Andy ATK

All posts tagged Andy ATK

Title: รู้มั้ยว่า LOVE / Roo Mai Wah Love (Do You Know That It’s Love)
Artist: Andy Kempimook (ATK) and Mod Kanlaya (3G) (แอนดี้ + มด ทรีจี)
Album: รู้มั้ยว่า LOVE / Roo Mai Wah Love (Do You Know That I Love You?)
Year: 2009

Hey girl, talk about love ดูบ้างไหม
Hey girl talk about love doo bahng mai
Hey girl, shall we talk about love?
อยากรู้ว่าใจเธอนั้น มันมีฉันอยู่บ้างไหม
Yahk roo wah jai tur nun mun mee chun yoo bahng mai
I want to know if your heart has me in it
Hey boy, don’t you know ฉัน รักเธอทุกวัน
Hey boy don’t you know chun ruk tur took wun
Hey boy, don’t you know that I love you every day
ใจทั้งใจ..ฉันลอยไป อยู่ที่เธอคนเดียว (จะมีเธอคนเดียว)
Jai tung jai chun loy bpai yoo tee tur kon diao (ja mee tur kon diao)
My entire heart is floating away to be with you alone (I’ll have only you)

(*) รู้ใช่มั้ยว่าฉันรักเธอเท่าไร
Roo chai mai wah chun ruk tur tao rai
You know how much I love you, don’t you?
รู้ใช่มั้ยว่าฉันรักเธอมากมาย รู้บ้างมั้ยว่า Love
Roo chai mai wah chun rukt ur mahk mai roo bang mai wah love
You know that I love you so much, right? Do you know that it’s love?
ขอให้รู้ว่าฉันนั้นซึ้งเธอกว่าใคร
Kor hai roo wah chun nun seung tur gwah krai
I want you to know that I’m more touched by you than anyone else
รักของฉัน ฉันก็ให้ไปหมดใจ..เพราะเธอจงเชื่อใจ
Ruk kaung chun chun gor hai bpai mot jai pror tur jong cheua jai
I’m giving you my love with all my heart, because you trust me
สัญญาตรงนี้ ฉันจะมั่นใจ รักเธอคนนี้
Sunyah dtrong nee chun ja mun jai ruk tur kon nee
I promise right here that I’m certain, I love you

My boy เธอคือความฝัน..ที่เฝ้ารอ
My boy tur keu kwahm fun tee fao ror
My boy, you’re the dream I’ve waited for
ไม่เคยเจอคนไหน จะเติมเต็มฉันอย่างนี้
Mai koey jur kon nai ja dterm dtem chun yahng nee
I’ve never met anyone else who completes me like this
My girl จะดูแลเธอ..นับจากนี้ไป
My girl ja doo lae tur nup jahk nee bpai
My girl, I’ll look after you from now on
ลมหายใจฉันคือเธอ you’re my everything (you’re only one .. )
Lom hai jai chun keu tur you’re my everything (you’re the only one)
You are my breath, you’re my everything (You’re the only one)

(*)

จะกี่วัน จะกี่คืน ที่มันพ้นไป
Ja gee wun ja gee keun tee mun pon bpai
However many days, however many nights pass by
จะอีกกี่เดือน อีกกี่ปี ก็ยังรัก
Ja eek gee deuan eek gee bpee gor yung ruk
However many more months, however many more years, I’ll still love you
เราจะจูงมือไปด้วยกันไม่หวั่นไหว
Rao ja joong meu bpai duay gun mai wun wai
We’ll hold hands together, unshaken
โลกจะหมุน คนจะเปลี่ยน ก็ไม่สำคัญ
Lohk ja moon kon ja bplian gor mai sumkun
The world turns, people change, but it’s not important
ไม่ว่าทุกข์ ไม่ว่าสุข ไม่ว่าดีร้าย เราจะยืนอยู่ข้างกัน
Mai wah took mai wah sook mai wah dee rai rao ja yeun yoo kahng gun
No matter the sadness, no matter the happiness, we’ll stand by each other

(*)

เพราะว่าเธอคนนี้ที่ทำให้ฉันเห็นรักว่ามีค่า
Pror wah tur kon nee tee tum hai chun hen ruk wah mee kah
Because you made me see the value of love
ก่อนที่ใจเคยเหงาทุกทุกคำว่าเราจนจะแทบอ่อนล้า
Gaun tee jai koey ngao took took kum wah rao jon ja taep aun lah
Before, my heart was once lonely, every word “we” nearly made me weak
หากว่าไม่เจอมอง สิ่งรอบกายเป็นภาพเบลอ
Hahk wah mai jur maung sing raup gai bpen pahp bplur
If we don’t look, the things around us are a blur
อยู่ในพะวังภ์ดังละเมอแล้วเธอก็เดินผ่านเข้ามา
Yoo nai prawung dung lamur laeo tur gor dern phan kao mah
I lived in my subconscious like a daydream, until you showed up
อย่างนี้ละมังที่เค้าเรียกกันว่าตกหลุมรักแต่แรกเจอ
Yahng nee la mung tee kao riak gun wah dtok loom ruk dtae raek jur
Perhaps this is what they call falling in love at first sight
ถ้าเรียนรู้กันก็แอบจะหวั่นเพราะฉันไม่ดีพอเพื่อเธอ
Tah rian roo gun gor aep ja wun pror chun mai dee por peua tur
If we get to know each other, I’m secretly nervouse, because I’m not good enough for you
เอาน่าช่างมันเถอะ ยังไงวันนี้ฉันก็มีเธอ
Ao nah chahng mun tur yung ngai wun nee chun gor mee tur
But you know what? Screw it, no matter what, today, I have you

That’s right, girl, you’ll always be in my heart, forever. I love you, girl

Title: Only You
Artist: Andy ATK ft. Christine
Album: Only You
Year: 2009

how many day and how many night
How many days and how many nights
ที่ห่างไกล ในใจเธอลืมฉันบ้างไหม
Tee hahng glai nai jai tur leum chaun bahng mai
Have we been separated? Have you forgotten me in your heart?
I miss you so bad oh คิดถึงเธอแทบขาดใจ
I miss you so bad, oh, kit teung tur taep kaht jai
I miss you so bad, oh, I miss you to death
รู้ไหม baby girl
Roo mai baby girl
Do you know, baby girl?

ฉันนั้นคิดถึง every day every night
Chun nun kit teung every day every night
I miss you every day, every night
ก็ไม่รู้ เธอจะคิดเหมือนกันไหม
Gor mai roo tur ja kit meuan gun mai
But I don’t know if you’ll feel the same
รอเธอโทรมา oh am here am alone
Ror tur toh mah oh am here am alaone
Waiting for you to call, oh, I’m here, I’m alone
baby boy เธอคือคนเดียวในหัวใจ
Baby boy tur keu kon diao nai hua jai
Baby boy, you’re the only person in my heart

(*) รู้ไหม หากได้ยินเสียงของเธอเมื่อไหร่
Roo mai hahk dai yin siang kaung tur meua rai
Do you know when I might be able to hear your voice?
you make me smile ใจเต้นแรง หน้าแดงทุกที
You make me smile jai dten raeng nah daeng took tee
You make my smile, my heart pound, and make me blush every time
คนคนหนึ่ง ต้องพร่ำเพ้อถึงเธอ
Kon kon neung dtaung rpum pur teung tur
One person must be crazy about you
ไม่รู้จะพูดยังไง ให้รู้ว่ารักแค่ไหน oh my love
Mai roo ja poot yung ngai hai roo wah ruk kae nai oh my love
I don’t know what to say to let you know how much I love you, oh my love

(**) oh only you oh only you จะนานแค่ไหน ก็มีแต่เธอ
Oh only you oh only you ja nahn kae nai gor mee dtae tur
Only you, oh, only you, however long it’ll be, I have only you
ขโมยหัวใจฉัน ตั้งแต่วันแรกที่เจอ เธอผู้เดียว oh..
Kamoy hua jai chun dtung dtae wun raek tee jur tur poo diao oh
You stole my heart since the first time I met you, you alone, oh

(***) loving you loving you
Loving you, loving you
อยากบอกให้รู้ ว่ารักเธอมากมาย
Yahk bauk hai roo wah ruk tur mahk mai
I want to tell you and let you know that I love you so much
คนร้อยพัน ไม่มีผู้ใดเทียบเท่าเธอได้
Kon roy pun mai mee poo dai tiap tao tur dai
There’s hundreds of thousands of people, but no one can compare to you
หมดทั้งใจ ฉันมีแต่เธอ oh baby
Mot tung jai chun mee dtae tur oh baby
My entire heart has only you, oh, baby

so now you know ต้องมีเธอและฉัน
So now you know dtaung mee tur lae chun
So now you know, there must be you and me
จะมีกันและกัน ผูกพันธ์ไม่ห่างไกล
Ja mee gun lae gun pook pun mai hahng glai
We’ll be together, connected, never separated
I promise you girl oh จะไม่ทำให้เธอเสียใจ
I promise you girl oh ja mai tum hai tur sia jai
I promise you, girl, oh, I won’t make you sad
เพราะเธอคือ my only one
Pror tur keu my only one
Because you’re my only one

(*,**,***,*,**,***)

(ฉันรักเธอ ฉันรักเธอ ฮู้ว..Baby
(Chun ruk tur chun ruk tur hoo baby
(I love you, I love you, oh, baby
ในหัวใจไม่มีใครอีกแล้ว)
Nai hua jai mai mee krai eek laeo)
I don’t have anyone else in my heart anymore)

Title: หยุด หัวใจไม่รักดี / Yoot, Hua Jai Mai Ruk Dee (Stop, My Heart Can’t Take It)
Artist: Andy ATK
Album: รู้มั้ยว่า Love / Roo Mai Wah Love (Do You Know I Love You?)
Year: 2009

เนิ่นนานกี่เดือนแล้ว เนิ่นนานกี่ปีแล้ว
Nern nahn gee deuan laeo nern nahn gee pbee laeo
How many months has it been already? How many years has it been already?
ที่ไม่มีเธอและที่ไม่มีเรา ไม่เหลืออะไร ต่อกัน
Tee mai mee tur lae tee mai mee rao mai leua arai dtor gun
Since I’ve been without you, and without “us,” there’s nothing left between us
เป็นคนอื่นไปแล้ว ท่องเอาไว้ให้ขึ้นในใจ
Pben kon eun pbai laeo tong ao wai hai keun nai jai
There’s someone else already lingering in your heart
และจำสักกี่ทีหัวใจเจ้ากรรมสั่งให้ฉันไม่ให้ไปไหนไกล
Lae jum suk gee tee hua jai jao gum sung hai chun mai hai pbai nai glai
And how many times have I remembered, my poor heart commanding me to not stray too far

(*)พอเถอะพอพอช่วยหยุดหัวใจที่มันไม่รักดี
Por tur por por chuay yoot hua jai tee mun mai ruk dee
Enough, enough is enough, please stop my heart, it can’t take it
บอกมันต้องทำให้ได้ บอกมันต้องลืมให้ได้
Bork mun dtong tum hai dai bork mun dtong leum hai dai
I tell it it must be able to do it, I tell it it must be able to forget
หักใจให้ได้สักที อย่าไปเสียเวลากับเธอ
Huk jai hai dai suk tee yah pbai sia welah gup tur
To be able to hold back, don’t go wasting time with you
อย่าไปเผลอเอามาใส่ใจ
Yah pbai plur ao mah sai jai
Don’t go carelessly paying attention
ทุ่มเทแค่ไหนก็คงแค่นั้น เธอไม่แคร์
Toom tay kae nai gor kong kae nun tur mai care
However dedicated I am, it’s just that, you don’t care
อย่าไปนึกถึงคำว่าเรา จบไปแล้วช่วยพอได้ไหม
Yah pbai neuk teung kum wah rao job pbai laeo chuay por dai mai
Don’t go thinking of the word “we,” it’s over, it’s enough, please?
ต้องไม่มีเธอจากนี้ ต้องหยุดหัวใจไม่รักดี
Dtong mai mee tur jahk nee dtong yoot hua jai mai ruk dee
I can’t have you from now on, I have to stop, my heart can’t take it
พอแค่นี้เถอะเรา..
Por kae nee tur rao…
This is enough…

เพียงเราเปิดตาไว้ เพียงเราเปิดใจไว้
Piang rao pberd dtah wai piang rao pbert jai wai
If only we’d open our eyes, if only we’d open our hearts
คนที่ดีๆ อาจจะนำรักดีๆเข้ามาให้เราได้เจอ
Kon te dee dee aht ja num ruk dee dee kao mah hai rao dai jur
Someone who is good might bring a love that is good for your to find
เรื่องราวที่ตอกย้ำ อีกไม่ช้าก็คงหายไป
Reuang rao tee dtok yum eek mai chah gor kong hai pbai
The matters that I keep stressing, sooner or later they’ll disappear
เพราะวันพรุ่งนี้เมื่อเราตื่นมาก็จะเจอกับเช้าวันใหม่
Pror wun proong nee meua rao dteun mah gor ja jur gun chao wun mai
Because tomorrow, when I wake up, I’ll meet a new morning

(*)

อย่าไปเสียเวลากับเธอ
Yah pbai sia welah gup tur
Don’t go wasting time with you
อย่าไปเผลอเอามาใส่ใจ ทุ่มเทแค่ไหน
Yah pbai plur ao mah sai jai toom tay kae nai
Don’t go carelessly being interested, however devoted I am
ก็คงแค่นั้นเธอไม่แคร์
It’s just that you don’t care
อย่าไปนึกถึงคำว่าเรา
Yah pbai neuk teung kum wah rao
Don’t go thinking of the word “we”
จบไปแล้วช่วยพอได้ไหม…
Job pbai laeo chuay por dai mai…
It’s over, please, that’s enough, okay…?
ต้องหยุดหัวใจไม่รักดี…
Dtong yoot hua jai mai ruk dee
I have to stop, my heart can’t take it…