1 คำ

All posts tagged 1 คำ

Title: 1 คำ / Neung Kum (One Word)
Artist: The Days, One Night, Tz A, and T-ADS
Album: [Single]
Year: 2019

(*) คำว่ารักคำเดียวมันจบตอนไหน
Kum wah ruk kum diao mun jop dtaun nai
When did your love end?
ไม่ต้องพูดว่ารักถ้าเธอนั้นยังไม่เข้าใจ
Mai dtaung poot wah ruk tah tur nun yung mai kao jai
There’s no need to say that you love me if you still don’t understand
พูดว่ารักคนเดียว เก็บมาช้ำคนเดียว
Poot wah ruk kon diao gep mah chum kon diao
You said you only loved me, I keep the pain alone
ก็เธอไปแล้ว เดินเลยให้เธอนั้นหายไป
Gor tur bpai laeo dern loey hai tur nun hai bpai
But you left, you walked away and disappeared

ปล่อยให้คำว่ารักมันกลายเป็นวลีฮิต
Bploy hai kum wah ruk mun glai bpen walee hit
You let love become a popular phrase
เธอไม่รับรักเธอบอกว่า f*ck that sh*t
Tur mai rup ruk tur bauk wah f*ck that sh*t
You didn’t accept my love, you told me f*ck that sh*t
น้ำตามันเกยอกผมเลยไม่อยากจะ speak
Num dtah mun goey auk pom loey mai yahk ja speak
The tears run over my chest, I don’t want to speak
สันยาจากนี้ไปจะไม่ทักเธออีกทั้งชีวิต
Sun yah jahk nee bpai ja mai tuk tur eek tung cheewit
I promise that from now on, I won’t say hi to you again for the rest of my life

ไม่อาจจะกล่าวตำนานกลอนตำนานรัก
Mai aht ja glao dtum nahn glaun dtum nahn ruk
I shouldn’t speak of the legend of love
เพื่อนก็ดีอยู่แล้วไม่งั้นก็ห่างกันสักพัก
Peuan gor dee yoo laeo mai ngun gor hahng gun suk puk
My friends are good, otherwise they’d be long gone
เป็นได้แค่ best friend แต่มึงไม่ได้เป็นผัวครับ
Bpen dai kae best friend dtae meung maid ai bpen pua krup
You can only be my best friend, but you’re not my husband
เรื่องคงเป็นแค่เส้นขนาน No โคจรสุริยจักร
Reuang kong bpen kae sen kanahn no koht sooriyajuk
The issue is that we’re just parallel lines, not in an orbit

เฉกเช่นลำตัดที่มีพระเอกกับตัวร้าย
Chek chen lum dtut tee mee praek gup dtua rai
It’s like a duet between the protagonist and the antagonist
ผมมันแย่เสมอ เธอมองว่าไม่มีใครคล้าย
Pom mun yae samur tur maung wah mai mee krai klai
I’m always terrible, you look at me like there’s no one like me
น้ำตาที่กลั้นเอาไว้ก็ไหลหยดจากเบ้าซ้าย
Num dtah tee glun ao wai gor lai yot jahk bao sai
The tears I’ve been repressing flow from the the left side of my chest
สิ้นสุดในคำสบทพอถึงตอนจบต้องแยกย้าย
Sin soot nai kum sabot por teung dtaun jop dtaung yaek yai
In the end, we had to break up

เก็บทุกเรื่องราวแล้วให้เป็นความทรงจำ
Gep took reuang rao laeo hai bpen kwahm song jum
I keep every story as a memory
ความรักที่ผมให้ไปจะอยู่กับเธอจนชั่วนิรันทร์
Kwahm ruk tee pom hai bpai ja yoo gup tur jon chua nirun
The love I gave you to will be with you for eternity
คำมันอาจไม่แพงเป็นคำแสลง gril only one
Kum mun aht mai paeng bpen kum salaeng girl only one
That word might not be expensive, it’s unwholesome, girl, only one
ผมหวังดีเสมอจะอยู่กับเธอในทุกๆจันทร์
Pom wung dee samur ja yoo gup tur nai took took jun
I always wish you well, and I’ll be with you every night

ขอโทษที่คิดถึงเธอเป็นบางครั้ง
Kor toht tee kit t eung tur bpen bahng krung
I’m sorry for missing you sometimes
มันลืมไม่ได้เจ็บใจประมาณนั้น
Mun leum mai dai jep jai bpramahn nun
I can’t forget you, so my heart aches
เป็นแค่ขี้แพ้ไอ่ฉันต้องทนช้ำ
Bpen kae kee pae ai chun dtaung ton chum
I’m just a loser, I must endure the pain
แค่เธอไม่แลไอ่ฉันไม่ตายมั้ง
Kae tur mai lae ai chun mai dtai mung
You just don’t care about me, it won’t kill me

กลัวว่าวันหนึ่งเธอจะหายไป
Glua wah wun neung tur ja hai bpai
I’m scared that one day you’ll disappear
กลัวว่าเรื่องของเธอจะหายไป
Glua wah reuang kaung tur ja hai bpai
I’m scared that your matters will disappear
เก็บน้ำตาถ้าไม่อยากช้ำใจ
Gep num dtah tah mai yahk chum jai
I collect my tears, if I don’t want to get my heart broken
แค่เธอไม่เอาแค่นี้กูไม่ตาย
Kae tur mai ao kae nee goo mai dtai
If you don’t want me, then that’s that, I won’t die

(*)

มีแต่คำสบดที่ผมจดในน้ำตา
Mee dtae kum sabot tee pom jot nai num dtah
There’s only the words I’ve written in my tears
ว่าเรื่องราวทั้งหมดมันเป็นกฏของเวลา
Wah reuang rao tung mot mun bpen got kaung welah
That all stories are a rule of time
จะทำอีกกี่สิบเพลงก็มีเธออยู่ในทุกๆบาร์
Ja tum eek gee sip pleng gor mee tur you nai took took bar
However many hundreds of songs I make, I have you in every bar
แต่กูก็แร็ปแทบเป็นแทบตาย เธอก็ไม่คืนย้อนมา
Dtae goo gor rap taep bpen tap dtai tur gor mai keun yaun mah
But I could rap to death and you won’t come back

ให้มันเป็นโชคชะตา ถึงเวลานับถอยหลัง
Hai mun bpen chohk chadtah teung welah nup toy lung
Let it be destiny, it’s time to count down
ก็คนมันอยากจะไป คงหมดสิ้นแล้วความหวัง
Gor kon mun yahk ja bpai kong mot sing laeo kwahm wung
If someone wants to leave, there’s no hope left
คำว่ารักปลอมๆที่คนอย่างผมเคยวาดฝัน
Kum wah ruk bplaum bplaum tee kon yahng pom koey waht fun
The fake love a guy like me once dreamed about
ทุกความรู้สึกแย่ๆที่ตัวเธอเคยฝากฝัง
Took kwahm roo seuk yae yae tee dtua tur koey fahk fung
Every bad emotion that you once left me with

เหมือนในหนังตอนจบ ไม่มีผมอยู่ในบท
Meuan nai nung dtaun jop mai mee pom yoo nai bot
It’s like the end of a movie, I’m not in the final scene
เธอทิ้งผมไปก็ได้ถ้าใจผมมันสกปรก
Tur ting pom bpai gor dai tah jai pom mun sokabprok
You’re welcome to abandon me if my heart is unclean
เธอบอกว่าผมไม่ดีแต่ที่เธอทำก็เหมือนกันหมด
Tur bauk wah pom mai dee dtae tee tur tum gor meuan gun mot
You told me that I’m bad, but what you did was just as terrible
ในตอนสุดท้ายแล้วเธอก็หายปล่อยรักให้กลายเป็นเรื่องตลก
Nai dtaun soot tai laeo tur gor hai bploy ruk hai glai bpen reuang dtalok
In the end, you disappeared and turned our love into a joke

ถ้าคำว่ารักเป็นเพียงแค่ผักปลา
Tah kum wah ruk bpen piang kae puk bplah
If love is just a flower
เธอบอกให้ฉันนั้นเชื่อตลอดมา
Tur bauk hai chun nun cheua dtalaut mah
You told me you’ve always believed in it
และในวันนี้ไม่มีเธอทั้งน้ำตา
Lae nai wun nee mai mee tur tung num dtah
And today I don’t have you, just tears

กลัวว่าวันเวลาจะหายไป
Glua wah wun welah ja hai bpai
I’m scared time will disappear
กลัวว่าเรื่องของเธอจะหายไป
Glua wah reuang kaung tur ja hai bpai
I’m scared your matters will disappear

   

I hate rap songs like this with 100 different singers, because it always seems like each person wrote their verse without consulting with the others or sharing it between each other once, and then just put it all together for the final production, so it always sounds so disjointed, incohesive, and like everyone is talking about a different story. Or, if you don’t realize there’s a montage of different artists going on, it just sounds like one person has multiple personalities that are recounting everything a bit differently haha.
So, before anyone comes in with their “LeaRn EnGliSH, YoUr TraNSlAtIOn makEs No SeNsE”, the Thai sounds as rambling and confusing as the English does