ไม่อยากรู้

All posts tagged ไม่อยากรู้

Title: ไม่อยากรู้ / Mai Yahk Roo (I Don’t Want to Know)
Artist: Giant
Album: ก่อกวนความสงบ / Gor Guan Kwahm Sangop
Year: 1999

ยังได้ยิน ใครใคร พูด ถึง เธอ
Yung dai yin krai krai poot teung tur
I still hear everyone talking about you
ทั้งที่เรา ไม่เจอ ไม่พบ กัน
Tung tee rao mai jur mai pob gun
Even though we haven’t met
ใจที่ร้าว ยิ่งช้ำ ยิ่งไหว หวั่น
Jai tee rao ying chum ying wai wun
The more my heart breaks and trembles
จนต้องกลั้น น้ำตา
Jon dtaung glun num dtah
Until I have to swallow my tears

เราจากกัน เพราะฉัน หรือ เพราะ เธอ
Rao jahk gun pror chun reu pror tur
Did we break up because of me or because of you?
มันก็ผ่าน ไปแล้ว ไม่คืน มา
Mun gor pahn bpai laeo mai keun mah
It’s in the past, it’s not coming back
ใครมาเจอ กับฉัน ก็พูด จา
Krai mah jur gup chun gor poot jah
Everyone who sees me asks
พูดถึงแต่เธอทำไม
Poot teung dtae tur tummai
Why do they talk only about you?

(*) ไม่อยากรู้ เพราะว่าหัวใจ ฉันปวดร้าว
Mai yahk roo pror wah hua jai chun bpuat rao
I don’t want to know because my heart is broken
ยิ่งคิดถึงเธอ ยิ่งจะเหงา เพราะฉัน ยังเสียใจ
Ying kit teung tur ying ja ngao pror chun yung sia jai
The more I miss you, the lonelier I am because I’m still upset
เธอจะมี ความสุข อยู่กับใคร ไม่อยากรู้
Tur ja mee kwahm sook yoo gup krai mai yahk roo
Whoever you’re happy with, I don’t want to know

เพราะว่าฉัน ลึกลึก ยัง รัก เธอ
Pror wah chun leuk leuk yung ruk tur
Because deep down, I still love you
ได้แต่หวัง ให้เธอ นั้นเข้าใจ
Dai dtae wung hai tur nun kao jai
I can only hope that you’ll understand
ทรมาน เมื่อคิด ถึง ทีไร
Toramahn meua kit teung tee rai
It’s torture whenever I think of you
เพราะไม่มี เธออีกแล้ว
Pror mai mee tur eek laeo
Because I don’t have you anymore

(*)

เพราะฉัน ก็รู้ อยู่ ว่ามี ใครคน หนึ่ง เฝ้าดูแล เธอไม่ห่าง
Pror chun gor roo yoo wah mee krai kon neung fao doo lae tur mai hahng
Because I know you have someone taking care of you, never far away
และฉัน ก็เข้าใจ ไม่มีทาง ที่จะหวัง ให้เธอ กลับมา
Lae chun gor kao jai mai mee tahng tee ja wung hai tur glup mah
And I understand that there’s no way for me to hope you’ll come back

(*,*)

Title: ไม่อยากรู้ / Mai Yahk Roo (I Don’t Want to Know)
Artist: ToR+ Saksit (โต๋)
Album: มั้ง? (Munk?)
Year: 2008

ไม่ได้อยากรู้ว่าเธอนั้นรักใคร ก็มันไม่ใช่เรื่องอะไรของฉัน
mai daai yaak roo waa ter nan rak krai gor man mai chai reuang a-rai kong chan
I don’t want to know who you love, It doesn’t have anything to do with me
รู้เพียงแค่ได้รักเธอทุกวัน หากเป็นแค่ฝันฉันนั้นก็พอใจ
roo piang kae daai rak ter took wan haak bpen kae fan chan-nan gor por jai
I know only that I love you every day, if it’s just a dream, that’s enough
ไม่ได้อยากรู้ว่าเธอคิดถึงใคร ก็มันไม่ใช่เรื่องอะไรของฉัน
mai daai yaak roo waa ter kit teung krai gor man mai chai reuang a-rai kong chan
I don’t want to know who you think of, it doesn’t have anything to do with me
รู้เพียงแค่คิดถึงเธอทั้งวัน หลับตาเท่านั้นก็เห็นแต่หน้าเธอ
roo piang kae kit teung ter tang wan lap dtaa tao nan gor hen dtae naa ter
I know only that I think of you every day, I only close my eyes and I can see your face

* แต่ไม่ต้องกังวล ไม่ต้องสนใจ
dtae mai dtong gang-won mai dtong son-jai
But you don’t need to worry, you don’t need to pay attention to me
ไม่ต้องมาแคร์อะไรกับฉัน
mai dtong maa kae a-rai gap chan
You don’t need to care anything about me
แค่ความจริงใจ ที่ไม่สำคัญ
kae kwaam jing jai tee mai sam-kan
It’s just the truth that I’m not important
ก็ขอเป็นคนๆนึงที่แอบรักเธอไปวันๆ เท่านั้นเอง
gor kor bpen kon-kon neung tee aep rak ter bpai wan-wan tao nan eng
I only ask to be the one person who secretly loves you day by day

** ไม่ได้อยากรู้ข้างในใจของเธอ
mai daai yaak roo kaang nai jai kong ter
I don’t want to know what’s in your heart
ไม่หวังจะเจอว่าฉันอยู่ในนั้น
mai wang ja jer waa chan yoo nai nan
I don’t hope to find myself in there
รู้เพียงแค่ในทุกๆวัน ข้างในใจฉันนั้นมีแค่เธอคนเดียว
roo piang kae nai took-took wan kaang nai jai chan-nan mee kae ter kon dieow
I know only that each and every day, in my heart I have just you alone

(*, **)

รู้เพียงแค่ในทุกๆวัน ดวงใจของฉันนั้นยกให้เธอคนเดียว
roo piang kae nai took-took wan duang jai kong chan nan yok hai ter kon dieow
I know only that each and every day, my heart is devoted to you alone