Aof Pongsak

All posts tagged Aof Pongsak

Title: ไม่รู้จบ / Mai Roo Jop (Without Cease)
Artist: Dome Jaruwat and Aof Pongsak
Album: Sun and Moon Project
Year: 2020

เกลียดตัวเอง เกลียดจริงจริง
Gliet dtua eng gliet jing jing
I hate myself, I really hate myself
เกลียดตัวเอง ที่สมองดี ที่มันช่างจำ
Gliet dtua eng tee samaung dee tee mun chahng jum
I hate myself for having a good brain that remembers everything

เบื่อตัวเอง เบื่อจริงจริง
Beua dtua eng beua jing jing
I’m sick of myself, I’m really sick of myself
ที่ยังจม อยู่แต่เรื่องนี้ อยู่ซ้ำซ้ำ
Tee yung jom yoo dtae reuang nee yoo sum sum
For still drowning in this matter over and over

ก็ผ่านไปแล้ว มันตั้งนานแล้ว
Gor pahn bpai laeo mun dtung nahn laeo
It’s over, it’s been a long time
ก็ผ่านไปแล้ว มันตั้งนานแล้ว
Gor pahn bpai laeo mun dtung nahn laeo
It’s over, it’s been a long time
ทำไมไม่ลืมเธอสักที
Tummai mai leum tur suk tee
Why haven’t I forgotten you?
ก็จบไปแล้ว เธอจากไปแล้ว
Gor jop bpai laeo tur jahk bpai laeo
It ended, you already left
เธอเปลี่ยนไปแล้ว แล้วทำไมยังจำ
Tur bplian bpai laeo laeo tummai yung jum
You’ve changed, why do I still remember?
คิดถึงซ้ำซ้ำอยู่อย่างนี้
Kit teung sum sum yoo yahng nee
I think about it over and over like this

(*) เกลียดความทรงจำ ที่มันฝังในใจ
Gliet kwahm song jum tee mun fung nai jai
I hate the memories that are imprinted in my heart
มันแทงหัวใจ และทารุณเหลือเกิน
Mun taeng hua jai lae taroon leua gern
It stabs me in the heart and is so antagonizing
เกลียดคนคนเดียว ที่ทำให้ไม่…ลืม
Gliet kon kon diao tee tum hai mai leum
I hate the one person who makes me unable to forget
ทั้งทั้งที่เจ็บ แต่ทำไมไม่จบ
Tung tung tee jep dtae tummai mai jop
Even though it hurts, I don’t know why it’s not over

วันเวลาอันยาวนานที่ผ่านมานั้น
Wun welah un yao nahn tee pahn mah nun
The long time that has passed
มันไม่ได้ช่วยอะไรให้มันดีขึ้นมาได้เลย
Mun mai dai chuay arai hai mun dee keun mah dai loey
Hasn’t helped at all to make things any better
และไม่เคยมีวันไหนเลยแม้แต่วันเดียว
Lae mai koey mee wun nai loey mae dtae wun diao
And there will never be a day, not one
ที่ฉันจะไม่เสียน้ำตาไปกับมัน
Tee chun ja mai sia num dtah bpai gup mun
That I won’t shed a tear over it

อะไรอะไรที่ว่าทรมาน
Arai arai tee wah toramahn
Everything is torture
แต่ว่าการไม่มีเธอรู้ไหมว่ามันทรมานยิ่งกว่าไหนไหน
Dtae wah gahn mai mee tur roo mai wah mun toramahn ying gwah nai nai
But do you know that not having you is the greatest torture of them all?
มันคงไม่มีใครเข้าใจเลยว่าฉันเสียใจแค่ไหน
Mun kong mai mee krai kao jai loey wah chun sia jai kae nai
No one understands how sad I am

ก็ผ่านไปแล้ว มันตั้งนานแล้ว
Gor pahn bpai laeo mun dtung nahn laeo
It’s over, it’s been a long time
ก็ผ่านไปแล้ว มันตั้งนานแล้ว
Gor pahn bpai laeo mun dtung nahn laeo
It’s over, it’s been a long time
แล้วทำไม…ยังไม่ลืมเธอ…สักที
Laeo tummai yung mai leum tur suk tee
So why have I still not forgotten you?
ก็จบไปแล้ว เธอจากไปแล้ว
Gor jop bpai laeo tur jahk bpai laeo
It ended, you already left
เธอเปลี่ยนไปแล้ว เธอจากไปแล้ว
Tur bplian bpai laeo tur jahk bpai laeo
You changed, you already left
แล้วทำไมยังคิดถึงซ้ำซ้ำอยู่อย่างนี้
Laeo tummai yung kit teung sum sum yoo yahng nee
So why do I still think about it over and over like this?

(*)

ไม่เคยรู้เลยจริงจริง ว่าถูกทิ้งมันเจ็บปวด
Mai koey roo loey jing jing wah took ting mun jep bpuat
I really never realized that being abandoned would hurt
มันโหดร้าย…ขนาดนี้
Mun hoht rai kanaht nee
This badly
หลับก็ฝันเรื่องเดิมเดิม ตื่นก็คิดเรื่องเดิมเดิม
Lup gor fun reuang derm derm dteun gor kit reuang derm derm
When I sleep, I have the same dreams, when I’m awake, I’m thinking about the same things
และไม่รู้เมื่อไรจะหลุดพ้น
Lae mai roo meua rai ja loot pon
And I don’t know when I’ll escape

(*)

เกลียดความทรงจำ ที่มันฝังในใจ
Gliet kwahm song jum tee mun fung nai jai
I hate the memories that are imprinted in my heart
มันแทงหัวใจ ทารุณเหลือเกิน
Mun taeng hua jai lae taroon leua gern
It stabs me in the heart and is so antagonizing
เกลียดคนคนเดียว ที่ทำให้ไม่…ลืม
Gliet kon kon diao tee tum hai mai leum
I hate the one person who makes me unable to forget
มันทำให้เจ็บ
Mun tum hai jep
It hurts me
เหมือนว่าเราต้องเจ็บ ต้องเจ็บจนไม่รู้จบ
Meuan wah rao dtaung jep dtaung jep jon mai roo job
It’s like I must hurt, I must hurt without cease

   

คำร้อง : สีฟ้า
ทำนอง : ต๋อง อภิชา สุขแสงเพ็ชร
เรียบเรียง : ต๋อง อภิชา สุขแสงเพ็ชร

Title: อยากให้เธอเจอคนแบบเธอ / Yahk Hai Tur Jur Kon Baep Tur (I Want You to Meet Someone Like You)
Artist: Aof Pongsak (อ๊อฟ ปองศักดิ์)
Album: [Single]
Year: 2019

อยากให้ทรมานเจ็บปวด จนลึกซึ้ง จนเข้าใจ
Yahk hai toramahn jep bpuat jon leuk seung jon kao jai
I want you to be painfully tortured deep down until you understand
ว่าเสียใจแทบเสียคนเป็นไง
Wah sia jai taep sia kon bpen ngai
What sadness over losing someone is like
ให้เธอไม่กินไม่นอน คิดถึงจนแทบขาดใจ
Hai tur mai gin mai naun kit teung jon taep kaht jai
For you to be unable to eat or sleep, missing someone to death
ให้เหมือนฉันที่ทำยังไงก็ไม่เคย ลืมเธอสักที
Hai meuan chun tee tum yung ngai gor mai koey leum tur suk tee
For you to be like me, who no matter what I do, has never forgotten you

ฉันเคยมีชีวิตที่มีความหวัง มีเธอที่เหมือนเป็นทุกทุกอย่าง
Chun koey mee cheewit tee mee kwahm wung mee tur tee meuan bpen took took yahng
I once had a life full of hope, having you, you were like my everything
จนคิดในบางครั้งว่าฉันไม่มีเธอ ขาดเธอ..ไม่ได้
Jon kit nai bahng krung wah chun mai mee tur kaht tur mai dai
Until I think sometimes of not having you, I can’t be without you

ฉันทุ่มเทความรักให้เธอเสมอ และให้เธอทั้งตัวและหัวใจ
Chun toom tay kwahm ruk hai tur samur lae hai tur tung dtua lae hua jai
I’ve always devoted my love to you, and given you both my body and heart
ไม่เคยมีคำถามว่าฉันทำทำไม ทำไปก็เพราะคำเดียว คำว่ารัก
Mai koey mee kum tahm wah chun tum tummai tum bpai gor pror kum diao kum wah ruk
There has never been a question as to why I did it, I did because of one word; love

(*) แต่เธอก็ทำกับฉันด้วยการมีใคร แอบไว้ในใจ
Dtae tur gor tum gup chun duay gahn mee krai aep wai nai jai
But you had to have someone else hidden in your heart
แอบคบใคร แอบซ่อนใคร ไว้มากมาย
Aep kop krai aep saun krai wai mahk mai
Secretly dating and hiding so many others
ต้องเสียใจที่เธอเป็นคนหลอกลวง
Dtaung sia jai tee tur bpen kon lauk luang
You should regret being deceptive
และเสียใจที่เธอเป็นคนไม่แคร์
Lae sia jai tee tur bpen kon mai care
And regret that you didn’t care
ว่าฉันนั้นมันจะทรมานสักแค่ไหน
Wah chun nun mun ja toramahn suk kae nai
How much I’ve been tortured

(**) อยากให้เธอ เจอคนที่เธอ…นั้นรัก จนหมดใจ
Yahk hai tur jur kon tee tur nun ruk jon mot jai
I want you to meet someone whom you love with all your heart
ให้เขาเท ให้ทิ้งเธอ ให้เสียใจ
Hai kao tay hai ting tur hai sia jai
And for him to dump you and abandon you and make you sad
ให้เขาเดินไปจากเธอ ให้เธอหัวใจสลาย
Hai kao dern bpai jahk tur hai tur hua jai salai
For him to leave you, for your heart to be broken
ให้เหมือนฉันที่ใจจะขาด เมื่อเสียเธอไป
Hai meuan chun tee jai ja kaht meua sia tur bpai
For you to be like me whose heart was destroyed when I lost you
อยากให้ทรมานเจ็บปวด จนลึกซึ้ง จนเข้าใจ
Yahk hai toramahn jep bpuat jon leuk seung jon kao jai
I want you to be painfully tortured deep down until you understand
ว่าเสียใจแทบเสียคนเป็นไง
Wah sia jai taep sia kon bpen ngai
What sadness over losing someone is like
ให้เธอไม่กินไม่นอน คิดถึงจนแทบขาดใจ
Hai tur mai gin mai naun kit teung jon taep kaht jai
For you to be unable to eat or sleep, missing someone to death
ให้เหมือนฉันที่ทำยังไงก็ไม่เคย ลืมเธอสักที
Hai meuan chun tee tum yung ngai gor mai koey leum tur suk tee
For you to be like me, who no matter what I do, has never forgotten you

ฉันรักเธอและรักคนเดียวเท่านั้น ดูแลและให้ทั้งความไว้ใจ
Chun ruk tur lae ruk kon diao tao nun doo lae laeo hai tung kwahm wai jai
I loved you and only you, I took care of you and gave you all my trust
แต่ฉันเพิ่งจะรู้ ความรักที่มากมาย มันซื้อความจริงใจเธอไม่ได้
Dtae chun perng ja roo kwahm ruk tee mahk mai mun seu kwahm jing jai tur mai dai
But I just realized that all that love couldn’t buy your sincerity

(*,**)

   

คำร้อง : สีฟ้า
ทำนอง/เรียบเรียง: ธนา ลวสุต
โปรดิวเซอร์ : ธนา ลวสุต

Title: ออกมาเจอกันได้ไหม / Auk Mah Jur Gun Dai Mai (Please Come Out and See Me)
Artist: Aof Pongsak (อ๊อฟ ปองศักดิ์)
Album: [Single]
Year: 2019

เปิดมือถือดูรูปเธอ เปิดข้อความเก่าของเรา
Bpert meu teu doo roop tur bpert kor kwahm gao kaung rao
I turn on my phone and look at your picture, I open our old messages
เลยคิดถึงอดีต ความหลังเก่าเก่า ที่แสนประทับใจ
Loey kit teung adeet kwahm lung gao gao tee saen bpratup jai
And I miss the past, the old days that were so meaningful
ไม่เคยลบมันสักที เปลี่ยนกี่เครื่องก็เซฟไว้
Mai koey lop mun suk tee bplain gee kreuang gor save wai
I’ve never erased them, however many phones I’ve gone through, I keep them saved
ความงดงามเก่าเก่า รุมเร้าในใจ ก็เลยต้องโทร.หา
Kwahm ngot ngahm gao gao room rao nai jai gor loey dtaung toh hah
Your same old beauty harasses my heart, so I must call you

(*) แม้เธอจะอยู่ที่ไหน กับใคร
Mae tur ja yoo tee nai gup krai
No matter where you are or who you’re with
ความคิดถึงมันบังคับให้หัวใจมันถามเธอ
Kwahm kit teung mun bung kup hai hua jai mun tahm tur
My longing commands my heart to ask you

(**) ออกมาเจอกันได้ไหม อยากจะเจออีกสักที
Auk mah jur gun dai mai yahk ja jur eek suk tee
Please come out and see me, I want to see you again
อยากจะฟื้นความจำ ทุกเรื่องที่มี ที่ดีต่อหัวใจ
Yahk ja feun kwahm jum took reuang tee mee tee dee dtor hua jai
I want to bring every memory we had that was good for the heart back to life
ออกมาเจอกันอีกสักครั้ง ช่วยมาเติมต่อลมหายใจ
Auk mah jur gun eek suk krung chuay mah dterm dtor lom hai jai
Come out and see me again, please come and supplement my breath
มาย้ำมาเตือน ว่าเคยรักใคร
Mah yum mah dteuan wah koey ruk krai
Come and remind me who I once loved
คิดถึงเธอ คิดถึงเธอ คิดถึงเธอ เหลือเกิน
Kit teung tur kit teung tur kit teung tur leua gern
I miss you, I miss you, I miss you so much
(มาเพิ่มมาเติม เรื่องราวใหม่ใหม่
(Mah perm mah dterm reuang rao mai mai
(Come add some new memories
คิดถึงเธอ คิดถึงเธอ คิดถึงเธอ..เหลือเกิน)
Kit teung tur kit teung tur kit teung tur leua gern)
I miss you, I miss you, I miss you so much)

อยากเจอหน้าเธอสักหน่อย อยากขอคุยด้วยนิดนึง
Yahk jur nah tur suk noy yahk kor kooey duay nit neung
I want to see your face, I want to talk with you a bit
ก็เรานั้นห่างห่าง เลยแค่ห่วงห่วง ชีวิตเธอเป็นไง
Gor rao nun hahng hahng loey kae huang huang cheewit tur bpen ngai
We’ve been so far apart, I’m just worried, how have you been?
จะเป็นเหมือนฉันหรือเปล่า ตอนที่เหงาไม่เห็นใคร
Ja bpen meuan chun reu bplao dtaun tee ngao mai hen krai
Do you feel the same as me? When I’m lonely and don’t see anyone else
คิดถึงภาพเก่าเก่า ความหลังเก่าเก่า น้ำตามันก็ไหล
Kit teung pahp gao gao kwahm lung gao gao num dtah mun gor lai
I think about the old pictures, about the past, and the tears flow

(*,**)

ที่เราต้องเลิกกัน มันมีปัญหามากมายเป็นร้อยพัน
Tee rao dtaung lerk gun mun mee bpunhah mahk mai bpen roy pun
We had to break up, we had so many problems
แต่ขอไม่เก็บไว้ จะจำเอาไว้แค่เรื่องดี
Dtae kor mai gep wai ja jum ao wai kae reuang dee
But don’t think about that, remember only the good times

(**,**)

   

คำร้อง : วิวัฒน์ ฉัตรธีรภาพ
ทำนอง : ปธัย วิจิตรเวชการ
เรียบเรียง : ปธัย วิจิตรเวชการ/ อภิไชย เย็นพูนสุข
โปรดิวเซอร์ : อภิไชย เย็นพูนสุข

   

Why didn’t this ever get a music video?

Title: หยุดทีได้ไหม / Yoot Tee Dai Mai (Please Stop)
Artist: Aof Pongsak (อ๊อฟ ปองศักดิ์)
Album: [Single]
Year: 2018

จะหลับตาทุกครั้ง ใจก็ยังตื่น
Ja lup dtah took krung jai gor yung dteun
Every time I close my eyes, my heart is still awake
ต่อให้ฝืนสักแค่ไหน ก็ไม่ยอมรับ
Dtor hai feun suk kae nai gor mai yaum rup
No matter how much I force it, it refuses
ก็ยังคงคิดถึง ยังต้องไหวหวั่น
Gor yung kong kit teung yung dtaung wai wun
It still misses you, it’s still shaken up
กับบางคนที่เคยรัก
Gup bahng kon tee koey ruk
Over the person I once loved

(*) กับความผูกพันที่เป็นอดีต
Gup kwahm pook pun tee bpen adeet
With a relationship that is the past
ทำไมไม่อาจจะโยนมันทิ้ง
Tummai mai aht ja yohn mun ting
Why can’t I throw it away?
ทำไมอ่อนแอเสียจริง ทำไมหวั่นไหว
Tummai aun ae sia jing tummai wun wai
Why am I so weak? Why am I nervous?

(**) หยุดทีจะได้ไหม เลิกคิดจะได้ไหม
Yoot tee ja dai mai lerk kit ja dai mai
Please stop, please stop thinking about it
เขาไม่เคยสนใจ เขาไม่เคยแคร์อะไรอะไรเรา
Kao mai koey son jai kao mai koey care arai arai rao
He never was interested, he never cared about us
แล้วเราจะรออะไรทำไมกัน
Laeo rao ja ror arai tummai gun
So what are we waiting for? Why?
ที่ควรต้องทำก็คือตัดใจเสียที
Tee kuan dtaung tum gor keu dtit jai sia tee
What we should do is finally give him up

(***) ไม่มีวันนั้นแล้ว
Mai mee wun nun laeo
Those days don’t exist anymore
ที่เหลือแค่วันนี้ ย้อนกลับไปไม่ได้
Tee leua kae wun nee yaun glup bpai mai dai
All that’s left is today, we can’t go back
เรื่องราววันวานที่มันต้องเป็นไป
Reuang rao wun wahn tee mun dtaung bpen bpai
The matters of yesterday must be the way they are
ไม่มีราคาอะไรไม่ควรจำ
Mai mee rahkah arai mai kuan jum
It’s worthless, I shouldn’t remember
แค่เพียงบอกใจว่ามันไม่มีความหมาย
Kae piang bauk jai wah mun mai mee kwahm mai
I just tell my heart that it’s meaningless

อยากพาใจช้ำๆ ไปเริ่มวันใหม่
Yahk pah jai chum chum bpai rerm wun mai
I want to lead my broken heart to start a new day
กับความรักที่ร้ายๆ ลืมซะดีกว่า
Gup kwahm ruk tee rai rai leum sa dee gwah
It’s better to forget about the bad love
จิตใจที่พ่ายแพ้ มีแค่น้ำตา
Jit jai tee pai pae mee kae num dtah
My defeated heart has only tears
เจ็บมานานเกินไปแล้ว
Jep mah nahn gern bpai laeo
I’ve been hurting for too long already

(*,**,***,*,**,***)

   

คำร้อง: สารภี ศิริสัมพันธ์
ทำนอง/เรียบเรียง: ธนา ลวสุต
โปรดิวเซอร์: อภิไชย เย็นพูนสุข

   

Another sad, breakup song for Aof, but at least this one is about starting to pick up the pieces of your heart and start over again

Title: Stupid Game
Artist: Aof Pongsak (อ๊อฟ ปองศักดิ์) and Tattoo Colour
Album: [Single]
Year: 2018

หายไปเลย หรือเธอนั้นลืม ว่ายังมีใครเป็นห่วงเธอ
Hai bpai loey reu tur nun leum wah yung mee krai bpen huang tur
Have you disappeared? Or have you forgotten that you have someone who worries about you?
ที่ไม่รบกวน เพราะฉันเข้าใจ เป็นกำลังใจให้เสมอ
Tee mai rop guan pror chun kao jai bpen gumlung jai hai samur
Who isn’t bothered because I understand, I’m always supporting you
แต่บางคืนที่อากาศหนาว เธอได้นอนมั้ย คิดถึงกันหรือเปล่า
Dtae bahng keun tee ahgaht nao tur dai naun mai kit teung gun reu bplao
But some nights when the weather gets cold, can you sleep? Do you miss me?

(*) เวลานี้แค่ฉันรู้สึกเหงาใจ ไม่เคยเรียกร้องให้เป็นเรื่องใหญ่
Welah nee kae chun roo seuk ngao jai mai koey riak raung hai bpen rueang yai
Right now I just feel lonely, I’ve never cried out or made it a big deal
เธอบอกไม่มีเวลา พรุ่งนี้ค่อยเจอกัน
Tur bauk mai mee welah proong nee koy jur gun
You told me you don’t have time, that tomorrow we’ll eventually meet
แต่ความจริง เธอทำอะไรๆ อยู่ตรงนั้น
Dtae kwahm jing tur tum arai arai yoo dtrong nun
But what are you really doing over there?

(**) รู้แล้ว…รู้แล้วว่าเธอหลอก ฉันไม่โง่หรอก แต่แค่เก็บมันเอาไว้
Roo laeo roo lae wah tur lauk chun mai ngoh rauk dtae kae get mun ao wai
I know, I know you’re deceiving me, I’m not stupid, I just keep it hidden
รู้…รู้ดีว่าเธอหลอก เพราะฉันใจอ่อน อ่อนให้เธอทุกทุกครั้ง
Roo roo dee wah tur lauk pror chun jai aun aun hai tur took took krung
I know, I know full well you’re deceiving me, because I have a weak heart, I’m weak for you every time
รู้…รู้ดีว่าเธอนั้น เป็นอย่างไร ถ้าฉันจะโง่ แค่เพียงเรื่องเดียว
Roo roo dee wah tur nun bpen yahng rai tah chun ngoh kae piang reuang diao
I know, I know full well how you are, if I’m stupid about only one thing
โง่ที่ไม่ยอม ไม่ยอมเสียเธอไป
Ngoh tee mai yaum mai yaum sia tur bpai
I’m stupid for refusing, refusing to lose you

ทุ่มเทกว่างาน ให้มากกว่าเงิน ไม่มีอะไรเท่ากับใจที่ให้เธอ
Toom tay gwah ngahn hai mahk gwah ngern mai mee arai tao gup jai tee hai tur
I’ve devoted more than work, I’ve given you more than money, there’s nothing equal to the heart I’ve given you
จะดูแลอย่างดี ที่สุดในชีวิตเลย
Ja doo lae yahng dee tee soot nai cheewit loey
I’ll take the best care of you in your life
แต่ในบางครั้ง เกิดเรื่องเลวร้าย เธออยู่ที่ไหน มาหาได้หรือเปล่า
Dtae nai bahng krung gert reuang leo rai tur yoo tee nai mah hah dai reu bplao
But sometimes bad things happen, wherever you are, can you come find me?

(*,**)

รู้…รักเพียงแค่เธอนั้นจนหมดใจ ถ้าฉันจะโง่ แค่เพียงเรื่องเดียว
Roo ruk piang kae tur nun jon mot jai tah chun ja ngoh kae piang reuang diao
I know I love only you with all of my heart, if I’m stupid about only one thing
โง่ที่ไม่ยอม ไม่ยอมเสียเธอไป
Ngoh tee mai yaum mai yaum sia tur bpai
I’m stupid for refusing, refusing to lose you

   

Producer : รัฐ พิฆาตไพรี
คำร้อง / ทำนอง / เรียบเรียง : รัฐ พิฆาตไพรี
All Instruments : รัฐ พิฆาตไพรี
Mixed & Mastered : วิธวินท์ อมรรัตนศักดิ์
Recorded at POP IN THE BOX

   

Interesting music video, showing a chain of people crushing on someone unattainable for them

Title: ไม่รักก็บอกไม่ใช่นอกใจ / Mai Ruk Gor Bauk Mai Chai Nauk Jai (If You Don’t Love Me, Tell Me, Don’t Be Unfaithful)
Artist: Aof Pongsak (อ๊อฟ ปองศักดิ์)
Album: [Single]
Year: 2018

อย่ามาทำเป็นแคร์และห่วงใยฉัน
Yah mah tum bpen care lae huang yai chun
Don’t pretend that you care and worry about me
เมื่อในใจเธอนั้นมันตรงข้ามกัน
Meua nai jai tur nun mun dtrong kahm gun
When your heart is opposite of mine
ไม่ต้องทำมาเป็นให้ความสำคัญ
Mai dtaung tum mah bpen hai kwahm sumkun
There’s no need to act like you give me any importance
ฉันรู้ดีว่ามันไม่ใช่เรื่องจริง
Chun roo dee wah mun mai chai reuang jing
I know full well that it’s fake

บอกกับฉันสักคำว่าจะเลือกสักทาง
Bauk gup chun suk kum wah ja leuak suk tahng
Just tell me that you’re choosing a path
ไม่ใช่ปล่อยให้ค้างให้คาอยู่อย่างนี้
Mai chai bploy hai kahng hai kah yoo yahng nee
Not leaving me dangling like this
ถ้าเธอนั้นมีใครรักคนใหม่
Tah tur nun mee krai ruk kon mai
If you have a new lover
บอกลากันสักที
Bauk lah gun suk tee
Just say good-bye

(*) หากว่าเธอไม่รักก็บอกไม่ใช่นอกใจ
Hahk wah tur mai ruk gor bauk mai chai nauk jai
If you don’t love me, then tell me, don’t be unfaithful
อยู่กันมันรำคาญหัวใจเธอก็พูดออกมา
Yoo gun mun rumkahn hua jai tur gor poot auk mah
Staying with me is annoying you, so say it
อย่าให้ฉันต้องเจ็บ
Yah hai chun dtaung jep
Don’t make me have to hurt
ต้องปวดร้าวและทรมานจนเสียน้ำตา
Dtaung bpuat rao lae toramahn jon sia num dtah
In pain and tortured until I cry
ฉันว่าถึงเวลา
Chun wah teung welah
I think it’s time
จบกันเสียที
Jop gun sia tee
To finally end this

ถ้าบอกกันมาตรงตรงมันยากตรงไหน
Tah bauk gun mah dtrong dtrong mun yahk dtrong nai
How hard is it to just tell me straight?
จบกันไปไวไวมันคงดีกว่า
Jop gun bpai wai wai mun kong dee gwah
It’s better to end things quickly
แค่เพียงคนที่ผิดกับคำสัญญา
Kae piang kon tee pit gup kum sunyah
You’re just someone who broke their promise
ฉันไม่ให้ราคาไม่มีค่าต่อไป
Chun mai hai rahkah mai mee kah dtor bpai
I won’t see any value in you anymore

ต่อให้ฉันรักเธอมากมายสักเท่าไร
Dtor hai chun ruk tur mahk mai suk tao rai
No matter how much I love you
ก็คงหยุดใจเธอต่อไปอีกไม่ไหว
Gor kong yoot jai tur dtor bpai eek mai wai
I can’t stop your heart any longer
เพราะเธอนั้นมีใครรักคนใหม่
Pror tur nun mee krai ruk kon mai
Because you have a new lover
บอกลากันสักที
Bauk lah gun suk tee
Just say good-bye

(*)

ถ้าหากเธอไม่รัก
Tah hahk tur mai ruk
If you don’t love me
อย่าให้ฉันต้องเจ็บ
Yah hai chun dtaung jep
Don’t make me have to hurt
ต้องปวดร้าวและทรมานจนเสียน้ำตา
Dtaung bpuat rao lae toramahn jon sia num dtah
In pain and tortured until I cry
ฉันว่าถึงเวลาจบกันเสียที
Chun wah teung welah jop gun sia tee
I think it’s time to finally end this

   

คำร้อง สีฟ้า
ทำนอง/เรียบเรียง อภิไชย เย็นพูนสุข
โปรดิวเซอร์ อภิไชย เย็นพูนสุข

   

Maybe it’s just my need for things to be symmetrical/even, but I will never understand why people stretch out big giant gauges on only one ear. (The song and music video are good, but you can tell what I was distracted by)

Title: ปลายทางที่ว่างเปล่า / Bplai Tahng Tee Wahng Bplao (Empty Destination)
English Title: “All I’ve Got”
Artist: Aof Pongsak (ปองศักดิ์ รัตนพงษ์)
Album: OST Club Friday Celeb’s Stories
Year: 2017

เหนื่อยเหลือเกิน กับอะไรที่เดินผ่านมา
Neuay leua gern gup arai tee dern pahn mah
I’m so tired of everything that has happened
ทุกเสียงในใจและน้ำตา ที่ฉันต้องเก็บไว้
Took siang nai jai lae num dtah tee chund taung gep wai
Every voice in my heart and the tears that I must keep in
เหนื่อยเหลือเกิน เมื่อยิ่งเดินมาไกลเท่าไร
Neuay leua gern meua ying dern mah glai tao rai
I’m so tired, when the further I walk
กลับดูเหมือนยิ่งไกลแสนไกล
Glup doo meuan ying glai saen glai
The further away everything ends up seeming
จากสิ่งที่ใจฉันเคยใฝ่ฝัน
Jahk sing tee jai chun koey fai fun
From the things that my heart once dreamed of

(*) กี่เรื่องราวที่ต้องเดินผ่านมา
Gee reuang rao tee dtaun dern pahn mah
How many stories have happened?
กี่เวลาที่ต้องเจอกับความเสียใจ
Gee welah tee dtaung jur gup kwahm sia jai
How much time have I had to face sadness?
กี่รอยน้ำตาที่มันไหล
Gee roy num dtah tee mun lai
How many tears have fallen?

(**) ใครจะเข้าใจที่ตัวฉันเป็น
Krai ja kao jai tee dtua chun bpen
Who would understand what I am?
ใครจะเห็นความจริงข้างใน
Krai ja hen kwahm jing kahng nai
Who would see the truth inside?
มันไม่ได้สวยงามอย่างที่ใครเข้าใจ
Mun mai dai suay ngahm yahng tee krai kao jai
It’s not beautiful like they understand it to be

(***) ฉันเดินทางมาสุดหนทาง
Chun dern tahng mah soot hon tahng
I’ve walked to the end of the road
เพื่อมาพบแค่ความว่างเปล่า
Peua mah pob kae kwahm wahng bplao
Just to find emptiness
เพิ่งรู้ว่าในแสงดาวไม่มีอะไรที่เป็นเหมือนฝัน
Perng roo wah nai saeng dao mai mee arai tee bpen meuan fun
I just realized that in the starlight, there’s nothing like I dreamed
ฉันเดินทางผ่านรอยน้ำตา
Chun dern tahng pahn roy numdtah
I traveled a trail of tears
ผ่านเวลาที่แสนยาวนาน
Pahn welah tee saen yao nahn
Over such a long time
แต่วันนี้ไม่มีแล้ว
Dtae wun nee mai mee laeo
But today, there’s no more
ไม่มีเหลือ ไม่เหลือสักอย่าง
Mai mee leua mai leua suk yahng
Nothing’s left, there’s nothing left
นอกจากตัวฉันที่ใจสลาย
Nauk jahk dtua chun tee jai salai
Except for me and my broken heart

เจ็บเหลือเกิน ได้แต่มองความรักที่เดินผ่านไป
Jep leua gern dai dtae maung kwahm ruk tee dern pahn bpai
It hurts so much, I can only look at the love that passed me by
ฉันต้องแลกอะไรมากมาย เพื่อฝันที่ไม่มีจริง
Chun dtaung laek arai mahk mai peua fun tee mai mee jing
I had to give up so much for my dreams that didn’t come true

(*,**,***)

ความสุขที่เคยตามหา
Kwahm sook tee koey dtahm hah
The happiness I once searched for
ความสุขที่เคยไขว่คว้า อยู่ที่ไหน
Kwahm sook tee koey kwai kwah yoo tee nai
The happiness I once reached for, where is it?

(**)

เหลือเพียงตัวฉันที่
Leua piang dtua chun tee
All that’s left is me who
ไม่มีวันเหมือนเดิม
Mai mee wun meuan derm
Will never be the same

   

เนื้อร้อง : อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์
ทำนอง : อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์
เรียบเรียง : ดอดจ์ มุขพล จันทรวงศ์ ( DodgeVader )

Title: อยากเป็นที่รัก ไม่ใช่เพื่อนรัก / Yahk Bpen Tee Ruk Mai Chai Peuan Ruk (I Want to Be Your Lover, Not Your Loving Friend)
Artist: Aof Pongsak and Somo Wipaporn (อ๊อฟ ปองศักดิ์ x ส้มโอ)
Album: [Single]
Year: 2017

เธอก็รู้ และเธอก็รู้ เราน่ะไม่ควรรักกัน
Tur gor roo lae tur gor roo rao na mai kuan ruk gun
You know, and you know that we shouldn’t love each other
ต่างก็รู้ว่าความรักเรามันผิดเวลา
Dtahng gor roo wah kwahm ruk rao mun pit welah
We both know that our love is a waste of time

เธอก็รู้ ว่าเธอมีใคร ฉันมันคือคนเพิ่งเข้ามา
Tur gor roo wah tur meekrai chun mun keu kon perng kao mah
You know that you have someone, I’m just someone who has just shown up
ไม่มีทางที่รักของเรามันจะเป็นจริง
Mai mee tahng tee ruk kaung rao mun ja bpen jing
There’s no way for our love to become a reality

(*) ฉันรักเธอ ฉันรักเธอ มันคือความเจ็บปวด
Chun ruk tur chun rukt ur mun keu kwahm jep bpuat
I love you, I love you, it’s agony
ที่ต้องซ่อนเอาไว้ในใจ ต้องเก็บไว้ในใจ
Tee dtaung saun ao wai nai jai dtaung gep wai nai jai
Having to hide it in my heart, I must keep it in my heart

(**) อยากเป็นคนที่รักไม่ใช่เพื่อนรัก
Yahk bpen kon tee ruk mai chai peuan ruk
I want to be your lover, not your loving friend
ไม่อยากเป็นเพียงที่พักใจ
Mai yahk bpen piang tee puk jai
I don’t want to be only a rebound
อยากเป็นคนที่สำคัญในใจของเธอ
Yahk bpen kon tee sumkun nai jai kaung tur
I want to be someone important in your heart
เป็นที่รักไม่ใช่เพื่อนรัก
Bpen tee ruk mai chai peuan ruk
To be your lover, not your loving friend
อยากจะลืมคำว่าเพื่อนไป
Yahk ja leum kum wah peuan bpai
I want to forget the word “friend”
อยากจะเป็นเจ้าของเธอทั้งตัวและหัวใจ
Yahk ja bpen jao kaung tur tung dtua lae hua jai
I want to be the owner of both your body and your heart

เธอก็รู้ และเธอก็รู้ คนนึงจะต้องเสียใจ
Tur gor roo lae tur go roo kon neung ja dtaung sia jai
You know, and you know that one person must be sad
ไม่ว่ารักครั้งนี้นั้นมันจะจบอย่างไร
Mai wah ruk krung nee nun mun ja jop yahng rai
No matter how love will end this time
เธอก็รู้ ถูกผิดในใจ เธอยังมาบอกรักกัน
Tur gor roo took pit nai jai tur yung mah bauk ruk gun
You know what’s right and what’s wrong in your heart, but you still come and tell me you love me
บอกทั้งทั้งที่ข้างข้างเธอมีใครคนนั้น
Bauk tung tung tee kahng kahng tur mee krai kon nun
You tell me even though you have that person by your side

(*,**,*,**)

   

คำร้อง สีฟ้า
ทำนอง/เรียบเรียง ธนา ลวสุต

Title: รอปาฏิหาริย์ / Ror Bpahdtihahn (Waiting for a Miracle)
Artist: Aof Pongsak (อ๊อฟ ปองศักดิ์)
Album: [Single]
Year: 2017

ฝนจะผ่านมา และหนาวจะผ่านไป
Fon ja pahn mah lae nao ja pahn bpai
The rain will pass and the cold will leave
ฟ้าจะเปลี่ยนสี เดือนปีจะเวียนเปลี่ยนสักเท่าไร
Fah ja bplian see deuan bpee ja wian bplian suk tao rai
The sky will change colors, however much the months and years turn and change
แต่คนคนนี้ ก็ยังรักเธอรอเธอเหมือนเดิมเรื่อยไป
Dtae kon kon nee gor yung ruk tur ror tur meuan derm reuay bpai
But this person still loves you and is continuously waiting for you just the same
ไม่มีผู้ใด เปลี่ยนใจฉันได้
Mai mee poo dai bplian jai chun dai
There’s no one who can change my mind

ทั้งทั้งที่รู้ ว่าแทบไม่มีหวัง
Tung tung tee roo wah taep mai mee wung
Even though I know it’s nearly hopeless
หนทางที่ฉัน จะได้เธอคืนมาเหมือนยังไกล
Hon tahng tee chun ja dai tur keun mah meuan yung glai
It’s like the way for me to get you back is still so far away
ที่ในวันนี้ฉันยังมีแรง และยังลุกขึ้นหายใจ
Tee nai wun nee chun yung mee raeng lae yung look keun hai jai
Today I still have strength, and I still stand up and breathe
คือข้างใน ข้างในหัวใจ สั่งให้ฉันรอเธอ
Keu kahng nai kahng nai hua jai sung hai chun ror tur
It’s inside, inside my heart, ordering me to wait for you

(*) เผื่อวันพรุ่งนี้ เธอจะกลับมา
Peua wun proong nee tur ja glup mah
In case tomorrow you’ll come back
มีปาฏิหาริย์ ให้ฉันได้เจอเธออีกสักครั้ง
Mee bpahdtihahn hai chun dai jur tur eek suk krung
If there’s a miracle, letting me able to see you once again
เผื่อวันพรุ่งนี้ ฉันมองไปนอกหน้าต่าง
Peua wun proong nee chunmaung bpai nauk nah dtahng
In case tomorrow I’ll see you outside my window
อาจเห็นเธอกำลังเดินทาง กลับบ้านของเรา
Aht hen tur gumlung dern tahng glup bahn kaung rao
I might see you walking back to our house

ฉันยังเปิดเพลง ที่เธอชอบฟัง
Chun yung bpert pleng tee tur chaup fung
I still turn on the music that you liked to listen to
และยังเตรียมหนังที่เธอชอบดู เผื่อไว้ทุกวัน
Lae yung dtriam nung tee tur chaup doo peua wai took wun
And I still prepare the movies that you liked to watch just in case, every day
ยังเตรียมอาหาร พร้อมทั้งเครื่องดื่มสุดโปรดไว้รอทุกวัน
Yung dtriam ahhahn praum tung kreuang deum soot bproht wai ror took wun
I still prepare food along with your favorite drink, waiting every day
เตรียมร่างกายและเตรียมหัวใจ เผื่อไว้เพื่อรอเธอ
Dtriam rahng gai lae dtriam hua jai peua wai peua ror tur
Preparing my body and preparing my heart, just in case, to wait for you

(*)

รอปาฏิหาริย์
Ror bpahdtihahn
I’m waiting for a miracle
เผื่อวันพรุ่งนี้
Peua wun proong nee
In case tomorrow
อาจเห็นเธอกำลังเดินทาง มาหาฉัน…เหมือนเดิม
Aht hen tur gumlung dern tahng mah hah chun meuan derm
I might see you walking up to see me like always

   

คำร้อง สีฟ้า
ทำนอง ปธัย วิจิตรเวชการ
เรียบเรียง ปธัย วิจิตรเวชการ/ อภิไชย เย็นพูนสุข

Title: จบไม่พร้อมกัน / Jop Mai Praum Gun (Ending at Diferent Times)
Artist: Aof Pongsak
Album: [Single]
Year: 2017

เธอได้เดินเลยจุดนั้นไป
Tur dai dern loey joot nun bpai
You made it to that point
ปล่อยให้ฉันต้องเสียใจ
Bploy hai chun dtaung sia jai
Leaving me to be sad
ฉันกลายเป็นอะไร ที่เธอไม่ต้องการ
Chun glai bpen arai tee tur mai dtaung gahn
I’ve become something that you don’t want

เราเคยเป็นลมหายใจ
Rao koey bpen lom hai jai
We were once each other’s breath
แต่ตอนนี้มันไม่ใช่
Dtae dtaun nee mun mai chai
But now it’s all wrong
แค่ยืนใกล้ ก็ทำเป็นว่ารำคาญ
Kae yeun glai gor tum bpen wah rumkahn
I’m just standing near you, but you’re acting like you’re annoyed

การเดินทางของหัวใจ
Gahn dern tahng kaung hua jai
On the journey of our hearts
เราเริ่มมันพร้อมพร้อมกัน
Rao rerm mun praum praum gun
We started together
แต่เราจบไม่พร้อมกัน
Dtae rao jop mai praum gun
But we ended at different times

(*) จบไปตอนไหน ทำไมไม่เห็นรู้เรื่องเลย
Jop bpai dtaun nai tummai mai hen roo reuang loey
When will this end? Why don’t I understand?
เธอบอกเลิกฉัน ทั้งทั้งที่ฉันยังรักเธอ
Tur bauk lerk chun tung tung tee chun yung ruk tur
You told me you were breaking up with me, even though I still love you
มันเจ็บสุดสุดแล้ว อีกนานแค่ไหนที่หัวใจจะเลิกเพ้อ
Mun jep soot soot laeo eek nahn kae nai tee hua jai ja lerk pur
It hurts so much, how much longer until my heart will stop going crazy?
จะเลิกรักเธอยังไงไม่รู้เลย ฉันไม่รู้เลย
Ja lerk ruk tur yung ngai mai roo loey chun mai roo loey
I don’t know how I’ll stop loving you, I really don’t know

กลายเป็นคนที่รักเธอมากกว่า
Glai bpen kon tee ruk tur mahk gwah
I’ve become someone who loves you more than you love me
เจ็บก็เลยต้องมากกว่า
Jep gor loey dtaung mahk gwah
So I must hurt more as well
แถมรู้ตัวก็ช้า มันเลยยิ่งช้ำใจ
Taem roo dtua gor chah mun loey ying chum jai
I was slow to realize it, so the more it breaks my heart

แต่ที่มันยังค้างคา
Dtae tee mun yung kahng kah
But the thing that’s still remaining
จะไม่ถามก็ไม่ได้
Ja mai tahm gor mai dai
I wasn’t going to ask, but I must
เธอมีคนอื่นไหม ถึงได้ทิ้งกัน
Tur mee kon eun mai teung dai ting gun
Did you have someone else until you dumped me?

(*)

   

คำร้อง วิวัฒน์ ฉัตรธีรภาพ
ทำนอง ธนา ลวสุต
เรียบเรียง ธนา ลวสุต / อภิไชย เย็นพูนสุข

   
For everyone who has ever gotten dumped and wondered how the other person got over the relationship so quickly~