เหนื่อย

All posts tagged เหนื่อย

Title: เหนื่อย / Neuay (Tired)
Artist: Sleeping Sheep
Album: ??
Year: ??

ชีวิตที่มีอยู่ ฉันคิดหวัง สิ่งที่ฉันตามหา
Cheewit tee mee yoo chun kit wung sing tee chun dtahm hah
In this life, I hope that the thing I’ve been searching for
คือเธอใช่หรือเปล่าที่ฉันเฝ้ารอ มาตลอดเวลา
Keu tur chai reu bplao tee chun fao ror mah dtalaut welah
Is you, are you what I’ve been waiting for all this time?

ได้แต่วิ่งฉันได้แต่วิ่งไปตามใจที่ไขว่คว้า แต่วิ่งไปเท่าไหร่ มันก็ไม่ถึง สักครา
Dai dtae wing chun dai dtae wing bpai dtahm jai tee kwai kwah dtae wing bpai tao rai mun gor mai teung suk krah
I can only run, I can only run after my outstretched heart, but however much I run, I never reach it

ฉ๊านนนน้าาาเหนื่อยเหลือเกิน เกินกว่าที่ใจจะทนไหว
Chun nah neuay leua gern gern gwah tee jai ja ton wai
I’m so tired, more than my heart can bear

จะถามว่าฉันหรือใคร จะต่างอะไร ต่างกันตามหา
Ja tahm wah chun reu krai ja dtahng arai dtahng gun dtahm hah
Is it me or others? What’s different? I’m searching for the difference
แต่มีสักกี่คน ที่จะไปถึง ปลายทางที่ว่า
Dtae mee suk gee kon tee ja bpai teung bplai tahng tee wah
But there’s so many other people who have reached the destination they’ve set out for
เช่นหัวใจของเธอที่ฉันดั้นด้นจะค้นหา
Sen hua jai kaung tur tee chun dun don ja kon hah
Like your heart that I’ve been trying so hard to find
สุดท้ายก็ได้รู้ว่าเส้นทางที่ฉันเลือกนั้นมันผิดตลอดมา
Soot tai gor dai roo wah sen tahng tee chun leuak nun mun pit dtalaut mah
In the end, I realized that the path I’d chosen was wrong all this time

(*) ฉ๊านนนน้าาาเหนื่อยเหลือเกิน เกินกว่าที่ใจจะทนไหว
Chun nah neuay leua gern gern gwah tee jai ja ton wai
I’m so tired, more than I can bear
นานนับต้องทนอีกนานแค่ไหน
Nahn nup dtaung ton eek nahn kae nai
I’ve been counting for a long time, how much longer must I endure this?
แล้วเมื่อไหร่จะไปถึงใจของเธอ
Laeo meua rai ja bpai teung jai kaung tur
And when will I reach your heart?

(ไม่มีเธอไม่มีใคร) แค่ใจเธอที่ต้องการ
(Mai mee tur mai mee krai) kae jai tur tee dtaung gahn
(I don’t have you, I don’t have anyone) I just need your heart
(ที่ฉันทำ ปลดปล่อยฉัน) ว่างเปล่ากับการรอแสนนาน
(tee chun tum bplot bploy chun wahng bplao gup gahn ror saen nahn
(What I’ve done, release me) empty for waiting so long
(ฉันขอโทษ ที่ฉันทำ)ว่าฉันมันเป็นแค่ทางผ่าน
(Chun kor toht tee chun tum) wah chun mun bpen kae tahng pahn
(I’m sorry for what I’ve done) I’ve just been a passageway
(จะหยุดฝัน จะจากไป) ไปให้ไกลจากฉ๊านน
(ja yoot fun ja jahk bpai) bpai hai glai jahk chun
(I’ll stop dreaming, I’ll leave) Get far away from me

(*)