Bee Kanakam

All posts tagged Bee Kanakam

Title: ฉันหรือเธอ / Chun Reu Tur (You or Me)
Artist: Bee Kanakam Abhiradee (บี๋ คณาคำ อภิรดี)
Album: ??
Year: ??

เกิดเป็นความสับสนในใจฉัน
Gert bpen kwahm sup son nai jai chun
It’s become a confusion in my heart
ที่ยิ่งนานเหมือนเธอห่างเหิน
Tee yung nahn meuan tur hahng hern
That the longer things go on, it’s like you’re distant
ช่วงเวลาที่รักเคยอุ่นใจไม่เหมือนเป็นอย่างเคย เหมือนเธอห่างไป
Chuang welah tee ruk koey oon jai mai meuan bpen yahng koey meuan tur hahng bpai
The times when our love was once warm aren’t how they used to be, it’s like you’re far away

(*) สบตากันแต่ฉันยังอ้างว้าง
Sop dtah gun dtae chun yung ahng wahng
I look in your eyes, but I’m still empty
ความจืดจางที่ฉันไม่เข้าใจ
Kwahm jeut jahng tee chun mai kao jai
I don’t understand if your coldness
ว่ามันเป็นเพราะฉันมันเริ่มชิน กับรักที่มากมาย หรือว่าเธอรักฉันน้อยลง
Wah mun bpen pror chun mun rerm chin gup ruk tee mahk mai reu wah tur ruk chun noy long
Was because I’ve started to get too comfortable with your love, or do you love me less?

(**) หากเธอยังรักเหมือนเก่า ก็คงจะเป็นเพราะฉันเอง
Hahk tur yung ruk meuan gao gor kong ja bpen pror chun eng
If you still love me the same, it’s probably because I’ve
ที่เริ่มต้องการมากมายเกินไป
Tee rerm dtaung gahn mahk mai gern bpai
Started to need it too much
ที่เรียกร้องไม่เคยเพียงพอ หรือเพราะอะไร
Tee riak raung mai koey piang por reu pror arai
That I’m begging for it, never satisfied, or what?
อยากรู้
Yahk roo
I want to know
รักเรา หวั่นไหว เป็นฉันหรือเธอที่เปลี่ยนไป
Ruk rao wun wai bpen chun reu tur tee bplian bpai
Our love is unstable, is it you or me who has changed?

ก็ยังคงสับสนในความรัก ทียิ่งนานยิ่งเหมือนมันเปลี่ยนแปลง
Gor yung kong sup son nai kwahm ruk tee ying nahn ying meuan mun bplian bplaeng
I’m still mixed up about our love, the longer things go on, the more it’s like things have changed
อยากจะทำให้รักเราอุ่นใจ ให้ฝันไม่อ่อนแรง..เหมือนมันยากไป
Yahk ja tum hai ruk rao oon jai hai fun mai aun raeng meuan mun yahk bpai
I want to make our love warm, to not let our dreams lose their strength like it’s too hard

(*,**)

อยากรู้..รักเรา หวั่นไหว เป็นเพราะอะไร
Yahk roo ruk rao wun wai bpen pror arai
I want to know, why is our love unstable?
อยากรู้..รักเรา กลับกลาย เป็นฉันหรือเธอที่เปลี่ยนไป
Yahk roo ruk rao glup glai bpen chun reu tur tee bplian bpai
I want to know, our love has transformed, is it you or me who has changed?
เป็นฉันหรือเธอที่เปลี่ยนไป ยังหวังว่าเธอไม่เปลี่ยนไป
Bpen chun reu tur tee bplian bpai yung wung wah tur mai bplian bpai
Is it you or me who has changed? I still hope you haven’t changed

Title: ดาวนำทาง / Dao Num Tahng (Guiding Star)
Artist: Bee Kanakam (บี๋ คณาคำ)
Album: OST It Gets Better
Year: 2012

เหมือนคืนที่เคยฝันไกลหัวใจออกโบยบิน
Meuan keun tee koey fun glai hua jai auk boy bin
Like the nights I once dreamed and my heart flew away
ลอยขึ้นสูงเหนือผื้นดินด้วยปีกแห่งไฟ
Loy keun soong neua peun din duay peek haeng fai
Floating up high above the earth with wings of fire
สูงเกินก็หนาวเกิน เหงาเกินกว่าใครจะเข้าใจ
Soong gern gor nao gern ngao gern gwah krai ja kao jai
It went too high and got too cold, it’s loneliner than anyone can understand
แต่จะหนาวเพียงใดฉันไม่เคยหวั่น
Dtae ja nao piang dai chun mai koey wun
But however cold it gets, I’ll never waver

(*) เพราะฉันรู้ว่ามีเธอนั้นเป็นดวงดาว ที่จะคอยชี้ทาง
Pror chun roo wah mee tur nun pen duang dao tee ja koy chee tahng
Because I know I have you as my star that will point out the way

(**) หนทางยาวไกลเท่าไหร่จะบินไป ไม่สนใจ
Hon tahng yao glai tao rai ja bin pai mai son jai
However far the path will be, I’ll fly, I don’t care
สายลมจะแรงเท่าไหร่จะบินไป ไปให้ถึงปลายทาง
Sai lom ja raeng tao rai ja bin pai pai hai teung plai tahng
However strong the wind is, I’ll fly to my destination
แม้เมฆโหดร้ายจะเข้าคุกคามฟ้ามืดกู่ร้องคำรามจะข้ามมัน
Mae mek hoht rai ja kao kook kahm fah meut goo raung kum rahm ja kahm mun
Even if the clouds are cruel, I’ll go into the menace of the dark sky, roaring as I pass through it
เพียงมีเธอเท่านั้นฉันมั่นใจ
Piang mee tur tao nun chun mun jai
Just having you, I’m certain

ถึงไกลก็เหมือนใกล้หากมีหัวใจคอยห่วงหา
Teung glai gor meuan glai hahk mee hua jai koy huang hah
Though it’s far, it feels near if I have a heart worrying about me
ในอ้อมกอดเวลานั่นคืออ้อมแขนของเธอ
Nai aum gaut welah nun keu aum kaen kaung tur
In the embrace of time, it’s your embrace
ค่ำคืนที่มืดนานจะผ่านพ้นไปได้เสมอ
Kum keun tee meut nahn ja pahn pon pai dai samur
The long, dark nights will always pass by
ตราบที่ยังมีเธอเคียงข้างตลอด
Dtrahp tee yung mee tur kiang kahng dtalaut
As long as I still have you forever at my side

(*,**)

แสงแห่งความรักส่องใจให้เห็นทางขับไล่ความอ้างว้าง
Saeng haeng kwahm ruk saung jai hai hen tahng kup lai kwahm ahng wahng
The light of love has illuminated my heart and gotten it to see the path to drive out loneliness

(*,**,**)