ใครกำหนด

All posts tagged ใครกำหนด

Title: ใครกำหนด / Krai Gumnot (Who Decided This?)
Artist: Mam Patcharida (แหม่ม พัชริดา)
Album: OST ทุ่งเสน่หา / Toong Sanayhah
Year: 2020

เมื่อหลีกไม่พ้นก็ต้องทนไป กล้ำกลืนและฝืนใจไปทุกที
Meuan leek mai pon gor dtaung ton bpai glum gleun lae feun jai bpai took tee
It’s like it’s inescapable and I must endure it, tolerating it and forcing myself every time
ที่ต้องกลายมาเป็นแบบนี้นี่เป็นเพราะใคร
Tee dtaung glai mah bpen baep nee nee bpen pror krai
Because of whom must I become like this?
ไม่อยากจะรับก็ลอยลงมา ที่อยากจะคว้าก็ปลิวไปไกล
Mai yahk ja rup gor loy long mah tee yahk ja kwah gor bpliew bpai glai
I don’t want to accept it, but it floats after me, what I want to reach for blows far away
และสุดท้าย ไม่มีทางไหนให้ฉันเลือกเลย
Lae soot tai mai mee tahng nai hai chun leuak loey
And in the end, there’s no way for me to choose

(*) อยากจะรู้ใครกำหนดไว้ อยากจะรู้ทำไมต้องเจอ
Yahk ja roo krai gumnot wai yahk ja roo tummai dtaung jur
I want to know who decided things would be like this? I want to know why I must face
ความเป็นจริงที่ไม่เป็นดังใจ
Kwahm bpen jing tee mai bpen dung jai
A reality that isn’t as I had hoped
โชคชะตาใยต้องแกล้งกัน มันมีแต่ขวากหนาม
Chohk chadtah yai dtaung glaeng gun mun mee dtae kwahk nahm
Why must destiny tease me? There’s only thorns
เป็นเวรเป็นกรรม หรือผิดที่ฉันทำไป
Bpen wen bpen gum reu pit tee chun tum bpai
Is it my karma or my fault for what I did?

( **) อยากจะถามเพียงแค่สักคำ ทำไมนะทำไม
Yahk ja tahm piang kae suk kum tummai na tummai
I just want to ask one thing; why? Why?
ใครกันที่ทำให้เป็นแบบนี้
Krai gun tee tum hai bpen baep nee
Who made things like this?

ไม่อาจจะคิดจะหวังอะไร ต้องผ่านให้ได้ไปเพียงวันๆ
Mai aht ja kit ja wung arai dtaung pahn hai dai bpai piang wun wun
I can’t imagine hoping for anything, I just have to get through this day by day
เมื่อความฝันที่มีสลายแค่ในพริบตา
Meua kwahm fun tee mee salai kae nai prip dtah
When the dreams I had were destroyed in the blink of an eye
จะเอาชนะหรือว่าทำตาม จะเอ่ยคำรักหรือว่าคำลา
Ja ao chana reu wah tum dtahm ja oey kum ruk reu wah kum lah
Will I take the victory or do as I’m told? Will I speak my love or say good-bye?
สุดแต่ฟ้าและดินใช่ไหม ไม่อาจเลือกเอง
Soot dtae fah lae din chai mai mai aht leuak eng
It’s up to heaven and earth, isn’t it? I can’t choose myself

(*,**)

   

คำร้อง มณฑวรรณ ศรีวิเชียร
ทำนอง เรืองกิจ ยงปิยะกุล
เรียบเรียง บุรินทร์ สุภัครพงษ์กุล