Aon the Star

All posts tagged Aon the Star

Title: คนสุดท้ายที่เธอต้องการ / Kon Soot Tai Tee Tur Dtaung Gahn (The Last Person You Want)
Artist: Aon Goragot (อ้น กรกฎ – The Star)
Album: OST จุดนัดฝัน / Joot Nut Fun
Year: 2015

เพราะฉันนั้นไม่เคยบอกไปว่าฉันนั้นรักเธอ
Pror chun nun mai koey bauk bpai wah chun nun ruk tur
Because I’ve never told you I loved you
และรู้ดีว่าเธอไม่เคยจะคิดแบบนั้น
Lae roo dee wah tur mai koey ja kit baep nun
And I know full well that you’ll never feel that way
วันที่เธอเสียใจ วันที่เขาไม่รัก
Wun tee tur sia jai wun tee kao mai ruk
When you’re sad, when he doesn’t love you
อยากให้นึกถึงฉันถ้าไม่เหลือใคร
Yahk hai neuk teung chun tah mai leua krai
I want you to think of me if you don’t have anyone left

(*) คนสุดท้ายที่เธอต้องการให้ปลอบหัวใจ
Kon soot tai tee tur dtaung gahn hai bplaup hua jai
The last person whom you want to comfort your heart
อยู่ตรงนี้ไม่ไกล ฉันจะรอคอยซับน้ำตา
Yoo dtrong nee mai glai chun ja ror koy sup num dtah
I’ll be right here, not far, waiting to dry your tears
คนสุดท้ายที่เธอต้องการถ้าไม่เหลือใคร
Kon soot tai tee tur dtaung gahn tah mai leua krai
The last person whom you want, if you don’t have anyone left
อยากให้เธอได้มอง มองเห็นคนนี้ที่รักเธอ
Yahk hai tur dai maun gmaung henkon nee tee ruk tur
I want you to look, look and see this person who loves you
ทำทุกอย่างเพื่อเธอ
Tum took yahng peua tur
I’ll do everything for you

เคยคิดบ้างหรือเปล่าที่ฉันไม่คิดจะรักใคร
Koey kit bahng reu bplao tee chun mai kit ja ruk krai
Have you ever thought that I wouldn’t consider loving anyone else
และยอมทำอะไรมากมายเพื่อเธอเท่านั้น
Lae yaum tum arai mahk mai peua tur tao nun
And I’ll agree to doing so much only for you?
วันที่เธอเสียใจ วันที่เขาไม่รัก
Wun tee tur sia jai wun tee kao mai ruk
When you’re sad, when he doesn’t love you
อยากให้นึกถึงฉันถ้าไม่เหลือใคร
Yahk hai neuk teung chun tah mai leua krai
I want you to think of me if you don’t have anyone left

(*)

ไม่ว่าจะนานเท่าไร หัวใจจะยังรักเธอ
Mai wah ja nahn tao rai hua jai ja yung ruk tur
No matter how long it’ll be, my heart will still love you
จะรอเธอจนถึงวันนั้น
Ja ror tur jon teung wun nun
I’ll wait for you until that day

(*)

   
คำร้อง : แสนคม สมคิด
ทำนอง : ธนเดช ผาสุขธรรม
เรียบเรียง : ธนเดช ผาสุขธรรม

Title: ไม่รับปาก แต่จะพยายาม / Mai Rup Bpahk Dtae Ja Payayahm (No Promises, But I’ll Try)
Artist: Aon the Star
Album: [Single]
Year: 2014

(*) ไม่รู้เหมือนกัน ฉันจะทำได้ไหม
Mai roo meuan gun chun ja tum dai mai
I don’t know if I’ll be able to do it
ฉันจะเป็นเพื่อนกับเธอได้ไหม
Chun ja bpen peuan gup tur dai mai
Can I be your friend?
ฉันไม่กล้ารับปาก แต่จะพยายาม
Chun mai glah rup bpahk dtae ja payayahm
I don’t dare promise, but I’ll try

(**) สถานะเปลี่ยนทั้งที่ไม่อยาก
Satahna bplian tung tee mai yahk
My state has changed, even though I didn’t want it to
ไม่คิดมาก่อน ไม่ได้ทันเตรียมใจ
Mai kit mah gaun mai dai tun dtriam jai
I never imagined I wouldn’t be able to prepare my heart
เธอว่าฉันจะเปลี่ยนง่ายๆ ได้ไหม
Tur wah chun ja bplian ngai ngai dai mai
How could you say that I’d change so easily?

(***) อยากทำได้เหมือนที่เธอคาดหวัง
Yahk tum dai meuan tee tur kaht wung
I wanted to do as you hoped
ทำใจให้เป็นเพื่อนเท่านั้น
Tum jai hai bpen peuan tao nun
To accept just being a friend
แต่ความผูกพันบางอย่าง
Dtae kwahm pook pun bahng yahng
But some of our connections
มันลึกจนเกินจะลบไป
Mun leuk jon gern ja lop bpai
Are too deep to erase

(****) ก็คำๆ เดิมว่ารักนั้นยังดังในใจ
Gor kum kum derm wah ruk nun yung dung nai jai
The same words of “I love you” are still loud in my heart
ให้ไม่รักไม่รู้ห้ามยังไง
Hai mai ruk mai roo hahm yung ngai
I don’t know how to forbid myself from loving you
จะท่องว่าเพื่อนแค่ไหนก็ไม่รู้สึกเป็น
Ja taung wah peuan kae nai gor mai roo seuk bpen
However much I recite that we’re just friends, I don’t feel like we are

(+) มองหน้าเธอทุกครั้งยังจำน้ำเสียง
Maun gnah tur took krung yung jum num siang
Every time I look at your face, I still remember your voice
เธอบอกรักได้ชัดเจน
Tur bauk ruk dai chut jen
You told me you loved me so clearly
มันยังลืมตัวเองไม่ลงว่าเคยเป็นใคร
Mun yung leum dtua eng mai long wah koey bpen krai
I still can’t forget who I used to be

(*,**,***,****,+)

ก็คำๆ เดิมว่ารักนั้นยังดังในใจ
Gor kum kum derm wah ruk nun yung dung nai jai
The same words of “I love you” are still loud in my heart
ให้ไม่รักไม่รู้ห้ามยังไง
Hai mai ruk mai roo hahm yung ngai
I don’t know how to forbid myself from loving you
ฉันไม่กล้ารับปาก แต่จะพยายาม
Chun mai glah rup bpahk dtae ja payayahm
No promises, but I’ll try