โลกซึมเศร้า

All posts tagged โลกซึมเศร้า

Title: โลกซึมเศร้า / Lohk Seum Sao (Depressing World)
Artist: Cinematic
Album: [Single]
Year: 2019

อีกกี่คืน อีกกี่วัน จะทนจะรั้งมันได้นานเท่าไร
Eek gee keun eek gee wun ja ton ja rung mun dai nahn tao rai
How many more nights? How many more days? How long can I endure and hold this back?
ตื่นขึ้นลืมตามาครั้งใด เหมือนลมหายใจ
Dteun keun leum dtah mah krung dai meuan lom hai jai
Whenever I wake up and open my eyes, it’s like my breath
หมดไปกับความว่างเปล่า
Mot bpai gup kwahm wahng bplao
Ran out with the emptiness

อีกกี่คืน อีกกี่วัน จะทนจะรั้ง มันได้นานเท่าไร
Eek gee keun eek gee wun ja ton ja rung mun dai nahn tao rai
How many more nights? How many more days? How long can I endure and hold this back?
ความคุ้นเคยที่หล่นหายไป ฉันควรจะทำเช่นไร
Kwahm koon koey tee lon hai bpai chun kuan ja tumc hen rai
The familiarity has faded away, what should I do?
สิ่งที่ค้างที่คาในใจ ไม่เคยจากลา
Sing tee kahng tee kah nai jai mai koey jahk lah
The things remaining in my heart never leave

(*) หนึ่งความรู้สึก ที่ยังคงซ่อนอยู่ข้างใน
Neung kwahm roo seuk tee yung kong saun yoo kahng nai
One feeling is still hidden inside
มันเต็มไปด้วยความเสียใจ ข้างในนั้นแสนจะบอบบาง
Mun dtem bpai duay kwahm sia jai kahng nai nun saen ja baup bahng
I’m filled with sadness, inside I’m so weak

อีกกี่คืน อีกกี่วัน จะทนจะรั้งมันได้นานเท่าไร
Eek gee keun eek gee wun ja ton ja rung mun dai nahn tao rai
How many more nights? How many more days? How long can I endure and hold this back?
จบแล้วจริงๆใช่หรือไม่ ฉันควรจะทำเช่นไร
Jop laeo jing jing chai reu mai chun kuan ja tum chen rai
Is it really over? What should I do?
สิ่งที่ค้างที่คาในใจ ไม่เคยจากลา
Sing tee kahng tee kah nai jai mai koey jahk lah
The things remaining in my heart never leave

(*)

(**) หนึ่งความรู้สึก ยิ่งเก็บยิ่งซ่อนสักเท่าไร
Neung kwahm roo seuk ying gep ying saun suk tao rai
The more I keep in, the more I hide the one feeling
ยิ่งทำให้ฉันยิ่งเสียใจ ข้างในนั้นแสนจะบอบบาง
Ying tum hai chun ying sia jai kahng nai nun saen ja baup bahng
The more it makes me sad, inside I’m so weak
จนไม่รู้ต้องทำอย่างไร
Jon mai roo dtaung tum yahng rai
That I don’t know what to do

(*,**)

จนไม่รู้ต้องทำอย่างไร จนไม่รู้ต้องทำอย่างไร
Jon ami roo dtaung tum yahng rai jon mai roo dtaung tum yahng rai
That I don’t know what to do, that I don’t know what to do
อย่างไร อย่างไร อย่างไร อย่างไร อย่างไร
Yahng rai yahng rai yahng rai yahng rai yahng rai
What? What? What? What? What?
อย่างไร
Yahng rai
What?

   

Lyric & Composed : Cinematic
Arranged by : Cinematic
Produced by : Cinematic / ก้อ ณฐพล ศรีจอมขวัญ
Mixed and Mastered by : Monthon Dilokchavanis

   

A lot of new artists have been debuting lately. Given the title of this song, this is exactly what I was expecting haha. I’m not completely turned off by the song, but not exactly blown away either. Maybe they’ll find their stride~

Title: โลกซึมเศร้า / Lohk Seum Sao (Depressing World)
Artist: Karamail
Album: [Single]
Year: 2018

ทุกวันที่ฉันตื่นลืมตา โลกไม่สวยเหมือนเก่า
Took wun tee chun dteun leum dtah lohk mai suay meuan gao
Every day I wake up and open my eyes, the world isn’t as beautiful as before
ทำไมโลกนี้มันซึมมันเศร้า เมื่อขาดเธอ
Tummai lohk nee mun seum mun sao meua kaht tur
Why is this world so depressing without you?
ไม่มีเรี่ยวแรงอยากจะเดิน เบื่อต้องพบต้องเจอ
Mai mee riao raeng yahk ja dern beua dtaung pob dtaung jur
I don’t have the strength, I want to walk, I’m sick of having to face it
เหนื่อยกับคำถาม ว่าลืมเธอได้หรือยัง
Neuay gup kum tahm wah leum tur dai reu yung
I’m tired of the question: can I forget you yet?

(*) น้ำตามันยังไหล ภาพเธอยังฝัง
Num dtah mun yung lai pahp tur yung fung
My tears still flow, your image is still imprinted
ไม่เคยจะหลุดพ้น
Mai koey ja loot pon
I’ll never escape

(**) ไม่อยากจะมีชีวิตต่อไป เมื่อไม่มีเธอข้างกาย
Mai yahk ja mee cheewit dtor bpai meua mai mee tur kahng gai
I don’t want to keep living when I don’t have you by my side
มันทนไม่ไหว ที่ชีพจรเต้นอยู่ ที่ยังมีลมหายใจ
Mun ton mai wai tee cheepajorn dten yoo tee yung mee lom hai jai
I can’t bear having my pulse keep beating, to still breathe
ก็ยังหวังว่าเธอจะกลับมา (มารักกันอีกครั้ง)
Gor yung wung wah tur ja glup mah (Mah ruk gun eek krung)
I still hope you’ll come back (come love me again)

จะมีชีวิตต่อไปอย่างไร เมื่อรักไม่มีให้บอก
Ja mee cheewit dtor bpai yahng rai meua ruk mai mee hai bauk
Why keep living when there’s no one for me to tell I love them?
ไม่มีให้ใช้ หากแม้ถ้าเป็นไปได้ อยากบอกให้เธอเข้าใจ
Mai mee hai chai hahk mae tah bpen bpai dai yahk bauk hai tur kao jai]
When there’s no one for me to use my love on? If it were possible, I want to tell you and make you understand
ว่ายังรักยังรอเธอกลับมา มาต่อชีวิตฉันที
Wah yung ruk yung ror tur glup mahah dtor cheewit chun tee
That I still love you, I’m still waiting for you to come back, come back to my life

ทุกคืนที่ฉันหลับตานอน ยังคิดถึงวันเก่า
Took keun tee chun lup dtah naun yung kit teung wun gao
Every night when I go to sleep, I still think about the old days
ยังคงคิดถึงเรื่องราวรักเราไม่จืดจาง
Yung kong kit teung reuang rao ruk rao mai jeut jahng
I still think about the stories of our love that haven’t faded away

(*,**)

   

เนื้อร้อง : ต้อง/Karamail
ทำนอง : ต้อง/karamail
เรียบเรียง : Karamail
Producer : Karamail / กัณฑ์กณัฐ อังคณาจีรธิติ
Recoding Engineer / Mix Down & Mastering : กัญจน์ หวังธรรมเกื้อ @Ladaland Production

   

I like Karamail and all, but I really hate songs like this that are all, “You left me and now there’s no point to living!” You lived however many years of your life before meeting your ex, you can keep living without them, don’t be so melodramatic 😛