BANKK CA$H

All posts tagged BANKK CA$H

Title: Love Me, Touch Me, Kiss Me
Artist: BANKK CA$H
Album: [Single]
Year: 2012

มองเห็นเธอแล้ว oh babe
Maung hen tur laeo oh babe
I looked at you, oh babe
มองทั้งคืนแล้ว oh crazy
Maung tung keun laeo oh crazy
I’ve looked at you all night, oh crazy
ก็ใจมันคล้ายจะละลาย
Gor jai mun klai ja lalai
My heart is nearly melting
ใจมันลอยไม่ยอมกลับ คงจะดีที่ถ้าไฟดับ
Jai mun loy mai yaum glup kong ja dee tee tah fai dup
My heart is floating and refuses to come back, it would be good if the fire was extinguished

คิดก็แค่อยากกระซิบ
Kit gor kae yahk grasip
I’ve thought and just want to whisper
ใจมันภาวนาให้เธอเข้ามาเอาใจไป
Jai mun pahwanah hai tur kao mah ao jai pai
My heart is praying that you’ll come and take it
เขยิบเข้ามาอีกนิด This is all right
Kayup kao mah eek nit this is all right
Move a little closer, this is all right
ลองมาฟังดีดีว่าเราต้องทำกันยังไง
Laung mah fung dee dee wah rao dtaung tum gun yung ngai
Try listening well to what we must do tonight
come on babe babe
come on babe babe

(*) Love me Touch me Kiss me ซักที
Love me touch me kiss me suk tee
Love me, touch, me, kiss me just once
ผมอยากรู้ก็อยากจะ Kiss you babe
Pom yahk roo gor yahk ja kiss you babe
I wanna know, I wanna kiss you, babe
Love me Touch me Kiss me babe
Love me Touch me Kiss me babe
Love me Touch me Kiss me ซักที
Love me touch me kiss me suk tee
Love me, touch, me, kiss me just once
ผมพรำเพ้อก็เพราะเธอ sexy babe
Pom prum pur gor pror tur sexy babe
I’m goin’ crazy because of you, sexy babe
Love me Touch me Kiss me babe
Love me Touch me Kiss me babe
all night long
All night long

ไม่ต้องกลัวที่จะจูบ babe
Mai dtaung glua tee ja joop babe
There’s no need to be afraid of a kiss, babe
เพราะผมรอทั้งคืน I’m ready
Pror pom ror tung keun I’m ready
Because I’ve waited all night, I’m ready
เขยิบมาหากันและกัน
Kayerp mah hah gun lae gun
Move together with me
ลองกุมมือแล้วสัมผัส เธอเองจะได้รู้จัก
Laung goom meu laeo sumput tur eng ja dai roo juk
Try taking my hand and touching me, you’ll get to know
รักโปรดมาเถอะที่รัก
Ruk proht mah tur tee ruk
Love me, please, sweetheart
ทำตัวตามสบาย แล้วลองให้กายมันพาไป
Tum dtua dtahm sabai laeo laung hai gai mun pah pai
Do as you wish, try letting your body guide you
ก็อยากจะใกล้ชิด This is all right
Gor yahk ja glai chit this is all right
I wanna be near you, this is all right
ลองมาฟังดีดีว่าเราต้องทำกันยังไง
Laung mah fung dee dee wah rao dtaung tum gun yung ngai
Try listening closely to what we must do
come on babe babe
Come on babe, babe

(*)

เพราะว่ารักถึงคิดจะกอด เพราะว่ารักถึงคิดจะจูบ
Pror wah ruk teung kit ja gaut pror wah ruk teung kit ja joob
Because I love you so much I’m thinking of hugging you, because i love you so much, I’m thinking of kissing you
เพียงเธอวางใจกันมันคงไม่เกินไปกว่านี้
Piang tur wahng jai gun mun kong mai gern pai gwah nee
Just trust me, it won’t be any more than this
รอเพียงเธอเข้าใกล้อีกหน่อย
Ror piang tur kao glai eek noy
I’m just waiting for you to come a little closer
กุมมือกันแล้วไม่ต้องปล่อย
Goom meu gun laeo mai dtaung ploy
Take my hand, there’s no need to let go
คลอเคลียกันให้แนบสนิทและkiss me baby
Klau klia gun hai naep sanit lae kiss me baby
Snuggle up close and kiss me, baby

รอเพียงเธอให้เข้ามากอด รอเพียงเธอให้เข้ามาจูบ
Ror piang tur hai kao mah gaut ror piang tur hai kao mah joob
I’m just waiting for you to hug me, I’m just waiting for you to kiss me
มันคุมอาการไม่อยู่ เมื่ออยู่เคียงเธอ
Mun koom ahgahn mai yoo meua yoo kiang tur
It takes care of my symptoms of being without you when I’m next to you
ทุกทุกครั้งที่ฉันรู้สึก มันเป็นเพียงเพราะฉันรักเธอ… babe
Took took krung tee chun roo seuk mun pen paing pror chun ruk tur babe
Every time that I feel it, it’s only because I love you…babe

(*,*)

babe…
Babe…
ใจต้องการ มันเป็นเพียงเพราะรักเธอ
Jai dtaung gahn mun pen piang pror ruk tur
You’re all my heart wants just because I love you
ก็รอเธอมากอด ก็รอเธอมาจูบ
Gor ror tur mah gaut gor ror tur mah joob
I’m waiting for you to hug me, I’m waiting for you to kiss me

Title: ลั้นลา / Lulla (Carefree)
Artist: Chin Chinawut ft. BANKK CA$H and Opal
Album: I Believe
Year: 2011

เรื่องที่แล้วๆ เธอจงลืมมันไป
Reaung tee laeo laeo tur jong leum mun pai
Previous problems, you gotta forget ’em
ก็แค่ไม่รู้ไม่ชี้ ทำไปเลยตามใจ
Gor kae mai roo mai chee tum pai loey dtahm jai
Just ignore ’em and do as you like
รู้ทั้งรู้ว่าผมมันเป็นคนยังไง
Roo tung roo wah pom mun pen kon yung ngai
I know full well what kind of guy I am
โอ้วเธอ ไม่ได้มีใครจะยังคงรักเธอ
Oh tur mai dai mee krai ja yung kong ruk tur
Oh, you, I don’t have anyone else, I still love you

ไม่ใช่ว่าเพ้อแล้วทำตัวลัลลา
Mai chai wah pur laeo tum dtua lulla
It’s not that I’m careless, I just act carefree
จะหึงอะไรนักหนา ชอบวีนไปวีนมา
Ja heung arai nuk nah chaup ween pai ween mah
Being jealous of everything, liking throwing fit after fit
ผู้ชายที่มันเจ้าชู้ เรื่องมันธรรมดา
Poo chai tee mun jao choo reuang mun tummadah
Guys are players, that’s a common problem
โอ้วเธอ ไม่ได้มีใครจะยังคงรักเธอ
Oh tur mai dai mee krai ja yung kong ruk tur
Oh, you, I don’t have anyone else, I still love you

ก็เจ้าชู้แค่นิดๆ อย่าคิดเล็กคิดน้อย
Gor jao choo kae nit nit yah kit lek kit noy
I’m just a little bit of a flirt, don’t sweat the small stuff
Everything it gonna be all right
Everything it gonna be all right
ก็อย่าคิดให้มันเยอะ อย่าเยอะได้ไหมค่ะ
Gor yah kit hai mun yur yah yur dai mai ka
Don’t think and make it too much, don’t exaggerate it, okay?
Everything it gonna be all right
Everything it gonna be all right

ก็บอกว่าฉันรักเธอ แล้วฉันจะไปรักใคร
Gor bauk wah chun ruk tur laeo chun ja pai ruk krai
Telling you I love you, then I go and love someone else
จึงคิดให้ดีๆ แล้วก็หวังว่าเข้าใจ
Jeung kit hai dee dee laeo gor wung wah kao jai
So think about it, I hope you’ll understand
ก็ไม่ได้งุงิ ครุคริ Crazy Babe
Gor mai dai ngoo ngi kroo kri crazy baby
I haven’t lost it, gone off the deep end, crazy, baby
I just wanna say
I just wanna say

(*) คงเป็นผู้ชายประเภท
Kong pen poo chai prapet
I’m probably the type of guy who’s just
ลั้นลา ลั้นลา ลั้นลั้น ลา ลา ลา ลั้นลั้น ลา
Lulla lulla lul lul la la la lul lul la
Carefree, carefree, care-care-free, c-c-carefree
ลั้นลั้น ลา ลั้นลา ลั้นลั้น ลา ลา ลา ลันลัน ลา ลา
Lul lul la lulla lul lul la la la lul lul la la
Care-carefree, carefree, care-carefree free free, care-carefree free

นึกหรือว่าไม่รู้ที่เธอใช้บีบี
Neuk rue wah mai roo tee tur chai bee
Do you think I don’t know you use a Blackberry?
ที่ทักคนนู้นคนนี้ เพื่อแลกพินบีบี
Tee tuk kon noon kon nee peua laek pin BB
You greet this guy and that guy to swap BB pins
ผู้ชายห้อมล้อมเธอเพราะว่าพินบีบี
Poochai haum laum tur pror wah pin BB
Guys surround you because of your BB pin
โอ้วเธอ นี่อะไรนี่อะไรของเธอ
Oh tur nee arai nee arai kaung tur
Oh you, what’s this? What’s this about you?

ไม่ได้ชอบเขาแล้วเธอคุยทำไม
Mai dai chaup kao laeo tur kooey tummai
If you don’t like them, why talk to them?
ก็ลบเบอร์ทิ้ง ไม่เห็นจะเป็นอะไร
Gor lob bur ting mai hen ja pen rai
Just delete their numbers, I don’t see the big deal
นุ่งสั้นโชว์โป๊ เธอจะต้องโชว์ทำไม
Noong sun choh poh tur ja dtaung chow tummai
You wear short skirts and show skin, why you gotta show like that?
โอ้วเธอ ไม่อยากให้ใครต้องมามองจ้องเธอ
Oh tur mai yahk hai krai dtaung mah maung jaung tur
Oh, you, I don’t want anyone else to have to look at your screen

สรุปว่าเธอนั้นก็เยอะ ผมนั้นก็เแยะ
Saroop wah tur nun gor yur pom nun gor yae
In conclusion, you’re too much, I’m too much
แต่ Everyting it gonna be all right
Dtae everything is gonna be all right
But everything is gonna be all right
ก็ยังไงล่ะตัวเธอ อย่างงทำเป็นเบลอ
Gor yung ngai la dtua tur yah ngong tum pen blur
But no matter what, don’t be confused and act in a blur
Everyting it gonna be all right
Everything it gonna be all right

(**) เธอบอกว่าฉันรักเธอ แต่เธอก็ทำเรื่องเดียวกัน
Tur bauk wah chun ruk tur dtae tur gor tum reuang diao gun
You tell me you love me, but you act the same
คิดให้ดีๆ และก็หวังว่าเข้าใจ
Kit hai dee dee lae gor wung wah kao jai
Think about it, I hope you’ll understand
ก็ไม่ได้งุงิ ครุคริ Crazy Babe
Gor mai dai ngoo ngi kroo kri crazy baby
I haven’t lost it, gone off the deep end, crazy, baby
I just wanna say
I just wanna say

(*)

นี่มันอะไรกันคะ เจ้าชู้แล้วยังมาแขวะ
Nee mun arai gun ka jao choo laeo yung mah kae wa
What is this? We flirt, then we still pick at each other
เรื่องเล็กเรื่องน้อยเกี่ยวกับพวกผู้หญิง
Reuang lek reuang noy giao gup puak poo ying
Little problems involving us girls
เดี๋ยวก็เข้าใจเองแหละ
Diao gor kao jai eng lae
Pretty soon you’ll understand yourself
ผู้ชายมันเจ้าชู้ สนุกไว้หาเสน่ห์
Poochai mun jao choo sanook wai hah sanay
Men are players, they enjoy chasing charm
ทำหนุ่มบางคนเขาเหลียวมองหญิงกันซะจนตาเหล่
Tum noom bahng kon kao liao maung ying gun sa jon dtai lay
Some guys turn and look at women so much, they go cross-eyed

ไม่ได้ดัดจริตนะฮะเขามองหนูเองหรอกย่ะ
Mai dai dtut jarit na ha kao maung noo eng rauk ya
I’m not pretentious, guys look at me
เเล้วทำไมเวลาเธอมองผู้หญิงบางคนทำไม่ไม่คิดบ้างง่ะ
Laeo tummai welah tur maung pooying bahng kon tum mai mai kit bahng nga
So why when you look at girls, you act like you aren’t thinking anything?
สมองเธอมัวแต่คิด เรื่องที่มันวิปริต
Samaung tur mua dtae kit reuang tee mun wiprit
Your brain is obsessed with it, it’s an abnormal problem
หุบปากได้ป๊ะ หุบปากได้ป๊ะ
Hoop pahk dai pai hoop pahk dai pa
Could you shut up about it? Could you shut up about it?

(*,**,*,*)

หุบปากเถอะค่ะ เถอะค่ะ เถอะค่ะ
Hoop pahk tur ka tur ka tur ka
Let’s shut up about it, kay? Kay?

[NOTE: The term “Lulla” (ลัลลา) is a term meaning someone who is noncommittal, who doesn’t like to be tied down in a relationship or with responsibilities, etc. I wasn’t sure of a simple way to put that in English, so if anyone can think of a better way than “Carefree,” feel free to speak up~]

Title: หลงเลย / Long Loey (So Lost)
Artist: Thaitanium ft. Bank Clash
Album: [Single]
Year: 2010

(*) อย่าปล่อยให้ฉันหลงเลย
Yah ploy hai chun long loey
Don’t leave me so lost
ทุกๆ อย่างที่อยากคิดอยู่
Took took yahng tee yahk kit yoo
Everything that I want to think
อย่าปล่อยให้ฉันหลงเลย
Yah ploy hai chun long loey
Don’t leave me so lost
อยากจะกอดจะกลืนทั้งกาย จนนาทีสุดท้าย
Yahk ja gaud ja gleun tung gai jon nahtee soot tai
I want to hug you and fuse with your whole body until the last minute

(**) อย่าปล่อยให้ฉันหลงเลย
Yah ploy hai chun long loey
Don’t leave me so lost
ใจมันยังทุรนทุราย
Jai mun yung tooron toorai
My heart is still restless
อยากจะกอดจะจูบแทบตาย
Yahk ja gaud ja joob taep dtai
I want to hug you and kiss you to death
อย่าปล่อยให้ฉันหลงเลย
Yah ploy hai chun long loey
Don’t leave me so lost
เพราะยังคงเฝ้าฝันละเมอ
Pror yung kong fao fun lamur
Because I’m still daydreaming
หัวใจมันพร่ำเพ้อ โอ้เธอ
Hua jai mun prum pur oh tur
My heart is delirious, oh, darling

วันจันทร์ถึงวันจันทร์ baby girl know
Wun jun teung wun jun baby girl know
From Monday to Monday, baby girl, know
I’m primping Johnny จิบ pin ไม่เหมือนใคร
I’m primping Johnny jeeppin mai meuan krai
I’m primping Johnny flirtin’ unlike anyone else
เด็กเท่ is kind of different
Dek tay is kind of different
This shawty is kinda different
เข้าออก different women
Kao auk different women
I’m going back and forth from different women
แต่สาวคนนี้ got me slipping
Dtae sao kon nee got me slipping
But this babe’s got me slippin’
สบตาเมื่อไร got me dipping ha ha check it
Sob dtah meua rai got me dipping ha ha check it
Whenever I catch her eye, it’s got me dippin’, haha, check it

ผมน่ะชื่อเวย์ นอกจากเหล้าแล้ว
Pom na cheu way nauk jahk lao laeo
My name is Way, besides liquor
แทบจะไม่มีอะไรที่จะทำให้เดินเซ
Taep ja mai mee arai tee ja tum hai dern say
There’s nearly nothing else that can make me stumble
but you got me baby
but you got me baby
ร้องเพลงหลงคีย์ and you got me crazy
Raung pleng long key and you got me crazy
Singing a song, lost in the key and you got me crazy

crazy แทบบ้า มีความคิดจะวางมือ
Crazy taep bah mee kwahm kit ja wahng meu
Crazy, nearly crazy, letting go of my thoughts
จบที่คุณและหายซ่า
Job tee koon lae hai sah
It ended and you vanished
แต่คุณก็เล่นตัวมาตลอด ทำให้ผมต้องขายหน้า
Dtae koon gor len dtua mah dtalaut tum hai pom dtaung kai nah
But you always play hard to get, making me lose face
make a playa หายซ่า เซ็ง
Make a laya hai sah seng
Making a player miss out, I’m sick of it

now why you wanna go
now why you wanna go
and do that เหมือนกำลังจะจูบ
And do that meuan gumlung ja jobb
And do that, like you’re about to kiss me
and then you fuck around and pull back
and then you fuck around and pull back
ภาษาอังกฤษเรียกว่า
Pasah ungrit riak wah
In English that’s called a
tease and I guess that you’re that
tease and I guess that you’re that

(*,**)

อย่าปล่อยให้ฉันหลง you tonight a
Yah ploy hai chun long you tonight a
Don’t make me get lost tonight, ah
อยากโอบกอดลูบไล้เธอถึงไหน a
Yahk ob gaud loob lai tur teung nai a
Oh how long I wanna embrace you and caress you, ah
ใช่ว่าผมน่ะใกล้ใครจะให้ใจ a
Chai wah pom na glai krai ja hai jai a
It’s true that I’ve been close to giving other girls my heart, ah
แต่ใกล้เธอทีไรใจมันไขว้เขว a a
Dtae glai tur tee rai jai mun kwai kway a a
But whenever I’m near you, my heart gets confused, ah ah

นี่ก็ K you need to holla back girlfriend
Nee gor kay you need to holla back girlfriend
Yeah, kay, you need to holla back, girlfriend
เจอเธอทีไรแทบ heart attack girlfriend
Jur tur tee rai taep heart attack girlfriend
Whenever I see you, it’s nearly a heart attack, girlfriend
เธอ so pretty แต่งเลยคืนนี้ดี
Tur so pretty dtaeng loey keun nee dee
You’re so pretty, so well prepared for tonight

ไม่ต้องมีพิธี honeymoon ที่พีพี
Mai dtaung mee pitee honeymoon tee pee pee
We don’t need to have a ceremony, honeymoon to Phi Phi
ล่องเรือไปกระบี่ ปักษ์ใต้ทรายสวยดี
Laung reua pai grabee puk dtai sai suay dee
We’ll take a boat to Krabi, the south side’s got beautiful beaches

girl you need to roll with me
I’ll take you on a jet plane

บิน through the sky หยุดที่เชียงใหม่ เชียงราย
Bin through the sky yoot tee chiang mai chiang rai
Fly through the sky, stopping at Chiang Mai and Chiang Rai
then we switch lanes ลงไปพัทยา
Then we switch lanes long pai pattaya
Then we switch lanes, down to Pattaya
แต่เมื่อไรจะมาซักทีล่ะ
Dtae meua rai ja mah suk tee la
But when’ll you come with me?
girl a อย่าให้ต้องรอเป็นปีล่ะ
Girl a yah hai dtaung ror pen pee la
Girl, uh, don’t make me wait for years

ถ้าจะให้รักไม่ต้องลีลา
Tah ja hai ruk mai dtaung lee lah
If you’ll give me your love, there’s no need for style
โปรดเธออย่ามาทำให้ใจฉันอ่อนไหว
Proht tur yah mah tum hai jai chun aun wai
Please don’t come and make my heart weak

it’s ok for thug to be in love

เพราะไม่มีใครอยากจะ be alone
Pror mai mee krai yahk ja be alone
Because no one wants to be alone
อย่ามาทำแบบนี้ อย่ามาทำอย่างนี้
Yah mah tum baep nee yah mah tum yahng nee
Don’t be this way, don’t act like this
ผู้ชายใจอ่อนเธอรู้ดี
Poochai jai aun tur roo dee
Guys are meek, you know this well

(*,**)

What a wonderful world
What a wonderful world
hey เธอ you so beautiful girl ha ha
Hey tur you so beautiful girl haha
Hey you, you so beautiful, girl, haha
เหมือนว่าใจจะละเมอ
Meuan wah jai ja lamur
It’s like my heart’s daydreaming
เผลอจากแฟนที่นึกว่ารักกัน love
Plur jahk faen tee neuk wah ruk gun love
Carelessly leaving a lover that it thought it loved, love

หนึ่งครั้งเหมือนไม่ได้ทักกัน
Neung krung meuan mai dai tuk gun
One moment it was like we didn’t even say hi to each other
แต่สายตาน่ะบอกรัก อยากจะเข้าไปผูกมัดรัก
Dtae sai dtah na bauk ruk yahk ja kao pai pook mut ruk
But catching your eye, I’m telling you I love you, I wanna go up and get involved with you
มันผูกเข้าไว้ จูบเข้าไว้
Mun pook kao wai joob kao wai
Get involved with you, kiss you
ลูบและไล้ ซบและไซ้ เข้าใจไหม
Loob lae lai sob lae sai kao jai mai
Stroke and rub, snuggle and preen, you understand?

เธอเหมือนกุญแจที่เปิดประตูใจ
Tur meuan goon jae tee pert pradtoo jai
You’re like the key that opened the door of my heart
เหมือนหลุมที่ขุดไว้ ทำให้เรานั้นหลงไป
Meuan loom tee koot wai tum hai rao nun long pai
Like a hole that was dug to make me fall down
เธอเหมือนน้ำผึ้งที่แสนหวาน
Tur meuan num peung tee saenwahn
You’re like sweet honey
รอให้เรามาชิมและแสนสะท้าน
Ror hai rao mah chim lae saen satahn
Waiting for me to come taste you and start trembling

เธอเหมือนจานเด็ดที่แสนเผ็ด
Tur meuan jahn ded tee saen pet
You’re like a good dish that’s super spicy
เผ็ดแค่ไหนก็จะกิน กินให้เสร็จ
Pet kae nai gor ja gin gin hai set
However spicy it is, I’ll eat it, I’ll eat it till it’s finished
เธอน่ะโปรยเสน่ห์ซะเต็มเม็ด
Tur na proy sanay sa dtem met
You spread your charm and I’m full of seed
เราเองแหละที่ไม่เข็ด
Rao eng lae tee mai ket
I ain’t afraid
เพราะฉะนั้น
Pror cha nun
So therefore

(*,**)

I can’t believe it, I can’t believe it, that I’ve fallen for you
Now that I’ve fallen, my heart is callin’, what’re you gonna do?
Oh baby, shoulda been my girl, shoulda been my baby, shoulda been my girl
Shoulda been my baby

B
บทสุดท้าย / Bot Soot Tai (The Final Chapter) [With Da Endorphine]

C
Chill [with Way Thaitanium]

K
ของตายในมือเธอ / Kaung Dtai Nai Meu Tur (A Sure Thing in Your Hand)

L
Love Me, Touch Me, Kiss Me

M
มิตรภาพเท่านั้น / Midtrapahp Tao Nun (Only Friendship) [With Da Endorphine]

N
Number One

T
ตายก็ยอม / Dtai Gor Yaum (Willing to Die) [with Hack S.D.F]
ทำไม ได้แต่บอกทำไม / Tummai Dai Dtae Bauk Tummai (Why? I Can Only Ask “Why?”)

Y
อย่าSay Yes / Yah Say Yes (Don’t Say Yes)
ยังรักเธอเหมือนเดิม / Yung Ruk Tur Meuan Derm (I Still Love You the Same)

   
Former Groups
Translations of Clash’s songs

   
All songs tagged BANKK CA$H