ใช่หรือเปล่า

All posts tagged ใช่หรือเปล่า

Title: ใช่หรือเปล่า / Chai Reu Bplao (Yes or No)
Artist: Non Thanon (นนท์ ธนนท์) and Cincin Irada (ซินซิน ไอรดา)
Album: OST Unlucky Ploy ชีช้ำกะหล่ำพลอย
Year: 2020

ก็ไม่เข้าใจหัวใจตัวเอง กับบางทีที่ฉันนั้นทำเป็นเก่ง
Gor mai kao jai hua jai dtua eng gup bahng tee tee chun nun tum bpen geng
I don’t understand my own heart when sometimes I try to act cool
ปากพูดว่าไม่คิดถึงเธอ ก็แค่คนที่เจอทั่วไป
Bpahk poot wah mai kit teung tur gor kae kon te ejur tua bpai
My mouth says that I don’t think of you, that you’re just like everyone else
แต่ฝันถึงเธอทุกคืน มันเพราะอะไร
Dtae fun teung tur took keun mun pror arai
But why do I dream about you every night?

เธอคือคนที่ฉันแค่มองผ่านๆ
Tur keu kon tee chun kae maung phan pahn
You’re someone whom I just looked past
ไม่ได้ทำให้ใจฉันมีอาการ
Mai dai tum hai jai chun mee ahgahn
You didn’t stir up any feelings in my heart
แต่เหมือนยิ่งนานยิ่งชักไหวหวั่น
Dtae meuan ying nahn ying chuk wai wun
But it’s like the longer it’s been, the more I tremble
ก็เธอไม่เหมือนกับคนทั่วไป
Gor tur mai meuan gup kon tua bpai
You’re unlike anyone else
หัวใจมันเต้นแรงเป็นเพราะอะไร
Hua jai mun dten raeng bpen pror arai
Why is my heart pounding?

(*) เธอคือคนที่ใช่รึเปล่า
Tur keu kon tee chai reu bplao
Are you the one?
เป็นคำถามที่ถามเท่าไรก็ยิ่งค้างคา
Bpen kum tahm tee tahm tao rai gor ying kahng kah
It’s a question that, no matter how many times I ask it, it still remains
ได้แต่ใช้เหตุผลเพื่อหาคำตอบเรื่อยมา
Dai dtae chai het pon peua hah kum dtaup reuay mah
I can only keep using reasoning to search for an answer
ก็ยังไม่แน่ใจ
Gor yung mai nae jai
But I’m still not sure

(**) ถ้าเธอและฉันก็คิดไม่ออก
Tah tur lae chun gor kit mai auk
If you and I can’t figure it out
ขอไม่ใช้สมองและลองทำตามหัวใจ
Kor mai chai samaung lae laung tum dtahn ghua jai
Let’s not use our brains and try following our hearts
รักจะแท้ไม่แท้ถ้ายังไม่รักจะรู้คำตอบได้ไง
Ruk ja tae mai tae tah yung mai ruk ja roo kum dtaup dai ngai
No matter if it’s true love or not, if we haven’t loved yet, how could we know the answer?
โอเคไหม ปล่อยตามใจสักครั้งให้มันรู้ไป
Okay mai bploy dtahm jai suk krung hai mun roo bpai
Okay? Let go of your heart for once so we can find out

กับบางวันที่เธอหายไปนานๆ
Gup bahng wun tee tur hai bpai nahn nahn
The days you disappeared for a while
ส่งข้อความไปแล้วเธอไม่อ่าน
Song kor kwahm bpai laeo tur mai ahn
I sent messages, but you didn’t read them
ก็เหมือนมันเริ่มทุกข์ร้อนในใจ
Gor meuan mun rerm took raun nai jai
It’s like a suffering started in my heart
ไม่เจอเธอก็ฟุ้งซ่าน
Mai jur tur gor foong sahn
When I can’t see you, I’m distracted
ฉันตกหลุมรักเธอไปแล้วใช่ไหม
Chun tok loom ruk tur bpai laeo chai mai
I’ve already fallen in love with you, haven’t I?

มองอะไรก็เป็นหน้าเธอวนเวียน
Maung arai gor bpen nah tur won wian
Whatever I look at, it circles back to your face
เธอมาทำให้ความคิดฉันมันเปลี่ยน
Tur mah tum hai kwahm kit chun mun bplian
You made my thoughts change
ผิดเพี้ยนไปจากที่ไม่รู้สึก
Pit pian bpai jahk tee mai roo seuk
It’s different from when I didn’t feel anything
กลายเป็นคนที่คิดมากมาย
Glai bpen kon tee kit mahk mai
I’ve become someone who thinks way too much
คิดถึงเพียงแค่เธอ เธอรู้บ้างไหม
Kit teung piang kae tur tur roo bahng mai
Do you know I think only of you?

(*,**)

ก็ไม่เคยจะคาดคิด ว่าเธอจะคือคนที่ใช่
Gor mai koey ja kaht kit wah tur ja keuy kon tee chai
I never expected that you’d be the one
ไกลจนดูไม่มีทาง แต่เธอกับฉันนั้นยิ่งใกล้
Glai jon doo mai mee tahng dtae tur gup chun nun ying glai
We were so far apart, it seemed like there was no way, but you and I got closer
ลองเปิดใจให้โอกาสกันดูสักทีจะดีไหม
Laung bpert jai hai ohgaht gun doo suk tee ja dai mai
Could you try opening your heart and giving me a chance?
เธอกับฉันก็วินๆ มันคงจะฟินทั้งสองผ่าย
Tur gup chun gor win win mun kong ja fin tung saung pai
You and I are win-win; either outcome is good

ดีไม่ดี ไม่ลองไม่รู้
Dee mai dee mai laung mai roo
Good or bad, if we don’t try, we won’t know
ดูอยู่นานก็น่าจะได้
Doo yoo nahn gor nah ja dai
I’ve been looking at it for a while, and it seems possible
เธอคงเป็นคำตอบสุดท้าย
Tur kong bpen kum dtaup soot tai
You’re possibly the final answer
รักกันไป อะไรอะไรมันด็ชัดเจน
Ruk gun bpai arai arai mun gor chut jen
If we love each other, everything will become clear

เธอคือคนที่ใช่รึเปล่า
Tur keu kon tee chai reu bplao
Are you the one?
ได้แต่ใช้เหตุผลเพื่อหาคำตอบเรื่อยมา
Dai dtae chai het pon peua hah kum dtaup reuay mah
I can only keep using reasoning to search for an answer
ก็ยังไม่แน่ใจ
Gor yung mai nae jai
But I’m still not sure

ถ้าเธอและฉันก็คิดไม่ออก
If you and I can’t figure it out
ขอไม่ใช้สมองและลองทำตามหัวใจ
Kor mai chai samaung lae laung tum dtahn ghua jai
Let’s not use our brains and try following our hearts
รักจะแท้ไม่แท้ถ้ายังไม่รักจะรู้คำตอบได้ไง
Ruk ja tae mai tae tah yung mai ruk ja roo kum dtaup dai ngai
No matter if it’s true love or not, if we haven’t loved yet, how could we know the answer?

ว่าเธอนั้น ใช่รึเปล่า
Wah tur nun chai reu bplao
If you’re the one or not?
เป็นคำถามที่ถามเท่าไรก็ยิ่งค้างคา
Bpen kum tahm tee tahm tao rai gor ying kahng kah
It’s a question that, no matter how many times I ask it, it still remains
ได้แต่ใช้เหตุผลเพื่อหาคำตอบเรื่อยมา
Dai dtae chai het pon peua hah kum dtaup reuay mah
I can only keep using reasoning to search for an answer
ก็ยังไม่แน่ใจ
Gor yung mai nae jai
But I’m still not sure

(**)