ใกล้ใจ

All posts tagged ใกล้ใจ

Title: ใกล้ใจ / Glai Jai (Our Hearts are Near)
Artist: Cocktail
Album: [Single]
Year: 2020

เราทั้งสองเคยเคียง
Rao tung saung koey kiang
The two of us used to be next to each other
กอดกันไว้เคียงกาย
Gaut gun wai kiang gai
Hugging each other from our side
กุมมือเธอไว้แนบใจไม่หายไม่ห่าง
Goom meu tur wai naep jai mai hai mai hahng
Holding your hand against my heart, never far apart
จูบกับเธอเบาๆ
Joop gup tur bao bao
Kissing you gently
ไม่เคยเหงาไม่หน่าย
Mai koey ngao mai nai
Never lonely or bored
แต่วันนี้หัวใจหล่นหาย ไม่เหมือนเดิม
Dtae wun nee hua jai lon hai mai meuan derm
But today my heart has vanished, it’s not the same

(*) อาจเป็นเพราะว่าเราโชคร้ายจนต้องไกล
Aht bpen pror wah rao chohk rai jon dtaung glai
It might be because we’re so unlucky, we must be separated
อาจเป็นเพราะว่าวันเวลาไม่เป็นใจ
Aht bpen pror wah wun welah mai bpen jai
It might be because time isn’t as we had hoped
แต่อยากให้รู้ว่าใจของฉันไม่เคยไกล และมันยังอยู่ใกล้ๆเธอ
Dtae yahk hai roo wah jai kaung chun mai koey glai lae mun yung yoo glai glai tur
But I want to let you know that my heart is never far, and it’s still near you

ทนผ่านพ้นเวลา ที่เหน็บหนาวยาวนาน
Ton pahn pon welah tee nep nao yao nahn
I endure through the long, cold times
หวังให้วันคืนที่โหดร้ายพ้นผ่าน
Wung hai wun keun tee hoht rai pon pahn
Hoping that the bad days will pass by
ความคิดถึงในใจ ให้มันลอยลมไป
Kwahm kit teung nai jai hai mun loy lom bpai
I hope my thoughts of you in my heart float
ส่งให้ถึงคนไกลด้วยความหวังดี
Song hai teung kon glai duay kwahm wung dee
To you where you are far away with my well-wishes

(*)

เขาอาจกำหนดเอาไว้ให้ไม่เจอกัน
Kao aht gumnot ao wai hai mai jur gun
Someone might have determined that we wouldn’t see each other
เขาอาจกำกับเอาไว้ให้เธอไกลฉัน
Kao aht gum gup ao wai hai tur glai chun
They might have been in control and separated you far away from me
แต่มันจะกักขังใจฉันให้ไกลเธอไม่ได้ ใจของฉันยังใกล้เธอ เสมอ
Dtae mun ja guk kung jai chun hai glai tur mai dai jai kaung chun yung glai tur samur
But they can’t distance my heart from you, my heart is always near you

(*)

เขาอาจกำหนดเอาไว้ให้ไกลห่างกัน
Kao aht gumnot ao wai hai mai jur gun
Someone might have determined that we wouldn’t see each other
เขาอาจกำกับเอาไว้ให้เธอไกลฉัน
Kao aht gum gup ao wai hai tur glai chun
They might have been in control and separated you far away from me
แต่มันจะกักขังให้ใจฉันไกลเธอไม่ได้ ความรักของฉันยังใกล้เธอ เสมอ
Dtae mun ja guk kung hai jai chun glai tur mai dai kwahm ruk kaung chun yung glai tur samur
But they can’t distance my heart from you, my love is always near you

ความรักของฉันยังใกล้เธอ
Kwahm ruk kaung chun yung glai tur
My love is still near you

   

คำร้อง / ทำนอง : ปัณฑพล ประสารราชกิจ
เรียบเรียง : COCKTAIL / ฐิติวัฒน์ รองทอง
Sound Engineering : กร มหาดำรงค์กุล
Edited & Mixed & Mastering : กร มหาดำรงค์กุล at Axis Studio

   

This is a nice song composited together with all of the members separated for quarantine, with lyrics also applicable to the times, for everyone who must be separated from loved ones at this trying time