ไม่เหลือให้จำบ้างเหรอ

All posts tagged ไม่เหลือให้จำบ้างเหรอ

Title: ไม่เหลือให้จำบ้างเหรอ / Mai Leua Hai Jum Bahng Rur (You’re Not Leaving Anything for Me to Remember?)
Artist: Earn Surattigan (เอิร์น สุรัตน์ติกานต์)
Album: [Single]
Year: 2020

ก็โพสต์ไปเลย ถ้าเธอว่าดี
Gor post bpai loey tah tur wah dee
Go ahead and post if you think it’s good
ใส่สีไปเลย เอาให้สะใจ
Sai see bpai loey ao hai sa jai
Add color, whatever satisfies you
ด่าแรงๆ แล้วแชร์กันเข้าไป
Dah raeng raeng laeo share gun kao bpai
You swear harshly at me, then share it
นี่หรือคน เคยรักกัน
Nee reu kon koey ruk gun
Is this someone who once was in love?

(*) เธอโกรธฉัน ทั้ง ๆ ที่เธอเป็นคนนอกใจ
Tur groht chun tung tung tee tur bpen kon nauk jai
You’re angry at me even though you were the one who cheated
ยังสร้างเรื่อง แล้วโยนความผิดให้ฉัน
Yung sahng reuang laeo yohn kwahm pit hai chun
You still create problems and throw mistakes at me
ตีหน้าเศร้า และเล่าความเท็จทั้งนั้น
Dtee nah sao lae lao kwahm tet tung nun
You put on a sad face and spread lies
ยังสาดโคลน ว่าฉันทิ้งเธอไป
Yung saht klohn wah chun ting tur bpai
And still slander me, saying I dumped you

(**) จะไม่เหลืออะไรดี ๆ ให้ฉันได้จำบ้างเหรอ
Ja mai leua arai dee dee hai chun dai jum bahng rur
Are you really not leaving anything nice for me to remember you by?
ภาพดี ๆ เก่าๆ ให้ลืมหมดเลยใช่ไหม
Pahp dee dee gao gao hai leum mot loey chai mai
You want me to forget all the good times, don’t you?
จบกันดี ๆ ไม่ชอบ ยืดอกยอมรับไม่ได้
Jop gun dee dee mai chaup yeut auk yaum rup mai dai
You don’t like ending things on good terms, you puff out your chest and can’t accept it
เธอยังเป็นลูกผู้ชายหรือเปล่า
Tur yung bpen look poo chai reu bplao
Are you still a man?
นี่นะเหรอ ผู้ชายแมน ๆ ที่เขาว่าดีนักหนา
Nee na ror poo chai maen maen tee kao wah de enuk nah
Is this really the gentleman that everyone said was so good?
เรียกคะแนนสงสาร ดราม่า มันลูกไม้เก่า
Riak kanaen song sahn drama mun look mai gao
Fishing for pity and drama, it’s an old trick
จะหลอกใคร ๆ ก็ได้ แต่ฉันขอได้หรือเปล่า
Ja lauk krai krai gor dai dtae chun kor dai reu bplao
You can trick whomever you want to, but can I ask?
เลิกหลอกตัวเองสักที
Lerk lauk dtua eng suk tee
Stop deceiving yourself

แล้วนี่ถ้าเจอกันวันข้างหน้า
Laeo nee tah jur gun wun kahng nah
So, if we meet in the future
ไม่รู้จะมองหน้ากันอย่างไร
Mai roo ja maung nah gun yahng rai
I don’t know how I’ll even look at you
ถ้าเธอไม่แคร์ ก็แขวะกันต่อไป
Tah tur mai care gor kwae gun dtor bpai
If you don’t care, keep picking fights with me
แต่ระวัง จะเข้าตัว
Dtae rawung ja kao dtua
But be careful, it’ll come back to bite you

(*,**,**)

   

คำร้อง : วิวัฒน์ ฉัตรธีรภาพ
ทำนอง : สุรพันธ์ จำลองกุล
เรียบเรียง : สุรพันธ์ จำลองกุล