ไม่ใช่เธอก็ไม่ใช่

All posts tagged ไม่ใช่เธอก็ไม่ใช่

Title: ไม่ใช่เธอก็ไม่ใช่ / Mai Chai Tur Gor Mai Chai (If Not You, Then It’s Wrong)
Artist: Nap a Lean
Album: [Single]
Year: 2018

ครั้งแรกเจอฉันคิดว่าเธอน่ะแสนดี ไม่รู้ว่าเป็นอย่างนี้
Krung raek jur chun kit wah tur na saen dee mai roo wah bpen yahng nee
The first time we met, I thought you were so wonderful, I didn’t know it would be like this
ใช้อารมณ์ตัดสินโวยวายได้ทุกที นี่ฉันต้องทนอีกแล้ว
Chai ahrom dtut sin woy wai dai took tee nee chun dtaung ton eek laeo
I let my emotions decide every time, so I must endure this again

(*) (ว่า)บางทีมันก็เหนื่อย บางทีมันก็ท้อใจ
(Wah) bahng tee mun gor neuay bahng tee mun gor tor jai
Sometimes it’s tiring, sometimes it’s discouraging
บางทีฉันก็อยาก อยากจะหนีไป
Bahng tee chun gor yahk yahk ja nee bpai
Sometimes I want, want to run away
ทำไมเราต้องเจ็บ แต่ที่สุดก็เข้าใจ
Tummai rao dtaung jep dtae tee soot gor kao jai
Why must we hurt? But, in the end, I understand

(**) ยังต้องเป็นอย่างนี้ ไปอีกนาน
Yung dtaung bpen yahng nee bpai eek nahn
It still must be like this for even longer
เรายังต้องทะเลาะ กันทุกวัน
Rao yung dtaung talor gun took wun
We still must argue every day
แต่ก็ทำให้รู้ เรารักกัน
Dtae gor tum hai roo rao ruk gun
But it let’s me know that we’re in love
และไม่มีวันเปลี่ยนไปรักใคร
Lae mai mee wun bplian bpai ruk krai
And I’ll never change and love anyone else
ถ้าไม่ใช่เธอก็ไม่ใช่
Tah mai chai tur gor mai chai
If it’s not you, then it’s wrong

เหมือนไม่มีเหตุผลเป็นคนไม่รับฟัง กี่ครั้งที่เป็นแบบนี้
Meuan mai mee het pon bpen kon mai rup fung gee krung tee bpen baep nee
It’s like we refuse to listen for no reason, it’s like this many times
ที่ฉันตามใจเสมอเพราะฉันน่ะรักเธอ แต่เธอเคยรู้บ้างไหม
Tee chun dtahm jai samur pror chun na ruk tur dtae tur koey roo bahng mai
I always follow my heart because I love you, but have you ever known?

(*,**)

และความรักทั้งหมดที่มีจะมอบให้เธอ ให้เธอคนนี้
Lae kwahm ruk tung mot tee mee ja maup hai tur hai tur kon nee
And all the love I have, I give to you, to you

(**)
ก็ไม่อยากรัก ใครอีกนาน
Gor mai yahk ruk krai eek nahn
I don’t want to love anyone else for any longer
เรายังต้องทะเลาะกันทุกวัน
Rao yung dtaung talor gun took wun
We still must argue every day
แต่ก็ทำให้รู้ เรารักกัน
Dtae gor tum hai roo rao ruk gun
But it let’s me know that we’re in love
และไม่มีวันเปลี่ยนไปรักใคร
Lae mai mee wun bplian bpai ruk krai
And I’ll never change and love anyone else
ถ้าไม่ใช่เธอก็ไม่ใช่
Tah mai chai tur gor mai chai
If it’s not you, then it’s wrong

   

Lyrics : ธนพล ทองสวัสดิ์ (โต้)
Music : ธนพล ทองสวัสดิ์ (โต้), พิสิฐ สมบัติพินพง (ฮั้ว)
Arrange : พิสิฐ สมบัติพินพง (ฮั้ว)
Drum : นภัทรพี ยาอินทร์ (ดอน)
Bass : ปณิธิ สุขสายชล (บาส)
Guitar : พิสิฐ สมบัติพินพง (ฮั้ว)
Vocal : ธนพล ทองสวัสดิ์ (โต้)
Female voc : สุพิชชา เลาะสุริยา
Synthesizer : Funky Wah Wah
Vocal Director : รังสรรค์ ปัญญาใจ
Recorded : Studio in park
Mix&mastering : Pete Tanskul at 8bit mixlab

   

I think this is a cute song/music video with a good reminder that no relationship is going to be perfect; all strong, happy relationships require a lot of work and effort, and there will still be plenty of times you might fight or be unhappy with each other, but getting through those times together should just make you realize how strong your bond is and how much in love you really are 🙂