ไม่อยากฟัง

All posts tagged ไม่อยากฟัง

Title: ไม่อยากฟัง / Mai Yahk Fung (I Don’t Want to Hear It)
Artist: Serious Bacon
Album: [Single]
Year: 2020

เราไม่เข้ากันเลย เธอไม่มีเวลา
Rao mai kao gun loey tur mai mee welah
We don’t make a good match, you don’t have time
มีเรื่องราวมากมายที่คุยกับฉันไม่เข้าใจ
Mee reuang rao mahk mai tee kooey gup chun mai kao jai
There’s lots of things you talk to me about that I don’t understand
เธอไม่มีอะไร ส่วนฉันนั้นดีเกินไป
Tur mai mee arai suan chun nun dee gern bpai
You have nothing, as for me, I’m too good
คงรักกันไม่ไหว อยากให้ไปเจอคนที่ดีกว่า
Kong ruk gun mai wai yahk hai bpai jur kon tee dee gwah
We can’t love each other, you want me to find someone better

(*) ฉัน ไม่เข้าใจ
Chun mai kao jai
I don’t understand
เมื่อก่อนเราไม่เคยมีปัญหาอะไร
Meua gaun rao mai koey mee bpunhah arai
We never used to have any problems before
แต่พอเขาเข้ามา กลับมีเหตุผลมากมาย
Dtae por kao kao mah glup mee het pon mahk mai
But as soon as she showed up, we ended up with so many issues

(**) ไม่ว่ากี่เหตุผลที่เธอบอก
Mai wah gee het pon tee tur bauk
No matter how many reasons you tell me
ไม่ว่ากี่คำพูดที่เธอคอยอธิบาย
Mai wah gee kum poot tee tur koy attibai
No matter how many words you use to explain
ฉันได้ยินมันเพียงแค่เรื่องเดียว ว่าไม่รักกัน
Chun dai yin mun piang kae reuang diao wah mai ruk gun
I only hear one thing; that you don’t love me
แล้วฉันต้องทำอย่างไร
Laeo chun dtaung tum yahng rai
So what must I do?

ในเมื่อกี่เหตุผลที่เธอเอ่ย
Nai meua gee het pon tee tur oey
In all the reasons you list
มันยิ่งตอก ยิ่งย้ำว่า เราคงไม่เหมือนเคย
Mun ying dtauk ying yum wah rao kong mai meuan koey
The more it emphasizes that we’re not the same
ถ้ารักเธอเปลี่ยนไปให้คนอื่น ไม่ต้องพูดเลย
Tah ruk tur bplian bpai hai kon eun mai dtaung poot loey
If your love has changed and you’ve fallen for someone else, you don’t have to speak
เหตุผลที่ย้ำให้ฉันยิ่งเสียใจ ฉันไม่ได้อยากฟัง
Het pon tee yum hai chun ying sia jai chun mai dai yahk fung
The reasons you’re pushing are making me sadder, I don’t want to hear it

(*,**)

ถ้าเธออยากรักเขา เธอก็ไป
Tah tur yahk ruk kao tur gor bpai
If you want to love her, then go
ไม่ต้องพยายาม พูดอะไรทั้งนั้น
Mai dtaung payayahm poot arai tung nun
There’s no need to try to say anything
เพราะตอนสุดท้าย มีเพียงตัวฉัน ที่ต้องเสียใจ
Pror dtaun soot tai mee piang dtua chun tee dtaung sia jai
Because in the end, I’m the only one who’s sad

(**)

   

Executive Supervisor : Vudtinun Bhirombhakdi
Executive Producer : Chodchapak Pholthanachod
Producer : Chodchapak Pholthanachod
Lyrics : Pemika Jiranaraks, Jinwara Phoraksa
Melody : Pemika Jiranaraks
Arrange : Songmuang Chaiyariti