Anatomy Rabbit

All posts tagged Anatomy Rabbit

Title: ธรรมดาแสนพิเศษ / Tummadah Saen Piset (Extraordinary)
Artist: Anatomy Rabbit
Album: [Single]
Year: 2020

หน้าม้าที่เธอชอบบ่นว่าไม่เท่ากัน
Nah mah tee tur chaup bon wah mai tao gun
Your pouty face that you always complain isn’t the same
สำหรับฉันว่ามันดีที่สุดในใจแล้ว
Sumrup chun wah mun dee tee soot nai jai laeo
For me, it’s the best in my heart

หางคิ้วของเธอที่เขียนไม่เคยเท่ากัน
Hahng kiew kaung tur tee kian mai koey tao gun
The ends of your eyebrows that you draw are never equal
รู้บ้างไหมว่ามันดีที่สุดในใจฉันแล้ว
Roo bahngg maiw ah mun dee tee soot nai jai laeo
Do you know that it’s the best in my heart?

(*) ไม่ต้องพยายาม ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายก็ได้หรอกเธอ
Mai dtaung payayahm mai dtaung bplian bplaeng arai mahk mai gor dai rauk tur
There’s no need to try so hard, there’s no need to change anything at all
เพียงเท่านี้ก็น่ารักดีอยู่แล้ว
Piang tao nee gor naruk dee yoo laeo
You’re already cute just as you are

(**) ที่เธอเป็นเธออย่างนี้นะดีอยู่แล้ว ที่เป็นเธอแบบนี้นะดีอยู่แล้ว
Tee tur bpen tur yahng nee na dee yoo laeo tee bpen tur bape nee na dee you laeo
That you are you is already great, that you’re like this is already great
เป็นความธรรมดาที่แสนจะพิเศษ มากกว่าใครใดๆทั้งนั้น
Bpen kwahm tummadah tee saen ja piset mahk gwah krai dai dai tung nun
You’re more extraordinary than anyone else

ที่เธอยิ้มอย่างนี้นะดีอยู่แล้ว ที่เธอเป็นแบบนี้นะดีอยู่แล้ว
Tee tur yim yahng nee na dee yoo laeo tee tur bpen baep nee na dee you laeo
That you smile like this is already great, that you’re like this is already great
คนที่ฉันต้องการมากมายที่สุด ก็คือเธอแค่เพียงผู้เดียวเท่านั้น
Kon tee chun dtaung gahn mahk mai tee soot gor keu tur kae piang poo diao tao nun
The person I need the most is just you

ดวงดาวใดเล่า จะงดงามเท่าดวงตาของเธอ
Duang dao dai lao ja ngot ngahm tao duang dtah kaung tur
Which star is as beautiful as your eyes?
ฉันว่าไม่มีแล้ว
Chun wah mai mee laeo
None of them

หญิงงามใดเล่า จะงดงามเท่าดวงใจของเธอ
Ying ngahm dai laeo ja ngot ngahm tao duang jai kaung tur
Which pretty woman is as beautiful as your heart?
ฉันว่าไม่มีแล้ว
Chun wah mai mee laeo
None of them

(* **)

   

เนื้อร้อง | สุพัฒน์กิจ ถวิลการ
ทำนอง | สุพัฒน์กิจ ถวิลการ
เรียบร้อง สุพัฒน์กิจ ถวิลการ , ณัตฐพงษ์ สุทธิวงศ์กร

Title: สภาวะเดียวดายบนดาวอังคาร / Sapahwa Diao Dai Bon Dao Ungkahn (Mars Loner)
Artist: Anatomy Rabbit
Album: [Single]
Year: 2019

อยู่ในห้องนอน ช่างแสนเปลี่ยวเคว้งคว้าง
Yoo nai haung naun chahng saen bpliao kweng kwahng
In my bedroom, it’s so empty
ช่างมืดมน ไม่มีแม้แสงใดใด ในจิตใจ
Chahng meut mon mai mee mae saeng dai dai nai jit jai
It’s so dark, there’s not even a light in my heart

มันคือความจริง ที่ฉันเป็นอยู่ ในตอนนี้
Mun keu kwahm jing tee chun bpen yoo nai dtaun nee
It’s true that I’m living here now
มันคือความทรมาน โอ้ที่รัก โปรดกลับมา
Mun keu kwahm toramahn oh tee ruk bproht glup mah
It’s torture, oh, darling, please come back

(*) ล่องลอย ไร้ทิศทางไร้กำลัง เปรียบดังโลกที่ไร้แรงดึงดูด
Laung loy rai tit tahng rai gumlung bpriap dung lohk tee rai raeng deung doot
Floating, without any direction, without any energy, it’s like a world without the power of attraction
ล่องลอย ไร้วิญญาณ ในจิตใจ เหตุใดโลกช่างอ้างว้าง เหลือเกิน
Laung loy rai winyahn nai jit jai het dai lohk chahng ahng wahng leua gern
Floating, without a spirit in my heart, why is this world so lonely?

(**) เปรียบดังดวงดาวอังคาร คงจะมีแต่ฉัน ที่อยู่อย่างอ้างว้าง
Bpriap dung duang dao ungkahn kong ja mee dtae chun tee yoo yahng ahng wahng
Like Mars, it’s only me who’s living alone
เปรียบโลกดังดาวอังคาร ดวงใจฉันจากไป ไม่ย้อนมา
Bpriap lohk dung dao ungkahn duang jai chun jahk bpai mai yaun mah
It’s like this world is Mars, my heart has left and it’s not coming back

ล่องลอย ไร้ทิศทางไร้กำลัง เปรียบดังโลกที่ไร้แรงดึงดูด
Laung loy rai tit tahng rai gumlung bpriap dung lohk tee rai raeng deung doot
Floating, without any direction, without any energy, it’s like a world without the power of attraction

(*,**)

ไม่มีเธอ ไม่มีใคร ไม่มีคนแม้จะมาเข้าใจ
Mai mee tur mai mee krai mai mee kon mae ja mah kao jai
Without you, without anyone, there’s no one who even understands me
ไม่มีเธอ ไม่มีใคร ไม่มีคนแม้จะมาเข้าใจ
Mai mee tur mai mee krai mai mee kon mae ja mah kao jai
Without you, without anyone, there’s no one who even understands me

   

เนื้อร้อง | สุพัฒน์กิจ ถวิลการ
ทำนอง | สุพัฒน์กิจ ถวิลการ
เรียบร้อง สุพัฒน์กิจ ถวิลการ , ณัตฐพงษ์ สุทธิวงศ์กร
Guitar record | สุพัฒน์กิจ ถวิลการ
Bass record | ณัตฐพงษ์ สุทธิวงศ์กร
Drum record | ณัตฐพงษ์ สุทธิวงศ์กร
Recorded | ณัตฐพงษ์ สุทธิวงศ์กร
Mixed & Mastered | ณัตฐพงษ์ สุทธิวงศ์กร

Title: Wonder Why?
Artist: Anatomy Rabbit
Album: [Single]
Year: 2018

ข้างกายช่างเดียวดาย ในวันที่ฝนพรำ ฝนพรำ ฝนพรำ ฝนพรำ!
Kahng gai chahng diao dai nai wun tee fon prum fon prum fon prum fon prum
It’s so lonely beside me when it’s raining, raining, raining, raining
ห้องนอนช่างว่างเปล่า ในคืนที่เธอจากไป จากไป จากไป จากไป!
Haung naun chahng wahng bplao nai keun tee tur jahk bpai jahk bpai jahk bpai jahkbpai
My bedroom is so empty on the night you left, left, left, left

ยังคงหาคำตอบ? ว่าเพราะอะไร อะไร อะไร อะไร?
Yung kong hah kum dtaup wah pror arai arai arai arai
I’m still searching for the answer as to why? Why? Why? Why?
เมื่อก่อนไม่มีเธอ ฉันก็ยังอยู่ไหว อยู่ไหว อยู่ไหว อยู่ไหว อยู่!!
Meua gaun mai mee tur chun gor yung yoo wai yoo wai yoo wai yoo wai yoo
Before I had you, I was still able to live, able able to live, able to live, able to live

(*) ในวันที่แสงส่องฟ้าสว่าง จิตใจกลับพลันมืดมน
Nai wun tee saeng saung fah sawahng jit jai glup plung meut mon
When the sunlight illuminates the sky, my mind goes instantly back to darkness
เหตุเพราะความรัก จากเธอ!!
Het pror kwahm ruk jahk tur
It’s because of the love from you!

กลับต้องมาช้ำใจ เสียใจ เมื่อเธอหายไป เมื่อหายไป เมื่อเธอหายไป!!
Glup dtaung mah chum jai sia jai meua tur hai bpai meua hai bpai meua tur hai bpai
I ended up heartbroken and sad when you disappeared, when you disappeared, when you disappeared!

(*)

   

เนื้อร้อง | สุพัฒน์กิจ ถวิลการ
ทำนอง | สุพัฒน์กิจ ถวิลการ
เรียบร้อง สุพัฒน์กิจ ถวิลการ , ณัตฐพงษ์ สุทธิวงศ์กร
Recorded | ณัตฐพงษ์ สุทธิวงศ์กร
Mixed & Mastered | ณัตฐพงษ์ สุทธิวงศ์กร