ไฟเย็น

All posts tagged ไฟเย็น

Title: ไฟเย็น / Fai Yen (Sparkler)
Artist: Youngohm
Album: [Single]
Year: 2020

ไอ้คนอย่างฉันมันจะไปรักใครเป็น
Ai kon yahng chun mun ja bpai ruk krai bpen
Will someone like me be able to love?
หัวใจของฉันมันเป็นเหมือนดั่งไฟเย็น
Hua jai kaung chun mun bpen meuan dung fai yen
My heart is like a sparkler
ครั้งแรกที่เธอสัมผัส มันอาจจะดูอบอุ่นใจ
Krung raek tee tur sumput mun aht ja doo op oon jai
The first time you touch it, it might seem warm
แล้วมันก็หนาวเหน็บ ไม่รู้มันเป็นเพราะเหตุใดจริงๆ
Laeo mun gor nao nep mai roo mun bpen pror het dai jing jing
But it’s cold, I really don’t know why

ไม่ว่ากี่ครั้งและกี่คราว
Mai wah gee krung lae gee krao
No matter how many times
รักใครกี่คนก็ปวดร้าว
Ruk krai gee kon gor bpuat rao
I’ve loved however many people, I’ve gotten hurt
ฉันภาวนากับหมู่ดาว
Chun pahwanah gup moo dao
I pray to the stars
อยากให้มีสักคนที่อยู่ยาว
Yahk hai mee suk kon tee yoo yao
I want someone to stay for a while
เฝ้าภาวนา To the moon
Fao pahwanah to the moon
I pray to the moon
ร้องเพลงผ่านเสียง Auto tune
Raung pleng pahn siang auto tune
Singing in auto tune
ฉันนั้นไม่เข้าใจเลย
Chun nun mai kao jai loey
I don’t understand

(*) ฉันนั้นแค่เคยรักเธอหรือว่าไม่เคยรักเลย
Chun nun kae koey ruk tur reu wah mai koey ruk loey
Did I just used to love you, or did I never love you?
ทำไมตอนเธอไปฉันไม่ร้องไห้
Tummai dtaun tur bpai chun mai raung hai
Why didn’t I cry when you left?
เหมือนว่ามันไม่เสียใจกับทุกสิ่งที่เสียไป
Meuan wah mun mai sia jai gup took sing tee sia bpai
It’s like I wasn’t upset over everything I lost
หรือว่าต้องอยู่คนเดียวไปจนวันตาย
Reu wah dtaung yoo kon diao bpai jon wun dtai
Or must I be alone until the day I die?
ว่าวันนั้นก็คงไม่นาน
Wah wun nun gor kong mai nahn
I don’t think it’ll be long until that day
ฉันก็แค่ต้องอยู่กับความอ้างว้างมันไปอย่างงี้
Chun gor kae dtaung yoo gup kwahm ahng wahng mun bpai yahng ngee
I must just live with the loneliness like this

(**) หรือว่าฉันมันไม่มีหัวใจอย่างที่ใครเขาพูดกัน
Reu wah chun mun mai mee hua jai yahng tee krai kao poot gun
Or do I just not have a heart like they say?
แต่เธอรู้บ้างไหม ฉันพยายาม
Dtae tur roo bahng mai chun payayahm
But do you know? I tried
แต่มันทำไปเท่าไร ก็ไม่มีใครเข้าใจ
Dtae mun tum bpai tao rai gor mai mee krai kao jai
But no matter how much I did, no one understood
ลึกลงไปข้างในมันทรมาน
Leuk long bpai kahng nai mun toramahn
I’m tortured deep down inside
เลยต้องปล่อยให้เธอนั้นไป
Loey dtaung bploy hai tur nun bpai
So I must let you go
ไม่จำเป็นต้องทนอยู่กับคนอย่างฉันต่อไปอย่างงี้
Mai jum bpen dtaung ton yoo gup kon yahng chun dtor bpai yahng ngee
There’s no need for you to put up with a guy like me any more like this

รักเอ๋ยรักเป็นเช่นไร ช่วยบอกฉันที
Ruk oey ruk bpen chen rai chuay bauk chun tee
Oh, love, what is love like? Please tell me
ทำไมถึงเจ็บฤดีในทุกๆ ทีเศร้าหมองอารมณ์
Tummai teung jep reu dee nai took took tee sao maung ahrom
Why is there a pleasant pain every time I’m in a sad mood?
รักเอ๋ยรัก รักเป็นเช่นไรช่วยบอกฉันหน่อย
Ruk oey ruk ruk bpen chen rai chuay bauk chun noy
Oh, love, what is love like? Please tell me
อย่าปล่อยให้ฉันนั้นคอย ใจลอยกับรักอย่างนี้
Yah bploy hai chun nun koy jai loy gup ruk yahng nee
Don’t leave me waiting, my heart floating with love like this

(*,**,*,**)

   

PRODUCER : GAMER VADER
LYRICS & MELODIES : YOUNGOHM
MIX : PITCHAYAPAT MANEERAT
MASTER : PICHAYAPAT MANEERAT