ได้โปรด

All posts tagged ได้โปรด

Title: ได้โปรด / Dai Bproht (Please)
Artist: Burin Boonvisut (บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์)
Album: Soulfood
Year: 2019

เกือบจะเที่ยงคืน อยู่ในร้านประจำ
Geuap ja tiang keun yoo nai rahn bprajum
It’s nearly midnight, in the usual restaurant
ท่ามกลางแสงไฟ ส่องให้เห็นจางๆ
Tahm glahng saeng fai saung hai hen jahng jahng
In the middle of the lights, shining down and making everything dim
มากมายผู้คน แต่ดูเหมือนบางอย่าง
Mahk mai poo kon dtae doo meuan bahng yahng
There’s so many people, but it seems like there’s something
สะกดฉัน ให้มอง เขาไป
Sagot chun hai maung kao bpai
Hypnotizing me into looking

แค่เพียงสบตา ก็ได้รู้ทันที
Kae piang sop dtah gor dai roo tun tee
Just making eye contact, I knew immediately
คือคนแบบเธอ ที่มันใช่พอดี
Keu kon baep tur tee mun chai por dee
It’s someone like you who’s just perfect
ยิ่งมองยิ่งแพ้ เธอขึ้นทุกนาที
Ying maung ying pae tur keun took nahtee
The more I look, the more I’m defeated by you at every moment
แบบนี้ ให้ทำ เช่นไร
Baep nee hai tum chen rai
What do you want me to do like this?

(*) Oh… เธอ ก็ดึกแล้วที่ฉันยังคอย
Oh tur gor deuk laeo tee chun yung koy
Oh, you, it’s already late and I’m still waiting
แค่อย่างน้อย ให้เธอมองมา
Kae yahng noy hai tur maung mah
Just at least look over
Oh… เธอ แค่อยากรู้ถึงความในใจ
Oh tur kae yahk roo teung kwahm nai jai
Oh, you, I just want to know about the things in your heart
บอกได้ไหม ว่าจะเป็นใคร
Bauk dai mai wah ja bpen krai
Please tell me who it will be

(**) ได้โปรด…
Dai bproht
Please
ฉันนั้นรอเพียงเธอ ในค่ำคืนนี้
Chun nun ror piang tur nai kum keun nee
I’m only waiting for you tonight
ได้โปรด
Dai bproht
Please
ยกทั้งใจที่มี คืนนี้ให้เธอแล้วกัน
Yok tung jai tee mee keun nee hai tur laeo gun
I’ll give my entire heart to you tonight
ได้โปรด… อย่าให้เป็นเขา หรือใคร ที่ไหน นอกจากตัวฉัน
Dai bproht yah hai bpen kao reu krai tee nai nauk jahk dtua chun
Please, don’t let it be him or anyone anywhere else except me
ได้โปรด
Dai bproht
Please
หากเธอพร้อมให้ฉันดูแล จะไม่ทำให้เธอต้องผิดหวัง
Hahk tur praum hai chun doo lae ja mai tum hai tur dtaung pit wung
If you’re ready to let me take care of you, I won’t disappoint you

หากใจเธอนั้น ที่ยังเหลือพอมี
Hahk jai tur nun tee yung leua por mee
If you still have enough of your heart left
ข้างกายเธอนั้น ก็ยังว่างพอดี
Kahng gai tur nun gor yung wahng por dee
If there’s still enough space beside you
เป็นฉันได้ไหม ในคืนนี้ Baby
Bpen chun dai mai nai keun nee baby
Can it be me tonight, baby?
ให้ฉัน นั้นดู แลเธอ
Hai chun nun doo lae tur
Let me take care of you

(*,**,**,**)

   

Produced : Gunn Rujinarong
Lyrics / Melody :KanNipatKumjornpreecha
Arranged : Soul Smith
Musician : Soul Smith
Chorus :BuntitaPrachamorn , PasakornRungrueangdechapat
Studio &Engineer :Fatz @Studio28 , Grand and Pond @ Grand’s Studio
Vocal Editing: Grand
Mixed : Eric Ferguson
Mastered : Andrew Edgson, Studios 3 0 1

   

What a music video!

Title: ได้โปรด / Dai Bproht (Please)
Artist: the Raven Doll
Album: [Single]
Year: 2019

ได้โปรด มองฉันหน่อยได้ไหม เพราะฉันนั้นไม่มีใคร เพราะฉันนั้นไม่เหลือใคร
Dai bproht maung chun noy dai mai pror chun nun mai mee krai pror chun nun mai leua krai
Please, please look at me, because I don’t have anyone, because I don’t have anyone left
ได้โปรด อย่าพึ่งเดินหนีไปรอคอยเธอมานานเท่าไหร่ทุกวันฉันรอแต่เธอรู้ไหม
Dai bproht yah perng dern nee bpai ror koy tur mah nahn tao rai took wun chun ror dtae tur roo mai
Please, don’t just walk away, I’ve been waiting for you for so long, every day I wait only for you, do you know?

(*) อยู่ตรงนี้คิดถึงแต่เรื่องราวเก่าๆที่เราอยู่ด้วยกันฉันยังจำเสมอ รอยยิ้มสายตาคู่นั้นของเธอ ฉันยังอยากเจอเธออีกครั้ง
Yoo dtrong nee kit teung dtae reuang rao gao gao tee rao yoo duay gun chun yung jum samur roy yim sai dtah koo nun kaung tur chun yung yahk jur tur eek krung
I’m right here thinking only of the old stories of us together, I’ve always remembered, your smile, your gaze, I still want to see you again

(**) เธอได้โปรด อย่าพึ่งไป ได้โปรด อย่าจากไปได้โปรด ฉันนั้นต้องการเธอ
Tur dai bproht yah peung bpai dai bproht yah jahk bpai dai bproht chun nun dtaung gahn tur
Please, don’t just go, please, don’t leave, please, I need you
เธอได้โปรด อย่าพึ่งไป ได้โปรด อย่าจากไปได้โปรด ฉันมีแค่เพียงเธอ
Tur dai bproht yah peung bpai dai bproht yah jahk bpai dai bproht chun mee kae piang tur
Please, don’t just go, please, don’t leave, please, I only have you

ได้โปรด อย่าพึ่งเดินหนีไป รอคอยเธอมานานเท่าไหร่ ชีวิตฉันมีแต่เธอรู้ไหม
Dai bproht yah peung dern nee bpai ror koy tur mah nahn tao rai cheewit chun mee dtae tur roo mai
Please don’t just walk away, I’ve been waiting for you for so long, my life has only you, do you know?

(*,**)

เธอได้โปรด
Tur dai bproht
Please
เธอได้โปรด
Tur dai bproht
Please
เธอได้โปรด
Tur dai bproht
Please

   

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
Producer : THE RAVEN DOLL
เนื้อร้อง: วัชระ THE RAVEN DOLL ,ศุภกิจ ทับบรรจง
ทำนอง: วัชระ THE RAVEN DOLL, ศุภกิจ ทับบรรจง, พีรศักดิ์ ใบงาม
เรียบเรียง: THE RAVEN DOLL

   
This band is starting to grow on me now~ The lyrics, while a bit over-dramatic and emo, are just fittingly cheesy enough to fit in with the group’s name and signature style that it makes me like it anyway. I like the rock ballad sound that’s starting to remind me a bit of Slot Machine’s beginning style, and the music video is simple but still quirky and unique to make this group stand out~