316

All posts tagged 316

Title: Mazone
Artist: 316 Three One Six
Album: [Single]
Year: 2018

Lets Rock rock rock rock
Welcome to MAZONE

(*) Welcome to da MAZONE
Welcome to the mazone
Come in มานะเธอ ตามฉันมาให้เจอ
Come in mah na tur dtahm chun mah hai jur
Come on, come on, follow me and you’ll find it
Come in มานะเธอ
Come in mah na tur
Come in, come on
Welcome to da MAZONE
Welcome to the mazone

Follow มา baby girl ฉันจะพาเธอไปดู
Follow mah baby girl chun ja pah tur bpai doo
Follow me, baby girl, I’ll lead you to see
อะไรที่เธอ ไม่เคยเจอ that’s what we gonna do
Arai tee tur mai koey jur that’s what we gonna doo
Whatever you’ve never faced before, that’s what we’re going to do
มีทั้งร้อนมีทั้งหนาว เธอจะเอาไหม
Mee tung raun mee tung nao tur ja ao mai
There’s both hot and cold, do you want it?
Take my hand แล้วฉันจะพาไป
Take my hand laeo chun ja pah bpai
Take my hand and I’ll lead you

Hey ไม่สนุกละใช่ป่ะ
Hey mai sanook la chai bpa
Hey, you’re not having fun, are you?
Hey เธอหนะเบื่อใช่ป่ะ
Hey tur na beua chai bpa
Hey, you’re bored, aren’t you?
Hey ถ้ามันซวย ถ้ามันห่วย
Hey tah mun suay tah mun huay
Hey, if it’s unlucky, if it’s unfortunate
ถ้ามันเน่า มันไม่เข้า take it out , get back down
Tah mun nao mun mai kao take it out get back down
If it’s rotten and isn’t working out, take it out, get back down
ชีวิตคนเรา มันต้องดี
Cheewit kon rao mun dtaung dee
Our lives must be good
Got what you want and I got what you need
Got what you want and I’ve got what you need
Da flow so sick that is what we gon be
The flow is so sick, that is what we’re going to be
Swag on the way that you wanted to see
Swag on the way that you wanted to see

(**) Welcome to New MAZONE
Welcome to the new mazone
ที่มีเธอ และมีฉัน เรามีกัน
Tee mee tur lae mee chun rao mee gun
Where there’s you and there’s me, we have each other
ให้เธอก้าวข้ามมาทางนี้
Hai tur gao kahm mah tahng nee
I want you to step over this way
ไม่ต้องกลัว Don’t be shy
Mai dtaung glua don’t be shy
You don’t have to be afraid, don’t be shy
Keep it up, now come in come in MAZONE
Keep it up, now come in, come in mazone

(***) Welcome you to MAZONE
I welcome you to mazone
ไม่ต้องคิดให้มากมาย ปล่อยสบาย
Mai dtaung kit hai mahk mai bploy sabai
There’s no need to think so much, relax
And you will be free, just stay here with me
And you will be free, just stay here with me

(*)

꺾이지 않지 내 Mental의 뚝심은 Like a 새벽이슬 맑어
나를 잡아 Welcome Welcome 빼꼼 대지 말고 다들 붙어 Follow,
Look at me now, We keep it real, real things 태생 대한민국
But Thailand 살아 조금은 달라 나는 Bangkok 5년차 IDOL RAPPER
보나 마나 뻔해 네 기대에 부흥
Three One Six Wave파도 타고 Windsurfing Phuket 바다 건너는 중
여태껏 못 봤던 물건을 하나둘씩 차례차례 개시하는 김 씨
시대에 타이틀 매치를 앞둔 반전의 돌팔매 현대판 David

(**,***)

Title: หวังว่า… / Wung Wah (I Hope That…)
English Title: “Please Be Mine”
Artist: 316 Three One Six
Album: [Single]
Year: 2016

มีดอกไม้ช่อนึง
Mee dauk mai chor neung
I have a bouquet of flowers
ที่ยังไม่รู้ จะให้ใคร
Tee yung mai roo ja hai krai
That I still don’t know who to give it to
ในวันนั้น ช่างแสนเงียบเหงาในหัวใจ
Nai wun nun chahng saen ngiap ngao nai hua jai
Those days were so lonely in my heart

จากไม่เคยรักใคร NO
Jahk mai koey ruk krai no
From never loving anyone, no
ทำให้ฉันได้เห็น ทำให้ฉันได้รู้ว่ารักเธอ
Tum hai chund ai hen tum hai chund ai roo wah ruk tur
You made me see, you made me know that I love you

OH BABY GIRL , YES
Oh, baby girl, yes
ตั้งแต่ ที่เราได้พบกัน หัวใจ เต้นแรง ไม่ทันได้ตั้งตัว
Dtung dtae tee rao dai pob gun hua jai dten raeng mai tun dai dtung dtua
Since we met, my heart has been pounding unexpectedly
ในวันที่เธอนั้นเดินเข้ามา เธอเข้ามากุมหัวใจฉัน
Nai wun tee tur nun dern kao mah tur kao mah goom hua jai chun
When you showed up, you came and grabbed my heart
รอยยิ้มของเธอที่ยิ้มมา จะลืมก็คงไม่มีวัน
Roy yim kaung tur tee yim mah ja leum gor kong mai mee wun
I’ll never forget your smile smiling at me

ชั้นไม่รู้เธอคิดยังไง ชั้นก็ได้แค่หวังว่าเธอ
Chun mai roo tur kit yung ngai chun gor dai kae wung wah tur
I don’t know what you’re thinking, I can only hope that you
หวังว่าเธอเข้าใจ ในความคิดข้างในของฉัน
Wung wah tur kao jai nai kwahm kit kahng nai kaung chung
Hope that you understand the thoughts in my heart

(*) OH MY LOVE เธอมาทำให้ FALL IN LOVE
Oh my love tur mah tum hai fall in love
Oh, my love, you make me fall in love
ในตอนนี้ฉัน FEEL IN LOVE อยากให้เธอ WILL BE MY LOVE
Nai dtaun nee chun feel in love yahk hai tur will be my love
Right now I feel in love, I want you to be my love
เธอเข้ามาทำให้ใจได้รู้ว่า LOVE
Tur kao mah tum hai jai dai roo wah love
You showed up and made my heart know love
เธอมาทำให้ FALL IN LOVE ในตอนนี้ฉัน FEEL IN LOVE
Tur mah tum hai fall in love nai dtuan nee chun feel in love
You made me fall in love, right now I feel in love
I WILL BE FOR YOU MY LOVE , I WILL STAY WITH YOU FOREVER
I will live for you, my love, I will stay with you forever

(**) มีความรักในหัวใจ ที่อยากให้เธอครอบครอง
Mee kwahm ruk nai hua jai tee yahk hai tur kraup kraung
I have love in my heart that I want you to possess
ช่วยมาทำให้วันของฉันกลับสวยงาม
Chuay mah tum hai wun kaung chun glup suay ngahm
Please come and make my days beautiful again
อยากจะยืนข้างเธอ ไม่ขอไกลห่าง
Yahk ja yeun kahng tur mai kor glai hahng
I want to stand near you, I don’t want to be far away
ทำให้เธอได้เห็น ความในใจของฉันที่รักเธอ
Tum hai tur dai hen kwahm nai jai kaung chun tee ruk tur
I want to make you see the things in my heart, that I love you

GIRL I’M IN LOVE I’M SO IN LOVE
Girl, I’m in love, I’m so in love
แค่อยากบอกเธอ I’M FALLING IN LOVE
Kae yahk bauk tur I’m falling in love
I just want to tell you I’m falling in love
I just want to tell you that I’m falling in love
ฉันก็ได้แต่ภาวนาว่า YOU’LL SAY YES
Chun gor dai dtae pahwanah you’ll say yes
I can only pray that you’ll say yes
เพราะว่าตอนนี้ข้างในหัวใจมันนั้น LOOK LIKE A MESS
Pror wah dtaun nee kahng nai hua jai mun look like a mess
Because right now, the inside of my heart looks like a mess

오랜 시간 비틀거린 사랑이란 틀 안에비친 내 모습이 가여워
Oraen shigan biteulgeorin sarangiran teul anebichin nae moseubi gayeowo
It’s been a long time since your love has started developing inside me
피우지 못 한 나란 꽂 한송이 이졔
Piuji mot han naran ggot hansongi ijye
My reflection is so piteous, the bouquet of flowers that never got the chance to blossom is me
널 만난 이후로 내 삶은 할짝 핀 꽃이 됐지
Neol mannahn ihuro nae salmeun harjjak pin ggochi dwaetji
From now on, since I met you, my life has bloomed again
너도 나와 같다면 (AND I’M CLEAN SET FREE)
Neodo nawa gatdamyeon and I’m clean set free
If you’ve ever liked me, and I’m clean, set free

(*)

วันนี้ ได้พบได้เจอคำตอบ ที่เคยถามตัวเอง ว่ามีสักวันบ้างไหม
Wun nee dai pob dai jur kum dtaup tee koey tahm dtua eng wah mee suk wun bahng mai
Today I found the answer that I used to ask myself; if there would ever be a day
ได้มีรัก สักครั้ง ได้เรียกว่าเธอเป็น OH MY DARLING
Dai mee ruk suk krung dai riak wah tur bpen oh my darling
That I would finally find love and be able to call you, oh, my darling
เธอคือคน ที่ฉันรอคอยแสนนาน
Tur keu kon tee chun ror koy saen nahn
You’re the person whom I’ve waited so long for

(**)

   
EXECUTIVE PRODUCER : JONG HWAN CHOI, K.TONG
PRODUCER : JONG HWAN CHOI
MUSIC DIRECTOR : D SEVEN
ARTIST : THREE ONE SIX
COMPOSE : JONG HWAN CHOI
LYRICS : RUANGKIT YONGPIYAKUL, THREE ONE SIX
ARRANGE : JONG HWAN CHOI
STRING ARRANGE : 9ROOVE
RECORDING STUDIO : 0316 STUDIO
MIXING & MASTERING STUDIO : 0316 STUDIO