Aof Pongsak

All posts tagged Aof Pongsak

Title: ตะวันยังมีให้เห็น / Dtawun Yung Mee Hai Hen (The Sun is Still There for Me to See)
Artist: Aof Pongsak (อ๊อฟ ปองศักดิ์)
Album: A3 Music Project
Year: 2005

ภายในใจวนเวียนเฝ้าคิดถึงเพียงเธอ
Pai nai jai won wian fao kit teung piang tur
In my heart, I keep thinking only of you
หลับตายังคงเจอเธอ เหมือนเดิมเสมอทุกวัน
Lup dtah yung kong jur tur meuan derm samur took wun
When I close my eyes, I still find you, always, every day
สัมผัส อบอุ่นที่เธอเคยมีให้กัน
Sumput op oon tee tur koey mee hai gun
The warm touch you once had for me
กับความทรงจำ ที่ฉันนั้นไม่ลืม
Gup kwahm song jum tee chun nun mai leum
And the memories that I haven’t forgotten

เก็บไว้ จากวันที่ไกลห่างกัน
Gep wai jahk wun tee glai hahng gun
I keep them from the day we separated
เมื่อฉันก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นไปได้ไหม
Meua chun gor mai roo wah mun ja bpen bpai dai mai
When I didn’t know if it would be possible
ที่จะรักเธอ และมีเธออยู่กับฉันตลอด
Tee ja ruk tur lae mee tur yoo gup chun dtalaut
To love you and have you with me forever
ไม่อยากต้องอยู่เพื่อมองเห็นเธอจากไป
Mai yahk dtaung yoo peua maung hen tur jahk bpai
I didn’t want to have to live to watch you leave

(*) แต่วันนี้ ฉันรั้งตัวเธอต่อไปไม่ไหว
Dtae wun nee chun rung dtua tur dtor bpai mai wai
But today I can’t hold you back any longer
เมื่อเธอกับฉันต้องเดินแยกทางกันไป
Meua tur gup chund taung dern yaek tahng gun bpai
When you and I must part ways
ไม่มีเธอแล้ว จะอยู่อย่างไร
Mai mee tur laeo ja yoo yahng rai
How will I live without you?
ไม่ให้รักก็ควรต้องลืมใช่ไหม ฝืนใจตัวเองทุกครั้ง
Mai hai ruk gor kuan dtaung leum chai mai feun jai dtua eng took krng
If you won’t let me love you, I should forget, right? I force myself every time
และพรุ่งนี้ ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไง
Lae proong nee mai roo wah mun ja bpen yung ngai
And I don’t know how tomorrow will be
รู้เพียง ตะวันยังมีให้เห็นไกลไกล
Roo piang dtawun yung mee hai hen glai glai
I only know that the sun is still there for me to see far
ทุกอย่าง นั้นยังมีแปรเปลี่ยนไป
Took yahng nun yung mee bprae bplian bpai
Everything still has changes
แต่ฉันจะมีแค่เธอในใจ เหมือนดวงตะวัน
Dtae chun ja mee kae tur nai jai meuan duang dtawun
But I’ll have only you in my heart like the sun

ทุกอย่าง จดจำขึ้นใจได้ดี
Took yahng jot jum keun jai dai dee
I remember everything in my heart well
เมื่อฉันก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นไปได้ไหม
Meua chun gor mai roo wah mun ja bpen bpai dai mai
When I didn’t know if it would be possible
ที่จะรักเธอ และมีเธออยู่กับฉันตลอด
Tee ja ruk tur lae mee tur yoo gup chun dtalaut
To love you and have you with me forever
ไม่อยากต้องอยู่เพื่อมองเห็นเธอจากไป
Mai yahk dtaung yoo peua maung hen tur jahk bpai
I didn’t want to have to live to watch you leave

(*)

เธอจะเป็นคนเดียวอยู่ในใจฉัน
Tur ja bpen kon diao yoo nai jai chun
You will be the only person in my heart
และจะเป็นเหตุผลเดียวเท่านั้น
Lae ja bpen het pond iao tao nun
And you will be the only reason
ที่จะทำให้ฉันได้เดินต่อไป
Tee ja tum hai chun dai dern dtor bpai
That will make me keep moving forward

ทุกอย่าง นั้นยังมีแปรเปลี่ยนไป
Took yahng nun yung mee bprae bplian bpai
Everything still has changes
แต่ฉันจะมีแค่เธอในใจ มีแต่เธอในใจ เหมือนดวงตะวัน
Dtae chun ja mee kae tur nai jai mee dtae tur nai jai meuan duang dtawun
But I’ll have only you in my heart, only you in my heart, like the sun

Title: Just One Night
Artist: Aof Pongsak
Album: [Single]
Year: 2016

Tell yourself to come out, come out
If you’re too late, it’ll be finished, don’t dilly-dally
Don’t get caught up fearing a love that said good-bye
Just tell yourself not to care about it, and in the end, it’ll disappear

Come on out and meet, meet strange people
The night scene is a bright scene
Hide your symptoms and your pain away
I don’t care, why should I?

(*) You might find true love tonight
You might meet someone who wants to have fun, oooh oh

(**) Why? I’ve been hurt but it hasn’t killed me
It’s just pain, it’s just a problem that will soon disappear
Come out and see me, kiss me
I’m still here, waiting, c’mon, a-ah, ohh
Hurry up and find me, hurry up and dance with me all night
Start it again tonight, it’s not too late
Let your life reach its climax, try again, try again
Just try thinking about it for just one night

Don’t wonder if it’s love or not yet
Let go of yourself and let your heart take a rest
Make it through tonight and if it’s right, go for it
But I don’t care, why should I?

(*,**,*,**)

Just one night

   
LOLLL AOFFF. Oh, Aof. :’D He gets the freedom to write and direct his own music for the first time and this is what he comes up with. This is what’s been hiding under all those sappy hetero love songs all these years. Oh, Aof, never change. <3

Title: จากคนรักเก่า / Jahk Kon Ruk Gao (From an Old Lover)
Artist: Aof Pongsak (อ๊อฟ ปองศักดิ์)
Album: Aof
Year: 2004

เธอไม่ชอบไปไหนคนเดียว เธอไม่ชอบเจอความวุ่นวาย
Tur mai chaup bpai nai kon diao tur mai chaup jur kwahm woon wai
You don’t like going anywhere alone, you don’t like chaos
ถ้าหากเธอโมโหเมื่อไร ให้เงียบไว้ เดี๋ยวหายเอง
Tah hahk tur moh hoh meua rai hai ngiap wai diao hai eng
If you ever get ticked off, you just keep quiet and get over it on your own
เธอชอบกุหลาบสีชมพู เธอชอบไปทะเลทุกปี
Tur chaup goolahp see chompoo tur chaup bpai talay took bpee
You like pink roses, you like going to the beach all year
ถ้าอยากให้เธอนอนหลับฝันดี ก่อนนอน บอกเธอว่ารัก
Tah yahk hai tur naun lup fun dee gaun naun bauk tur wah ruk
If I want you to have sweet dreams, before going to bed, I tell you I love you

(*) เขียนทุกๆอย่าง ที่ตัวฉันรู้ดี เพราะฉันเห็นมานาน
Kian took took yahng tee dtua chun roo dee pror chun hen mah nahn
I wrote down everything that I know well, because I’ve seen it for a long time
เขียนเป็นข้อความ ฝากวานให้เธอ ช่วยส่งให้เขาหน่อย
Kian bpen kor kwahm fahk wahn hai tur chuay song hai kao noy
I wrote it as a message, leaving it yesterday for you, please send it to him

(**) บอกว่าจากคนรักเก่า ให้คนรักใหม่
Bauk wah jahk kon ruk gao hai kon ruk mai
Tell him it’s from an old lover for your new lover
เพียงต้องการให้เขาเข้าใจ ว่าเธอชอบอะไร
Piang dtaung gahn hai kao kao jai wah tur chaup arai
I only want him to understand what you like
บอกว่าจากคนรักเก่า ด้วยความหวังดี
Bauk wah jahk kon ruk gao duay kwahm wung dee
Tell him it’s from an old lover with good intentions
เพียงให้ไปด้วยกันด้วยดี ไม่เสียใจ
Piang hai bpai duay gun duay dee mai sia jai
I only want you guys to be good together and not be sad

(***) ฝากให้เขา ฝากให้คนรักใหม่
Fahk hai kao fahk hai kon ruk mai
I’m leaving it for him, I’m leaving it for your new lover
ถ้าวุ่นวาย ถ้ามากไป ก็โทษที
Tah woon wai tah mahk bpai gor toht tee
If it causes problems, if it’s too much, I’m sorry
ฝากบอกเขา ให้ดูเเลเธอให้ดี
Fahk bauk kao hai doo lae tur hai dee
Tell him to take good care of you for me
อย่าเหมือนฉัน ที่มันรู้ดี เเต่ละเลย
Yah meuan chun tee mun roo dee dtae laloey
Not like me, who knew full well yet was negligent

(*, **, ***)

เเต่ละเลย
Dtae laloey
But was negligent

(***)

อย่าเหมือนฉันเลย ฝากบอกเขา
Yah meuan chun loey fahk bauk kao
Tell him not to be like me for me

   
คำร้อง : วิสูตร แสงอรุณเลิศ
ทำนอง : อนันต์ เย็นพูนสุข
เรียบเรียง : ชุมพล สุปัญโญ

Title: Bad Friends
Artist: New & Jiew and Aof Pongsak
Album: [Single]
Year: 2016

อย่ามาทำเป็นรู้ดีเลยว่าฉัน จริงๆ เป็นเช่นไร
Yah mah tum bpen roo dee loey wah chun jing jing bpen chen rai
Don’t come acting like you really know me
มันยังมีความลับอยู่ภายในใจ ที่ฉันได้ซ่อนไว้อยู่
Mun yung mee kwahm lup yoo pai nai jai tee chun dai saun wai yoo
I still have some secrets that I’m hiding in my heart

ไม่พูดก็รู้กันดี ก็เธอดูง่ายจะตาย
Mai poot gor roo gun dee gor tur doo ngai ja dtah
You don’t have to speak, I know you full well, you’re so basic
แค่มองตาก็เห็นไปถึงข้างใน
Kae maung dtah gor hen bpai teung kahng nai
Just looking in your eyes, I can see all the way inside
จริงแล้วตัวเธอ น่ะ ดีออก
Jing laeo dtua tur na dee auk
It’s true, you’re nice on the outside

ที่ทำเป็นยิ้มที่ทำเป็นแอ๊บที่ทำเป็นเขินเป็นอาย
Tee tum bpen yim tee tum bpen aep tee tum bpen kern bpen ai
Acting friendly, acting ditzy, acting bashful and shy
ที่จริงน่ะหรือ She ก็ทำเพื่อเอาไว้ล่อผู้ชาย
Tee jing na reu she gor tum peua ao wai lor poo chai
In reality, she’s just doing it to attract guys
ก็ว่าแต่เขาแล้วตัวเราอ่ะ ดูตัวเองบ้างไหม
Gor wah dtae kao laeo dtua rao a doo dtua eng bahng mai
You go on about others, but have you looked at yourself?
จะให้ต้องแฉก็กลัวจะเดี๋ยวยาว เดี๋ยวยาว
Ja hai dtaung chae gor glua ja diao yao diao yao
I’d make you share, but I’m afraid we’d be here all day, all day
จะพูดอะไร จะแฉอะไร ก็ไม่ต้องยั้งมาเลย
Ja poot arai ja chae arai gor mai dtaung yung mah loey
Say whatever you want, reveal whatever you want, don’t hold back
ไอ้เรามันคงเคยๆ ใส่มาเลย กลัวที่ไหน
Ai rao mun kong koey koey sai mah loey glua tee nai
I’ve been there, done that, why should I be afraid?
คิดดีๆ ล่ะกัน ระวังจะต้องมาเสียใจ
Kit dee dee la gun rawung ja dtaung mah sia jai
Think carefully, okay? Or be careful, you might regret it
ฉันรับรอง จบไม่สวยอย่างแน่นอน
Chun rup raung jop mai suay yahng nae naun
I guarantee you, the ending won’t be pretty

(*) เฮ้ย ไอ้ที่เราคิดอะไรเอาไว้มันก็รู้ทัน
Hoey ai tee rao kit arai ao wai mun gor roo tun
Hey, you think you know what I’m thinking, huh?
เรื่องจริง เรื่องจริง
Reuang jing reuang jing
For sure, for sure
โอ้ย จะเก็บความลับอะไรเอาไว้มันก็ค้นเจอ
Oy ja gep kwahm lup arai ao wai mun gor kon jur
Ohh, we’ll find out any secret you’re hiding
จะเก็บเอาไปเม้าท์ไง
Ja gep ao bpai mouth ngai
Go ahead and keep gossipping
เพลีย ที่นางประชดประชัน อิจฉา เพราะเราสวยเกิน
Plia tee nahng bprachot bprachun itchah pror rao suay gern
I’m tired of Little Miss Bitchiness, you’re just jealous because I’m prettier
ถามจริง ถามจริง
Tahm jing tahm jing
Seriously? Seriously?
จะเอาไหม เอาไหมอ่ะ เก่งใช่มะ เอาไหมอ่ะ
Ja ao mai ao mai geng chai ma ao mai a
Bring it on, bring it, you think you’re so skilled, huh? Bring it
เปิดเลยไหม เอาไหม เอาไหม เอาป่ะ
Bpert loey mai ao mai ao mai ao bpa
Is that a challenge? Bring it, bring it, bring it on

(**) Bad Friends ประกาศให้รู้เลย
Bad friends bpragaht hai roo loey
Bad friends, I’m announcing it for all to know
นางนี่มัน Bad Friends
Nahng nee mun bad friends
These bitches are bad friends
ไม่อยากจะเผาเลย
Mai yahk ja pao loey
I don’t want to burn you
เฮ้ยนี่มัน Bad Friends
Hoey nee mun bad friends
Hey, we’re bad friends
ไม่อยากจะเม้าท์เลย
Mai yahk ja mouth loey
I don’t want to gossip
Bad Friends La la la la la
Bad Friends La la la la la
เฮ้ยนี่มัน Bad Friends
Hoey nee mun bad friends
Hey, we’re bad friends

(*,**)

   
Can I admit that I absolutely hated this song when I first listened to it? I didn’t like the sound of it; it was just so different from NJ and Aof’s usual styles, the mix of sounds didn’t seem very coherent, and it wasn’t very catchy. But after finally sitting down and watching the music video, the more the bitchy lyrics and Aof’s hilarious facial expressions have made it grow on me. Now I really like it. 😀 It’s such a refreshing change from the usual boring love songs

Title: จุดอ่อนของฉันอยู่ที่หัวใจ / Joot Aun Kaung Chun Yoo Tee Hua Jai (My Weakness is In My Heart)
Artist: Aof Pongsak (อ๊อฟ ปองศักดิ์)
Album: This Is Aof
Year: 2008

รู้ตัวดี ว่าทำตัวไม่เหมือนใคร
Roo dtua dee wah tum dtua mai meuan krai
I know full well that I’m acting differently than everyone
คิดอะไรก็พูดกันไป ไม่แคร์ใครซะอย่าง
Kit arai gor poot gun bpai mai care krai sa yahng
I say whatever I think, I don’t care about anyone
ทำตามที่สมองสั่ง ทั้งๆ ที่ตรงข้ามกับหัวใจ
Tum dtahm tee samung sung tung tung tee dtrong kahm gup hua jai
I follow what my brain commands, even though it’s opposite of my heart

ถามตัวเอง ว่าที่ทำไปเพื่อใคร
Tahm dtua eng wah tee tum bpai peua krai
I ask myself who I’m doing this for
ประชดตัวเอง ทำร้ายตัวเอง อะไรที่ได้มา
Bprachot dtua eng tum rai dtua eng arai tee dai mah
I’m sarcastic to myself, I hurt myself, and what do I get?
มีแต่เสียน้ำตา สับสนและต้องหวั่นไหว
Mee dtae sia num dtah sup son lae dtaung wun wai
I only got tears, confusion, and anxiety
ต้องทรมาน ปวดร้าวไปทั้งตัวและหัวใจ
Dtaung toramahn bpuat rao bpai tung dtua lae hua jai
I must be tortured, hurting both physically and emotionally

(*) จุดอ่อนของฉัน อยู่ตรงที่หัวใจ
Joot aun kaung chun yoo dtrong tee hua jai
My weakness is in my heart
ที่ทำเป็นแข็งแรง ที่ฉันแสดง ที่แท้แทบขาดใจ
Tee tum bpen kaeng raeng tee chun sadaeng tee tae tap kaht jai
Though I show off and act like I’m strong, in reality, I’m nearly dying
อยากได้ทั้งความรัก อยากได้คนเข้าใจ
Yahk dai tung kwahm ruk yahk dai kon kao jai
I want both love and someone who understands
ต้องซ่อนมันไว้ภายใน ไม่ใช่อะไร
Dtaung saun mun wai pai nai mai chai arai
I must hide it away inside, it’s nothing
ที่แท้นั้นหัวใจ มันอ่อนแอ
Tee tae nun hua jai mun aun ae
But in reality, my heart is weak

รู้ว่าเธอ ไม่ได้รักไม่สนใจ
Roo wah tur mai dai ruk mai son jai
I know that you don’t love me and don’t care
ลึกลงไป ก็แทบละลาย ทำใจไม่ได้
Leuk long bpai gor taep lalai tum jai mai dai
Deep down, I’m nearly melting, I can’t take it
ทำเป็นเหมือนไม่แคร์ ที่แท้นั้นน้ำตาไหล
Tum bpen meuan mai care tee tae nun num dtah lai
I act like I don’t care, but in reality, the tears are flowing
เจ็บไปทั้งใจ และหาคนเข้าใจไม่ได้เลย
Jep bpai tung jai lae hah kon kao jai mai dai loey
My entire heart hurts, and I can’t find someone who understands

(*)

ไม่ต้องการให้ใครรู้ ว่าภายในใจ รักเธอเพียงใด
Mai dtaung gahn hai krai roo wah pai nai jai ruk tur piang dai
I don’t want anyone to know how much I love you inside my heart
และรัก ทั้งหัวใจ
Lae ruk tung hua jai
And I love you with all my heart

   
คำร้อง : สีฟ้า
ทำนอง : อภิไชย เย็นพูนสุข
เรียบเรียง : อภิไชย เย็นพูนสุข

Title: เจ็บแต่จบ / Jep Dtae Jop (It’ll Hurt for a Moment, but It’ll Be Over)
Artist: Aof Pongsak (อ๊อฟ ปองศักดิ์)
Album: Club Friday
Year: 2011

ถ้าตอนนี้เรายังรัก
Tah dtaun nee rao yung ruk
If we were still in love right now
เรียกเธอที่รักได้เต็มหัวใจ
Riak tur tee ruk dai dtem hua jai
I’d be happy to call you darling
อาจมีเหตุผลที่ยังห่วงใย
Aht mee het pon tee yung huang hai
There might be a reason that yo’re still worried about me
ที่ยังใส่ใจ อย่างที่เคยเป็น
Tee yung sai jai yahng tee koey bpen
And still pay attention to me like you used to

แต่ความเป็นจริงมันจบแล้ว
Dtae kwahm bpen jing mun jop laeo
But the truth is, it’s over
สิ้นสุดทางรัก ที่เคยร่วมเดิน
Sin soot tahng ruk tee koey ruam dern
A dead-end for the love that we once shared
ไม่มีเหตุผลที่จะห่วงใย
Mai mee het pon tee ja huang yai
There’s no reason for you to be worried about me
ที่จะใส่ใจ เพราะสงสารกัน
Tee ja sai jai pror song sahn gun
Or to pay attention to me because you pity me

(*) การยังให้ความหวัง บรรเทาความผิดหวัง
Gahn yung hai kwahm wung buntao kwahm pit wung
Still giving me hope alleviates the disappointment
มันก็ดีแค่ชั่วคราว
Mun gor dee kae chua krao
But it’s only a temporary fix
แต่ความจริงทรมานรู้หรือป่าว
Dtae kwahm jing toramahn roo reu bplao
But in reality, it’s torture, do you know
ที่ยังยากจะตัดใจ
Tee yung yahk ja dtut jai
It’s still difficult to give you up?

(**) ถ้ามันจะเจ็บแล้วมันจะจบ
Tah mun ja jep laeo mun ja jop
If it will hurt for a moment and then be over
ต้องเจ็บเท่าไรก็ยอม
Dtaung jep tao rai gor yaum
However much it will hurt, I accept it
แต่ถ้าค่อยๆ เจ็บแล้วค่อยๆ ทรมาน
Dtae tah koy koy jep laeo koy koy toramahn
But if I must gradually hurt and slowly be tortured
ต่อไปอีกนานแสนนาน ฉันไม่ยอม
Dtor bpai eek nahn saen nahn chun mai yaum
For a long period of time, I refuse

ฉันต้องเสียใจอยู่แล้ว
Chun dtaung sia jai yoo laeo
I must be upset
เจ็บสักแค่ไหนก็ไม่ถึงตาย
Jep suk kae nai gor mai teung dtai
However much it hurts, it won’t kill me
โปรดอย่าสงสาร โปรดอย่าเห็นใจ
Bproht yah song sahn bproht yah hen jai
Please don’t take pity on me, please don’t sympathize for me
เพราะมันสายไป จบวันนี้ดีกว่า
Pror mun sai bpai jop wun nee dee gwah
Because it’s too late, it’s better to end it today

(*,**,**)

แม้รักเธออยู่ แต่ยิ่งรักเท่าไร
Mae ruk tur yoo dtae ying ruk tao rai
Though I love you, the more I love you
ต้องเตือนหัวใจทุกวัน
Dtaung dteuan hua jai took wun
I must remind my heart every day
ว่าถ้าค่อยๆ เจ็บ ถ้าค่อยๆ ทรมาน
Wah tah koy koy jep tah koy koy toramahn
That if I must gradually hurt and slowly be tortured
ต่อไปอีกนานแสนนาน
Dtor bpai eek nahn saen nahn
For a long period of time
ฉันไม่ยอม ฉันไม่ยอม
Chun mai yaum chun mai yaum
I refuse, I refuse

Title: ฉันคนนี้ก็คน / Chun Kon Nee Gor Kon (I’m Also Human)
Artist: Aof Pongsak (อ๊อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ์)
Album: Life Is Colorful
Year: 2010

เห็นฉันเป็นตัวอะไร จึงไม่เคยให้ความสำคัญ
Hen chun bpen dtua arai jeung mai koey hai kwahm sumkun
What do you see me as that you never give me any importance?
เมื่อคิดจะร้างรากันก็เพียงบอกลา
Meua kit ja rahng rah gun gor piang bauk lah
When you’re thinking of abandoning me, just tell me good-bye
เห็นฉันเป็นตัวอะไร เมื่อมีใจจะคืนย้อนมา
Hen chun bpen dtua arai meua mee jai ja keun yaun mah
What do you see me as when you return my feelings
ก็หวนมาทำพูดจา ให้ลืมวันนั้น
Gor huan mah tum poot jah hai leum wun nun
then turn around and tell me to forget that day?

(*) ฉันคนนี้ก็คน ไม่ได้เป็นแค่ตัวอะไร
Chun kon nee gor kon mai dai bpen kae dtua arai
I’m also human, I’m not just some other being
คิดจะทิ้งก็ไป อยากได้คืนก็มา
Kit ja ting gor bpai yahk dai keun gor mah
When you think of throwing me away, you go, when you want me back, you come
ฉันคนนี้ก็คน อย่ามาหวังอะไรดีกว่า
Chun kon nee gor kon yah mah wung arai dee gwah
I’m also human, don’t hope for anything better
ใจฉันมันชา รักมันหมดไปนานแล้ว
Jai chun mun chah ruk mun mot bpai nahn laeo
My heart is numb, I’ve been out of love for a long time already

เห็นฉันตัวเป็นอะไร จึงได้มาเมื่อเธอต้องการ
Hen chun dtua bpen arai jeung dai mah meua tur dtaung gahn
What do you see me as that you come whenever you want
และแล้วพอเธอรำคาญ ก็ผลักก็ไส
Lae laeo por tur rumahn gor pluk gor sai
And as soon as you’re annoyed, you push me away?

(*,*,*)
เห็นฉันเป็นตัวอะไร
Hen chun bpen dtua arai
What do you see me as?

   
คำร้อง วรัชยา พรหมสถิต, วีระเกียรติ รุจิรกุล
ทำนอง ชุมพล สุปัญโญ
เรียบเรียง อนุรักษ์ แซ่ลี้

Title: ของที่เธอไม่รัก / Kaung Tee Tur Mai Ruk (The Thing You Don’t Love)
Artist: Aof Pongsak (อ๊อฟ ปองศักดิ์)
Album: Offering Love
Year: 2007

ของที่เธอไม่ได้รัก สักพักเธอคงจะขว้างทิ้ง
Kaung tee tur mai dai ruk suk puk tur kong ja kwahng ting
After a while, you’ll probably throw the thing you don’t love away
ต่างจากสิ่งที่รักจริง เธอกลับทิ้งไม่ลง
Dtahng jahk sing tee ruk jing tur glup ting mai long
Different from the thing you really love which you’ll end up unable to abandon

ของบางอย่างที่เธอรัก แม้จะนานสักเพียงไหน
Kaung bahng yahng tee tur ruk mae ja nahn suk piang nai
Some things that you love, however long it’ll be
เก่าจนแทบดูไม่ได้ เธอก็ยังชื่นชม
Gao jon taep doo mai dai tur gor yung cheun chom
They’ll be so old you nearly can’t see them, but you’ll still admire them
ของที่เธอไม่ได้รัก สักพักเธอคงจะขว้างทิ้ง
Kaung tee tur mai dai ruk suk puk tur kong ja kwahng ting
After a while, you’ll probably throw the thing you don’t love away
ต่างจากสิ่งที่รักจริง เธอกลับทิ้งไม่ลง
Dtahng jahk sing tee ruk jing tur glup ting mai long
Different from the thing you really love which you’ll end up unable to abandon

(*) เธอยังคงไม่ลืมเขา เขาที่เธอนั้นฝังใจ
Tur yung kong mai leum kao kao tee tur nun fung jai
You still haven’t forgotten him, he who is imprinted in your heart
แม้จะนานสักเท่าไร ก็ยังคิดถึงเรื่อยมา
Mae ja nahn suk tao rai gor yung kit teung reuay mah
However long it’ll be, I still constantly think of you
เธอก็คงจะเลือกเขา ถ้าเขาจะกลับมาหา
Tur gor kong ja leuak kao tah kao ja glup mah hah
You’ll probably choose him if he comes back looking for you
และฉันก็รู้ว่า ฉันต้องไปอยู่ดี
Lae chun gor roo wah chun dtaung bpai yoo dee
And I know I must go amicably

นึกหรือว่าจะไม่รู้ นึกหรือว่าจะไม่เห็น
Neuk reu wah ja mai roo neuk reu wah ja mai hen
Have you thought about it, or do you not know? Have you thought about it, or do you not see?
รูปเก่าๆพร้อมลายเซ็น คนที่เธอมีใจ
Roop gao gao praum lai sen kon tee tur mee jai
Old pictures with many signatures, the person who you have feelings for
ฉันที่อยู่ข้างๆเธอ แทบเป็นเงาข้างๆกาย
Chun tee yoo kahng kahng tur taep bpen ngao kahng kahng gai
Me beside you am nearly like a shadow at your side
แต่ลึกๆของหัวใจ ไม่ได้อยู่ในสายตา
Dtae leuk leuk kaung hua jai mai dai yoo nai sai dtah
But deep down in your heart, I’m not in your sights

(*)

และฉันก็รู้ว่า ต้องเสียน้ำตาอยู่แล้ว
Lae chun gor roo wah dtaung sia num dtah yoo laeo
And I know I must cry

ฉันไม่ใช่ตัวจริง
Chun mai chai dtua jing
I’m not real

Title: ฝุ่นละออง / Foon La Aung (Dust)
Artist: Aof Pongsak (อ๊อฟ ปองศักดิ์)
Album: Life is Colorful
Year: 2010

ไม่เคยมีอะไรที่มันแน่นอนซักอย่าง
Mai koey mee arai mun nae naun suk yahng
Nothing has ever been certain
เรื่องที่มันไม่น่าเกิดขึ้นเกิดได้เสมอ
Reuang tee mun mai nah gert keun gert dai samur
Things that shouldn’t happen always do
รักกันมาแทบเป็นแทบตาย เขายังทำให้รู้ว่าใจของคน
Ruk gun mah taep bpen taep dtai kao yung tum hai roo wah jai kaung kon
Loving each other has been difficult, they still make us know that the human heart
เปลี่ยนได้ทุกวัน ทุกเวลา
Bplian dai took wun took welah
Can change every day, every time

เคยไปไหนก็เดินจับมือกอดคอล้อเล่นกัน
Koey bpai nai gor dern jup meu gaut kor lor len gun
We used to go everywhere walking hand-in-hand, hugging each other, joking with each other
มือที่เคยจับกันวันนี้ถูกสะบัดทิ้ง
Meu tee koey jup gun wun nee took sabut ting
The hand that once held mine today has let go
แม้จะทุกข์จะทรมาน เหมือนกับคนที่เสียมันไปทุกสิ่ง
Mae ja took ja toramahn meuan gup kon tee sia mun bpai took sing
Though it’s suffering torture, like a person who has lost everything
ก็ไม่สนใจ เมื่อในวันนี้
Gor mai son jai meua nai wun nee
But he doesn’t care today

(*) มีค่าแค่ฝุ่นละออง แค่ฝุ่นละอองที่ล่องลอยไป
Mee kah kae foon la aung kae foon la aung tee laung loy bpai
I’m no more than dust, just floating dust
ไม่ว่าจะเกิดอะไร เขาก็ไม่หันมามอง
Mai wah ja gert arai kao gor mai hun mah maung
Regardless of what happens, he won’t turn and look
น้ำตาที่ต้องเสียไป ไม่มีค่าเลยรับรอง
Num dtah tee dtaung sia bpai mai mee kah loey rup raung
The tears that fall are worthless, I guarantee it
เขาก็แค่มองผ่านผ่าน แค่นั้นเอง
Kao gor kae maung pahn pahn kae nun eng
He just looks past me

แม้แต่หน้าแต่ตาวันนี้เขายังไม่มอง
Mae dtae nah dtae dtah wun nee kao yung mai maung
Be it at me or in my eyes, today he still won’t look at me
ไม่ต้องไปเรียกร้องอะไรได้แต่ยอมรับ
Mai dtaung bpai riak raung arai dai dtae yaum rup
There’s no need to cry out anything, I can only accept it
รับและรู้ในโชคชะตา เขาให้รักแต่ไม่ให้เป็นเจ้าของ
Rup lae roo nai chohk chadtah kao hai ruk dtae mai hai bpen jao kaung
I realize and acknowledge destiny, he let me love him, but he won’t let me be his boyfriend
ไม่ได้สำคัญ เมื่อในวันนี้
Mai dai sumkun meua nai wun nee
I’m not important today

(*)

น้ำตาที่ต้องเสียไป ไร้ค่าถ้าไม่รักกัน
Num dtah tee dtaung sia bpai rai kah tah mai ruk gun
The tears I lose are worthless if he doesn’t love me
เขาก็แค่มองผ่านผ่าน แค่นั้นเอง
Kao gor kae maung pahn pahn kae nun eng
He just looks past me

Title: Destiny
Artist: Aof Pongsak and Patcha Anek-Ayuwat
Album: Dream Team
Year: 2006

หรือเพราะโชคชะตาส่งเราให้เกิดมาคู่กัน
Reu pror chohk chadtah song rao hai gert mah koo gun
Or is it because destiny sent us to be soulmates?
ฉันจึงได้เจอเธอบนโลกที่กว้างใหญ่
Chun jeung dai jur tur bon lohk tee gwahng yai
So I was able to find you on this vast earth
หรือเพราะความบังเอิญที่ทำให้เราได้รู้ใจ
Reu pror kwahm bung ern tee tum hai rao dai roo jai
Or was it because of happenstance that made us understand each other
และฉันก็บังเอิญได้รักเธอคนนี้
Lae chun gor bungern dai ruk tur kon nee
And I happened to fall in love with you?

(*) เหมือนเส้นด้ายบางๆเชื่อมโยงให้ใจได้ผูกผัน
Meuan sen dai bahng bahng cheuam yohng hai jai dai pook pun
It’s like there’s a thin thread linking our hearts
คิดไหม เพราะอะไร แค่ตาสบตาเท่านั้นก็ซึ้งใจ
Kit mai pror arai kae dtah sop dtah tao nun gor seung jai
Do you think so? What is it because of? Just looking eye to eye touches me
ฉันไม่รู้จริงๆ เหตุผลอะไรไม่สำคัญ
Chun mai roo jing jing het pon arai mai sumkun
I really don’t know, the reason isn’t important
แค่ใจตรงกันก็เกิพอแล้ว
Kae jai dtrong gun gor gern por laeo
Just having our hearts be the same is more than enough

(**) รักเธอ รักเธอ รู้เพียงเท่านั้น
Ruk tur ruk tur roo piang tao nun
I love you, I love you, that’s all I know
แม้เราบังเอิญได้พบกัน
Mae rao bungern dai pob gun
Though we just happened to meet
หรือฟ้าบันดาลให้พบเธอ
Reu fah bundahn hai pob tur
Or did heaven plan for me to find you?
เราโชคดีที่เราต่างคนค้นเจอ
Rao chohk dee tee rao dtahng kon kon jur
We were lucky that we both found each other
แค่เสี้ยวนาทีที่พบเธอ หัวใจก็บอกให้รู้เรารักกัน
Kae siao nahtee tee pob tur hua jai gor bauk hai roo rao ruk gun
In just the fraction of a moment that I met you, my heart told me we’re in love

ฉันรู้ว่าเธอคืออีกครึ่งชีวิตที่หายไป
Chun roo wah tur keu eek kreung cheewit tee hai bpai
I know you’re the other half of my life I’ve been missing
รู้ว่าเธอเติมใจของฉันให้เต็มได้
Roo wah tur dterm jai kaung chun hai dtem dai
I know you can completely fill my heart
ฉันรู้เพียงเธอทำให้ฉันสุขใจตั้งมากมาย
Chun roo piang tur tum hai chun sook jai dtung mahk mai
I know that only you can make me so happy
รู้รักคืออะไรก็เพราะเธอคนนี้
Roo ruk keu arai gor pror tur kon nee
I know what love is because of you

(*,**)

เธอคือคนที่รอ คนที่ใจขอมา ฟ้าส่งเธอให้กัน
Tur keu kon tee ror kon tee jai kor mah fah song tur hai gun
You’re the person I’ve been waiting for, the person whom my heart asked to come, heaven sent you to me
ไม่ว่านานเท่าไร ก็จะรักรักเธอ มั่นใจว่าเธอคือคนนั้น
Mai wah nahn tao rai gor ja ruk ruk tur mun jai wah tur keu kon nun
No matter how long it’ll be, I’ll love you, I’m certain you’re the one

(**)