1011

All posts tagged 1011

Title: เวลาที่หายไป / Welah Tee Hai Pbai (Fleeting Time)
Artist: 1011
Album: 1011
Year: 2008

เช้าทีไรอยากหลับตา ไม่ต้องการตื่นขึ้นมาเจอใครได้มั้ย
Kao tee rai yahk lup dtah, mai dtong gahn dteun keun mah jur krai dai mai
When the morning comes, I want to close my eyes, I don’t need to wake up, who’s there to see?
คิดอะไรไม่ไหว ได้แต่คิดถึงเธอ
Kit aria mai wai, dai dtae kit teung tur
I can’t think about anything, just that I miss you
ฝืนหายใจแต่ละครั้ง เหมือนมันยังเจ็บตรงนี้่เดิมซ้ำๆ
Feun hai jai dtae la krung meuan mun yung jep dtrong nee dern sum sum
My breath is forced each time, it still hurts now as bad as it did before
แล้วมันเป็นยังนั้นตั้งแต่ที่เธอหายไป
Laeo mun pben yung nun dtung dtae tee tur hai pbai
It’s been like that since you disappeared

*เหมือนเพิ่งเกิดเมื่อวาน และยังไม่รู้สุดท้ายจะไปสิ้นสุด
Meuan perng gert meua wahn lae yung mai roo soot tai ja pbai sin soot
As though I was still a child, and I still didn’t realize that in the end, all things would stop
ถึงไหน จะได้พบเธออีกครั้ง ก็ยังไม่รู้เลย
Teung nai ja dai pop tur eek krung, gor yung mai roo loey
If I will be able to see you again, I don’t know…

**ไม่รู้ว่าเธอยังรออยู่ไหม รู้แค่เพียงว่าใจยังรอแค่เธอตรงนี้
Mai roo wah tur yung ror yoo mai, roo kae piang wah jai yung ror kae tur dtrong nee
I don’t know if you’re still waiting, I know only that my heart is still waiting for you here
แม้เวลาในความเป็นจริงจะผ่านเป็นปี แต่ใจยังหยุดที่เดิม
Mae weylah nai kwahm pben jing ja pahn pben pbee, dtae jai yung yoot tee derm
Even though a year has passed, but my heart is still stopped then
เมื่อ เธอคือวันเวลาที่หาย แล้วอะไรอะไรมันดูว่างเปล่าเหลือเกิน
Meua tur keu wun weylah tee hai, laeo aria mun doo wahng pblao leua gern
That day that I lost you, everything seemed so empty
กลับมาได้ไหม กลับมาได้ไหม กลับมาเป็นลมหายใจให้กับฉัน
Glup mah dai mai, glup mah dai mai, glup mah pben lom hai jai hai gup chun
Please come back, please come back, come back to give me life again

ถ้าได้เจอเธออีกครั้ง รู้ไว้ลเลยจะไม่ยอมให้เธอนั้นหาย
Tah dai jur tur eek krung, roo wai loey ja mai yorm hai tur nun hai
If I could see you once more, I know I wouldn’t let you go
ทุกนาทีที่เหลือ จะบอกวาฉันรักเธอ
Took nahtee tee leua ja bork wah chun ruk tur
With every minute left, I’d tell you I loved you

(*, **, **)

Title: เช็คหัวใจ / Check Hua Jai (Check Your Heart)
Artist: 1011
Album: 1011
Year: 2008

หวั่นไหว…. ไม่รู้เป็นไง
wan wai …. mai roo bpen ngai
Nervous…I don’t know what’s going on
ใจมันเต้นแรง แบบที่ตั้งตัวไม่ทัน
jai man dten raeng baep tee dtang dtua mai tan
My heart’s pounding like it’s going to explode.
ตั้งแต่เจอกับเธอ มันก็เริ่มสั่น
dtang dtae jer gap ter man gor rerm san
Since I met you, it started to shake.
สั่นในใจ ( สั่นในใจ )
san nai jai ( san nai jai )
Shaking in my heart (Shaking in my heart)

ฉุกเฉิน…ยังคิดถึงเธอ
chook-chern … yang kit teung ter
Emergency! I still miss you!
มันยิ่งลุกลาม เกิดเป็นอาการเรื้อรัง
man ying look laam gert bpen aa-gaan reua rang
The more it spreads, the more symptoms I get.
มันกระวนกระวาย จนเกินจะทนไหว
man gra-won-gra-waai jon gern ja ton wai
It makes me anxious until it’s more than I can stand.
อยากรบกวน ช่วยดูใกล้กว่านี้
yaak rop guan chuay doo glai gwaa nee
I want to ask you, please look further than this.

(*)เมื่อฉันอธิบายแค่ไหนก็ไม่ถูก
meua chan a-ti-baai kae nai gor mai took
When I try to explain it, it’s unexplainable.
เรื่องที่ฉัน อยากบอกเธอ
reuang tee chan yaak bok ter
A problem I want to tell you about.
เธอเข้ามาดูเองแล้วกัน
ter kao maa doo eng laew gan
Come on and check it out.

(**)Check หัวใจมีแต่ I love U
Check hua jai mee dtae I love U
Check my heart, it’s just that I love U.
ลอง Check ดู มีแต่เธอในหัวใจ
long Check doo mee dtae ter nai hua jai
Try to check and see, I have just you in my heart.
Check เข้าไปทั้ง 4 ห้องของหัวใจ
Check kao bpai tang 4 hong kong hua jai
Go on, check all four chambers of my heart.
มันมีแต่คำว่า love U baby
man mee dtae kam waa love U baby
It’s only the words I Love U, Baby.
Check หัวใจมีแต่ I love U
Check hua jai mee dtae I love U
Check my heart, it’s just that I love U.
ลอง Check ดู มีแต่เธอในหัวใจ
long Check doo mee dtae ter nai hua jai
Try to check and see, I have just you in my heart.
Check ข้างในทั้ง 4 ห้องของหัวใจ
Check kaang nai tang 4 hong kong hua jai
Check inside all four chambers of my heart.
ถูกเธอจู่โจมหมดแล้ว Oh baby
took ter joo johm mot laew Oh baby
It’s true, you’ve taken over, Oh baby.

บ่อยครั้ง… ที่ฉันนั้นเผลอใจ
boi krang … tee chan-nan pler jai
Often…I’m careless.
ลอยไปใกล้เธอ ก็แบบว่าไม่มีสาเหตุ
loi bpai glai ter gor baep waa mai mee saa-het
My mind is floating to you with no reason.
ถ้าใครไม่เป็นไม่รู้ แล้วเธอน่ะลองไหม
taa krai mai bpen mai roo laew ter na long mai
If others don’t feel like me they won’t realize, so you want to try to be like that.
เผื่อเข้าใจ ที่ฉันเป็นแบบนี้
peua kao jai tee chan bpen baep nee
So you can understand why I’m like this.

(*, **)

เจ็บตรงนี้รักษายังไง ก็ไม่หาย
jep dtrong nee rak-saa yang ngai gor mai haai
Hurting right here, no matter I try to treat it I’ll never recover!
ต้องใช้ หัวใจ เธอเท่านั้น
dtong chai hua jai ter tao nan
It must use only your heart to heal it.

(** x2)

I love U, I love U, I love U baby