ไปไหนก็ไป

All posts tagged ไปไหนก็ไป

Title: ไปไหนก็ไป / Bpai Nai Gor Bpai (Go Back to Wherever You Went)
Artist: ALIZ
Album: [Single]
Year: 2020

วันที่รอ เธออยู่ที่ไหนมา ให้รอทั้งน้ำตา เธอไม่สนใจ
Wun tee ror tur yoo tee nai mah hai ror tung num dtah tur mai son jai
When I was waiting, where were you? You made me wait in tears, you didn’t care
วันที่เธอทำตัวเฉยเฉยชา ไม่เคยคิดหันมา ใส่ใจ
Wun tee tur tum dtua choey choey chah mai koey kit hun mah sai jai
When you acted indifferent, you never considered turning around and paying attention
เหมือนยิ่งตามดูเธอยิ่งเหมือนไกล หมดแรงทั้งหัวใจ ไม่เหลืออะไร
Meuan ying dtahm doo tur ying meuan glai mot raeng tung hua jai mai leua arai
It’s like the more I follow you, the more distant you are, my entire heart is out of strength, nothing’s left
เธอเป็นคนเดียวที่เคยให้ทั้งใจ ที่ทำให้เท่าไหร่ ไม่พอ
Tur bpen kon diao tee koey hai tung jai tee tum hai tao rai mai por
You’re the only person whom I’ve ever given my entire heart to, however much I do, it’s not enough

(*) ร้องจนไม่เหลือน้ำตา เจ็บจน ใจมันต้องช้ำชินชา
Raun jon mai leua num dtah jep jon jai mun dtaung chum chin chah
I cried until I don’t have any tears left, I hurt until my heart has grown numb
ตอนไปทิ้งกันง่ายๆ มาขอคืนมันง่ายเกินไป
Dtaun bpai ting gun ngai ngai mah kor keun mun ngai gern bpai
When you abandoned me so easily, you came and asked for me back too simply

(**) ไม่ต้องมาบอกว่าเสียใจ เอาตอนที่สาย
Mai dtaung mah bauk wah sia jai ao dtaun tee sai
There’s no need to tell me you’re sorry when it’s too late
กับคำที่บอกว่ารักที่ให้เธอไป มันเปลืองน้ำลาย
Gup kum tee bauk wah ruk tee hai tur bpai mun bpleuang num lai
With the love I gave to you, it’s a waste of saliva
ทุ่มเทให้เธอแค่ไหน ยังทิ้งกันได้
Toom tay hai tur kae nai yung ting gun dai
However much I devoted to you, you still abandoned me
ไอ้(ที่)แค่มาบอกกับฉันว่ารัก คิดถึงแทบเป็นแทบตาย
Ai (tee) kae mah bauk gup chun wah ruk kit teung taep bpen taep dtai
Then you just come and tell me that you love me and miss me to death?
ไปไหนก็ไปเถอะเธอ
Bpai nai gor bpai tur tur
Go back to wherever you went

กว่าจะผ่านเรื่องราวทุกๆวัน ให้ลืมว่ารักกัน ต้องใช้เวลา
Gwah ja pahn reuang rao took took wun hai leum wah ruk gun dtaung chai welah
Until I get through the memories every day, it’ll take some time to forget we were in love
กว่าจะผ่านภาพเราที่รักกัน ต้องเจ็บทุกๆวัน แค่ไหน
Gwah ja pahn pahp rao tee ruk gun dtaung jep took took wun kae nai
Until I get through the pictures of us when we were in love, how long must I hurt every day?

(*,**)

ฉันมาไกลเกินกลับไปแล้ว ให้ย้อนคืนไปก็ไม่เหมือนเก่า
Chun mah glai gern glup bpai laeo hai yaun keun bpai go rmai meuan gao
I’ve come too far to go back now, you want things to go back to the way they were, but it’s different now

(**)

   

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Produced by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Lyrics by โอ๊บ เอก ยักษ์ เอิ๊ต เอิง
Lyrics Director : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Melody by เอิ๊ต ภัทรวี
Arrange by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ

   

I forgot this band existed, I’m so happy to hear them again, especially with such a fierce new single~