แม่กำปอง

All posts tagged แม่กำปอง

Title: แม่กำปอง (Mae Kampong)
Artist: T_047
Album: [Single]
Year: 2019

หมอกคลุ้งลงเคล้า
Mauk kloong long klao
The fog permeates
ที่สองเราออกเดินทาง
Tee saung rao auk dern tahng
Where we’re going out walking
แวะแอ่วถาม
Wae aew tahm
Stopping by to ask
ว่าไข่ป่ามเป็นจะได
Wah kai bpahm bpen ja dai
“How are the baked eggs?”
ค่อยใช้ชีวิตให้ช้า
Koy chai cheewit hai chah
Leisurely living life
เหมือนเวลาไม่มีอยู่จริง
Meuan welah mai mee yoo jing
Like time doesn’t exist
มองลำธารที่ไหลไป
Maung lum tahn tee lai bpai
Looking at the stream that flows by
จงมองให้เห็นใจ
Jong maung hai hen jai
Staring and sympathizing
ตัวเอง ตอนนี้
Dtua eng dtaun nee
With myself right now

ความเงียบงัน
Kwahm ngiap ngun
Silence
ที่ทำให้ฉันได้ยินเสียงตัวเอง
Tee tum hai chun dai yin siang dtua eng
Makes me able to hear my own voice
หมู่นกที่ร้องบรรเลง
Moo nok tee raung bunleng
The singing birds
เป็นบทเพลงจากป่าเขา
Bpen bot pleng jahk bpah kao
Are music from the jungle
เหมือนโลกใบนี้
Meuan lohk bai nee
It’s like this world
มีเพียงแค่สองเรา มีเพียงแค่สองเรา
Mee piang kae saung rao mee piang kae saung rao
Has only the two of us, only the two of us

(*) ธรรมชาติ โปรดทำให้เธอได้ลืมทุกสิ่ง
Tummachaht bproht tum hai tur dai leum took sing
Nature, please help you to forget everything
ที่ตรงนี้ไม่มีอดีต ไม่มีแม้กาลเวลา
Tee dtrong nee mai mee adeet mai mee mae gahn welah
There’s no past here, there’s not even time
อยู่กับชีวิตที่ธรรมดา
Yoo gup cheewit tummadah
Living an average life
ไม่มี อะไรให้มองหา
Mai mee arai hai maung hah
Nothing is making us search for it

ที่แม่กำปอง มีเพียงแค่สองเรา
Tee mae gum bpaung mee piang kae saung rao
There’s just the two of us at Mae Kampong
วันนี้ที่แม่กำปอง มีเพียงแค่สองเรา
Wun nee tee mae gum bpaung me epiang kae saung rao
Today, there’s just the two of us at Mae Kampong

ในยามเช้ามีแสงนำทาง
Nai yahm chao mee saeng num tahng
In the morning, there’s a guiding light
จงเปิดทาง ที่ๆ เธอต้องไป
Jong bpert tahng tee tee tur dtaung bpai
Opening the way that you must go
โอ้ลมหนาว ช่วยโอบกอดเธอไว้
Oh lom nao chuay aup gaut tur wai
The cold wind embraces you
ไม่มีอะไร ทำร้ายเธอในที่แห่งนี้
Mai mee arai tum rai tur nai tee haeng nee
Nothing can hurt you in this place

(*)

ที่แม่กำปอง มีเพียงแค่สองเรา
Tee mae gum bpaung mee piang kae saung rao
There’s just the two of us at Mae Kampong
(ที่ตรงนี้ฉันมีเธออยู่)
(Tee dtrong nee chun mee tur yoo)
(I have you right here)
วันนี้ที่แม่กำปอง มีเพียงแค่สองเรา
Wun nee tee mae gum bpaung mee piang kae saung rao
Today there’s just the two of us at Mae Kampong
(ที่ตรงนี้ฉันมีเธออยู่)
(Tee dtrong nee chun mee tur yoo)
(I have you right here)

วันนี้ที่แม่กำปอง มีเพียงแค่สองเรา
Wun nee tee mae gum bpaung mee piang kae saung rao
Today there’s just the two of us at Mae Kampong
(ที่ตรงนี้ฉันมีเธออยู่)
(Tee dtrong nee chun mee tur yoo)
(I have you right here)
วันนี้ที่แม่กำปอง มีเพียงแค่สองเรา
Wun nee tee mae gum bpaung mee piang kae saung rao
Today there’s just the two of us at Mae Kampong

   

เนื้อเพลง / ทำนอง : น้องนัทที ไม่มีอัตตา
เรียบเรียง : T_047