ใบไม้

All posts tagged ใบไม้

Title: ใบไม้ / Bai Mai (Leaf)
Artist: Gam Wichayanee (แก้ม วิชญาณี)
Album: Gam
Year: 2009

มองใบไม้ร่วงลงสู่พื้นดิน
Maung bai mai ruang long soo peun din
I watch the leaves flutter to the ground
ปลิดใบปลิวคว้างแทบจะไม่เหลือสักใบ
Bplit bai bpliew kwahng taep ja mai leua suk bai
Plucked and blown about until there’s nearly no leaves left
อาจเป็นเพราะว่ามันเสียใจ
Aht bpen pror wah mun sia jai
It might be because I’m sad
โดนทำร้ายโดนคนทำลาย จนทนอยู่ไม่ไหว
Dohn tum rai dohn kon tum lai jon ton yoo mai wai
I was hurt, I was destroyed by someone until I couldn’t take it anymore

คนที่เสียน้ำตาอย่างฉันเหมือนกัน
Kon tee sia num dtah yahng chun meuan gun
A person who has cried like I have
เก็บมันไม่ไหวปล่อยให้มันไหลไป
Gep mun mai wai bploy hai mun lai bpai
Can’t keep it in, they let it all flow out
เมื่อใบไม้ร่วงหล่น น้ำตารินหลั่ง
Meua b ai mai ruang lon num dtah rin lung
When the leaves fall, the tears well up
นั่นคือคนที่เขาทำร้าย นั่นคือคนไม่เหลืออะไร
Nun keu kon tee kao tum rai nun keu kon mai leua arai
That’s the person whom they heart, that’s the person who doesn’t have anything left

(*) เธอจะพอเข้าใจในความรู้สึกฉันไหม
Tur ja por kao jai nai kwahm roo seuk chun mai
Do you understand my feelings?
ว่าการสูญเสียเธอนั้นมันเจ็บปวดเพียงใด
Wah gahn soon sia tur nun mun jep bpuat piang dai
How much losing you hurt?
สิ่งที่ฉันต้องเจอ ต้องทนต้องทุกข์เท่าไหร่
Sing tee chun dtaung jur dtaung ton dtaung took tao rai
The things I must face, must endure, must suffer through
ไม่มีวันไหนที่ฉันไม่เสียน้ำตาให้เธอ
Mai mee wun nai tee chun mai sia num dtah hai tur
There will never be a day that I don’t cry for you

(**) ไม่เคยได้มองท้องฟ้าแล้วยิ้มได้อย่างใครใคร
Mai koey dai maung taung fah laeo yim dai yahng krai krai
I’ll never be able to look at the sky and smile like everyone else
ไม่มีเสียงหัวเราะเหมือนคนทั่วไป
Mai mee siang hua ror meuan kon tua bpai
I don’t have any laughter like everyone around me
มีแต่รอยน้ำตา ที่ร่วงลงไป
Mee dtae roy num dtah tee ruang long bpai
I have only tear stains that flow down
เหมือนกับต้นไม้ปลิดใบ ให้หลุดร่วงจน
Meuan gup dton mai bplit bai hai loot ruang jon
Like a tree that has shed its leaves
ไม่เหลือซักใบ
Mai leua suk bai
And doesn’t have a leaf left

หากวันนี้เธอยังอยู่เหมือนเดิม
Hahk wun nee tur yung yoo meuan derm
If today you were still here
สิ่งที่ร้ายร้ายอาจกลายเป็นสวยงาม
Sing tee rai rai aht glai bpen suay ngahm
The bad things might become beautiful
เมื่อใบไม้ร่วงหล่นฉันคงมองตาม
Meua bai mai ruang lon chun kong maung dtahm
When the leaves fall, I watch them
ด้วยความยิ้มแย้มในใจ ไม่ใช่มองแล้วใจหายตาม
Duay kwahm yim yaem nai jai mai chai maung laeo jai hai dtahm
With a big grin in my heart, it’s not that my heart falls with them

(*,**)

ต้นไม้ทิ้งใบให้ร่วงลงมา
Dton mai ting bai hai ruang long mah
The tree abandons its leaves and lets them fall
ไม่ช้าไม่นานยังมีใบไม้งอกเงยออกมาอย่างเดิม
Mai chah mai nahn yung mee bai mai ngauk ngoey auk mah yahng derm
Pretty soon, it’ll still have leaves growing like usual
น้ำตาของฉันที่ร่วงลงมามากมาย
Num dtah kaung chun tee ruang lon gmah mahk mai
The many tears of mine that have flowed
ช่วยทำหัวใจที่แตกสลาย ให้เป็นดังเดิมได้ไหม
Chuay tum hua jai tee dtaek salai hai bpen dung derm dai mai
Can they help make my broken heart whole again?

(*,**)

   

เนื้อร้อง : สีฟ้า
ทำนอง : ทวีเวท ศรีณรงค์
เรียบเรียง : ธนเดช ผาสุขธรรม

Title: ใบไม้ / Bai Mai (Leaf)
Artist: Num Somsak (หนุ่ม สมศักดิ์ – The Voice)
Album: OST เลือดมังกร ตอน หงส์ / Leuat Mungkorn Dtaun Hong
Year: 2015

เธอได้ยินไหม เสียงเพลงใบไม้จากฉัน ที่แทนความผูกพันของฉันที่มีต่อเธอ
Tur dai yin mai siang pleng bai mai jahk chun tee taen kwahm pook pun kaung chun tee mee dtor tur
Can you hear the song of the leaf from me that stands for the connection I have towards you?
ยามเธอได้ยินโปรดจงรู้ไว้เสมอ ว่ามีคนหนึ่งรักเธอ และเขาไม่เคยไปไกล
Yahm tur dai yin bproht jong roo wai samur wah mee kon neung ruk tur lae kao mai koey bpai glai
When you hear it, please keep in mind that you have one person who loves you, and he’ll never be far

(*) อาจไม่เคยได้สัมผัส แต่รับรู้ด้วยใจ เพียงแค่เราใช้ใจส่งใจถึงกัน
Aht mai koey dai sumput dtae rup roo duay jai piang kae rao chai jai song jai teung gun
We might never touch, but I acknowledge with my heart, just us using our hearts to send them to each other

(**) ฉันจะอยู่ตรงนี้ไม่จากไปไหน เพียงเธอหลับตาเท่านั้น ฉันจะไปคุ้มครองป้องกัน ไม่ให้เธอนั้นต้องหวั่นใจ
Chun ja yoo dtrong nee mai jahk bpai nai piang tur lup dtah tao nun chun ja bpai koom kraung bpaung gun mai hai tur nun dtaung wun jai
I’ll be right here, never leaving anywhere, just close your eyes, I’ll protect you and not let you be nervous
เสียงเพลงจากใจฉันจะกล่อมใจเธอ ในวันที่ไม่เหลือใคร ฉันจะดูแล รักเธอจนตาย จนกว่าจะถึงวันสุดท้ายที่หายใจ
Siang pleng jahk jai chun ja glaum jai tur nai wun tee mai leua krai chun ja doo lae ruk tur jon dtai jon gwah ja teung wun soot tai tee hai jai
The sound of the music from my heart will soothe you, when you don’t have anyone else left, I’ll take care of you, I’ll love you until I die, until the last day I’m breathing

แม้เราต่างกัน และฉันคงเอื้อมไม่ถึง ไม่มีวันได้ซึ้ง ฉันก็ไม่มีเปลี่ยนใจ
Mae rao dtahng gun lae chun kong euam mai teung mai mee wun dai seung chun gor mai mee bplian jai
Though we’re different and I can’t reach you, I’ll never impress you, but I won’t change my mind
ความรักของฉัน จะมีให้เธอเก็บไว้ ทุกนาทีที่หายใจมอบไว้ให้เธอคนเดียว
Kwahm ruk kaung chun ja mee hai tur gep wai took nahtee te ehai jai maup wai hai tur kon diao
I’ll keep my love that I have for you, every moment I’m breathing, I bestow to you alone

(*,**)

Title: ใบไม้ / Bai Mai (Leaf)
Artist: 25 Hours
Album: Colour In White
Year: 2011

เธอใช่ไหมที่เดินเข้ามาและทำให้ใจฉันไหว
Ter chai mai tee dern kao mah lae tum hai jai chun wai
It’s you, right? Who walked in and made my heart shake
ดั่งยอดกิ่งไม้ที่โดนแค่ลมก็ไหว
Dtung yaud ging mai tee dohn kae lom gor wai
Like the tip of a branch blown by the wind shakes
ดั่งลมเมื่อต้องใบไม้ ก็ลอยไปไกล
Dung lom meua dtaung bai mai gor loy pai glai
Like the wind when the leaves have to float far away

เธอใช่ไหม เธอเดินเข้ามาแค่เพียงชั่วคราวใช่ไหม
Tur chai mai tur dern kao mah kae piang chua krao chai mai
It’s you, right? You walked inf or only a moment, right?
ดั่งลมที่พัดแค่เพียงผ่านไปใช่ไหม
Dung lom tee put kae piang pahn pai chai mai
Like the wind that only blows by briefly, right?
เธอทำให้คนนึงฝัน และเดินจากไปแค่นั้น
Tur tum hai kon neung fun lae dern jahk pai kae nun
You make this one person dream and walk away, that’s it

(*) เธอเองจะรู้บ้างหรือเปล่า วันนั้นที่เธอได้กอดฉัน
Tur eng ja roo bahng reu plao wun nun tee tur dai gaud chun
Do you realize? That day that you hugged me
มันเปลี่ยนชีวิตคนนึงไปเท่าไร
Mun plian cheewit kon neung pai tao rai
How much you changed the life of one person?
เธอเองจะรู้บ้างหรือเปล่า คำนั้นที่เธอพร่ำบอกฉัน
Tur eng ja roo bahng reu plao kum nun tee tur prum bauk chun
Do you realize? Those words you repeatedly told me
มันเปลี่ยนชีวิตคนคนนี้ยังไง
Mun plian cheewit kon kon neung yung ngai
How they changed the life of one person?

เธอใช่ไหม ที่ดึงให้ฉันขึ้นมาจากวันร้ายๆ
Tur chai mai tee deung hai chun keun mah jahk wun rai rai
It’s you, right? Who pulled me up from the bad days
แต่เธอกลับทิ้งให้ฉันล่วงหล่นลงไป
Dtae tur glup ting hai chun luang lon long pai
But you ended up leaving me, and I drop, falling down
เป็นเพียงแค่เศษใบไม้ คงเป็นได้เพียงแค่นั้น
Pen piang kae set bai mai kong pen dai piang kae nun
I’m just the bits of a leaf, that’s all I probably can be

(*,*)