25 Hours

All posts tagged 25 Hours

Title: ย้อนเวลา / Yaun Welah (Turn Back Time)
Artist: 25 Hours
Album: Color In White
Year: 2011

สิ่งดีดีที่มีจวบจนวันนี้ มันยังคงดีงามเหมือนเก่า
Sing dee dee tee mee juap jon wun nee mun yung kong dee ngahm meaun gao
The good things that I have to this day are still as beautiful as ever
ต่างกันตรงที่เธอไม่อยู่ตรงนี้ ไม่มีเธอคนเดิมอีกแล้ว
Dtahng gun dtrong tee tur mai yoo dtrong nee mai mee tur kon derm eek laeo
Unlike you not being here, I don’t have you anymore

(*) อยากย้อนเวลา อยากย้อนไปวันวาน
Yahk yaun welah yahk yaun bpai wun wahn
I want to turn back time, I want to turn back to yesterday
อยากย้อนเวลา อยากขอเธอคืนมา..คงได้แค่หวัง
Yahk yaun welah yahk kor tur keun mah kong dai kae wung
I want to turn back time, I want you to come back… I can only hope

ตั้งแต่วันที่ฉันกลับมาตรงนี้ ภาพดีดียังคงเหมือนเก่า
Dtung dtae wun tee chun glup mah dtrong nee pahp dee dee yung kong meuan gao
Since the day I came back here, the good visions are still the same
ต่างกันเพียงแค่เธอในเวลานี้ ไม่ใช่เธอคนเดิมอีกแล้ว
Dtahng gun paing kae tur nai welah nee mai chai tur kon derm eek laeo
Unlike you at this moment, you’re not the same anymore

(*)

คิดถึงเธอ ก็ยังคงคิดถึงเธอ ไม่เคยเปลี่ยน
Kit teung tur gor yung kong kit teung tur mai koey bplian
I miss you, I still miss you, that has never changed
ทุกถ้อยคำ ยังจำอยู่ทุกถ้อยคำ แต่ทุกอย่าง..คงได้แค่หวัง
Took toy kum yung jum yoo took toy kum dtae took yahng kong dai kae wung
Every word, I still remember every word, but everything… can only hope

อยากให้เธอคนเดิมกลับมาทางนี้ กลับมาเป็นคนเดิมเหมือนเก่า
Yahk hai tur kon derm glup mah tahng nee glup mah bpen kon derm meuan gao
I want you to come back here, come back and be the same as you used to be
ตั้งแต่เธอเปลี่ยนใจจากคนคนนี้ เธอรู้ไหมมันช่างเงียบเหงา
Dtung dtae tur bplian jai jahk kon kon nee tur roo mai mun chahng ngiap ngao
Since you changed your mind about this man, do you know it’s been so lonely?

   
คำร้อง สมพล รุ่งพาณิชย์ , กฤตพงศ์ สกุลนามอเนก
ทำนอง เอกศิริ กำบังภัย,สมพล รุ่งพาณิชย์
เรียบเรียง 25 hours

The very first major label release for band 25 Hours, I have been eagerly anticipating their Mom & Pop Shop album since it was first mentioned. I’ve been following 25 Hours since their very first indie debut. There’s just something so unique and endearing about them, about their sound, about their lyrics, I had no doubt that they would go far in the music industry, and I couldn’t wait for this album to come out. Now that it has and I’ve listened to it in its entirety over and over numerous times… I’m afraid those of you who prefer my negative reviews, criticisms, and snarky comments might find this review a bit boring, as I think I can only gush about this album.

Continue Reading

Title: เด็กน้อย / Dek Noy (Little Kid)
Artist: 25 Hours
Album: Mom & Pop Shop
Year: 2015

วันนั้น ถ้าหมุนเวลาย้อนไปอีกครั้ง
Wun nun tah moon wleah yaun bpai eek krung
If I could turn back time to that day
ในวันที่เราไม่เคยเจอกัน
Nai wun tee rao mai koey jur gun
Before we had ever met
เธอเป็นเด็กน้อย ฉันเป็นเด็กน้อย
Tur bpen dek noy chun bpen dek noy
You were a little kid, I was a little kid
ไม่รู้ประสาอะไร
Mai roo bprasah arai
We didn’t know anything

(*) วันนี้ ไม่รู้ความจริงหรือว่าความฝัน
Wun nee mai roo kwahm jing reu wah kwahmf un
Today, I don’t know if it’s real or a dream
เมื่อฉันและเธอนั้นได้รักกัน
Meua chun lae tur nun dai ruk gun
When you and I fell in love
เธอเป็นคนดี เป็นคนที่ดี
Tur bpen kon dee bpen kon tee dee
You’re a good person, the best person
และฉันโชคดีจริง จริง
Lae chun chohk dee jing jing
And I’m really lucky

(**) ถ้าวันหนึ่งเธอนั้นแก่
Tah wun neung tur nun gae
If one day you get old
ส่งมือเหี่ยว เหี่ยว มาให้ฉัน
Song meu hiao hiao mah hai chun
Reach your withered hand over to me
เราจะแก่ไปพร้อมกัน ฉันจะดูแลเธอเอง
Rao ja gae bpai praum gun chun ja doo lae tur eng
We’ll grow old together, I’ll look after you myself

เด็กน้อย สักวันเจ้าคงต้องมีความฝัน
Dek noy suk wun jao kong dtaung mee kwahm fun
Some day, little kids will have dreams
การมีความรักนั้นก็สำคัญ
Gahn mee kwahm ruk nun gor sumkun
Having love is important
ถ้าเจ้าได้เจอ เจอคนที่ดี รักษาเขาไว้ดีดี
Tah jao dai jur jur kon tee dee ruk sah kao wai dee dee
If you find, find that special person, take good care of them

(**,*)

   
เนื้อร้อง ปิยวัฒน์ มีเครือ
ทำนอง สมพล รุ่งพาณิชย์
เรียบเรียง 25Hours

Title: ลืม / Leum (Forget)
Artist: 25 Hours
Album: Mom & Pop Shop
Year: 2015

ในวันที่ฝันไม่เป็นไปดั่งใจ
Nai wun tee fun mai bpen bpai dung jai
When your dreams don’t go as planned
ในวันที่ฟ้าไม่งามเหมือนเก่า
Nai wun tee fah mai ngahm meuan gao
When the sky isn’t as beautiful as it used to be
ในวันที่ทุกข์นั้นตามเธอเหมือนเงา
Nai wun tee took nun dtahm tur meuan ngao
When suffering follows you like a shadow
ในวันที่คิดว่าไม่มีใคร
Nai wun tee kit wah mai mee krai
When you feel like you have no one
รู้ไหมว่าเธอลืม ลืมคนคนนี้ไป
Roo mai wah tur leum leum kon kon nee bpai
Do you know that you’ve forgotten, forgotten this person?
รู้ไหมว่าเธอลืม ลืมคนที่รักเธอมากแค่ไหน
Roo mai wah tur leum leum kon tee ruk tur mahk kae nai
Do you know that you’ve forgotten, forgotten the person who loves you so much?
รู้ไหม ฉันยังรักเธอ
Roo mai chun yung ruk tur
Do you know that I still love you?

ในวันที่เหมือนว่าเธอจะถอดใจ
Nai wun tee meuan wah tur ja taut jai
When you feel discouraged
ในวันที่หวังไม่ได้สักอย่าง
Nai wun tee wung mai dai suk yahng
When you can’t hope for anything
ในวันที่เหมือนว่ามองไม่เห็นฝั่ง
Nai wun tee meuan wah maung mai hen fung
When it seems like you can’t see the other side
จะมีกี่วันก็ไม่เป็นไร
Ja mee gee wun gor mai bpen rai
However many days you have, it’s okay
ฉันขอแค่เธอลืม ลืมวันเหล่านั้นไป
Chun kor kae tur leum leum wun lao nun bpai
I just ask that you forget, forget those days
ฉันขอแค่เธอลืม ลืมมันแล้วลุกขึ้นมาได้ไหม
Chun kor kae tur leum leum mun laeo look keun mah dai mai
I just ask that you forget, forget them and stand up again, okay?
อย่างน้อย ฉันยังรักเธอ
Yahng noy chun yung ruk tur
At least I still love you

ฉันขอแค่เธอลืม ลืมวันเหล่านั้นไป
Chun kor kae tur leum leum wun lao nun bpai
I just ask that you forget, forget those days
ฉันขอแค่เธอลืม ลืมมันแล้วลุกขึ้นมาได้ไหม
Chun kor kae tur leum leum mun laeo look keun mah dai mai
I just ask that you forget, forget them and stand up again, okay?
อย่างน้อย เธอยังหาย..ใจ
Yahng noy tur yung hai jai
At least you’re still breathing

   
เนื้อร้อง/ทำนอง สมพล รุ่งพาณิชย์
เรียบเรียง 25Hours

Title: ทีใครทีมัน / Tee Krai Tee Mun (To Each Their Own)
Artist: 25 Hours
Album: Mom & Pop Shop
Year: 2015

ข่าวดีของใคร ใคร อาจเป็นข่าวร้าย
Kao dee kaung krai krai aht bpen kao rai
Someone’s good news might be bad news
ของเธอไม่เป็นไรให้วันนี้
Kaung tur mai bpen rai hai wun nee
For you, it’s okay, let today
มันได้สอนใจ เจ็บคือข่าวร้ายคล้ายยาที่ดี
Mun dai saun jai jep keu kao rai klai yah tee dee
Teach you that pain such as bad news is like the best medicine

(*) ใครดีก็ดีไป ใจเราที่สำคัญ
Krai dee gor dee bpai jai rao tee sumkun
Whoever is good, keep being good, our hearts are important
อย่าไปใช้เทียบกับใคร
Yah bpai chai tiap gup krai
Don’t compare it to others

(**) ทีใครทีมัน หนทางยังอีกไกล
Tee krai tee mun hon tahng yung eek glai
To each their own, the path is still long
คราวใครคราวมัน วัดกันไปจนวันสุดท้าย
Krao krai krao mun wut gun bpai jon wun soot tai
To each their own opportunities, testing yourselves until the final days
วันสุดท้าย
Wun soot tai
Final days

คนดีของใคร ใคร อาจเป็นคนร้าย
Kon dee kaung krai krai aht bpen kon rai
Someone else’s sweetheart might be an enemy
ได้ในสักวันหนึ่งดั่งดอกไม้ ดูว่าสวยงาม
Dai nai suk wun nung dung dauk mai doo wah suay ngahm
One day, like a flower that looks pretty
อาจมีคมหนามซ่อนไว้ข้างใน
Aht mee kom nahm saun wai kahng nai
Might have thorns hidden inside

(*,**,*,**,**)

   
เนื้อร้อง/ทำนอง สมพล รุ่งพาณิชย์
เรียบเรียง 25Hours

Title: เรื่องธรรมดา / Reuang Tummadah (Common Problem)
Artist: 25 Hours
Album: Mom & Pop Shop
Year: 2015

ขอบคุณใครคนนั้น
Kaup koon krai kon nun
Thank you to that someone
ที่เข้ามาแค่เพียงลม ลม
Tee kao mah kae piang lom lom
Who just blew past
พูดว่ารักแค่เพียงส่ง ส่ง
Poot wah ruk kae paing song song
Who just said they loved me
คบกันไปแค่เพียงวัน วัน
Kop gun bpai kae piang wun wun
Who only dated me a few days
ขอบคุณคนคนนั้น
Kaup koon kon kon nun
Thank you to that person
ที่ช่วยทำให้พบความจริง
Tee chuay tum hai pob kwahm jing
Who helped me find the truth
ว่าความรักไม่ใช่ทุกสิ่ง
Wah kwahm ruk mai chai took sing
That love isn’t everything
ต้องเผื่อใจไว้วันเลิกลา
Dtaung peua jai wai wun lerk lah
And that we must prepare our hearts for the day we break up

(*) รักก็คือรัก เธออย่าไปมั่นใจ
Ruk gor keu ruk tur yah bpai mun jai
Love is love, don’t be so certain
สักวันถ้าเสียไป ให้คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดา
Suk wun tah sia bpai hai kit wah bpen reuang tummadah
If some day you lose it, just think of it as a common problem
ฟ้าที่ว่าฟ้า ยังเปลี่ยนเป็นฝนไป
Fah tee wah fah yung bplian bpen fon bpai
The sky as we know it still changes into rain
อยู่ อยู่ ก็มืดไป
Yoo yoo gor meut bpai
All the sudden it darkens
ก็เพราะมันเป็นเรื่องธรรมดา
Gor pror mun bpen reuang tummadah
Because it’s a common problem

อยากขอบคุณวันนั้น
Yahk kaup koon wun nun
I want to thank you for that day
วันที่ฝันไม่เป็นความจริง
Wun tee fun mai bpen kwahm jing
The day that my dreams didn’t come true
วันที่รักไม่ใช่ทุกสิ่ง วันที่เรานั้นต้องเลิกรา
Wun tee ruk mai chai took sing wun tee rao nun dtaung lerk rah
The day that love wasn’t everything, the day that we had to break up

(*,*)

   
เนื้อร้อง/ทำนอง สมพล รุ่งพาณิชย์
เรียบเรียง 25Hours

Title: เสี่ยง / Siang (Risk)
Artist: 25 Hours
Album: Mom & Pop Shop
Year: 2015

(*) จะเสี่ยงก็ขอลอง
Ja siang gor kor laung
It’s a risk, but I want to try
จะเป็นอย่างไรฉันจะลองเสี่ยง
Ja bpen yahng rai chun ja laung siang
However it’ll be, I’ll try risking it
จะหลอกจะรักจริงใครจะรู้
Ja lauk ja ruk jing krai ja roo
Who knows if you’ll deceive me or really love me?
จะเสี่ยงก็ขอลองดู มันหยุดใจไว้ไม่ได้
Ja siang gor kor laung doo mun yoot jai wai mai dai
It’s a risk, but I want to try and see, I can’t stop my heart

(**) เธอคือคนคนเดียวที่ฝันใฝ่
Tur keu kon kon diao tee fun fai
You’re the only person I dream about
เธอจะเป็นดั่งไฟก็ไม่หวั่น
Tur ja bpen dung fai gor mai wun
If you end up being like a fire, I’m not shaken
เธอจะไปด้วยกันกับฉันไหม
Tur ja bpai duay gun gup chun mai
Will you go with me?
เธอจะรักจะลวงไม่สนใจ
Tur aj ruk ja luang mai son jai
I don’t care if you’ll love me or trick me
เธอจะเป็นอย่างไรไม่เคยเกี่ยง
Tur ja bpen yahng rai mai koey giang
However you’ll be, I’ll never mind
เธอจะมาคู่เคียงกับฉันไหม
Tur ja mah koo kiang gup chun mai
Will you come be my partner?

(*,**,*)

   
เนื้อร้อง/ทำนอง สมพล รุ่งพาณิชย์
เรียบเรียง 25Hours

Title: เธอเอาใจฉันไป / Tur Ao Jai Chun Bpai (You Took My Heart Away)
Artist: 25 Hours
Album: Mom & Pop Shop
Year: 2015

พยายามไม่ฝันไปไกล ไม่อยากจะกลับไปวันร้ายๆ
Payayahm mai fun bpai glai mai yahk ja glup bpai wun rai rai
I try not to dream too far, I don’t want to end up having a bad day
รักใช่หรือเปล่า ใช่รักหรือเปล่า รักใช่หรือเปล่า ใช่รักหรือเปล่า
Ruk chai reu bplao chai ruk reu bplao ruk chai reu bplao chai ruk reu bplao
It’s love, isn’t it? Is it love? It’s love, isn’t it? Is it love?
กลัวจะปีนจนสูงเกินไป จนกลับลงมาที่เดิมไม่ไหว
Glua ja bpeen jon soong gern bpai jon glup long mah tee derm mai wai
I’m afraid I’ll climb too high until I can’t come back down again
รักใช่หรือเปล่า ใช่รักหรือเปล่า รักใช่หรือเปล่า ใช่รักหรือเปล่า
Ruk chai reu bplao chai ruk reu bplao ruk chai reu bplao chai ruk reu bplao
It’s love, isn’t it? Is it love? It’s love, isn’t it? Is it love?

(*) บอกฉันที ให้มั่นใจ บอกฉันสิ ว่าไม่ใช่แค่ฝัน
Bauk chun tee hai mun jai bauk chun si wah mai chai kae fun
Tell me, make me certain, tell me that it’s not just a dream
เธอเอาใจฉันไป เธอกุมมันเอาไว้ เธอเอาใจฉันไป
Tur ao jai chun bpai tur goom mun ao wai tur ao jai chun bpai
You took my heart away, you’re holding on to it, you took my heart away

ใจจะทำให้แข็งยังไง แต่เธอก็ทำให้มันละลาย
Jai ja tum hai kaeng yung ngai dtae tur gor tum hai mun lalai
However strong my heart makes itself, you make it melt
รักใช่หรือเปล่า ใช่รักหรือเปล่า รักใช่หรือเปล่า ใช่รักหรือเปล่า
Ruk chai reu bplao chai ruk reu bplao ruk chai reu bplao chai ruk reu bplao
It’s love, isn’t it? Is it love? It’s love, isn’t it? Is it love?

(*,*)

เธอเอาใจฉันไป เธอกุมมันเอาไว้ เธอเอาใจฉันไป
Tur ao jai chun bpai tur goom mun ao wai tur ao jai chun bpai
You took my heart away, you’re holding on to it, you took my heart away

Title: ไม่เคย / Mai Koey (Never)
Artist: 25 Hours
Album: Mom & Pop Shop
Year: 2015

(*) ฉันไม่เคยรู้ คนที่สำคัญ นั้นมีค่าแค่ไหน
Chun mai koey roo kon tee sumkun nun mee kah kae nai
I never knew how much value that important person had
ฉันไม่เคยรู้ วันที่สวยงาม นั้นมีค่าเท่าไร
Chun mai koey roo wun tee suay ngahm nun mee kah tao rai
I never knew how much a beautiful day was worth
ไม่เคยรู้เวลาที่เรามีกัน นั้นดีเท่าไร
Mai koey roo welah tee rao mee gun nun dee tao rai
I never knew how great the time we had together was
ไม่เคยรู้ว่าความคิดถึงมันทรมานแค่ไหน
Mai koey roo wah kwahm kit teung mun toramahn kae nai
I never knew how torturous missing someone was
ไม่เคย ไม่เคย ไม่เคย
Mai koey mai koey mai koey
Never ever ever

(**) เราจะคิดถึง คนที่สำคัญ เมื่อต้องจากกันไป
Rao ja kit teung kon tee sumkun meua dtaung jahk gun bpai
We’ll miss someone important when we leave them
เราจะคิดถึง วันที่สวยงาม เมื่อเวลาผ่านไป
Rao ja kit teung wunt ee suay ngahm meua welah pahn bpai
We’ll miss the beautiful days when that time passes by
จะคิดถึงเวลาที่เรามีกัน เมื่อเธอต้องไป
Ja kit teung welah tee rao mee gun meua tur dtaung bpai
I’ll miss the time we had together when you have to go
และตอนนี้รู้ไหม ว่าฉันคิดถึงเธอมากแค่ไหน
Lae dtaun nee roo mai wah chun kit teung tur mahk kae nai
And right now, do you know just how much I miss you?
ไม่เคย ไม่เคย จะลืม
Mai koey mai koey ja leum
I’ll never ever forget you

(*,**)

Title: คำตอบที่ใช่ / Kum Dtaup Tee Chai (The Right Answer)
Artist: 25 Hours
Album: [Single]
Year: 2015

ครั้งหนึ่ง ที่เธอมีชีวิตอยู่
Krung neung tee tur mee cheewit yoo
The one time you’re alive
เธอควรจะได้รู้ ว่ารักใคร
Tur kuan ja dai roo wah ruk krai
You should know who you love
แสงดาว และท้องฟ้าที่กว้างใหญ่
Saeng dao lae taung fah tee gwahn yai
The stars and sky are vast
ก็รอให้เธอค้น หาคำตอบ
Gor ror hai tur kon hah kum dtaup
Waiting for you to search for the answer

(*) ถ้าเธอไม่ลองก็ไม่รู้
Tah tur mai laung gor mai roo
If you don’t try, you’ll never know
ไม่ลองเปิดดูก็ไม่เจอ
Mai laung bpert doo gor mai jur
If you don’t try to open up and see, you won’t find it
ชีวิตที่แท้เป็นของเธอ ใช่ไหม
Cheewit tee tae bpen kaung tur chai mai
Your life really belongs to you, doesn’t it?
ยิ่งลองเท่าไร ก็ยิ่งรู้
Ying laung tao rai gor ying roo
The more you try, the more you’ll know
And you will find what’s in you
And you will find what’s in you

ครั้งเดียว ที่มีลมหายใจอยู่
Krung diao tee mee lom hai jai yoo
The single time you’re breathing
ให้เธอได้เรียนรู้ ให้เข้าใจ
Hai tur dai rian roo hai kao jai
Let yourself be able to learn and understand
ทุกวัน ยังมีแสงของวันใหม่
Took wun yung mee saeng kaung wun mai
Every day still has the light of a new day
ส่องทางให้เธอพบ ทุกคำตอบ
Saung tahng hai tur pob took kum dtaup
Lighting the way for you to find every answer

(*)
And you will find what’s in you
And you will find what’s in you

(*,*)