Aliz

All posts tagged Aliz

Title: ごめんなさい / Gomennasai (I’m Sorry)
Artist: Aliz
Album: [Single]
Year: 2021

เกิดมาเป็นแบบนี้ เป็นคนแบบนี้รู้ไหม
Gert mah bpen baep nee bpen kon baep nee roo mai
I was born like this, do you know this is who I am?
ให้เป็นยังไง ไม่เข้าใจ ไม่งั้นก็ไม่เป็นไร
Hai bpen yung ngai mai kao jai mai ngun gor mai bpen rai
How do you want me to be? I don’t understand, otherwise it’s okay
please love me for who I am
Please love me for who I am

ไม่ดูเป็นคนแสนดี บางทีก็มีเสียงดัง
Mai doo bpen kon saen dee bahng tee gor mee siang dung
I don’t seem like a wonderful person, sometimes I yell
ไม่เป็นอย่างนางเอกหนังของใครต่อใคร
Mai bpen yahng nahng ek nung kaung krai dtor krai
I’m not like all the leading actresses you see in movies
หน้าตาก็ธรรมดา รองพื้นก็ไม่ค่อยทา
Nah dtah gor tummadah raung peun gor mai koy tah
My looks are average, I don’t really wear makeup
ไม่เคยพูดจาคะขา ต้องขออภัย
Mai koey poot jah ka kah dtaung kor apai
I never use honorifics, I’m sorry

(*) ก็รู้คงไม่ถูกใจ ก็รู้คงจะขัดใจ ก็รู้แต่ว่าฉันก็ไม่สนใจ
Gor roo kong mai took jai gor roo kong mai kut jai gor roo dtae wah chun gor mai son jai
I know I’m probably not pleasing, I know I’m probably offensive, I know, but I don’t care

(**) เกิดมาเป็นแบบนี้ เป็นคนแบบนี้รู้ไหม
Gert mah bpen baep nee bpen kon baep nee roo mai
I was born like this, do you know this is who I am?
ให้กลายเป็นคนแบบไหนก็คงต้อง say goodbye
Hai glai bpen kon baep nai gor kong dtaung say goodbye
If you want me to be like anyone else, I must say good-bye
ให้ต้องเปลี่ยนตัวเองใช่ไหม ต้องดีต้องงามแค่ไหน
Hai dtaung bplian dtua eng chai mai dtaung dee dtaung ngahm kae nai
You want me to change myself, don’t you? How nice or pretty must I be?
อะไร ทำไม ไม่เข้าใจ ถ้างั้นก็ไม่เป็นไร
Arai tummai mai kao jai tah ngun gor mai bpen rai
What? Why? I don’t understand, if that’s the case, it’s okay
please love me for who I am
Please love me for who I am

บางทีก็มีขี้วีน บางตอนก็ยังขี้ลืม
Bahng tee gor mee kee ween bahng dtaun gor yung kee leum
Sometimes I throw tantrums, occasionally I’m still forgetful
บางวันก็โมโหหิว ต้องขออภัย
Bahng wun gor moh hoh hiew dtaung kor apai
Some days I get hangry, I’m sorry

(*,**)

   

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Produced by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Lyrics by โอ๊บ เอิ๊ต เอิง จัน
Lyrics Director : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Melody by ปรีติ บารมีอนันต์
Arrange by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ

Title: ภาพลวงตา / Pahp Luang Dtah (Illusion)
Artist: ALIZ
Album: [Single]
Year: 2020

รู้ทั้งรู้ความจริงข้างใน ที่ทำเหมือนเธอรักมากแค่ไหน
Roo tung roo kwahm jing kahng nai tee tum meuan tur ruk mahk kae nai
I know full well the truth inside, how much you’re acting like you love me
ที่แท้เป็นอย่างไร
Tee tae bpen yahng rai
But how is it really?

รู้ทั้งรู้ให้ดีให้ตาย คนคิดจะไปก็ต้องไป
Roo tung roo hai dee hai dtai kon kit ja bpai dtaung bpai
I know full well that no matter how good I am to you, when someone’s thinking of leaving, they’re going to leave
คงรั้งใจกันไว้ไม่ไหว
Kong rung jai gun wai mai wai
We can’t hold back their heart

(*) ฝืนไว้ก็เท่านั้น เธอไม่มีราคาให้เสียใจ
Feun wai gor tao nun tur mai mee rahkah hai sia jai
I can resist, but that’s all, you’re not worth getting sad over
อย่างเธอนั้นฉันไม่เสียดาย
Yahng tur nun chun mai sia dai
I don’t regret someone like you

(**) แค่ภาพลวงตาที่ชัดเจน ภาพที่ดูว่าสวยจนเป็นเหมือนฝัน
Kae pahp luang dtah tee chut jen pahp tee doo wah suay jon bpen meuan fun
It’s just a clear illusion, an image that seems as beautiful as a dream
รักที่เธอบอกมันก็แค่คำลวงหลอกแค่นั้น
Ruk tee tur bauk mun gor kae kum luang lauk kae nun
The love you told me was just deceiving words, that’s all
ภาพลวงตาที่ชัดเจน ที่ทิ้งไว้แค่ความเจ็บปวดแค่ฉัน
Pahp luang dtah tee chut jen tee ting wai kae kwahm jep bpuat kae chun
It’s a clear illusion, leaving me alone with only pain
ที่ฝันมาด้วยกัน กับความรักที่ให้กันทุกวัน มันเป็นแค่ภาพลวง
Tee fun mah duay gun gup kwahm ruk tee hai gun took wun mun bpen kae pahp luang
The dreams we had together, the love we gave each other every day, it was just an illusion

ทิ้งฉันทิ้งทุกความเสียใจ จากนี้ไม่มีกันอีกต่อไป
Ting chun ting took kwahm sia jai jahk nee mai mee gun eek dtor bpai
Throwing away, I’m throwing away every sadness, from now on, there’s no “us” anymore
เป็นคนโง่ที่รู้ตัวเมื่อสายไป
Bpen kon ngoh tee roo dtua meua sai bpai
I was an idiot who realized it too late

(*,**,**)

   

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Produced by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Lyrics by น้ำ, เอิง, เอิ๊ต, เอก, โอ๊บ
Lyrics Director : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Melody by เอิ๊ต ภัทรวี
Arrange by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ, Aliz

Title: Goodnight
Artist: ALIZ
Album: [Single]
Year: 2020

เข้าใจที่เธอเปลี่ยนไปนะ ที่เธอได้ทำกับรักของเราไม่มีชิ้นดี
Kao jai tee tur bplian bpai na tee tur dai tum gup ruk kaung rao mai mee chin dee
I understand you’ve changed, you haven’t done anything good to our love
เข้าใจว่าเราก็นานละ ความรักที่มีไม่ต้องเสียดายเธอเศร้าไม่นานก็หาย
Kao jai wah rao gor nahn la kwahm ruk tee mee mai dtaung sia dai tur sao mai nahn gor hai
I understand that we’ve been together for a while, there’s no need to regret the love we had, you’re sad for a little bit, then you’ll get over it

ฉันรู้ว่าเธอคงพอละ แค่คำสัญญาสลายเป็นลมไม่ต้องสนใจ
Chun roo wah tur kong por la kae kum sunyah salai bpen lom mai dtaung son jai
I know you’ve had enough, it’s just a broken promise, it’s nothing but air, there’s no need to care
ฉันรู้ว่าเธอไม่เอาละ ไม่อยากให้เหนื่อยกับรักของเราที่เหมือนไม่มีความหมาย
Chun roo wah tur mai ao la mai yahk hai neuay gup ruk kaung rao tee meuan mai mee kwahm mai
I know you don’t want me, I don’t want you to be tired of our love that seems meaningless

(*) ฉันทำได้เพียงแค่ฝากไว้ แค่ไม่กี่คำครั้งสุดท้าย
Chun tum dai piang kae fahk wai kae mai gee kum krung soot tai
All I can do is leave you with just a few final words

(**) (Goodnight) จงหลับฝันให้สบาย
Good night jong lup fun hai sabai
Goodnight, sleep well
(Goodnight) อย่าห่วงว่าฉันจะตาย
Good night yah huang wah chun ja dtai
Goodnight, don’t worry that I’ll die
(Goodbye) I wish you have a goodnight
Goodbye, I hope you have a good night
(Goodnight) แค่หลับให้ได้ทุกวัน
Goodnight kae lup hai dai took wun
Goodnight, just be able to sleep every night
(Goodnight) ในคืนที่ไม่มีกัน
Goodnight nai keun tee mai mee gun
Goodnight, during the nights without me
Cause this is our last goodbye
Cause this is our last goodbye

ก็ไม่มากมายอะไรนะ แค่ฉันทุ่มเทความรักให้เธอหมดทั้งหัวใจ
Gor mai mahk mai arai na kae chun toom tay kwahm ruk hai tur mot tung hua jai
It’s not a lot, I just devoted my love to you with all my heart
ก็ไม่ได้เป็นอะไรนะ แค่เพียงน้ำตาที่ไหลลงมา ปล่อยไว้ไม่นานก็หาย
Gor mai dai bpen arai na kae piang numdtah tee lai long mah bploy wai mai nahn gor hai
It’s nothing, just tears are falling, let them, soon they’ll disappear

(*,**,**)

   

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Produced by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Lyrics by น้ำ,เอิง,เอิ๊ต ,จันทร์
Lyrics Director : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Melody by เอิ๊ต ภัทรวี
Arrange by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ

Title: ไปไหนก็ไป / Bpai Nai Gor Bpai (Go Back to Wherever You Went)
Artist: ALIZ
Album: [Single]
Year: 2020

วันที่รอ เธออยู่ที่ไหนมา ให้รอทั้งน้ำตา เธอไม่สนใจ
Wun tee ror tur yoo tee nai mah hai ror tung num dtah tur mai son jai
When I was waiting, where were you? You made me wait in tears, you didn’t care
วันที่เธอทำตัวเฉยเฉยชา ไม่เคยคิดหันมา ใส่ใจ
Wun tee tur tum dtua choey choey chah mai koey kit hun mah sai jai
When you acted indifferent, you never considered turning around and paying attention
เหมือนยิ่งตามดูเธอยิ่งเหมือนไกล หมดแรงทั้งหัวใจ ไม่เหลืออะไร
Meuan ying dtahm doo tur ying meuan glai mot raeng tung hua jai mai leua arai
It’s like the more I follow you, the more distant you are, my entire heart is out of strength, nothing’s left
เธอเป็นคนเดียวที่เคยให้ทั้งใจ ที่ทำให้เท่าไหร่ ไม่พอ
Tur bpen kon diao tee koey hai tung jai tee tum hai tao rai mai por
You’re the only person whom I’ve ever given my entire heart to, however much I do, it’s not enough

(*) ร้องจนไม่เหลือน้ำตา เจ็บจน ใจมันต้องช้ำชินชา
Raun jon mai leua num dtah jep jon jai mun dtaung chum chin chah
I cried until I don’t have any tears left, I hurt until my heart has grown numb
ตอนไปทิ้งกันง่ายๆ มาขอคืนมันง่ายเกินไป
Dtaun bpai ting gun ngai ngai mah kor keun mun ngai gern bpai
When you abandoned me so easily, you came and asked for me back too simply

(**) ไม่ต้องมาบอกว่าเสียใจ เอาตอนที่สาย
Mai dtaung mah bauk wah sia jai ao dtaun tee sai
There’s no need to tell me you’re sorry when it’s too late
กับคำที่บอกว่ารักที่ให้เธอไป มันเปลืองน้ำลาย
Gup kum tee bauk wah ruk tee hai tur bpai mun bpleuang num lai
With the love I gave to you, it’s a waste of saliva
ทุ่มเทให้เธอแค่ไหน ยังทิ้งกันได้
Toom tay hai tur kae nai yung ting gun dai
However much I devoted to you, you still abandoned me
ไอ้(ที่)แค่มาบอกกับฉันว่ารัก คิดถึงแทบเป็นแทบตาย
Ai (tee) kae mah bauk gup chun wah ruk kit teung taep bpen taep dtai
Then you just come and tell me that you love me and miss me to death?
ไปไหนก็ไปเถอะเธอ
Bpai nai gor bpai tur tur
Go back to wherever you went

กว่าจะผ่านเรื่องราวทุกๆวัน ให้ลืมว่ารักกัน ต้องใช้เวลา
Gwah ja pahn reuang rao took took wun hai leum wah ruk gun dtaung chai welah
Until I get through the memories every day, it’ll take some time to forget we were in love
กว่าจะผ่านภาพเราที่รักกัน ต้องเจ็บทุกๆวัน แค่ไหน
Gwah ja pahn pahp rao tee ruk gun dtaung jep took took wun kae nai
Until I get through the pictures of us when we were in love, how long must I hurt every day?

(*,**)

ฉันมาไกลเกินกลับไปแล้ว ให้ย้อนคืนไปก็ไม่เหมือนเก่า
Chun mah glai gern glup bpai laeo hai yaun keun bpai go rmai meuan gao
I’ve come too far to go back now, you want things to go back to the way they were, but it’s different now

(**)

   

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Produced by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Lyrics by โอ๊บ เอก ยักษ์ เอิ๊ต เอิง
Lyrics Director : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Melody by เอิ๊ต ภัทรวี
Arrange by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ

   

I forgot this band existed, I’m so happy to hear them again, especially with such a fierce new single~

Title: เข้าใจไปเอง / Kao Jai Bpai Eng (I Understood It That Way)
Artist: ALIZ
Album: [Single]
Year: 2019

เกือบลืมตัวคิดไปว่าเรานั้น ได้เป็นอะไรด้วยกันสักอย่าง
Geuap leum dtua kit bpai wah rao nun dai bpen arai duay gun suk yahng
I nearly forgot myself, imagining that we were something together
ปล่อยใจลอยเคลิ้มไปกับความรัก ที่มันไม่จริง
Bploy jai loy klerm bpai gup kwahm ruk tee mun mai jing
I let my heart dreamily float off with a love that wasn’t real

อาจจะเป็นเหมือนคนที่ใกล้ชิด ที่เจอด้วยกันทุกวันไม่ห่าง
Aht ja bpen meuan kon tee glai chit tee jur duay gun took wun mai hahng
We might seem like we’re close, meeting every day, never separated
แต่สุดท้ายแล้วความเป็นจริงนั้น ไม่เคยใกล้เคียงอะไรสักอย่าง
Dtae soot tai laeo kwahm bpen jing nun mai koey glai kiang arai suk yahng
But in the end, the truth is we were never close at all

(*) เหมือนเป็นความต้องการเวลาที่เธอเหงาบางวัน
Meuan bpen kwahm dtaung gahn welah tee tur ngao bahng wun
It’s like I’m your need on days that you’re lonely
ไม่สำคัญอะไรขนาดนั้น
Mai sumkun arai kanaht nun
I’m not that important

(**) เป็นแค่ความใกล้ชิดที่เธอไม่เคยตั้งใจ
Bpen kae kwahm glai chit tee tur mai koey dtung jai
It was a closeness that you never intended
ไม่คิดเกินไปอย่างใจฉัน
Mai kit gern bpai yahng jai chun
You didn’t think as far as my heart did
แค่ได้คุยกัน แค่พบเจอไปวันวัน
Kae dai kooey gun kae pop jur bpai wun wun
Just talking together, just meeting day by day
แค่ตัวฉันที่เข้าใจมันไปเอง
Kae dtua chun tee kao jai mun bpai eng
I was the only one who understood it that way

เกือบจะดูสำคัญในบางครั้ง เมื่อเธอต้องการอะไรสักอย่าง
Geuap ja doo sumkun nai bahng krung meua tur dtaung gahn arai suk yahng
Sometimes I almost seem important to you when you want something
แต่สุดท้ายแล้วความเป็นจริงนั้น จะใกล้ยังไงก็ดูเหมือนห่าง
Dtae soot tai laeo kwahm bpen jing nun ja glai yung ngai gor doo meuan hahng
But in the end, the truth is however close we are, the further away you seem

(*,**,**)

แค่ได้พบกัน แค่รู้ว่าไม่มีวัน
Kae dai pob gun kae roo wah mai mee wun
Just meeting you, just knowing that I’ll never have that day
มีแต่ฉันที่เข้าใจมันไปเอง
Mee dtae chun tee kao jai mun bpai eng
I was the only one who understood it that way

   

Executive Producer : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Produced by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Lyrics by โอ๊บ เอก เอิง
Lyrics Director : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Melody by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Arrange by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ

Title: Lost
Artist: Aliz
Album: [Single]
Year: 2019

คล้ายดวงดาวหลบหายไป ไม่เป็นอย่างเดิมไม่ส่องแสงให้พอมองเห็นทาง
Klai duang dao lop hai bpai mai bpen yahng derm mai saung saeng hai por maung hen tahng
It’s like the stars have been snuffed out, it’s not the same, they’re not shining enough for me to see the way
ฟ้าจางจางกลับมืดมิดไป ไม่มีหนึ่งมือให้กุมไว้จากใครที่เคยข้างกัน
Fah jahng jahng glup meut mit bpai mai mee neung meu hai goom wai jahk krai tee koey kahng gun
The fading sky ends up dark, there’s no hand for me to hold from someone who was once beside me

หลงวนเวียนอยู่ที่เดิม ที่เคยมีเราอยู่ตรงนั้นก่อนเธอทิ้งไป
Long won wian yoo tee derm tee koey mee rao yoo dtrong nun gaun tur ting bpai
I’m going in circles in the same place, where we used to be before you abandoned me
หนีเท่าไหร่ทำเช่นไร ก็เจอแต่ความอ่อนล้า
Nee tao rai tum chen rai gor jur dtae kwahm aun lah
However much I run, whatever I do, I find only exhaustion

(*) หลับตายังเจอภาพเธอตรงนั้น จะมองไปทางไหนยังเห็นเธออยู่
Lup dtah yung jur pahp tur dtrong nun ja maung bpai tahng nai yung hen tur yoo
When I close my eyes, I still see your image, whichever way I look, I still see you
ทนฝืนยังไงไหวก็ยังไม่รู้ ก็ยังไม่รู้
Ton feun yung ngai wai gor yung mai roo gor yung mai roo
I still don’t know how to endure this, I still don’t know

(**) เมื่อไหร่ที่ดาวบนฟ้าจะคืนแสงมาอีกครั้ง ส่องให้เห็นหนทางส่องให้ฉันพบเจอ
Meua rai tee dao bon fah ja keun saeng mah eek krung saung hai hen hon tahng saung hai chun pob jur
When will the stars in the sky return and shine again? Shining so I can see the way, shining so I can find you
อยากกลับไปตอนนั้นในตอนที่ฉันยังมีเธอ แต่ใจก็รู้เสมออะไรก็ไม่ย้อนคืนมา
Yahk glup bpai dtaun nun nai dtaun tee chun yung mee tur dtae jai gor roo samur arai gor mai yaun keun mah
I want to go back to that time when I still had you, but my heart always knows that nothing can be turned back

แม้เวลาผ่านพ้นไป แต่ใจที่ยังอยู่ตรงนี้ยังคงหลงทาง
Mae welah pahn pon bpai dtae jai tee yung yoo dtrong nee yung kong long tahng
Even though time passes, my heart is still right here, still lost
เหมือนหัวใจที่อ้างว้าง ต้องเจอแต่ความอ่อนล้า
Meuan hua jai tee ahng wahng dtaung jur dtae kwahm aun lah
It’s like my empty heart must find only exhaustion

(*,**,**,**)

   

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Produced by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Lyrics by โอ๊บ เอก เอิ๊ต เอิง
Lyrics Director : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Melody by เอิ๊ต ภัทรวี
Arrange by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ

   

All right, a new all-girl band~ Though they’re still not a suitable replacement for Venus Butterfly, they’re a good start~ I like the music, I like their style. The only thing I wish were that the vocals were a bit stronger, but. The drummer sure is cute 😛

Title: เรื่องชั่วคราว / Reuang Chua Krao (Temporary)
Artist: Aliz
Album: [Single]
Year: 2019

หนังสือเล่มนึง ที่ฉันเปิดมันซ้ำๆ
Nung seu lem neung tee chun bpert mun sum sum
The book I open over and over
ย่อหน้าเดิมๆที่ชอบอ่านมันทุกวัน
Yor nah derm derm tee chaup ahn mun took wun
The same old paragraph that I like to read every day
เหมือนฉันและเธอ ปลายทางจบลงแค่นั้น
Meuan chun lae tur bplai tahng jop long kae nun
It’s like you and I just reached our destinations
แต่ความทรงจำของฉัน
Dtae kwahm song jum kaung chun
But my memories

ก็ยังติดอยู่กับความรักที่เป็นแค่เพียงชั่วคราว
Gor yung dtit yoo gup kwahm ruk tee bpen kae piang chua krao
I’m still stuck living with the love that was only temporary
และผ่านไปด้วยความว่างเปล่า
Lae pahn bpai duay kwahm wahng bplao
And passed by with emptiness
ติดอยู่กับความหลัง ที่กลายเป็นเพียงเรื่องเก่า
Dtit yoo gup kwahm lung tee glai bpen piang reuang gao
I’m stuck living with the past that has become just an old story
ที่เดิมที่ใจของฉันยังมีเธอ
Tee derm tee jai kaung chun yung mee tur
The same place where my heart still has you

(*) แม้วันและคืนจบไปแล้วทั้งฉันและเธอ
Mae wun lae keun jop bpai laeo tung chun lae tur
Even though the days of you and I have ended
แต่ใจที่เคยให้ไปตอนนั้นมันจริงเสมอ
Dtae jai tee koey hai bpai dtaun nun mun jing samur
The heart that I once gave you back then always exists

(**) ถ้าฉันได้ย้อนเวลา ฉันก็จะทำเหมือนเดิม
Tah chun dai yaun welah chun gor ja tum meuan derm
If I could turn back time, I’d still do things the same
จะไปอยู่ตรงนั้น ตรงที่ที่เราพบกัน
Ja bpai yoo dtrong nun dtrong tee tee rao pob gun
I’d go there, the very place where we met
ถึงรู้เวลาที่มี เป็นเรื่องชั่วคราวเท่านั้น
Teung roo welah tee mee bpen reuang chua krao tao nun
Even knowing the time we had would only be temporary
ขอใช้ทุกนาทีไปกับเธอจนสุดทางก็พอ
Kor chai took nahtee bpai gup tur jon soot tahng gor por
I’d just want to spend every moment with you until the end of our road

อาจมีผู้คนมากมาย ที่ผ่านมาเพียงแค่ทักทาย
Aht mee poo kon mahk mai tee pahn mah piang kae tuk tai
There may be so many people who have passed by with just a hello
แต่ไม่เคยมีใคร ที่ทำให้ทั้งหัวใจ
Dtae mai koey mee krai tee tum hai tung hua jai
But I’ve never had anyone make my entire heart
อบอุ่นได้เท่ากับครั้งที่มีเธอ
Op oon dai tao gup kraung tee mee tur
Warm as much as the time that I had you

(*,**,**)

If only I could turn back time,
I’d do anything to be in your arms.
When the stars come shine,
I make your heart beat next to mine.

   

Executive Producer : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Produced by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Lyrics by โอ๊บ เอก เอิง
Lyrics Director : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Melody by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Arrange by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ

   

The girls show their versatility with a decent ballad~ Though I wish the vocals were stronger, they’re growing on me~

ごめんなさい / Gomennasai (I’m Sorry)
Goodnight
เข้าใจไปเอง / Kao Jai Bpai Eng (I Understood It That Way)
Lost
ไปไหนก็ไป / Bpai Nai Gor Bpai (Go Back to Wherever You Went)
ภาพลวงตา / Pahp Luang Dtah (Illusion)
เรื่องชั่วคราว / Reuang Chua Krao (Temporary)

   
All songs tagged Aliz