Aun Jessada

All posts tagged Aun Jessada

Title: สิ่งที่หายไป / Sing Tee Hai Bpai (The Thing I’m Missing)
English Title: “The Only One Thing”
Artist: Aun Jessada (Garden Music)
Album: [Single]
Year: 2016

ฟ้า สีคราม แผ่นน้ำที่มีก็ดูสะอาดใส
Fah see krahm paen num tee mee gor doo sa aht sai
The sky is indigo, the water seems so clear
ลม พัดเย็นชื่นใจ ทุกสิ่งดีงาม มีพร้อมให้ฉันทุกอย่าง
Lom put yen cheun jai took sing dee ngahm mee praum hai chun took yahng
The wind blows cool and refreshingly, everything is beautiful, I have everything with me

ดาว ร้อยพัน พระจันทร์ที่สุกสกาวพร่างพราวบนฟ้าไกล
Dao roy pun prajun tee sook sagao prahng prao bon fah glai
Hundreds of thousands of stars and the fool moon are dazzling far up in the sky
สิ่งเดียวที่หายไป The only one thing missing here is you.
Sing diao tee hai bpai the only one thing missing here is you
One thing is missing, the only one thing missing here is you

(*) เธอนั้นหายไป ต้องใช้เวลาเข้าใจความเปลี่ยนแปลงนี้
Tur nun hai bpai dtaung chai welah kao jai kwahm bplian bplaeng nee
You disappeared, it will take some time to understand this change
เจ็บแต่ยังคงหายใจ และมันยังรักเพียงเธอคนเดียวในใจ เมื่อขาดเธอไปก็เหลือแค่ฉันอยู่ตรงนี้
Jep dtae yung kong hai jai lae mun yung ruk piang tur kon diao nai jai meua kaht tur bpai gor leua kae chun yoo dtrong nee
It hurts, but I’m still breathing, and I still love only you, when I’m without you, I’m just left right here
The only one thing missing here is you.
The only one thing missing here is you

เพลงรักของเรา ต้องกลายเป็นเพลงเหงาๆ เศร้าใจอยู่อย่างนี้
Pleng ruk kaung rao dtaung glai bpen pleng ngao ngao sao jai yoo yahng nee
Our love songs must become lonely songs, I’m sad living like this
สิ่งเดียวที่ฉันมี คือเธอ เธอ เธอ
Sing diao tee chun mee keu tur tur tur
The one thing that I have is you, you, you

(*,*)

   
Executive Producer: เอกชัย จุลภมรศรี
Producer: แชมป์
คำร้อง/ ทำนอง : เจษฎา ตรีรุ่งกิจ
เรียบเรียง : แชมป์ / อั๋น

   
He’s got a nice voice on him, and the song is nice enough, but I’m bothered by the English line that seems so awkward…right? Someone else back me up haha. To say “The only one thing I’m missing” sounds awkward. You could say “The only thing” or “the one thing” or “the one and only thing,” but people don’t really say “the only one thing,” right? The more I think about it, the more I second guess myself, as I can’t pinpoint exactly what’s incorrect about it, just that it sounds weird haha.

Title: เธออยู่ที่ไหน / Tur Yoo Tee Nai (Where Are You?)
Artist: Aun Jessada (Garden Music – อั๋น การ์เด้น มิวสิก)
Album: [Single]
Year: 2015

เฝ้ารอใครสักคน ที่ไม่รู้จะเจอเมื่อไร
Fao ror krai suk kon tee mai roo ja jur meua rai
I’m waiting for someone, I don’t know when we’ll meet
เฝ้ารอใครสักคนที่เขาเกิดมาคู่กัน
Fao ror krai suk kon tee kao gert mah koo gun
Waiting for someone who was born to be my soulmate

(*) บนหนทางที่ชีวิต ต้องก้าวเดินเพียงลำพัง
Bon hon tahng tee cheewit dtaung gao dern piang lumpung
On this path that my life must continue on alone
ฉันต้องการแค่ใครสักคนที่อยู่เป็นคู่ใจ
Chun dtaung gahn kae krai suk kon tee yoo bpen koo jai
I just want someone who will be my partner
จะมีบ้างไหม
Ja mee bahng mai
Will I get someone?

(**) คนที่ฉันเปรียบดังลมหายใจ
Kon tee chun bpriap dung lom hai jai
A person who is like my breath
เธออยู่ที่ไหน เมื่อไรจะได้เจอ
Tur yoo tee nai meua rai ja dai jur
Where are you? When will we meet?
และมันจะนานแค่ไหนฉันยังคงเชื่อ ว่าต้องมีสักวัน
Lae mun ja nahn kae nai chun yung kong cheuw ah dtaung mee suk wun
And however long it’ll be, I still believe there will be some day
วันที่เธอ ได้เจอกับฉันสักที ให้มีวันที่เป็นของเรา
Wun tee tur dai jur gup chun suk tee hai mee wun tee bpen kaung rao
A day that you’ll finally meet me and give us a day of our own

(*,**)

จะมีบ้างไหม
Ja mee bahng mai
Will I get someone?

(**)

วันที่เธอ ได้เจอกับฉันสักที ให้มีวันที่เป็นของ … เรา
Wun tee tur dai jur gup chun suk tee hai mee wun tee bpen kaung rao
A day that you’ll finally meet me and give us a day of our own

Title: อยากจะดีกว่านี้ / Yahk Ja Dee Gwah Nee (I Want to Be Better)
Artist: Aun Jessada
Album: [Single]
Year: 2014

ฉันรู้และเข้าใจ ว่าเธอก็รู้และเธอเข้าใจ
Chun roo lae kao jai wah tur gor roo lae tur kao jai
I know and understand that you also know and understand
ในความเป็นจริงของตัวฉัน ที่วันนี้ยังไม่ดีเท่าไร
Nai kwahm bpen jing kaung dtua chunt ee wun nee yung mai dee tao rai
The truth about how bad I still am today
ฉันรู้และเข้าใจ ว่าในบางทีเธอนั้นก็ทนไม่ไหว
Chun roo lae kao jai wah nai bahng tee tur nun gor ton mai wai
I know and understand that sometimes you can’t take it
กับอาการมากมายของตัวฉัน
Gup ahgahn mahk mai kaung dtua chun
With my many habits

(*) ก็บางที ฉันเป็นตัวเองมากไป
Gor bahng tee chun bpen dtua eng mahk bpai
But sometimes I’m myself too much
ก็อยากจะขอให้เธอ อย่าเพิ่งไปไหน
Gor yahk ja kor hai tur yah perng bpai nai
So I want to ask you not to go anywhere

(**) อยากจะดีกว่านี้ ให้เธอได้มั่นใจ
Yahk ja dee gwah nee hai tur dai mun jai
I want to be better so you can be certain
ไม่ว่าวันไหนไหน เพื่อเธอ ฉันจะทำได้
Mai wah wun nai nai peua tur chun ja tum dai
No matter what day it is, I’ll do it for you
อยากจะดีกว่านี้ จะย้ำให้เธอเข้าใจ
Yahk ja dee gwah nee ja yum hai tur kao jai
I want to be better than this, I’ll repeat it for you to understand
ฉันจะเป็นคนดีกว่านี้แน่นอน
Chun ja bpen kon dee gwah nee nae naun
I’ll be a better man for sure
ไม่ต้องไปง้องอนหรือขอพรกับสิ่งไหน
Mai dtaung bpai ngor ngaun reu kor pon gup sing nai
You don’t need to make up or ask for blessings

ฉันรักเธอจริงไม่หลอก เธอดูก็รู้ฉันไม่ได้หยอก
Chun ruk tur jing mai lauk tur doo gor roo chun mai dai yauk
I really love you, no lie, you see and know I’m not teasing you
เอาสายตาคู่นั้นของเธอเข้ามาสบกับฉัน
Ao sai dtah koo nun kaung tur kao mah sob gup chun
Take your eyes and look into mine
เธอจะยังคิดกันว่าฉันนั้นยังจะโกหกเธออยู่เหรอ
Tur ja yung kit gun wah chun nun yung ja groht tur yoo ror
Do you think that I’m still angry at you?
ฉันจะไม่ขอทำตัววกวน แม้ว่าในบางทีฉันอาจจะมีอาการสับสน
Chun ja mai kor tum dtua wok won mae wah nai bahng tee chun aht ja mee ahgahn sup son
I don’t want to act noncommittal, even though sometimes I might seem mixed up
แต่เชื่อในฉัน เชื่อในฉัน ลองดูสิ
Dtae cheu nai chun cheua nai chun laung doo si
But believe in me, believe in me, try it and see

(*,**)

จะยากจะเย็นเพียงใดฉันไม่หวั่น เพื่อเธอคนดี
Ja yahk ja yen piang dai chun mai wun peua tur kon dee
However difficult it’ll be, I won’t be nervous for you, sweetheart
จะเหนื่อยจะล้าสักเท่าไร จะเปลี่ยนแปลงให้ดีกว่านี้
Ja neuay ja lah suk tao rai ja bplian bplaeng hai dee gwah nee
However tiring and exhausting it’ll be, I’ll change for the better
จะไม่ทำตัวไร้สาระเหมือนทุกที
Ja mai tum dtua rai sahra meuan took tee
I won’t act ridiculous like always
ไม่นานไม่เสียเวลาเชื่อฉันนะเธอ
Mai nahn mai sia welah cheua chun na tur
Soon, don’t waste time, trust me

(**)

จะดีกว่านี้แน่นอน ไม่ต้องไปง้องอนกับสิ่งไหน
Ja dee gwah nee nae naun mai dtaung bpai ngor ngaun gup sing nai
I’ll be better for sure, there’s no need to make up for anything
ขอเพียงเธออย่าเพิ่งรีบหนีไปก่อน
Kor piang tur yah perng reep nee bpai gaun
I only ask that you don’t rush off
จะดีกว่านี้แน่นอนไม่ต้องไปง้องอนกับสิ่งไหน
Ja dee gwah nee nae naun mai dtaung bpai ngor ngaun gup sing nai
I’ll be better for sure, there’s no need to make up for anything