong mai kao jai
But I still don’t understand

(***) ตั้งแต่ลืมตา ฉันเหมือนทรมานตัวเอง
Dtung dtae leum dtah chun meuan toramahn dtua eng
Since opening my eyes, it’s like I’m torturing myself
เธอกลับเข้ามา ทำให้ในหัวใจมันสั่นไหว
Tur glup kao mah tum hai nai hua jai mun sun wai
You come back and my heart tremble
แค่เปิดประตูมองท้องฟ้าทีไร
Kae bpert bpradtoo maung taung fah tee rai
Whenever I just open the door and look at the sky
That’s why I need to say oh how I missing
That’s why I need to say, oh, how I’m missing you

หลับตาตื่นมากี่ที ไม่เป็นเหมือนเก่า
Lup dtah dteun mah gee tee mai bpen meuan gao
However many times I wake from my sleep, it’s not the same
วันคืนที่มีแต่เรา ไม่เคยจะหายไป
Wun keun tee mee dtae rao mai koey ja hai bpai
The days and nights where there were only us will never disappear

(*,**,***,**,***,***)

   

คำร้อง : สุพล พัวศิริรักษ์ / ปัณฑพล ประสารราชกิจ / ธันวา บุญสูงเนิน
ทำนอง : ธันวา บุญสูงเนิน
เรียบเรียง : ธิติวัฒน์ รองทอง / ปัณฑพล ประสารราชกิจ / ชวรัตน์ หรรษคุณาฒัย
Produced by ปัณฑพล ประสารราชกิจ / ชวรัตน์ หรรษคุณาฒัย
Co produced by กรณ์ มหาดำรงค์กุล
Mix and Mastered by วรพจน์ รัตนสัญญา

   

Not a bad song, I’ve always been a fan of Bell, but man, whose idea was it to put in that nonsensical English line “That’s why I need to say oh how I missing” ?

Title: ฉันไม่รู้ / Chun Mai Roo (I Don’t Know)
Artist: Bell Supol (เบล สุพล)
Album: [Single]
Year: 2017

ฉันไม่รู้ ว่าเธอจะไม่รัก ฉันไม่รู้จัก รักของเราเหมือนในวันเก่า
Chun mai roo wah tur ja mai ruk chun mai roo juk ruk kaung rao meuan nai wun gao
I don’t know if you won’t love me, I’m not familiar with our love like the old days
ในเมื่อความรักของเรามันเริ่มจะเฉา มันไม่ใช่เรา อย่างที่เคยเป็น
Nai meua kwahm ruk kaung rao mun rerm ja chao mun mai chai rao yahng tee koey bpen
When our love is starting to wither, we’re not the same as we used to be

(*) ในเมื่อความรักที่ฉันให้เธอมองข้ามไป ในเมื่อเธอไม่เคยใส่ใจ
Nai meua kwahm ruk tee chun hai tur maung kahm bpai nai meua tur mai koey sai jai
When you overlook the love I’ve given you, when you’ve never paid any attention
ก็ไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้น เมื่อชีวิตของฉันให้เธอไม่มีความหมาย
Gor mai dtaung poot arai tung nun meua cheewit kaung chun hai tur mai mee kwahm mai
There’s no need to say anything when my life that I’ve given you is meaningless
เมื่อรักของเรากลับกลายไม่คล้ายที่เคย
Meua ruk kaung rao glup glai mai klai tee koey
When our love has become different than it used to be

(**) ฉันไม่รู้ว่าฉันควรทำอย่างไร ในเมื่อชีวิตของฉันหมดไป
Chun mai roo wah chun kuan tum yahng rai nai meua cheewit kaung chun mot bpai
I don’t know what I should do when my life is over
ไม่มีความหมายก็ไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้น
Mai mee kwahm mai gor mai dtaung poot arai tung nun
It’s meaningless, there’s no need to say anything
ฉันเห็นว่าเธอกำลังมีรักให้ใครอีกคน และสิ่งเหล่านั้นทำฉันสับสน
Chun hen wah tur gumlung mee ruk hai krai eek kon lae sing lao nun tum chun sup son
I see you’re in love with someone else, and that makes me feel confused
เราจะทนกันต่อไปอีกอย่างนี้ก็ไม่รู้เพื่ออะไร
Rao ja ton gun dtor bpai eek yahng nee gor mai roo peua arai
I don’t know what we’re continuing to put up with each other like this for

คนเคยรักเมื่อกลายเป็นคนไม่รัก เป็นไม่รู้จัก รักของเราไม่เหมือนวันเก่า
Kon koey ruk meua glai bpen kon mai ruk bpen mai roo juk ruk kaungr ao mai meuan wun gao
When people who were once in love fall out of love, they become strangers, our love isn’t like the old days
อาจต้องผิดหวังเมื่อรักเราเริ่มจะเฉา มันไม่มีเรา ฉันต้องเข้าใจ
Aht dtaung pit wung meua ruk rao rerm ja chao mun mai mee rao chun dtaung kao jai
I must be disappointed as our love started to wither, there’s no more “us,” I must understand

(*,**)

ในเมื่อความรักที่ฉันให้เธอมองข้ามไป ในเมื่อเธอไม่เคยใส่ใจ
Nai meua kwahm ruk tee chun hai tur maung kahm bpai nai meua tur mai koey sai jai
When you overlook the love I’ve given you, when you’ve never paid any attention

   

คำร้อง / ทำนอง : ปัณฑพล ประสารราชกิจ
เรียบเรียง : เชาวรัตน์ หรรษคุณาฒัย, กรณ์ มหาดำรงค์กุล
โปรดิวซ์เซอร์ : ปัณฑพล ประสารราชกิจ, เชาวรัตน์ หรรษคุณาฒัย, กรณ์ มหาดำรงค์กุล

   
A nice new song from Bell about that hopeless feeling you get as you can do nothing but watch as your relationship slowly dies. Extra salt on the wounds if you end up losing them to your best friend.

Title: ตัวละครลับ / Dtua Lakorn Lup (Secret Character)
English Title: “Secret Crush”
Artist: Bell Supol (เบล สุพล)
Album: [Single]
Year: 2015

ไม่ต้องรู้ว่าฉันเป็นใคร ไม่ต้องคิดว่าเพราะอะไร
Mai dtaung roo wah chun bpen krai mai dtaun gkit wah pror arai
You don’t need to know who I am, you don’t have to wonder why
ทุก ๆ ครั้งที่เธอสงสัย ดอกไม้นี้ใครให้
Took took krung tee tur song sai dauk mai nee krai hai
Every time you wonder who these flowers came from
ฉันก็เป็นแค่คนคนหนึ่ง ที่ไม่ได้สำคัญอะไร
Chun gor bpen kae kon kon neung tee mai dai sumkun arai
I’m just a guy who isn’t important
เห็นเธอยิ้มด้วยความสดใส เท่านี้ก็เพียงพอ
Hen tur yim duay kwahm sot sai tao nee gor piang por
Just seeing you smile with happiness is enough

ยังคงมีข้อความดี ๆ วันที่เธอนั้นไม่มีใคร
Yung kong mee kor kwahm dee dee wun tee tur nun mai mee krai
You still have nice messages when you don’t have anyone else
ไม่ต้องรู้ว่ามาจากไหน แค่รับมันไปก็พอ
Mai dtaung roo wah mah jahk nai kae rup mun bpai gor por
You don’t have to know where they’re from, just accepting them is enough
ฉันไม่หวังต้องการอะไร ได้แค่นี้ฉันก็พอใจ
Chun mai wung dtaung gahn arai dai kae nee chun gor por jai
I don’t hope for anything, just this is enough for me
คนคนเดิมที่นานแค่ไหน ไม่ต้องการจะบอกใคร
Kon kon derm tee nahn kae nai mai dtaung gahn ja bauk krai
No matter how long it’s been, this same old person doesn’t want to tell anyone

(*) เหมือนในหนังที่ต้องมีคนคนหนึ่ง อยู่ในเงาและดูลึกลับ
Meuan nai nung tee dtaung mee kon kon neung yoo nai ngao lae doo leuk lup
Like how in movies there has to be one person staying in the shadows who looks secretive
คอยดูแลและเฝ้ามองเธอไกล ๆ เจอผู้ร้ายก็คอยช่วยปราบ
Koy doo lae lae fao maung tur glai glai jur poo rai gor koy chuay bprahp
I’ll look after you and watch you from afar, if you meet a villain, I’ll help you conquer them
เหมือนในหนังที่ต้องมีคนคนหนึ่ง แอบมองเธอด้วยความคิดถึง
Meuan nai nung tee dtaung kon kon neung aep maung tur duay kwahm kit teung
Like how in movies there has to be one person secretly looking at the girl with longing
แต่ไม่เคยเรียกร้องใด ๆ
Dtae mai koey riak raung dai dai
But never calling out to her

(**) ตัวละครลับ ที่รักเธออยู่ไกล ๆ
Dtua lakorn lup tee ruk tur yoo glai glai
I’m a secret character who loves you from afar
เขาพอใจที่จะไม่เปิดเผย
Kao por jai tee ja mai bpert poey
Everyone’s satisfied that I won’t reveal it
จะเป็นใครนั้น ตัวเขานั้นไม่อยากเฉลย
Ja bpen krai nun dtua kao nun mai yahk chaloey
I’ll be that someone who doesn’t want to resolve things
เขายินดี อยู่เป็นความลับอย่างนี้ ต่อไป
Kao yin dee yoo bpen kwahm lup yahng nee dtor bpai
He’s happy to continue being a secret like this

(*,**,**)

   
คำร้อง : ประภพ ชมถาวร
ทำนอง : Cyndi Seui & Gramaphone Children
เรียบเรียง : Cyndi Seui & Gramaphone Children

Title: ตอบได้ไหมว่า…ได้ไหม / Dtaup Dai Mai Wah Dai Mai (Please Answer Me…Please)
Artist: Bell Supol
Album: Good Afternoon
Year: 2010

ชั่วโมงนี้ ยังวิ่งตามความรัก
Chua mohng nee yung wing dtahm kwahm ruk
At this moment, I’m still chasing after love
ดูยากเย็นทั้งที่ไม่น่ายาก
Doo yahk yen tung tee mai nai yahk
It seems so hard, even though it shouldn’t be
แค่อยากรักใคร อยากมีใครสักคน
Kae yahk ruk krai yahk mee krai suk kon
I just want to love someone, I want to have someone

ชั่วโมงนี้ เธอก็เป็นอย่างฉัน
Chua mohng nee tur gor bpen yahng chun
At this moment, you’re like me
เราสองคนมีอะไรคล้ายกัน
Rao saung kon mee arai klai gun
The two of us have something similar
ฉันฝากให้เธอ กลับไปลองคิดดู
Chun fahk hai tur glup bpai laung kit doo
I’ll leave you with this so you’ll think about it

(*) เธอรอผู้ชายของเธอ ฉันเองก็รอผู้หญิงในฝัน
Tur ror poo chai kaung tur chune ng gor ror poo ying nai fun
You’re waiting for your man, I’m waiting for the girl of my dreams
คนที่พร้อมจะหลับตา และพร้อมจะตื่นมาพร้อมกัน
Kon tee praum ja lup dtah lae praum ja dteun mah praum gun
The person who’s ready to close their eyes and wake up with us
อยากเป็นผู้ชายของเธอ ให้เธอนั้นเป็นผู้หญิงของฉัน
Yahk bpen poo chai kaung tur hai tur nun bpen poo ying kaung chun
I want to be your man, and I want you to be my woman
ตอบได้ไหมว่าได้ไหม ได้ไหมมาเปิดใจมารักกัน
Dtaup dai mai wah dai mai dai mai mah bpert jai mah ruk gun
Please answer me, please? Please open your heart and love me

(**) และพรุ่งนี้ จะได้มีความหมาย
Lae proong nee ja dai mee kwahm mai
And tomorrow will have meaning
มีเสียงเพลงดังอยู่ในหัวใจ
Mee siang pleng dung yoo nai hua jai
I have loud music in my heart
และมีเสียงเรา ผลัดกันบอกรักกัน
Lae mee siang rao plut gun bauk ruk gun
And there’s our voices, alternating telling each other that we love each other

(*,**)

ฉันและเธอ ผลัดกันบอกรักกัน
Chun lae tur plut gun bauk ruk gun
You and I, alternating telling each other that we love each other

Title: รักยาก…ลืมยาก / Ruk Yahk Leum Yahk (Loving is Hard, Forgetting is Hard)
Artist: Bell Supol
Album: Sleepless Society 3
Year: 2008

ที่ทุกคืนเป็นเช่นนี้ ต้องมานอนก่ายหน้าผาก
Tee took keun bpen chen nee dtaung mah naun gai nah pahk
Every night is like this, I sleep resting on my stomach
เกิดจากอะไรนะหรือ รู้ดีอยู่แก่ใจ
Gert jahk arai na reu roo dee yoo gae jai
What started this? I completely realize it
ทั้งๆ ที่จบไปนานแล้ว
Tung tung tee jop bpai nahn laeo
Even though it’s been over for a long time
เลิกไปนานแล้วยังไม่ห้ามใจ
Lerk bpai nahn laeo yung mai hahm jai
We’ve broken up for a long time, but I still can’t forbid myself
ยังคิดถึงเธอ คิดให้ปวดใจ
Yung kit teung tur kit hai bpuat jai
I still miss you, thinking breaks my heart

(*) ไม่มีใครทำร้ายให้ใจสลาย
Mai mee krai tum rai hai jai salai
I didn’t have anyone hurt me and shatter my heart
ทุกอย่างเกิดเพราะฉันเอง
Took yahng gert pror chun eng
Everything happened because of me
ไม่มีใครข่มเหง ให้เจ็บให้เป็นอย่างนี้
Mai mee krai kom heng hai jep hai bpen yahng nee
There’s no one who bullied, hurt me, and made me like this

(**) เพราะฉันมันโง่เองที่ยังรักเธอ
Pror chun mun ngoh eng tee yung ruk tur
It’s because I stupidly still love you
โง่เองที่ยังฝังใจ ไม่เคยทำใจ
Ngoh eng tee yung fung jai mai koey tum jai
I stupidly still have you imprinted in my heart, I never accepted it
ไปจำอะไรที่ควรจะลืม เพราะฉันลืมยากเอง
Bpai jum arai tee kuan ja leum pror chun leum yahk eng
I go and remember everything I should forget because forgetting is hard for me
จะไปโทษใคร ยากเองที่จะรักใคร
Ja bpai toht krai yahk eng tee ja ruk krai
Who will I blame for it being difficult for me to love anyone?
เลยต้องเดียวดาย หลับตาไม่ลงอย่างนี้
Loey dtaung diao dai lup dtah mai long yahng nee
So I must be alone and unable to sleep like this
เพราะเป็นคนแบบนี้ นิสัยไม่ดีแบบนี้
Pror bpen kon baep nee nisai mai dee baep nee
Because that’s the kind of person I am, I have bad habits like this
ถึงรักใครไม่ได้เลย
Teung ruk krai mai dai loey
Until I can’t love anyone

ทั้งที่ตัวเองก็รู้ ไม่มีทางจะเริ่มใหม่
Tung tee dtua eng gor roo mai mee tahng ja rerm mai
Even though I know, there’s no way to start over
อย่ามัวไปคอยอะไร ที่เลือนลางอย่างนี้
Yah mua bpai koy arai tee leuan lahng yahng nee
Don’t go waiting around for something that has faded away like this
เลิกบ้าเลิกอยู่กับความหลัง
Lerk bah lerk yoo gup kwahm lung
Stop being crazy, stop living in the past
หยุดเถอะพอแล้วใจ พอสักที
Yoot tur por laeo jai por suk tee
Stop it, enough already, enough
อย่าไปรักเธอ รักให้เหนื่อยหัวใจ
Yah bpai ruk tur ruk hai neuay hua jai
Don’t go loving her, love exhausts the heart

(*,**,**)

Title: เป็นต่อ / Bpen Dtor (Prevailing)
Artist: Bell Supol
Album: OST เป็นต่อ / Bpen Dtor
Year: 2014

อยู่คนเดียวก็คุ้นเคย
Yoo kon diao gor koon koey
I’m used to being alone
อยู่สบายจนเคย เลยไม่คิดมีใคร
Yoo sabai jon koey loey mai kit mee krai
I’m living as comfortably as ever, so I don’t think of having anyone
เจอบางคนน่าสนใจ
Jur bahng kon nah son jai
I’ve bet some interesting people
ก็แค่พอพึงใจ ไม่ได้คิดรักจริง
Gor kae por peung jai mai dai kit ruk jing
But they were just amusing, I didn’t consider really loving them

(*) เป็นต่อไปอย่างนี้ บางทีก็เหงา
Bpen dtor bpai yahng nee bahng tee gor ngao
Prevailing like this is sometimes lonely
อยากจะมีใครมากอดเรา บ้างสักคน
Yahk ja mee krai mah gaut rao bahng suk kon
I want someone to come and hug me
แต่เป็นต่อไปอย่างนั้น บางทีก็สับสน
Dtae bpen dtor bpai yahng nun bahng tee gor sup son
But continuing to be like that is sometimes confusing
มันชินกับการเป็นคนอยู่คนเดียว…
Mun chin gup gahn bpen kon yoo kon diao
I’m familiar with being alone

(**) บอกหน่อยว่าฉัน จะต้องทำเช่นไร
Bauk noy wah chun ja dtaung tum chen rai
Tell me what I should do
อยู่คนเดียวง่ายกว่าไหม จะเป็นแบบนี้มันต่อไป
Yoo kon diao ngai gwah mai ja bpen baep nee mun dtor bpai
Is being alone easier? Will I be like this forever?
หรือจะลงเอยเมื่อไร จะมีใครที่เข้าใจ
Reu ja long oey meua rai ja mee krai tee kao jai
Or when should I stop? Will I have someone who understands?
หนักใจไม่รู้ไปทางไหนดี…
Nuk jai mai roo bpai tahn nai dee
It’s stressful, I don’t know which way to go…

ที่มองมอง ยังไม่เจอ
Tee maung maung yung mai jur
I still haven’t found what I’m looking for
แต่บางคนที่เจอ ก็ไม่พร้อมดังใจ
Dtae bahng kon tee jur gor mai praum dung jai
But some of the people I have met aren’t what I want
ที่ลองลอง ลองคบไป
Tee laung laung laung kup bpai
I try, and try, and try dating around
ก็ลงเอยคนละทาง ไม่อยากคิดรักใคร
Gor long oey kon la tahng mai yahk kit ruk krai
But I end up in all directions, I don’t want to think about loving anyone

(*,**)

อาจไม่เป็นอย่างนี้ หากเจอใครคนนั้น
Aht mai bpen yahng nee hahk jur krai kon nun
It might not be like this if I found that certain someone
เปลี่ยนชีวิตนี้ให้กับเรา
Bplian cheewit nee hai gup rao
To change my life for me
แต่รอจนวันนี้ยังไม่มีแม้เงา
Dtae ror jon wun nee yung mai mee mae ngao
But waiting until today, without even a shadow
เราก็คงต้องทนเป็นต่อไป
Rao gor kong dtaung ton bepn dtor bpai
I’ll probably have to endure continuing to be like this

(**)

Title: ถ้าเขายังสำคัญ / Tah Kao Yung Sumkun (If He’s Still Important)
Artist: Bell Supol
Album: Happy Hours
Year: 2013

หากว่าเขายังสำคัญ ฉันก็คงไม่จำเป็น
Hahk wah kao yung sumkun chun gor kong mai jum bpen
If he’s still important, there’s probably no need for me
ทิ้งฉันไปเลยดีกว่า ถ้าไม่พร้อมที่จะคบกัน
Ting chun bpai loey dee gwah tah mai praum tee ja kob gun
It’s better to leave me if you’re not ready to date me

รู้ไหมว่าใจฉันท้อ ที่เจออะไรอย่างนี้
Roo mai wah jai chun tor tee jur arai yahng nee
Do you know that my heart’s discouraged to find out something like this?
เห็นเขาผ่านมากี่ที แววตาเธอมีอาการ
Hen kao pahn mah gee tee waew dtah tur mee ahgahn
Seeing him pass by many times, the look in your eyes had signs
เคยรอว่าเธอจะลืม ยิ่งรอมันก็ยิ่งอ้างว้าง
Koey ror wah tur ja leum ying ror mun gor ying ahng wahng
I used to wait for you to forget, the more I waited, the more empty I felt
มันกลายเป็นความสิ้นหวัง เหมือนคนใกล้สิ้นใจ
Mun glai bpen kwahm sin wung meuan kon glai sin jai
It’s like hopelessness, like someone who nearly doesn’t have a heart

คุยกันจริงจัง สักครั้งได้ไหม ฉันมีอะไรที่อยากจะขอ
Kooey gun jing jung suk krung dai mai chun mee arai te eyahk ja kor
Can we sincerely talk to each other for once? I have something I want to ask

(*) หากว่าเขายังสำคัญ ฉันก็คงไม่จำเป็น
Hahk wah kao yung sumkun chun gor kong mai jum bpen
If he’s still important, there’s probably no need for me
ทิ้งฉันไปเลยดีกว่า ถ้าไม่พร้อมที่จะคบกัน
Ting chun bpai loey dee gwah tah mai praum tee ja kob gun
It’s better to leave me if you’re not ready to date me
ถ้าหากเขายังสำคัญ ฉันก็คงต้องเข้าใจ
Tah hahk kao yung sumkun chun gor kong dtaung kao jai
If he’s still important, I understand
ชีวิตที่ไม่มีใคร ยังดีกว่าต้องทนเหงาทั้งที่มีเธอ
Cheewit tee mai mee krai yung dee gwah dtaung ton ngao tung tee mee tur
A life without you is still better than having to endure loneliness, even though I have you

เธอยืนข้างกันตรงนี้ แต่ใจเธอไปกับเขา
Tur yeun kahng gun dtrong nee dtae jai tur bpai gup kao
You’re standing right here beside me, but your heart left with him
ยิ่งมองก็ยิ่งปวดร้าว ฉันแพ้ทั้งที่ได้เธอมา
Ying maung gor ying bpuat rao chun pae tung tee dai tur mah
The more I look, the more it hurts, I’ve lost, even though I got you
เหมือนฉันไม่มีตัวตน เจ็บเกินที่จะทนค้างคา
Meuan chun mai mee dtua dton jep gern tee ja ton kahng kah
It’s like I’m invisible, it hurts too much to put up with it
ถ้ารักเขามากอย่างนั้น ฉันก็คงต้องยอม
Tah ruk kao mahk yahng nun chun gor kong dtaung yaum
If you love him that much, I give up

ช่วยทำอะไรให้ฉันได้ไหม อย่าให้ครึ่ง ๆ กลาง ๆ อย่างนี้
Chuay tum arai hai chun dai mai yah hai kreung kreung glahng glahng yahng nee
Please do something for me; don’t leave me hanging like this

(*,*)