Baituey

All posts tagged Baituey

Title: รักสายแรง / Ruk Sai Raeng (Power Cord Love)
Artist: Luang Kai (หลวงไก่) ft. Baitoey (ใบเตย)
Album: [Single]
Year: 2019

มีตัวกับใจ พี่ไม่ใช่สายเปย์ จีบใครก็โดนเทมาไม่รู้เท่าไหร่
Mee dtua gup jai pee mai chai sai bpay jeep krai gor dohn tay mah mai roo tao rai
I have only my body and my heart, I’m not a pay line, I don’t know how many times I’ve flirted with someone and gotten dumped
เจ้าชู้สินะ ทรงไม่น่าไว้ใจ ผู้ชาย ผู้ชาย โอ๊ย…ลำไยทุกคน
Jao choo si na song mai nah wai jai poo chai poo chai oy lum yai took kon
You’re a player, you’re untrustworthy, ohh, all men are always the same
แอบมองคนดี ก็หลายปีผ่านมา พี่รวบรวมความกล้าเสี่ยงดูอีกหน
Aep maung kon dee gor lai bpee pahn mah pee ruap ruam kwahm glah siang doo eek hon
I’ve been secretly watching you for many years, darling, I’ve gathered my courage to risk looking again
น้องมันสายแรง ถ้าพี่แกร่ง หนึบ ทน ขยันเดินเดินชน มีสิทธิ์พิจารณา
Naung mun sai raeng tah pee graeng neup ton kayun dern dern chon mee sit pijahranah
I’m fierce, if you’re strong and persistent and diligently keep after me, you have the right to be considered

(*) พูดจริง ทำจริง รักจริง จะไม่ทอดทิ้งให้เธอเสียใจ ปัญหาจะมายังไงก็เข้ามา
Poot jing tum jing ruk jing ja mai taut ting hai tur sia jai bpunhah ja mah yung ngai gor kao mah
I tell the truth, I act sincerely, I truly love, I won’t dump you and leave you sad, problems will arise, no matter what they’ll come
จัดจ้านอยู่ในย่านนี้ แต่ความเป็นจริงใจดีอยู่นะ ถ้าจริงใจมาก็อาจจะได้ใจ
Jut jahn yoo nai yahn nee dtae kwahm bpen jing jai dee yoo na tah jing jai mah gor aht ja dai jai
You’re pretty bold, but your sincerity is nice, if you’re serious, come and you might get my heart

(**) น้องชอบแกร่งแกร่ง พี่ชอบแรงแรงตรงตรง
Naung chaup graeng graeng pee chaup raeng raeng dtrong dtrong
I like your strength, I like your fierce straitforwardness
หากใจมั่นคง ก็ลุยกันได้ไกลไกล
Hahk jai mun kong gor looey gun dai glai glai
If your heart is certain, we can push through a lot
น้องชอบแกร่งแกร่ง พี่ชอบแรงแรงถึงใจ
Naung chaup graeng graeng pee chaup raeng raeng teung jai
I like your strength, I like that you’re fierce all the way to your heart
เราเคียงข้างกันไป ทุกสถานการณ์
Rao kiang kahng gun bpai took satahn gahn
We’ll be beside each other through every situation

(***) หล่อหล่อ แรงแรง หนึบหนึบ เท่เท่ แรงแรง หนึบหนึบ
Lor lor raeng raeng neup neup tay tay raeng raeng neup neup
Handsome, fierce, persistent, cool, fierce, persistent
ทนทน แรงแรง หนึบหนึบ ฮึบ ฮึบ ฮึบ เย้
Ton ton raeng raeng neup neup heup heup heup yay
Enduring, fierce, persistent, hip, hip, hip, yay!

มีดีที่ทน พี่มันคนเอางาน หนักเบาก็เอาถ่านไม่มีถอยให้อาย
Mee dee tee ton pee mun kon ao ngahn nuk bao gor ao tahn mai mee toy hai ai
It’s good to endure, I’m a respectful person, be it harsh or gentle, I persevere, I never retreat or get shy
ปากดีแบบเนี้ยะ ฟังแล้วเพลียทุกราย แรกแรกดีได้ คบไปก็ไม่ดี
Bpahk dee baep nia fung laeo plia took rai raek raek dee dai kop bpai gor mai dee
You’re certainly a sweet-talker, just listening makes me tired, at first you seem good, but it would be bad to date
อยู่ตัวคนเดียว ก็เปลี่ยวใจเศร้าหมอง มาเป็นแฟนกันน้องของมันต้องมี
Yoo dtua kon diao gor bpliao jai sao maung mah bpen faen gun naung kaung mun dtaung mee
Being alone, you’ll feel sad and lonely, come be my girlfriend, you need a boyfriend
ก็เตือนไว้นะ คิดจะหลอกคนนี้ กล้ากล้าเทดูสิ ไม่ตายไม่มีเลิกลา
Gor dteuan wai na kit ja lauk kon nee glah glah tay doo si mai dtai mai mee lerk lah
I’m warning you, if you think of deceiving me, if you dare dump me, watch out, if you’re not dead, you’re not leaving me

(*, **)

เป็นแฟนพี่ต๊ะน้องสาว คนอย่างพี่บ่าวไม่เคยสับปลับ
Bpen faen pee dta naung sao kon yahng pee bao mai koey sup bplup
Come be my girlfriend, baby, a guy like me is never receptive
มีคนรอคิวร้อยกว่า ถ้าพี่ใจกล้าก็มาดิค้าบ
Mee kon ror kiew roy gwah tah pee jai glah gor mah di kahp
I’ve got over a hundred guys waiting in line, if your heart dares, come on
พี่มันคนหม้ายไหร จีบใครใครก็ได้แต่นก
Pee mun kon mai rai jeep krai kraik gor dai dtae nok
I’m a widower, whoever I flirt with, I just get shot down
น้องไม่เหมือนคนทั่วไป ถ้าพี่จริงใจก็ได้แรงอก
Naung mai meuan kon tua bpai tah pee jing jai gor dai raeng auk
I’m not like other girls, if you’re serious, you’ll get the fierceness in my chest
ถ้าได้เป็นแฟนน้องสาว อิหนักอิเบาก็ลุยด้วยกัน
Tah dai bpen faen naung sao i nuk ibao gor looey duay gun
If I could be your boyfriend, however harsh or gently, we’d push through it together
แรกแรกก็แหลงพันนี้ อยู่กันครึ่งปีมีแต่นั่งแลหวัน
Raek raek gor laeng pun nee yoo gun kreung bpee mee dtae nung lae wun
At first we talked like this, after half a year we’ll just sit and stare at each other
พี่ไม่ได้ทำเอิด น้องสาวจะหวังเหวิดไปไซร้
Pee mai dai tum ert naung sao ja wung wert bpai sai
I’m not being over-confident, you’re worrying too much
หนทางไกลแค่ไหน ก็ไปถึงได้ ถ้าไปด้วยกัน
Hon tahng glai kae nai gor bpai teung dai tah bpai duay gun
However long the road is, we can reach the end if we go together

(*,**,***)

   

คำร้อง/ทำนอง สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา
เรียบเรียง อนุชา อรรจนาวัฒน์

Title: เอาไม่เสร็จ / Ao Mai Set (Unsatisfactory)
English Title: “Hold Down”
Artist: Baitoey (ใบเตย – R-Siam)
Album: [Single]
Year: 2018

(*) คนเคยโดนเอาเอาใจ มันก็เลยเป็นนิสัย
For people who have been pampered before, it becomes a habit
เธอดันไม่เอาเอาใจ เธอดันไม่เอาเอาใจ
Tur dun mai ao ao jai tur dun mai ao ao jai
But you don’t try to please me, you don’t try to please me

(*)

คิดซิคะ คิดดูดีดี คิดเองบางที ไม่ต้องให้บอก
Kit si ka kit doo dee dee kit eng bahng tee mai dtaung hai bauk
Think about it, think carefully, consider it yourself, you don’t need me to tell you
เธอดีจะตาย ฉันเทเธอทำไม อุ๊ยตาย…ยังคิดไม่ออก
Tur dee ja dtai chun tay tur tummai ooy dtai yung kit mai auk
You’re so good, why would I dump you? Oh my god, you still can’t figure it out

หล่อก็หล่อซะเปล่า แต่ว่าเรื่องเอาใจไม่ผ่าน
Lor gor lor sa bplao dtae wah reuang ao jai mai pahn
Sure, you’re handsome, but when it comes to matters of pampering me, you don’t pass
อยู่ด้วยแล้วหงุดหงิด ไม่เคยสวีทเลยซักวัน
Yoo duay laeo ngoot ngit mai koey sweet loey suk wun
I get moody being with you, you’re never sweet to me

มุ้งมิ้งไม่มีหรอก ไม่ชวนไปเที่ยวไหนด้วยกัน ของขวัญซักอันก็ไม่เคย
Moong ming mai mee rauk mai chuan bai tiao nai duay gun kaung kwun suk un gor mai koey
There’s no frills, you don’t invite me to go out anywhere with you, you never give me presents
คิดถึงซักคำ อยากได้ฟัง ยังไม่มีมาเลย ช่วยดูตัวเองหน่อยดีมั้ย
Kit teung suk kum yahk dai fung yung mai me emah loey chuay doo dtua eng noy dee mai
I want to hear you say you miss me, but it never comes, please take a good look at yourself

(**) โทษใคร ก็เอาไม่เก่ง รู้ไว้ว่าเธอเอาใจไม่เก่ง คบกันแล้วมันก็เซ็ง จืดเกินไปมั้ง
Toht krai gor ao mai geng roo wai wah tur ao jai mai geng kop gun laeo mun gor seng jeut gern bpai mung
Who’s to blame? You’re just not good at this, I know you’re not good at pampering me, when we go on dates, I get bored, isn’t this too bland?
โทษใคร ก็เอาไม่เสร็จ โอ๊ย เป็นผู้ชายเอาใจไม่เสร็จ พูดเลยว่าวันนี้เข็ด อยู่ไม่ไหว…ต้องเท
Toht krai gor ao mai set oey bpen poo chai ao jai mai set poot loey wah wun nee ket yoo mai wai dtaung tay
Who’s to blame? You just can’t satisfy me, ohh, you’re a man who can’t satisfy me, so I’m saying that today I’m afraid you can’t stay, I have to dump you

คิดแล้วนะ ว่าพอกันดี ถึงเธอดูดี ก็ลาก่อนค่ะ
Kit laeo na wah por gun dee teung tur doo dee gor lah gaun ka
I’ve thought about it and I’ve had enough, even though you look good, this is good-bye
เค้าแซ่บไม่เท่า เค้าไม่มีอะไร แค่ใจเค้าเด้งเด้งกว่า
Kao saep mai tao kao mai mee arai kae jai kao deng deng gwah
He’s not as delicious as you, he doesn’t have anything, his heart just pounds more

หล่อกว่าเค้าซะเปล่า แต่ว่าเรื่องเอาใจเธอห่วย
Lor gwah kao sa bplao dtae wah reuang ao jai tur huay
You may be more handsome than him, but when it comes to matters of pampering me, you’re terrible
อยู่ด้วยแล้วไม่มัน ถ้าอยู่นานนานฉันคงป่วย
Yoo duay laeo mai mun tah yoo nahn nahn chun kong bpuay
There’s no spark when we’re together, if I stay like this for too long, I’m going to be sick

มุ้งมิ้งไม่มีหรอก ไม่ชวนไปเที่ยวไหนด้วยกัน ของขวัญซักอันก็ไม่เคย
Moong ming mai mee rauk mai chuan bai tiao nai duay gun kaung kwun suk un gor mai koey
There’s no frills, you don’t invite me to go out anywhere with you, you never give me presents
รักนะซักคำ อยากได้ฟัง ยังไม่มีมาเลย โทษตัวเธอเองดีกว่ามั้ย
Ruk na suk kum yahk dai fung yung mai mee mah loey toht dtua tur eng dee gwah mai
I want to hear that you love me, but it still never comes, isn’t it better to blame yourself?

(**)

คนเคยโดนเอา เอาใจ มันก็เลยเป็นนิสัย เธอดันไม่เอา เอาใจ ก็เลยไม่รู้จะทนทำไม
Kon koey dohn ao ao jai mun gor loey bpen nisai tur dun mai ao ao jai gor loey mai roo ja ton tummai
For people who have been pampered before, it becomes a habit, but you don’t try to please me, so I don’t know why I put up with this
พอเขามาเอา เอาใจ ใจมันก็เลยหวั่นไหว ไปเอา เอาใจกับเขา
Por kao mah ao ao jai jai mun gor loey wun wai bpai ao ao jai gup kao
As soon as he came and stole my heart, my heart began to tremble, I’m going to take my heart to him

โทษใคร ก็เอาไม่เก่ง รู้ไว้ว่าเธอเอาใจไม่เก่ง คบกันแล้วมันก็เซ็ง จืดเกินไปมั้ง
Toht krai gor ao mai geng roo wai wah tur ao jai mai geng kop gun laeo mun gor seng jeut gern bpai mung
Who’s to blame? You’re just not good at this, I know you’re not good at pampering me, when we go on dates, I get bored, isn’t this too bland?
โทษใคร ก็เอาไม่เสร็จ โอ๊ย เป็นผู้ชายเอาใจไม่เสร็จ พูดเลยว่าวันนี้เข็ด คงต้องบ๊ายบาย
Toht krai gor ao mai set oy bpen poochai ao jai mai set poot loey wah wun nee ket kong dtaung bye bye
Who’s to blame? You just can’t satisfy me, you’re a man who can’t satisfy me, so I’m saying that today I’m afraid we have to say bye bye

(*)

   

คำร้อง อัศเจรีย์
ทำนอง วุฒิชัย สมบัติจินดา
เรียบเรียง อนุชา อรรจนาวัฒน์

Title: กรุบกรุบ / Groop Groop (Crunchy)
Artist: Baitoey (R-Siam)
Album: [Single]
Year: 2016

หล่อทะแลนแท้นแทน ทะแลนแท้นแทน แทนแทนแท้นแทน
Lor talaen taen taen talaen taen taen taen taen taen taen
Handsome, tha-thump thump thump, tha-thump thump thump, thump thump thump
หล่อทะแลนแท้นแทน ทะแลนแท้นแทน แทน แทน แทน
Lor talaen taen taen talaen taen taen taen taen tae
Handsome, tha-thump thump thump, tha-thump thump thump, tha-thump thump thump
หล่อทะแลนแท้นแทน ทะแลนแท้นแทน แทนแทนแท้นแทน
Lor talaen taen taen talaen taen taen taen taen taen taen
Handsome, tha-thump thump thump, tha-thump thump thump, thump thump thump
หล่อทะแลนแท้นแทน ใจเต้นแรง ใจเต้นแรง ใจเต้นแรง ใจเต้นแรง
Lor talaen taen taen jai dten raeng jai dten raeng jai dten raeng jai dten raeng
Handsome, tha-thump thump thump, my heart is pounding, my heart is pounding, my heart is pounding, my heart is pounding

เป็นคนซนซนไม่ใช่คนเจ้าชู้ แฟนอยู่ไม่อยู่ไม่นอกใจ
Bpen kon son son mai chai kon jao choo faen yoo mai yoo mai nauk jai
I’m a naughty girl, but I’m no player, whether my boyfriend is here or not, I don’t cheat
มีใครเข้ามาเราก็ทำตาร้ายใส่ ให้เข้าไม่ถึง
Mee krai kaomah rao gor tum dtah rai sai hai kao mai teung
If anyone approaches me, I give them a nasty look that makes them back off
เดี๋ยวนะ นั่นใคร เธอทำไมแบบอ๊า!!! แค่ชิมด้วยตาก็ตะลึง
Diao na nun krai tur tummai baep ahh kae chim duay dtah gor dtaleung
Hold up, who’s that? Why are you so…ahh!!! Just tasting you with my eyes has me stunned
ออร่ากระจาย หล่อวัวตายควายล้มตึง อุกอาจไปไหม
Aura grajai lor wua dtai kwai lom dteung ook aht bpai mai
Your aura is spreading, you’re so handsome, cows die and buffalo drop stiff (+), isn’t this a little too outrageous?

(*) Six pack เป็นลอนกว่าคอนโดฯ เหมือนเจอะขนมถุงโตกว่าใคร
Six pack bpen laun gwah condo meuan jur kanom toong dtoh gwah krai
Your six pack has more waves than a sea-side condo, it’s like I’ve found a bag of candy bigger than anyone else
ถ้าได้ฉีกถุง คงยากจะหักห้ามใจ
Tah dai cheek toong kong yahk ja huk hahm jai
If I can rip open this bag, it’ll be hard to show some restraint

มันคงจะเคี้ยวกรุบกรุบ มันคงจะเคี้ยวหนุบหนุบ ไม่อยากอยากแบ่งให้ผู้ใด
Mun kong ja diao groop groop mun kong ja kiao noop noop mai yahk yahk baeng hai poo dai
It would be crunchy, it would be chewy, I don’t want to share with anyone else
ในใจมันเต้นผับผับ มันอยากจะอึ้ม…อยากจับ อุ๊ยตาย โทษที ลืมตัวไป
Nai jai mun dten pup pup mun yahk ja eum yahk jup ooey dtai toht tee leum dtua bpai
Inside, my heart is pounding, thud thud, it want’s to mm-hmm, it wants to grab that, oh my God, sorry, I’ve forgotten myself

หล่อทะแลนแท๊นแทน ลืมว่ามีแฟนไปชั่วคราว
Lor talaen taen taen leum wah mee faen bpai chua krao
Handsome tha-thump thump thump, I’ve temporarily forgotten I have a boyfriend
หล่อทะแลนแท๊นแทน ใจเต้นแรงบอกจะเอา จะเอา
Lor talaen taen taen jai dten raeng bauk ja ao ja ao
Handsome, tha-thump thump thump, my heart is pounding, telling me it wants that, wants that

ยอมแพ้ทันทีโดยไม่มีเหตุผล มองบน มองบน ห้ามมองตา
Yaum pae tun tee doy mai mee het pon maung bon maung bon hahm maung dtah
I’ve immediately surrendered without reason, looking up, looking up, forbidding myself to make eye contact
หยิกแขนทันทีว่าเรามีแฟนอยู่น้า ยังอดไม่ไหว
Yik kaen tun tee wah rao mee faen yoo nah yung ot mai wai
I pinch my arm immediately and tell myself I already have a boyfriend, but I still can’t take it

(*)

(**) มันคงจะเคี้ยวกรุบกรุบ มันคงจะเคี้ยวหนุบหนุบ ไม่อยากอยากแบ่งให้ผู้ใด
Mun kong ja diao groop groop mun kong ja kiao noop noop mai yahk yahk baeng hai poo dai
It would be crunchy, it would be chewy, I don’t want to share with anyone else
ในใจมันเต้นผับผับ มันอยากจะอึ้ม…อยากจับ อุ๊ยตาย โทษที ลืมตัวไป
Nai jai mun dten pup pup mun yahk ja eum yahk jup ooey dtai toht tee leum dtua bpai
Inside, my heart is pounding, thud thud, it want’s to mm-hmm, it wants to grab that, oh my God, sorry, I’ve forgotten myself
มันคงจะเคี้ยวกรุบกรุบ มันคงจะเคี้ยวหนุบหนุบ ไม่อยากอยากแบ่งให้ผู้ใด
Mun kong ja diao groop groop mun kong ja kiao noop noop mai yahk yahk baeng hai poo dai
It would be crunchy, it would be chewy, I don’t want to share with anyone else
ในใจมันเต้นผับผับ มันอยากจะอึ้ม…อยากจับ ให้แฟนมารับก็ไม่ไป
Nai jai mun dten pup pup mun yahk ja eum yahk jup hai faen mah rup gor mai bpai
Inside my heart is pounding, thud thud, it wants to mm-hmm, it wants to grab that, my boyfriend can come pick me up, but I’m not leaving

โดนใจ ทำไมมันโดนจัง ปังปัง มุมใดก็ดูดี
Dohn jai tummai mun dohn jung bpung bpung moom dai gor doo dee
You’ve struck my fancy, why have you hit me so hard? Bang bang, every angle looks good
ยอมใจ ไม่ไหวละ Baby งานดีอย่างนี้มันต้อง Yeah Yeah
Yaum jai mai wai la baby ngahn dee yahng nee mun dtaung yeah yeah
I give up, I can’t, baby, a good job like this deserves a yeah, yeah

(**)

   
คำร้อง สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา
ทำนอง/เรียบเรียง อนุชา อรรจนาวัฒน์

   

(+) This is an idiom meaning along the same lines as the English “drop-dead gorgeous”

Again, Baitoey’s not exactly my cup of tea sound-wise, lyric-wise, nor personality-wise, but I at least respect her that she’s fully embraced her sluttiness and doesn’t try to act innocent or conservative. “I’m naughty but I don’t cheat…but oh, look at that guy, damn, I would totally hit that.” I think this song fits her character well haha. I’m not impressed with her makeup or outfits for the promotional shots, we’ll see if the music video makes me feel any different~

I was hoping the MV would make me like the release more, but eeeesh, I stand corrected.
Number one, the dancing was awkward, not cohesive, and sloppy. Number two, the fashion. Not a fan of the zebra-print jumpsuit with the flaired hips that make her legs look too skinny and attached like she’s a ball-jointed doll. Also not a fan of her “street” look that looks like she’s clinging on to her favorite pink skirt from middle school age that she refuses to get rid of, even though it doesn’t fit her anymore, so she’s still wearing it 2/3 of the way around her waist. Number three, not a fan of the main makeup look with the thick band of black eye makeup. Looks like Rafiki from the Lion King, after smearing the stuff on Simba’s head, turned and dipped his thumb in soot and smeared it over her eyes. Looks too heavy and messy, makes her eyes look small and lost, very unflattering. And last, her white co-star (co-object? Didn’t really do much except let her grope him). I have nothing against westerners being in music videos, but why oh why do all the guys they choose have to look like serial rapists?! The guy’s face, his expressions, the way he posed was just creepy AF. At least her backup dancers were hot~

I like this song better than “Sticky,” but at least “Sticky’s” music video was entertaining to watch.

Title: โคโยตี้ค่ะพี่ / Coyote Ka Pee (I’m a Coyote, Sir)
Artist: Baitoey (ใบเตย อาร์สยาม)
Album: Born To Be
Year: 2012

แนะ แนะ แนะ แน๊ะ ห่าง ห่างหน่อยพี่ เดี๋ยวดีไม่ดีหนูโดนพี่กอดทำไง
Nae nae nae nae hahng hahng noy pee diao dee mai dee noo dohn pee gaut tum ngai
Hey, hey, hey, hey, back off, sir, pretty soon things are going to get bad if I get hit by your hug
แค่มองตัวหนูก็รู้ว่าพี่น่ะคิดอะไร ลูกนก ลูกไก่กลัวน้ำลายจะเข้าตา
Kae maung dtua noo gor roo wah pee na kit arai look nok look gai glua numlai ja kao dtah
Just looking in my eyes, I know what you’re thinking, a baby bird or chick afraid of your saliva satisfies you

นะ นะ นะ น๊า อย่าทำมาร่อน ขอตัวเต้นก่อนเดี๋ยวโดนเขาตัดเงินค่ะ
Na na na nah yah tum mah raun kor dtua dten gaun diao dohn kao dtut ngern ka
Please, please, please, please, don’t hover around me, I want to dance before they cut off my wages
ขอบคุณที่เลิฟ ไม่ต้องเขยิบ เขยิบเข้ามา กัปตันดุนะ โต๊ะห้าเมื่อคืนกระเด็น
Kaup koon tee love mai dtaung kayerp kayerp kao mah captin doo na doh hah meua keun graden
Thank you for loving me, there’s no need to scoot, scoot closer, you’re a fierce captain, you overturned five tables last night

(*) เต้นอย่างเดียวค่ะพี่ สาวโคโยตี้ น้องมีหน้าที่คือเต้น
Dten yahng diao ka pee sao coyote naung mee nah tee keu dten
I’m dancing alone, sir, it’s the duty of coyote girls to dance
แค่ดูด้วยตา มืออย่าเลื้อยกินเลน ไม่ใช่เพื่อนเล่นของเล่นของใคร ใคร
Kae doo duay dtah meu yah leuay gin len mai chai peuan len kaung len kaung krai krai
Just look with your eyes, don’t reach out with your hands to eat, I’m not a playmate or toy of anyone
ถ้ารักกันจริง อย่าเป็นสิงห์มือไว
Tah ruk gun jing yah bpen sing meu wai
If you really love me, don’t be a theiving lion

แนะ แนะ แนะ แน๊ะ อย่าซนสิพี่ ยิ่งเตือน ยิ่งถี่ ยิ่งปราม ยิ่งออกลวดลาย
Nae nae nae nae yah sop si pee ying dteuan ying tee ying bprahm ying auk luat lai
Hey, hey, hey, hey, don’t be naughty, sir, the more I warn you, the more frequently you try things, the more I prohibit you, the more you show off your skill
อยากจะเดินหนี ก็เห็นว่าพี่จะเสียน้ำใจ ไม่ดีหรอก ว้าย ดูไม่ยอมลดลา
Yahk ja dern nee gor hen wah pee ja sia num jai mai dee rauk wai doo mai yaum lot lah
I want to run away, but I see you’re losing your kindness, that’s no good, oh no, it seems you refuse to leave

นะ นะ นะ น๊า ไม่เอาน่าพี่ เดี๋ยวดีไม่ดี หนูกลัวพี่เจอะศอกขวา
Na na na na mai ao nah pee diao dee mai dee noo glua pee jur sauk kwah
Please, please, please, please, come on, sir, pretty soon things will turn bad and you’ll meet my right elbow
อยากให้พี่รู้ ว่าหนูเรียนมวยมาสองปีกว่า แม่นปืนด้วยนะ อย่าซ่าถ้าไม่จำเป็น
Yahk hai pee roo wah noo rian muay mah saung bpee gwah maen bpeun duay na yah sah tah mai jum bpen
I want to let you know that I’ve studied Muay Thai for over two years, as well as shooting guns, don’t show off if it’s not necessary

(*,*)

รักกันจริง อย่าเป็นสิงห์ปืนไว
Ruk gun jing yah bpen sing bpeun wai
If you really love me, don’t be a lion, I’m quick with a gun

Title: ติดหนึบ / Dtit Neup (Sticky)
Artist: Baitoey (ใบเตย อาร์ สยาม)
Album: [Single]
Year: 2015

เข้าซอยไปลึกนะ ต้องมาส่งมารับนะ
Kao soy bpai leuk na dtaung mah song mah rup na
Go deep down into my street, okay? You have to take me home and pick me up
นั่งวินไม่เป็นคะ แหม เป็นห่วงไม่ค่อยไว้ใจ
Nung win mai bpen ka mae bpen huang mai koy wai jai
I can’t wait at a taxi stop, gosh, I’m worried you can’t really trust them
เนี่ยคุยจนหิวละ หาไรทานก่อนไหมคะ
Nia kooey jon hiew la hah rai tahn gaun mai ka
Hey, we’ve talked so much, I’m hungry, shall we find something to eat first?
หนังใหม่ก็เพิ่งเข้ามา เห็นเพื่อนบอกเริ่ดจะตาย
Nung mai gor perng kao mah hen peuan bauk rert ja dtai
A new movie just came out, my friends told me it’s really awesome

(*) จะจีบไม่มีปัญหาถ้าเธอเอาใจใส่
Ja jeep mai mee bpunhah tah tur ao jai sai
If you’re going to flirt, that’s not a problem if you pay attention
แบบมามาหายหายมันไม่สุดค่า
Baep mah mah hai hai mun mai soot ka
Constantly coming and disappearing doesn’t cut it for me
อย่ามัวทำตัวยึกยัก ต้องควักอย่าช้า
Yah mua tum dtua yeuk yuk dtaung kwuk yah chah
Don’t start avoiding me, you’ve gotta dig in, don’t be slow
อาจจะมีใครมาโฉบไป
Aht ja mee krai mah chohp bpai
Someone else might swoop in

(**) ติดหนึบนะ ติดหนึบนะ ติดหนึบนะ นะนะนะนะนะ
Dtit neup na dtit neup na dtuen neup na na na na na na
Be sticky, okay? Be sticky, okay? be sticky, okay? Okay kay kay kay kay?
รักกันต้องหมั่นมาหา มาทำคะแนนเข้าไว้
Ruk gun dtaung mun mah hah mah tum ka naen kao wai
If you love me, you must consistently come to see me, come and score some points
อยากอยู่ยาว ๆ ก็คงต้องแปะกาวใจ
Yahk yoo yao yao gor kong dtaung bpae gao jai
If you want to stay for a while, you gotta stick like glue
รับรองไม่ไปไหนไกล ยังไงก็ติด ติดหนึบ
Rup raung mai bpai nai glai yung ngai gor dtit dtit neup
Guarantee you won’t go far, no matter what, stick, be sticky

กระโปรงตัวนี้นะ สีมันตกเทรน นะคะ
Gra bprohng dtua nee na see mun dtok train na ka
The color of this skirt is out of style
ถ้าได้ตัวใหม่นะ ฮื้อ คงสุดจะซาบซึ้งใจ
Tah dai dtua mai na heu kong soot ja sahp seung jai
If I got a new one, gosh, I’d really appreciate it!
เนี่ยดูกระเป๋าดิ่ ซิบมันจะขาดแล้วนิ
Nia doo grabpao di zip mun ja kaht laeo ni
And look at this purse, the zipper’s missing!
รุ่นใหม่มันชิค ๆ ดี น่ามีเอาไว้สะพาย
Roon mai mun chic chic dee nah mee ao wai sapai
The new model is so chic! I should really have it on my shoulder

(*,**)

คนที่ดี แพ้คนที่ใช่ แต่ว่าคนที่ให้น่ะใช่สุด
Kon tee dee pae kon tee chai dtae wah kon tee hai na chai soot
Nice guys lose to Mr. Right, but the guy who can give it to me is totally it
คนที่เขี้ยว นิดเดียวไม่ให้ ต่อให้ดียังไงก็ไม่สุด
Kon tee kiao nit diao mai hai dtor hai dee yung ngai gor mai soot
A stingy person who won’t give even a little, no matter how good they are, it doesn’t cut it
ให้แล้วเลิก มันก็เลิกง่ายง่าย จะให้ดีต้องให้แบบไม่หยุด
Hai laeo lerk mun gor lerk ngai ngai ja hai dee dtaung hai baep mai yoot
If you just give me a little and then stop, it’ll be easy for me to get over you, if you want things to be good, you have to give it nonstop
เธอยิ่งให้ แปลว่าเธอยิ่งใช่ ต่อให้เจอใครใครก็ไม่หลุด
Tur ying hai bplae wah tur ying chai dtor hai jur krai krai gor mai loot
The more you give me means the more you’re the one, whoever I meet, I won’t fall for them

(**,**)

Title: ยังมีอยู่ไหมผู้ชายแบบนั้น / Yung Mee Yoo mai Poo Chai Baep Nun (Do Guys Like That Still Exist?)
Artist: Baitoey (ใบเตย อาร์ สยาม)
Album: Born to Be
Year: 2012

ถ้าไม่รักแท้แค่แหย่ไปวันวัน เพื่อมีอะไรกันก็พอ
Tah mai ruk tae kae yae bpai wun wun peua mee arai gun gor por
If it’s not true love, and you just nudge me day by day when you want something, that’s enough
ก็ต้องขอให้ไปไกลไกลจากฉัน
Gor dtaun gkor hai bpai glai glai jahk chun
I must ask you to leave far away from me
ถ้าไม่คิดคบ จะจบที่เตียงนอน
Tah mai kit kop ja jop tee dtiang naun
If you don’t think of dating me, it’ll end in the bedroom
แค่อยากจะมีตอนสำคัญ
Kae yahk ja mee dtaun sumkun
You just want to have me when it’s important
บอกเลยฉันไม่เคยต้องการ จบไหม
Bauk loey chun mai koey dtaung gahn jop mai
I’m telling you I never wanted that, is it over?

(*) ฉันไม่ได้เหงาขนาดนั้น โปรดเข้าใจ
Chun mai dai ngao kanaht nun bproht kao jai
I’m not that lonely, please understand
จริงจังหน่อยไหม ไม่ใช่แค่เพียงหลอกกัน
Jing jung noy mai mai chai kae piang lauk gun
Are you being sincere and not just deceiving me?

(**) ไม่อยากมีคนต่อไป แต่ว่าอยากมีคนสุดท้าย
Mai yahk mee kon dtor bpai dtae wah yahk mee kon soot tai
I don’t want to continue meeting guys, but I want to meet the final guy
คนที่ยินดีจะใช้ หัวใจดูแลกันและกัน
Kon tee yin dee ja chai hua jai doo lae gun lae gun
A guy who’s willing to use his heart to take care of me
ไม่อยากได้คนผูกกาย แต่ว่าอยากได้ความผูกพัน
Mai yahk dai kon pook gai dtae wah yahk dai kwahm pook pun
I don’t want a physical relationship, I want an emotional one
คนที่ไม่มองแค่ฉัน นั้นเป็นเครื่องมือคลายเหงาใจ
Kon tee mai maung kae chun nun bpen kreuang meu klai ngao jai
Someone who won’t just look at me as a tool to relieve their loneliness
ยังมีอยู่ไหมผู้ชายแบบนั้น
Yung mee yoo mai poo chai baep nun
Do guys like that still exist?

ยังไม่ได้ฉันก็หมั่นมาเอาใจ ไม่ต่างอะไรกับละคร
Yung mai dai chun gor mun mah ao jai mai dtahng arai gup lakorn
Someone who hasn’t gotten me yet, but keeps on trying to please me, just like in a TV drama
เพื่อจะทิ้งฉันไปในตอนสุดท้าย
Peua ja ting chun bpai nai dtaun soot tai
To dump me in the end

(*,**)

ที่รักฉันจริงจริง ไม่เพียงแค่พบเพื่อทิ้ง
Tee ruk chun jing jing mai piang kae pob peua ting
Someone who really loves me and isn’t just seeing me to dump me
ได้แล้วก็พร้อมจะไป
Dai laeo gor praum ja bpai
Ready to leave when they’ve gotten what they wanted

(**)

Title: สกัดดาวยั่ว / Sagut Dao Yua (Intercept the Siren)
Artist: Baitoey R-Siam
Album: Born to Be
Year: 2012

(*) เตือนมาเตือนให้ทราบกันหน่อย มาพักนี้มันเริ่มเจอบ่อย
Dteuan mah dteuan hai sahp gun noy mah puk nee mun rerm jur boy
I’ve warned and warned you to understand her, recently I’ve started to see her often
ก็ประมาณว่าฉันใส่สร้อย
Gor bpramahn wah chun sai saroy
I believe I was wearing a necklace
เจอะบางคนจ้องจะเอาสร้อย เล่นดึงจากคอทั้งที่ห้อยอยู่
Jur bahng kon jaung ja ao saroy len deung jahk kor tung tee hoy yoo
I’ve found some people stare at my necklace, and playfully tug it from my neck
เคยควงแฟนไปเที่ยวในผับ พอลุกปั๊บ she เริ่มมาอ่อย
Koey kuang faen bpai tiao nai pub por look bpup she rerm mah oy
I once went out with my boyfriend to a bar, but as soon as I stood up, she’d lay out the bait
ทอดสะพานกันหน้าละห้อย
Taut sapahn gun nah la hoy
Encouraging me to face her
แต่ในใจจ้องจะมาสอย เอาแฟนฉันไปใช้สอยที่บ้าน
Dtae nai jai jaung ja mah soy ao faen chun bpai chai soy tee bahn
But in her heart, she was planning to pluck a fruit from the tree and take my boyfriend home with her

(**) งั้นต้องระวัง งั้นต้องระวัง เตรียมตัวระวัง
Ngun dtaung rawung ngun dtaung rawung dtriam dtua rawung
So be careful, be careful, watch yourself and be careful
ตรวจเช็คตั้งด่าน ใช้มาตรการ ใช้มาตรการ
Dtruat chet dtung dahn chai mah dton gahn chai mah dton gahn
Check your defenses, use extensive measures, use extensive measures
ใช้อำนาจจัดการ พวกทอดสะพาน ด้วยการตัดไฟ
Chai um naht jut gahn puak taut sapahn duay gahn dtut fai
Use your power to deal with it, cross her bridge by extinguishing her flame

(***) เจอะดาวยั่ว ต้องรีบสกัด ให้มันชะงัด ให้ She สะท้าน
Jur dao yua dtaung reep sagut hai mun changut hai she satahn
You’ve found a siren, you must hurry and intercept her, make her shake, make her tremble
ถ้ายังตามมารังควาน ให้จัดการตอกหน้ากลับไป
Tah yung dtahm mah rung kwahn hai jut gahn dtauk nah glup bpai
If you’re still getting harassed, fight her back to her face
เจอะดาวยั่ว ต้องรีบขจัด ให้มันชะงัด ต้องเอาให้อาย
Jur dao yua dtaung reep kajut hai mun changut dtaung ao hai ai
You’ve found a siren, you must hurry and get rid of her, make her shake, make her embarrassed
อย่าไปมัวเกรงใจ ถ้าเกิดเสียแฟนไป ช่วยไม่ได้นะ
Yah bpai mua greng jai tah gern sia faen bpai chuay mai dai na
Don’t get caught up trying to be civil, if you lose your boyfriend, you can’t be helped

(****) ถ้าไม่อยากจะเสียของรัก ต้องรีบผ่อนเบาไม่ให้มันหนัก
Tah mai yahk ja sia kaung ruk dtaung reep paun bao mai hai mun nuk
If you don’t want to lose your love, you better hurry up and step in and not let it get too serious
ระแวด ระวังหัวอกหัวใจ ความรักจะได้
Rawaet rawung hua auk hua jai kwahm ruk ja dai
Watch out, be careful with your heart, or she’ll get your love
ไม่ต้องเสียหลัก ก่อนแฟนจะหาย ก็ต้องล้อมรั้ว
Mai dtaung sia luk gaun faen ja hai gor dtaung laum rua
You don’t have to lose your poise, before your boyfriend disappears, you must blockade him
และไม่ต้องกลัวว่าอกจะหัก พวกดาวยั่ว ยั่วแฟนชาวบ้าน
Lae mai dtaung glua wah auk ja huk puak dao yua yua faen chao bahn
And you don’t have to worry about breaking hearts, a siren allures normal girls’ boyfriends
อย่าปล่อยผ่านต้องจัดให้หนัก
Yah bploy pahn dtaung jut hai nuk
Don’t let her pass, you must seriously intervene

(*,**,***,****,***,****)

Title: ปากไม่ ใจคิดถึง / Bahk Mai Jai Kit Teung (My Mouth Doesn’t, My Heart Misses You)
Artist: Baitoey R-Siam
Album: Born 2 Be
Year: 2012

ปากบอกว่าฉันไม่เป็นอะไร
Bpahk bauk wah chun mai bpen rai
My mouth says I’m okay
ไม่ได้เหงาเศร้าซึมเท่าไหร่
Mai dai ngao sao seum tao rai
I’m not lonely or sad
ที่เราต้องจบกันไปวันนั้น
Tee rao dtaugn jop gun bpai wun nun
That we had to break it off that day
ฉันสบาย สบาย ยิ้มได้มานาน
Chun sabai sabai yim dai mah nahn
I’m just fine, I can smile a long time
ไม่เหลือความผูกพันติดค้างใจ
Mai leua kwahm pook pun kit kahng jai
There’s no remaining feelings left stuck in my heart

เธอโทรมาหาเพราะว่าเป็นห่วง
Tur toh mah hah pror wah bpen huang
You called because you were worried
บอกเธอไปว่าไม่ต้องห่วง
Bauk tur bpai wah mai dtaung huang
I told you you didn’t have to be worried
อยู่คนเดียวเดินลำพังยังไหว
Yoo kon diao dern lumpung yung wai
I can still continue out alone
ฉันมีงานพอดี
Chun mee ngahn por dee
I have enough work
โทษทีรีบไป แค่นี้นะขอบใจที่โทรมา
Toht tee reep bpai kae nee na kaup jai tee toh mah
I’m sorry for rushing off, but thank you for calling

(*) เธอคงไม่รู้ว่าทุกที ที่วางสายไป หยดน้ำก็ค่อย
Tur kong mai roo wah took tee tee wahng sai bpai yot num gor koy
You probably don’t know that every time my line is free, drops of water keep
ค่อยไหลจากตา ที่พูดว่าฉันไม่แคร์
Koy lai jahk dtah tee poot wah chun mai care
Keep flowing from my eyes that say that I don’t care
ที่แท้ทุกเวลา ไม่เคยลืมเธอสักวินาที
Tee tae took welah mai koey leum tur suk winahtee
Actually, every time I’ve never forgotten you for a second

(**) ปากบอกว่าไม่ต้องโทรมาบ่อย
Bpahk bauk wah mai dtaung toh mah boy
My mouth says you don’t have to call so often
แต่ในใจให้โทรมาหน่อย ยังคอย
Dtae nai jai hai toh mah noy yung koy
But my heart says call me, I’m still waiting
คอย คอย คอย คอย ตรงนี้ เสียงหัวใจมันดัง
Koy koy koy koy dtrong nee sia hua jai mun deung
Waiting, waiting, waiting, waiting right here, the voice of my heart is loud
ช่วยฟังดูที ผู้หญิงที่ปากดีคิดถึงเธอ
Chuay fung doo tee poo ying te ebpahk dee kit teung tur
Please listen and see, this girl who’s all talk misses you

(*,**)

ฉันไม่รู้ทำไม ไม่พูดดี ดี แต่รู้ว่าวันนี้ยังรักเธอ
Chun mai roo tummai mai poot dee dee dtae roow ah wun nee yung ruk tur
I don’t know why I can’t say it, but I know that today I still love you

Title: ได้เพียงสิทธิ์คบ ไม่มีสิทธิ์คิด / Dai Piang Sit Kop Mai Mee Sit Kit (I Only Have the Right to Go Out With You, I Don’t Have the Right to Think)
Artist: Baitoey R-Siam
Album: Born to Be
Year: 2012

ก็รู้ว่าฐานะคืออะไร ที่ตกลงกันไว้ไม่เคยลืม
Gor roo wah tahna keu arai tee dtok long gun wai mai koey leum
I know what the status is that we agreed upon, I’ve never forgotten
อ้อมแขนที่ฉันใช้ เธอให้ยืม
Aum kaen tee chun chai tur hai yeum
I’m using the embrace you’re letting me borrow
ขอบเขตแห่งความปลื้มมีเท่าใด
Kaup ket haeng kwahm bpeum mee tao dai
There are boundaries to my happiness

ไม่เคยจะงอแง แค่จะบอกว่ารู้สึก
Mai koey ja ngor ngae kae ja bauk wah roo seuk
I’ll never pout, I’ll just tell you how I feel
ถ้าเธอจะลองช่วยนึกถึงจิตใจ
Tah tur ja laung chuay neuk teung jit jai
If you’ll try to think about my mind

(*) ได้เพียงสิทธิ์คบ ไม่มีสิทธิ์คิดเป็นที่หนึ่ง
Dai piang sit kop mai mee sit kit bpen tee neung
I only have the right to go out with you, I don’t have the right to think I’m number one
และไม่มีสิทธิ์หึง ไม่ว่าเธอกับคนไหน
Lae mai mee sit heung mai wah tur gup kon nai
And I don’t have the right to be possessive, regardless of whom you’re with
ได้เพียงสิทธิ์รัก ไม่มีสิทธิ์ร้อง
Dai piang sit ruk mai mee sit raung
I only have the right to love you, I don’t have the right to cry out
ให้โลกรู้ว่ารักใคร จะห้ามไม่ให้น้อยใจอีกหรือเธอ
Hai lohk roo wah ruk krai ja hahm mai hai noy jai eek reu tur
And let the world know whom I love, shall I forbid it and not let myself feel slighted again?

ก็รับรู้แล้วนะ ว่าต้องทน
Gor rup roo laeo na wah dtaung ton
I’ve realized that I must endure it
เข้าใจในเหตุผลที่ต้องเจอ แต่เหงามันก็ฟ้องใจเสมอ
Kao jai nai het pon tee dtaung jur dtae ngao mun gor faung jai samur
I understand the reason why I must see you, but the loneliness always accuses my heart
ว่าเกลียดการทนเห็นเธอกอดใคร ไม่เคยจะตอแย
Wah gliet gahn ton hen tur gaut krai mai koey ja dtor yae
Of hating having to endure seeing you hug someone else, I’ll never harass you
แค่จะบอกว่าฉันเจ็บ แต่มันแค่ถูกเก็บไว้ในจิตใจ
Kae ja bauk wah chun jep dtae mun kae took gep wai nai jit jai
I’ll just tell you that I’m hurt, but it’s just been kept in my mind

(*,*,*)

นี่เธอยังมีหัวใจ อยู่ไหมเธอ
Nee tur yung mee hua jai yoo mai tur
Do you still have a heart?

Title: ไม่หวงแต่หึง / Mai Huang Dtae Heung (Not Jealous But Possessive)
Artist: Baitoey R-Siam
Album: Born to Be
Year: 2012

ไม่ชอบจริง จริง เวลามีใครใกล้เธอ
Mai chaup jing jing welah mee krai glai tur
I really don’t like it when anyone gets near you
ทุกครั้งที่เจอ เลยมีอาการอย่างนี้
Took krung tee jur loey mee ahgahn yahng nee
Every time we meet, I get these symptoms like this
เธอไม่ชอบสักเท่าไหร่ บ่นว่านิสัยฉันไม่ดี
Tur mai chaup suk tao rai bon wah nisai chun mai dee
However much you don’t like it, complaining that I have bad habits
ทะเลาะเรื่องนี้จนเธอเบื่อกัน
Talor reuang nee jon tur beua gun
We argue about this issue until you’re sick of me

ฉันรู้จริง จริง เธอคงจะแอบข้องใจ
Chun roo jing jing tur kong ja aep kaung jai
I really know you’re probably secretly suspicious
สงสัยทำไม ฉันทำอะไรอย่างนั้น
Song sai tummai chun tum arai yahng nun
Wondering why I act like that
ใครคุยด้วยก็ต้องขัด ออกตัวอย่างชัดว่าหวงกัน
Krai kooey duay gor dtaung kut auk dtua yahng chut wah huang gun
Everyone tells me I have to get it out of my chest and clear things up that I’m jealous of you
แค่เพื่อนเท่านั้น ทำไมต้องมากมาย
Kae peuan tao nun tummai dtaung mahk mai
We’re just friends, why must it be so much?

(*) เข้าใจบ้างไหม ไม่ได้หวง อยากให้รู้ว่าฉันหึง
Kao jai bahng mai mai dai huang yahk hai roo wah chun heung
Do you understand? I’m not jealous of you, I want you to know that I’m possessive
เธอคิดแค่เพื่อนคนหนึ่ง ก็คิดไป
Tur kit kae peuan kon neung gor kit bpai
If you just think of me as a friend, keep thinking that
แต่เธอช่วยรู้ไว้ว่าฉัน มันรักเธอจนหมดใจ
Dtae tur chuay roo wai wah chun mun ruk tur jon mot jai
But please keep in mind that I love you with all of my heart
ถ้าเธอจะมองเห็นแววตา
Tah tur ja maung hen waew dtah
If you’ll look and see the look in my eyes

(**) ขอโทษจริง จริง ถ้าทำเธอเหนื่อยหัวใจ
Kor toht jing jing tah tum tur neuay hua jai
I’m really sorry if I exhaust you
ถ้าไล่จะไปไกล ไกล ไม่มีปัญหา
Tah lai ja bpai glai glai mai mee bpunhah
If you want to get far away, that’s no problem
ผิดที่รักก็รับผิด แต่ใจก็คิดว่าคุ้มค่า
Pit tee ruk gor rup pit dtae jai gor kit wah koom kah
If it’s wrong to love you, then I accept that I’m wrong, but my heart thinks it’s worth it
ถ้าเธอรับรู้ว่าฉันน่ะรักใคร
Tah tur rup roo wah chun ja ruk krai
If you realize whom I love

(*,**)

ไม่ได้หวงสักนิดหนึ่ง ที่ถูกคือหึงซะมากกว่า
Mai dai huang suk nit neung tee took keu heung sa mahk gwah
I’m not at all jealous, actually I’m more possessive
มันแปลได้ว่ารักเธอสุดหัวใจ
Mun bplae dai wah ruk tur soot hua jai
That means that I love you with all my heart