ไม่เหมือนใคร

All posts tagged ไม่เหมือนใคร

Title: ไม่เหมือนใคร / Mai Meuan Krai (Unlike Anyone Else)
Artist: Peak Peemapol (พีค ภีมพล) and Zee Pruk (ซี พฤกษ์)
Album: OST You Never Eat Alone
Year: 2021

บังเอิญ คงไม่ใช่เรื่องบังเอิญ
Bung ern kong mai chai reuang bung ern
Coincidence, it wasn’t a coincidence
การที่ฉันและเธอได้เจอะเจอจากผู้คนตั้งมากมาย.. ร้อยพัน
Gahn tee chun lae tur dai jur jur jahk poo kon dtung mahk mai roy pun
That you and I met out of so many hundreds of thousands of people
และจากวันนั้นฉันไม่เคยเหมือนเดิม
Lae jahk wun nun chun mai koey meuan derm
And since that day, I’ve never been the same

ลืมเลย ชีวิตที่ไม่มีเธอ
Leum loey cheewit tee mai mee tur
I’ve forgotten my life without you
เธอได้เข้ามาเติมเต็มเรื่องราวให้มีความหมาย
Tur dai kao mah dterm dtem reuang rao hai mee kwahm mai
You came and filled me with meaningful memories
ลงตัวไปทุกอย่าง พอดีกันเป๊ะเลย
Long dtua bpai took yahng por dee gun bpae loey
Everything is complete, it’s just perfect

ห้องเดิมที่ดูช่างว่างเปล่า ทางเดิมที่เดินทุกวัน
Haung derm tee doo chahng wahng bplao tahng derm tee dern took wun
My room that seemed so empty, the same path that I walked every day
แค่เพียงวันนี้ที่มีเธอเดินไปกับฉัน ก็ดียิ่งกว่าวันไหนๆ
Kae piang wun nee tee mee tur dern bpai gup chun gor dee ying gwah wun nai nai
Just having you walking with me today, it’s better than ever

(*) ก็แบบว่ามีเธอต้องมีฉัน โลกสร้างเรามาคู่กัน
Gor baep wah mee tur dtaung mee chun lohk sawahng rao mah koo gun
It’s like if there’s you, there must be me, the world made us to be a pair
ให้เดินสวนกันวนเวียนมาเพื่อพบเจอ ดึงดูดกันเสมอ
Hai dern suan gun won wian mah peua pob jur deung doot gun samur
It made us walk in circles towards each other so we met, always attracting us together
เป็นคู่ที่ไม่เหมือนใครๆ
Bpen koo tee mai meuan krai krai
We’re a couple who’s unlike anyone else
นับตั้งแต่เจอเธอเมื่อวันนั้น
Nup dtung dtae jur tur meua wun nun
Since I met you that day
ไม่ว่าจะมองขวา ไม่ว่าจะมองซ้าย
Mai wah ja maung kwah mai wah ja maung sai
No matter if I look to the right, no matter if I look to the left
ก็มีแค่เราที่เข้าใจ ถึงแม้ว่ามันไม่เหมือนใคร แค่เรารู้ใจกันก็พอ
Gor mee kae rao tee kao jai teung mae wah mun mai meuan krai kae rao roo jai gun gor por
Only we understand, even though we’re unlike anyone else, it’s enough that just we understand each other

ดีเลย ฉันว่าเราหน่ะคู่เลย
Dee loey chun wah rao na koo loey
It’s nice, I think we’re a couple
เหมือนว่าเราเป็นคู่ที่โลกเหวี่ยงให้มาเจอกัน
Meuan wah rao bpen koo tee lohk wiang hai mah jur gun
It’s like we’re a couple that the world tossed together
แต่มหัศจรรย์ที่สุด
Dtae mahutsajun tee soot
It’s just an absolute miracle
ขอบคุณที่พบเธอ
Kaup koon tee pob tur
I’m thankful that I met you

ที่เดิมที่ดูช่างว่างเปล่า ที่นั่งกินข้าวทุกวัน
Tee derm tee doo chahng wahng bplao tee nung gin kao took wun
The same places that seemed so empty, the place where I ate every day
แค่เพียงวันนี้ที่เธอนั่งกินอยู่กับฉัน ก็ดียิ่งกว่าวันไหนๆ
Kae piang wun nee tee tur nung gin yoo gup chun gor dee ying gwah wun nai nai
Just having you sit and eat with me today, it’s better than ever

(*,*)

   

เนื้อร้อง : เทียณศิลป์ ปราถนาธรรมกุล
ทำนอง : ปนัสฐ์ นาครำไพ
เรียบเรียง : ณปภัช กาญจนรัตน์