ไม่จบง่าย ๆ

All posts tagged ไม่จบง่าย ๆ

Title: ไม่จบง่ายๆ / Mai Jop Ngai Ngai (I Won’t Go Down That Easily)
Artist: Zeal
Album: Song for ROV pro league
Year: 2020

เลือดในกายมันทะยานจนรุ่มร้อน
Leuat nai gai mun tayahn jon roon raun
The blood in my body rushes until I’m on edge
เสียงในใจมันก็ร้องว่ายอมไม่ได้
Siang nai jai mun gor raung wah yaum mai dai
The voice in my heart is crying out that it won’t give in
รั้งยังไงก็จะเอามันทนไม่ไหว
Rung yung ngai gor ja ao mun ton mai wai
However you try to hold me back, I won’t stand for it
ล้มลงไปก็จะลุกขึ้นมาใหม่
Lom long bpai gor ja look keun mah mai
If I fall down, I’ll get back up again

(*) สายฟ้าที่มันคำรามข้างบนนั้น
Sai fah tee mun kum rahm kahng bon nun
Lightning crashes from above
รู้ไว้ว่าฉันไม่เคยกลัว
Roo wai wah chun mai koey glua
Know that I’m never scared
เตรียมตัวและใจอย่ามัวฝัน
Dtriam dtua lae jai yah mua fun
I’ve prepared my body and mind not to get caught up in dreams
ว่าจะใหญ่โตอย่างนั้นตลอดไป
Wah ja yai dtoh yahng nun dtalaut bpai
That will be big like that forever

(**) หัวใจมันเอาแล้ว พร้อมที่จะลุยแล้ว
Hua jai mun ao laeo praum tee ja looey laeo
My heart wants it, I’m ready to go for it
ไม่มีหนีให้ตายเป็นตาย
Mai mee nee hai dtai bpen dtai
I won’t run away, if I die, then I die
ทั้งใจมันเอาแล้ว พร้อมจะบวกนานแล้ว
Tung jai mun ao laeo praum ja buak nahn laeo
My entire heart wants it, I’m ready for the long haul
ไม่ชนะไม่จบกันง่ายๆ
Mai chana mai jop gun ngai ngai
If I don’t win, I won’t go down that easily

เพราะเป็นคนทนกับท้อให้ได้อะไร
Pror bpen kon ton gup tor hai dai ara
Because I’m a guy who can deal with discouragement
แผลบนกายดีกว่าแผลที่ยอมพ่ายแพ้
Plae bon gai dee gwah plae tee yaum pai pae
Physical scars are better than the scar of giving up
แค่บังเอิญอยู่ที่สูงใช่แปลว่าแน่
Kae bung ern yoo tee soong chai bplae wah nae
I just happen to be high up, yes, that means I’m sure
เล่นแฟร์ๆอัดให้ยับให้รู้ไป
Len fair fair ut hai yuphai roo bpai
Play fairly, I’m playing to win, I’m letting you know

(*,**,**)

   

เนื้อร้อง ฟองเบียร์
ทำนอง ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
เรียบเรียง ZEAL