โกรธไหม

All posts tagged โกรธไหม

Title: โกรธไหม / Groht Mai (Are You Angry?)
Artist: Lula
Album: OST จากศัตรูสู่หัวใจ / Jahk Sudtroo Soo Hua Jai
Year: 2020

คิดว่าฉันเย็นชาใช่ไหม
Kit wah chun yen chah hai mai
You thought I was nonchalant, didn’t you?
เหมือนฉันเป็นคนใจร้าย
Meuan chun bpen kon jai rai
Like I’m cruel
และอาจจะดูว่าฉันไม่มีหัวใจ
Lae aht ja doo wah chun mai mee hua jai
And you might see me as being heartless

รู้ไหมฉันเองก็หวั่นไหว
Roo mai chun eng gor wun wai
Do you know I’m nervous?
ทุกครั้งที่คอยทำร้าย
Took krung tee koy tum rai
Every time I’m cruel to you
เจ็บที่ต้องทำเหมือนไม่แคร์อย่างนั้น
Jep tee dtaung tum meuan mai care yahng nun
It hurts having to act like I don’t care

รักเธอ แต่เหมือนอะไรคอยบอก
Ruk tur dtae meuan arai koy bauk
I love you, but it’s like everything keeps telling me
ว่าอย่าเพิ่งรักเธอ หมดหัวใจ
Wah yah perng ruk tur mot hua jai
Not to love you with all my heart

(*) โกรธไหมที่ฉันทำไปทุกอย่าง ที่ทำให้เธอเสียใจ
Groht mai tee chun tum bpai took yahng tee tum hai tur sia jai
Are you angry about everything I did to you? For making you sad?
โกรธไหมที่ฉันไม่เคยจะบอกว่ารักเธอเท่าไหร่
Groht mai tee chun mai koey ja bauk wah ruk tur tao rai
Are you angry that I never told you how much I loved you?
โปรดมองฉันด้วยหัวใจเธอสักหน่อย แค่ขอให้เธอเข้าใจ
Bproht maung chun duay hua jai tur suk noy kae kor hai tur kao jai
Please look at me with your heart, I just want you to understand
อยากบอกว่ารัก อยากบอกว่ารัก รักเธอเท่าไร
Yahk bauk wah ruk yahk bauk wah ruk ruk tur tao rai
I want to tell you I love you, I want to tell you how much I love you
แต่ไม่รู้ฉันมีสิทธิ์ไหม
Dtae mai roo chun mee sit mai
But I don’t know if I have the right to

มันเคยชินแค่ความเจ็บช้ำ
Mun koey chin kae kwahm jep chum
I’d gotten used to the pain
รักทุกครั้งก็ยิ่งเจ็บซ้ำ
Ruk took krung gor ying jep sum
Every time I’ve loved, the more I get hurt over and over
ไม่เคยได้เจอความรักที่ใจต้องการ
Mai koey dai jur kwahm rukt ee jai dtaung gahn
I’ve never found the love my heart wanted

ขอให้เขาเป็นเธอได้ไหม
Kor hai kao bpen tur dai mai
Can it be you
ที่ช่วยฉันจากฝันร้าย
Tee chuay chun jahk fun rai
Who helps me escape this nightmare
และทำให้ใจได้รักจริงๆ สักครั้ง
Lae tum hai jai dai ruk jing jing suk krung
And makes my heart able to really love?

รักเธอ คือเสียงที่ใจคอยบอก
Ruk tur keu siang tee jai koy bauk
I love you is the thing my heart keeps telling me
ว่าอยากจะรักเธอ หมดหัวใจ
Wah yahk ja ruk tur mot hua jai
I want to love you with all my heart

(*)

โปรดมองฉันด้วยหัวใจเธอสักหน่อย แค่ขอให้เธอเข้าใจ
Bproht maung chun duay hua jai tur suk noy kae kor hai tur kao jai
Please look at me with your heart, I just want you to understand
อยากบอกว่ารัก อยากบอกว่ารัก รักเธอเท่าไร
Yahk bauk wah ruk yahk bauk wah ruk ruk tur tao rai
I want to tell you I love you, I want to tell you how much I love you
แต่ไม่รู้ฉันมีสิทธิ์ไหม
Dtae mai roo chun mee sit mai
But I don’t know if I have the right to

   

เนื้อร้อง / ทำนอง : อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์
เรียบเรียง : ชลทัศน์ ชาญศิริเจริญกุล