Am Fine

All posts tagged Am Fine

Title: เริ่มใหม่กับใครไม่ได้ / Rerm Mai Gup Krai Mai Dai (I Can’t Start Over With Anyone Else)
Artist: Am Fine
Album: Drama
Year: 2009

ฉัน เพิ่งจะซึ้งใจในคำว่ารัก เมื่อเสียเธอ
Chun perng ja seung jai nai kum wah ruk meua sia tur
I just resonated with the word “love” when I lost you
เหมือนขาดอะไร ที่ใจต้องการ
Meuan kaht arai tee jai dtaung gahn
It’s like I’m missing something that my heart needs
แค่ลอง เปิดใจให้ใครเข้ามากี่ครั้ง
Kae laung bpert jai hai krai kao mah gee krung
However many times I’ve just tried opening my heart to others
ยังไม่ชิน มันมีแต่เธออยู่ตรงที่เดิมในใจ
Yung mai chin mun mee dtae tur yoo dtrong tee derm nai jai
I’m still not used to it, there’s only you in the same place in my heart

(*) เป็นไปได้ไหม แค่เพียงโอกาส อีกสักครั้ง
Bpen bpai dai mai kae piang ohgaht eek suk krung
Is it possible for just once more chance?
อภัยให้คนๆนี้ ที่ใจมันยังคงรักเธอ
Apai hai kon kon nee tee jai mun yun kong ruk tur
Forgive this person whose heart still loves you

(**) ให้กลับไปเริ่มใหม่ กับใครไม่ได้อีก
Hai glup bpai rerm mai gup krai mai dai eek
I can’t go back and start over with someone else again
อย่าผลักฉันเลย ไม่พร้อมจะเป็นของคนอื่นคนไหน
Yah pluk chun loey mai raum ja bpen kaung kon eun kon nai
Don’t push me, I’m not ready to be someone else’s
หากต้องนับหนึ่ง ฉันคงกลับตัวไม่ไหว
Hahk dtaung nup neung chun kong glup dtua mai wai
If I had a time limit, I couldn’t change myself
เพราะใจของฉัน มันยกให้เธอไปหมดแล้ว
Pror jai kaung chun mun yok hai tur bpai mot laeo
Because I’ve already given you my entire heart

ช้ำ กว่าจะรู้ตัวก็ตอนที่สาย เพิ่งเข้าใจ
Chum gwah ja roo dtua gor dtaun tee sai perng kao jai
It hurts more to realize this when it’s too late, I’ve just understood
ไม่เคยมีใคร ทดแทนตัวเธอได้เลย
Mai koey mee krai tot taen dtua tur dai loey
No one will ever be able to replace you
หากพอหมุนวันเวลาอีกครั้ง
Hahk por moon wun welah eek krung
If I could turn back the time again
อยากแก้ตัว จะเปลี่ยนตัวเองอยากทำให้ดีดังเดิม
Yahk gae dtua ja bplian dtua eng yahk tum hai dee dung derm
I’d want to fix this, I’d change myself, I want to make things as good as they used to be

(*,**,**)

Title: มารักทำไมตอนนี้ / Mah Ruk Tummai Dtaun Nee (Why Come Love Me Now?)
Artist: Am Fine
Album: Hi-Fine
Year: 2006

(*) มารักทำไมตอนนี้ ตอนที่จะเสียฉันไป
Mah ruk tummai dtaun nee dtaunt ee ja sia chun bpai
Why come and love me now, when you’re losing me?
ทั้งๆ ที่ฉันทุ่มให้หมดใจ แต่เธอกลับทิ้งมัน
Tung tung tee chun toom hai mot jai dtae tur glup ting mun
Even though I devoted my entire heart to you, but you ended up throwing it away
ไม่เคยรัก ไม่เคยนึกแคร์กัน แล้วจะเอาอะไรกับฉัน
Mai koey ruk mai koey neuk care gun laeo ja ao arai gup chun
You never loved me, never considered caring for me, so what do you want from me?
ไม่รักกันแล้วยังจะหวงทำไมไม่เข้าใจ
Mai ruk gun laeo yung ja huang tummai mai kao jai
You don’t love me, so why are you still possessive of me? I don’t understand

เธอไม่เป็นอย่างฉันคงไม่เข้าใจ
Tur mai bpen yahng chun kong mai kao jai
You’re not like me, you probably don’t understand
ว่ามันเจ็บแค่ไหน ต้องอยู่เหมือนคนไร้ตัวตน
Wah mun jep kae nai dtaung yoo meuan kon rai dtua dton
How much it hurts, having to live like you’re invisible
หลังจากคบกันแล้วทำไมเหตุผล
Lung jahk kop gun laeo tummai het pon
After hooking up with me, why are their so many reasons
ของเธอมากเหลือเกิน ไม่มีเวลาให้ฉันเลย
Kaung tur mahk leua gern mai mee welah hai chun loey
That you don’t have any time for me?

(**) ไปกับใครต่อใคร ทำเหมือนว่าฉันคือของตาย
Bpai gup krai dtor krai tum meuan wah chun keu kaung dtai
You go out with everyone else, acting like I’m a dead thing
แล้วจะห้ามทำไม หากฉันจะไปกับเขา
Laeo ja hahm tummai hahk chun ja bpai gup kao
So why do you forbid me if I go out with him?

(*)

ขอให้เธอลองทบทวนดูให้ดี
Kor hai tur laung top tuan doo hai dee
I want you to try reconsidering carefully
ว่าตอนก่อนรักกัน เธอมองเห็นค่าฉันเท่าไร
Wah dtaun gaun ruk gun tur maung hen kah chun tao rai
Before when we were in love, how much value you saw in me
แล้วเปรียบเทียบวันนี้ว่ามันต่างไหม
Laeo bpriap tiap wun nee wah mun dtahng mai
Now compared to today, would you say it’s any different?
ถ้าเธอยังไม่ลืม ว่าเธอคนเดิม เป็นยังไง
Tah tur yung mai leum wah tur kon derm bpen yung ngai
If you haven’t forgotten how you used to be

(**,*,*)

แล้วจะเอาอะไรกับฉัน ไม่รักกันแล้วยังจะหวงทำไมไม่เข้าใจ
Laeo ja ao arai gup chun mai ruk gun laeo yung ja huang tummai mai kao jai
What do you want from me? If you don’t love me, why are you still possessive of me? I don’t understand

Title: ใจไม่แข็งเหมือนปาก / Jai Mai Kaeng Meuan Bpahk (My Heart Isn’t Strong Like My Mouth)
Artist: Am Fine
Album: My Self
Year: 2010

ไม่เป็นไรจริงจริง มันก็ดีที่เธอเลือกไป
Mai bpen rai jing jing mun gor dee tee tur leuak bpai
It’s really okay, it’s good you chose to leave
แค่เหงามันจะสักเท่าไร บอกเขาได้เลยว่ายินดี
Kae ngao mun ja suk tao rai bauk kao dai loey wah yin dee
I’m just a little lonely, you can tell her I’m happy
ก็ถ้าเธอได้เจอกับคนที่ดี ไม่รั้งให้วุ่นวาย
Gor tah tur dai jur gup kont ee dee mai rung hai woon wai
If you found someone great, I won’t hold you back and complicate things

ไม่รู้ตัวเอง ว่าฉันพูดบ้าอะไร
Mai roo dtua eng wah chun poot bah arai
I don’t realize what crazy things I’m spouting
สุดท้ายก็ใครต้องทนกับความเจ็บช้ำอยู่อย่างนี้
Soot tai gor krai dtaung ton gup kwahm jep chum yoo yahng nee
In the end, someone must endure the pain like this

(*) ทำไมหัวใจไม่เคยเข้มแข็งอย่างปากสักที
Tummai hua jai mai koey kem kaeng yahng bpahk suk tee
Why is my heart never strong like my mouth?
อวดเก่งอย่างนี้ มันได้อะไรขึ้นมา
Uat geng yahng nee mund ai arai keun mah
What does being a show-off like this get me?
ปากบอกไม่แคร์ ทำไมต้องไหลล่ะน้ำตา
Bpahk bauk mai care tummai dtaung lai la num dtah
My mouth says I don’t care, so why must my tears flow?
เพิ่งซึ้งถึงคำว่าเสียใจ สุดท้ายคนเข้มแข็ง ก็ไม่มีใคร
Perng seung teung kum wah sia jai soot tai kon kem kaeng gor mai mee krai
I’ve just truly understood the word “sad,” in the end, the strong person has no one

เกลียดตัวเองจริงจริง ยิ่งเวลาที่คนถามกัน
Gliet dtua eng jing jing ying welah tee kon tahm gun
I really hate myself more whenever people ask me
ที่แกล้งทำเป็นไม่เสียใจ แต่ทั้งที่จริงแล้วข้างใน
Tee glaeng tum bpen mai sia jai dtae tung tee jing laeo kahng nai
I pretend I’m not sad, but in reality, inside
อยากตะโกน ว่าอยู่คนเดียวไม่ได้ ว่าฉันยังอ่อนแอ
Yahk dtagohn wah yoo kon diao mai dai wah chun yung aun ae
I want to shout that I can’t be alone, that I’m still weak

ยิ่งเห็นว่าเธอกับเขารักกันแค่ไหน
Ying hen wah tur gup kao ruk gun kae nai
The more I see how much you and he love each other
ยิ่งฟ้องตัวเองว่าฉันนั้นมันได้ทำผิดพลาดไป
Ying faung dtua eng wah chun nun mun dai tum pit plaht bpai
The more it indicates that I screwed up

(*,*)

เพิ่งซึ้งถึงคำว่าเสียใจ สุดท้ายคนเข้มแข็ง ไม่เหลืออะไร
Perng seung teung kum wah sia jai soot tai kon kem kaeng mai leua arai
I’ve just understood the word “sad,” in the end, the strong person doesn’t have anything left

Title: ขาดความอบอุ่น / Kaht Kwahm Aup Oon (Without Warmth)
Artist: Am Fine
Album: Am Fine
Year: 2005

ขอบคุณนะคะ ทุกทีที่จับมือฉัน
Kaup koon na ka took tee tee jep meu chun
Thank you for every time you held my hand
สายตาที่จ้องมองกัน บรรเทาอาการเหงาใจ
Sai dtah tee jaung maung gun buntao ahgahn ngao jai
The look in your eyes as you stare at me alleviates my loneliness
โปรดอย่าขัดเขิน ฉันเองแค่อยากจะหาย
Bproht yah kut kern chun eng kae yahk ja hai
Please don’t get bashful, I just want to heal
โรคคนว้าเหว่ในใจ อยากให้เธอไว้สักที
Rohk kon wah way nai jai yahk hai tur wai suk tee
The disease of someone who’s stressed in their heart, I want you to finally trust me

เมื่อไม่เจอกัน เริ่มมีอาการความเหงา
Meua mai jur gun rerm mee ahgahn kwahm ngao
When we don’t meet, I start to feel lonely
ปวดหัวที่ใจชั่วคราว ช่วยมาดูแลฉันที
Bpuat hua tee jai chua krao chuay mah doo lae chun tee
When I have a headache in my heart, please look after me
อาการเหน็บหนาว หัวใจมันสั่นอย่างนี้
Ahgahn nep nao hua jai mun sun yahng nee
I have cold symptoms, my heart is shaking like this
เมื่อเธอไม่อยู่ทุกที ช่วยลองวิ่งมาใช้กัน
Meua tur mai yoo took tee chuay laung wing mah chai gun
When you’re not here every moment, please try running back

(*) ขาดความอบอุ่นนะ เกิดเป็นคนอ่อนไหว
Kaht kwahm aup oon na gert bpen kon aun wai
Without warmth, I was born a weak person
เริ่มลำบากใจ ถ้าไม่หายจะทำไงดี
Rerm lumbahk jai tah mai hai ja tum ngai dee
It’s starting to get bothersome, if I don’t heal, what should I do?
อาจต้องเพิ่มเติมรัก บอกกันให้ฟังมากกว่านี้
Aht dtaung perm dterm ruk bauk gun hai fung mahk gwah nee
You might have to increase the love, tell me and let me hear more than this
ทุกๆนาทีที่เราอยู่ด้วยกัน
Took took nahtee tee rao yoo duay gun
Every moment that we’re together

(**) ใกล้เข้ามาอีกนิด ช่วยชิดเข้ามาอีกหน่อย
Glai kao mah eek nit chuay chit kao mah eek noy
Come a little closer, please, come a little closer
ฉันคงหายใจเลื่อนลอย ถ้าเธอกอดไว้
Chun kong hai jai leuan loy tah tur gaut wai
I’ll probably breath unstably if you hug me
ไปใกล้กว่านี้ ให้รู้ว่ามีเธอข้างกาย
Bpai glai gwah nee hai roo wah mee tur kahng gai
Move closer than this, let me know that I have you by my side
รักษาอาการเหงาใจ ด้วยการรักกัน
Ruk sah ahgahn ngao jai duay gahn ruk gun
Treat my symptoms of loneliness by loving me

(*,**,**)

Title: คนไม่สวยผิดเสมอ / Kon Mai Suay Pit Samur (Ugly People Are Always Wrong)
Artist: Am Fine
Album: My Self
Year: 2011

รู้ตัวเองว่าคงได้แค่นี้ คนหน้าตาไม่ดี
Roo dtua eng wah kong dai kae nee kon nah dtah mai dee
I realize I can only be this; a person who isn’t attractive
ไม่สวยเหมือนใคร ไม่มีอะไรให้ชื่นชม
Mai suay meuan krai mai mee arai hai cheun chom
I’m not pretty like others, I don’t have anything appealing
มองจ้องเงาข้างในกระจกนั้น
Maung jaung ngao kaung nai grajok nun
Looking at my reflection in the mirror
เจอแต่เพียงผู้หญิงที่ช้ำ ฝังปม
Jur dtae piang poo ying tee chum fung bpom
I see only a buried and hurt woman
รักใครก็มีแต่ผิดหวัง
Ruk krai gor mee dtae pit wung
When I love anyone, I only get disappointment

(*) ทุ่มให้รัก ตั้งกี่ครั้ง
Toom hai ruk dtung gee krung
However many times I’ve fallen in love
เอาความดีแลกซื้อด้วยหัวใจ
Ao kwahm dee laek seu duay hua jai
I sell my heart for goodness
เขายังทิ้ง ไปกับใคร
Kao yung ting bpai gup krai
But they still dump me and go with someone else
หรือความจริงใจแค่นั้นไม่พอ
Reu kwahm jing jai kae nun mai por
Or is only sincerity not enough?

(**) ก็คนไม่สวยทำอะไรคงผิดเสมอ ไม่เคยเข้าตา
Gor kon mai suay tum arai kong pit samur mai koey kao dtah
Whatever ugly people do is always wrong, I’m never in your sights
แค่เพียงคนธรรมดาที่เขาแกล้งมองผ่านไป
Kae piang kon tummadah tee kao glaeng maung pahn bpai
I’m just an average girl whom they teasingly overlook
จะมีบ้างไหม ใครสักคนที่จะเลือกมองกันที่หัวใจ
Ja mee bahng mai krai suk kon tee ja leuak maung gun tee hua jai
Will there ever be anyone who chooses to look at my heart
ที่เขาเต็มใจจะสวมกอด และรักที่ตัวจริงฉันข้างใน
Tee kao dtem jai ja suam gaut lae ruk tee dtua jing chun kahng nai
Who’s willing to embrace me and love me for the real me inside?

มีบางทีที่คิดแอบอิจฉา
Mee bahng tee tee kit aep itchah
Sometimes I feel jealous
คนเพียบพร้อมที่เขาดูดีทุกอย่าง
Kon priap praum tee kao doo dee took yahng
Of people who seem perfect in all aspects
อยากเพียงให้ใครมองหันมา
Yahk piang hai krai maung hun mah
I just want someone to look at me
เคยเปลี่ยนแปลงตัวเองก็โดนขำ
Koey bplian bplaeng dtua eng gor dohn kum
I’ve tried changing myself and was laughed at
ลองแต่งเติมยิ่งทำยิ่งเคืองสายตา
Laung dtaeng dterm ying tum ying keuang sai dtah
I’ve tried plastic surgery, but the more I do, the more it irritates their eyes
ไม่เคยสักครั้งจะถูกใจ
Mai koey suk krung ja took jai
I’ll never be pleasing

(*,**,**)

Title: จะเอายังไง / Ja Ao Yung Ngai (Whatever You Want)
Artist: Am Fine
Album: Am Fine
Year: 2005

(*) ฉันนอนไม่หลับ ฉันนอนไม่หลับ
Chun naun mai lup chun naun mai lup
I can’t sleep, I can’t sleep
เพราะใจฉันมันคิดถึงเธอทุกที
Pror jai chun mun kit teung tur took tee
Because my heart thinks of you every time
แม้ตอนฉันตื่น แม้ตอนฉันหลับ
Mae dtaun chun dteun mae dtaun chun lup
Even when I’m awake, even when I’m asleep
ในใจฉันก็ยังคิดถึงเธอทุกที
Nai jai chun gor yung kit teung tur took tee
Inside, my heart is still thinking of you every time

(**) คิดว่ามันจะเป็นยังไงต่อไป ถ้าเกิดว่าฉันนั้น
Kit wah mun ja bpen yung ngai dtor bpai tah gert wah chun nun
I think about how things would have been if it so happened that I
ยังปล่อยให้เธอทำตามใจ ไม่คิดไม่แคร์ไม่สนฉัน
Yung bploy hai tur tum dtahm jai mai kit mai care mai son chun
Still let you go after your heart, not thinking, not caring, not interested in me
คิดว่าเธอจะเคยจะรู้บ้างไหม
Kit wah tur ja koey ja roo bahng mai
Do you think you’d have every known?
ว่าเธอกำลังทำฉันจะเป็นจะตาย
Wah tur gumlung tum chun ja bpen ja dtia
That you’re making me live or die
กระวนกระวายเฝ้ารอแต่เธอนั้น
Grawon grawai fao ror dtae tur nun
Anxious, waiting for you
คิดว่าเธอนั้นคิดจริงๆ ยังไงกับฉัน ฉันอยากรู้
Kit wah tur nun kit jing jing yung ngai gup chun chun yahk roo
Do you think you really feel anything for me? I want to know
คิดว่าเธอคงคิดถึงใครอยู่ และมันคงไม่ใช่ฉัน
Kit wah tur kong kit teung krai yoo lae mun kong mai chai chun
I think you’re missing someone, and it’s probably not me

(***) คิดหรือว่าความจริง มันอาจจะไม่เป็นอย่างที่ฉันคิดเลย
Kit reu wah kwahm jing mun aht ja mai bpen yahng tee chun kit loey
Do you think the truth might not be like I thought?
อย่างดีก็แค่บอก ว่าจริงไม่จริง ฉันจะได้เปลี่ยนใจ
Yahng dee gor kae bauk wah jing mai jing chun ja dai bplian jai
Like this, just tell me if it’s true or not so I can change my heart

(****) จะเอายังไงก็พูดมา จะอยู่จะลาก็พูดไป
Ja ao yung ngai gor poot mah ja yoo ja lah gor poot bpai
Whatever you want, say it, if you’re going to stay or go, say it
ไม่อยากเสียใจค้างๆ คาๆ บอกมาคำเดียวให้เข้าใจ
Mai yahk sia jai kahng kahng kah kah bauk mah kum diao hai kao jai
I don’t want to be sad guessing, tell me one word so I’ll understand
ถ้าเธอมีใครก็พูดมา อย่าทำเหมือนฉันไม่มีใจ
Tah tur mee krai gor poot mah yah tum meuan chun mai mee jai
If you have someone else, say it, don’t act like I don’t have a heart
อย่าทำเหมือนฉันคนนี้ยังอยู่ เป็นของตายของเธอ
Yah tum meuan chun kon nee yung yoo bpen kaung dtai kaung tur
Don’t act like I’m still your sure thing

(*,**,***,****,****)

Title: หาไม่เจอ หรือเธอไม่มี / Hah Mai Jur Reu Tur Mai Mee (I Haven’t Met You Or You Don’t Exist?)
Artist: Am Fine ft. Keng Infamous
Album: Drama
Year: 2009

ลืมตาขึ้นมาพร้อมคำว่าเหงา
Leum dtah keun mah prom kum wah ngao
Opening my eyes with the word lonely
กี่คราวที่ใจต้องทนอ่อนไหว
Gee krao tee jai dtong ton on wai
How many times does my heart have to endure this?
มีหนึ่งหัวใจไม่เคยได้ใช้
Mee neung hua jai mai koey dai chai
I have one heart that I’ve never used
ได้เเต่รอเเค่ใครบางคน
Dai dtae ror kae krai bahng kon
I can only wait for someone
เเค่อยากเจอรักสักครั้ง
Kae yahk jur ruk suk krung
I just want to find love once

หลับตาล้มลงกับความเจ็บช้ำ
Lup dtah lom long gup kwahm jep chum
Closing my eyes with pain
กี่คนเข้ามาแล้วเดินจากไป
Gee kon kao mah laeo dern jahk pbai
How many people come and go?
อีกเพียงครั้งเดียวฉันคงขาดใจ
Eek piang krung diao chun kong kahd jai
Just one more time and my heart might break
ท่าต้องนับเริ่มใหม่กับใคร
Tah dtong nup rerm mai gup krai
If I have to start back at square one with someone
แค่อยากเจอรักสุดท้าย
Kae yahk jur ruk soot tai
I just want to find my last love

(*)ปฏิทินที่พ้นข้ามปี เเต่ละเข็มนาทีที่เลยผ่าน
Pbatitin tee pon kahm pbee dtae la kem natee tee loey pahn
The calenders that count the passing years, each second hand that passes
ต้องกอดกับความเดียวดายอีกนานเท่าไหร่
Dtong got gup kwahm diao dai eek nahn tao rai
How much longer must I embrace the loneliness?
เเต่ละเช้าที่ยังเฝ้ารอ แต่ละคืนยังท้อในใจ
Dtae la chao tee yung fao ror dtae la keun yung tor nai jai
With every morning that I’m still waiting, with every night that my heart is still discouraged
ก็ใครคนนั้น (ก็ใครคนนั้น) เขาอยู่ที่ไหน
Gor krai kon nun (Gor krai kon nun) kao yoo tee nai
That person (That person), where are they?

(**)ที่ใจยังหาไม่เจอ หรือว่าเธอคนนั้นไม่มี
Tee jai yung hah mai jur reu wah tur kon nun mai mee
My heart still hasn’t found you, or is it because you don’t exist?
สบตาฉันที จำได้ไหมที่ใครหันมา
Sopdtah chun tee jum dai mai tee krai hun mah
Look me in the eyes, can you remember who turned this way?
พอแล้วน้ำตา หรือฟ้าตั้งใจแกล้งกันให้เหงา
Por laeo num dtah reu fah dtung jai glaeng gun hai ngao
Enough with the tears, or did Heaven intend to tease me by making me lonely?
ให้เจอแต่ความปวดร้าว (โว้….)
Hai jur dtae kwahm pbuat rao (Woah)
To find only disappointment (woah…)
หรือว่าเธอคนนั้นไม่มีอยู่จริง
Reu wah tur kon nun mai meee yoo jing
Or do you really not exist?

ท่ามกลางผู้คนนับพันหมื่นล้าน
Tahm glahng poo kon nup pon meun lahn
Amongst a crowd of a million people
ต้องการเเค่เพียงคนเดียวเท่านั้น
Dtong gahn kae piang kon diao tao nun
All I need is just one person
สักคนแค่ใครที่ใจตรงกัน
Suk kon kae krai tee jai dtrong gun
Just one person whose heart matches mine
มันจะมีสักวันใช่ไหมที่จะได้เจอเธอ
Mun ja mee suk wun chai mai tee ja dai jur tur
There will be a day, right? That I’ll be able to find you

(*,**)

Title: แฟนเก่า / Faen Gao (Old Lovers)
Artist: Am Fine
Album: Little Room
Year: 2009

เมื่ออเรื่องราวเราจบลง ชีวิตเดินคนละทาง
Meua reuang rao rao jop long cheewit dern kon la tahng
When our story’s finished being written down, our lives walk different paths
ทางของเราคงไม่มีวันมาพบกัน
Tahng kong rao kong mai mee wun mah pob gun
Our paths might never meet
มีความฝันคนละอย่าง และเราคงมีทางใหม่
Mee kwahm fun kon la yahng lae rao kong mee tahng mai
There might be a different dream, and we might have a new path
เก็บเธอไว้ในใจ ไม่ลืม
Gep tur wai nai jai mai leum
I’ll keep you in my heart, I won’t forget

* วันพรุ่งนี้ดำเนินต่อไป จากนี้เราเป็นแค่คนอื่น
Wun proong nee fum nern dtor pbai jahk nee rao pben kae kon eun
Tomorrow goes on, from this moment we’ll be just other people
มองหน้าเธอครั้งสุดท้ายด้วยความเสียใจ
Mong nah tur krung soot tai duay kwahm sia jai
Looking at your face for the last time is sadness
ข่มใจอย่างไรไม่ให้คิดถึง ครั้งนึงที่เคยรักกัน
Kom jai yahng rai mai hai kit teung krung neung tee koey ruk gun
How can I control my heart and not let it think about the time before when we were in love?
ทำไมเรามาลงเอยกันแบบนี้
Tum mai rao mah long oey gun baep nee
Why did we end like this?

** วันพรุ่งนี้คงเป็นแค่แฟนเก่า
Wun proong nee kong pben kae faen gao
Tomorrow we might be just old lovers
เป็นคนที่เคยรักกัน มันเจ็บข้างใน
Pben kon tee koey ruk gun mun jep kahng nai
Be the people who once were in love, it hurts inside
และวันพรุ่งนี้เราคงจะกลายเป็นคนอื่น
Lae wun proong nee rao kong ja glai pben kon eun
And tomorrow we might become other people
เป็นแค่แฟนเก่า เป็นแค่คนเก่าๆ คำๆนี้ไม่เต็มใจอยากจะเป็น
Pben kae faen gao pben kae kon gao gao kum kum nee mai dtem jai yahk ja pben
Be only an old love, be just old people, I don’t willingly want to be just these words

(*, **, **)

แฟนเก่า / Faen Gao (Old Lovers)
หาไม่เจอ หรือเธอไม่มี / Hah Mai Jur Reu Tur Mai Mee (I Haven’t Met You Or You Don’t Exist?)
จะเอายังไง / Ja Ao Yung Ngai (Whatever You Want)
ใจไม่แข็งเหมือนปาก / Jai Mai Kaeng Meuan Bpahk (My Heart Isn’t Strong Like My Mouth)
ขาดความอบอุ่น / Kaht Kwahm Aup Oon (Without Warmth)
คนไม่สวยผิดเสมอ / Kon Mai Suay Pit Samur (Ugly People Are Always Wrong)
มารักทำไมตอนนี้ / Mah Ruk Tummai Dtaun Nee (Why Come Love Me Now?)
เริ่มใหม่กับใครไม่ได้ / Rerm Mai Gup Krai Mai Dai (I Can’t Start Over With Anyone Else)

  
Solo Projects
Translations of Faii’s solo projects

   
All songs tagged Am Fine