โรคเเอบชอบ

All posts tagged โรคเเอบชอบ

Title: โรคเเอบชอบ / Rohk Aep Chaup (Love Fever)
Artist: Lipta
Album: [Single]
Year: 2020

หายใจไม่ทั่วท้อง เมื่อได้มองหน้าเธอ
Hai jai mai tua taung meua dai maung nah tur
I’m short of breath when I see you
เมื่อไหร่ฉันจะพร้อม เข้าไปคุยกับเธอ
Meua rai chun ja praum kao bpai kooey gup tur
When will I be ready to go and talk to you?

(*) เจอกับเธอเเค่เพียงเท่านั้น
Jur gup tur kae piang tao nun
I just met you, that’s it
เเค่เพียงได้เจอกับเธอ เเค่เท่านั้น
Kae piang dia jur gup tur kae tao nun
Just being able to meet you, that’s all

(**) ทุกๆคืนต้องคิดถึงเธอ ต้องคิดถึงเธอ
Took took keun dtaun gkit teung tur dtaung kit teung tur
Every night I must think of you, I must think of you
อยากจะพบเจอ อยากอยู่ใกล้เธอ
Yahk ja pob jur yahk yoo glai tur
I want to see you, I want to be near you
อยากฟังเสียงเธอ หยิบโทรศัพท์ เปิดดูรูปเธอ
Yahk fung siang tur yip tohrasup bpert doo roop tur
I want to hear your voice, I pick up my phone, I bring up your picture
ไม่เอา ไม่อยาก ให้เธอ มีใคร
Mai ao mai yahk hai tur mee krai
No, I don’t want you to have anyone else
อย่าเพิ่งเลย
Yah perng loey
Not yet
Everynight ต้องคิดถึงเธอ ต้องคิดถึงเธอ
Every night dtaung kit teung tur dtaung kit teung tur
Every night, I must think of you, I must think of you
อยากจะพบเจอ อยากอยู่ใกล้เธอ
Yahk ja pob jur yahk yoo glai tur
I want to see you, I want to be near you
อยากมองหน้าเธอ เปิดโทรศัพท์ เเต่ไม่กล้าทักเธอ
Yahk maung nah tur bpert tohrasup dtae mai glah tuk tur
I want to see your face, I pick up my phone, but I don’t dare say hi to you
ไม่เอา ไม่อยาก ให้เธอ มีใคร
Mai ao mai yahk hai tur mee krai
No, I don’t want you to have anyone else
เพราะฉันเป็น
Pror chun bpen
Because I’m

(***) คนที่เเอบชอบเธอ คนนี้
Kon tee aep chaup tur kon nee
Someone who has a crush on you
โรคที่เเอบชอบเธอ ข้างเดียว
Rohk tee aep chaup tur kahng diao
Unrequited love fever
คนที่เเอบชอบเธอ คนนี้
Kon tee aep chaup tur kon nee
Someone who has a crush on you
โรคที่เเอบชอบเธอ ข้างเดียว
Rohk tee aep chaup tur kahng diao
Unrequited love fever

จำว่าเธอ กินอะไร ชอบไปที่ไหน
Jum wah tur gin arai chaup bpai tee nai
I remember what you eat, where you like to go
ใส่รองเท้า เบอร์อะไร เเละชอบสีไหน
Sai raung tao bur arai lae chaup see nai
What size shoe you wear, and what your favorite color is
เธอนั้นชอบ คนเเบบไหน จะทำให้เธอเห็น
Tur nun chaup kon baep nai ja tum hai tur hen
What kind of guy do you like? I’ll make you see
อยากจะเป็นเเฟน เเต่คงเป็นได้เเค่ friend
Yahk ja bpen faen dtae kong bpen dai kae friend
I want to be your boyfriend, but I can only be your friend

(*,**)

คนที่เเอบชอบเธอ
Kon tee aep chaup tur
Someone who has a crush on you

(**,***)

   

Produced : Lipta
Lyrics and Composition : Lipta
Additional Lyrics : Panithi Lertudomthana
Arranged : Janpat Montrelerdrasme