เหนื่อยแล้ว

All posts tagged เหนื่อยแล้ว

Title: เหนื่อยแล้ว / Neuay Laeo (Tired)
Artist: Silly Fools
Album: The One
Year: 2008

เหนื่อยแล้ว เพราะเราไปกันไม่ไหวจริงจริง
Neuay laeo pror rao bpai gun mai wai jing jing
You’re tired because we really can’t get along
เหนื่อยแล้ว ถึงวันที่เธอต้องทิ้งกันไป ให้จบเท่านี้
Neuay laeo teung wun tee tur dtaung ting gun bpai hai jop tao nee
You’re tired, it’s the day you must dump me, you just want to end it here
เหนื่อยแล้ว ที่เธอพูดมาก็เหมือนดูดี เธอบอกวันนี้
Neuay laeo tee tur poo tmah gor meuan doo dee tur bauk wun nee
You’re tired, what you said seems like it’s nice, you told me today
เหนื่อยแล้ว ฉันทนฟังเธอพูดพร่ำรำพัน แต่ใจมันแปลได้อย่างนี้..
Neuay laeo chun ton fung tur poot prum rum pun dtae jai mun bplae dai yahng nee
You’re tired, I’ve endured listening to you babble on, but my heart can translate it like this

(*) ฉันมันธรรมดาแถมหน้าตาก็ห่วย
Chun mun tummadah taem nah dtah gor huay
I’m average and I’m unattractive
ฉันมันไม่ได้รวยยิ่งใหญ่เท่าฟ้า
Chun mun mai dai ruay ying yai tao fah
I’m not swimming in riches
ฉันมันเดินบนดินเธอจะบินมากกว่า
Chun mun dern bon din tur ja bing mahk gwah
I walk on the ground while you fly
ฉันไม่มีเงินตรามาเอาอกเอาใจ
Chun mai mee ngern dtrah mah ao auk ao jai
I don’t have any money to please you
ฉันมันธรรมดาแถมหน้าตาก็ห่วย
Chun mun tummadah taem nah dtah gor huay
I’m average and I’m unattractive
ฉันมันเป็นตัวซวยมีแต่ปัญหา
Chun mun bpen dtua suay mee dtae bpunhah
I’m unlucky and have only problems
ฉันมันคนเพียงพอ เธอไม่พอมากกว่า
Chun mun kon piang por tur mai por mahk gwah
I’m a “just enough” kind of person, but even more than that doesn’t satisfy you
ฉันไม่มีปัญญา เธอเบื่อ ไม่ทนแล้ว
Chun mai mee bpunyah tur beua mai ton laoe
I don’t have any knowledge, you’re bored, you can’t take it anymore

เหนื่อยแล้ว เพราะเราไม่เคยจะเห็นตรงกัน
Neuay laeo pror rao mai koey ja hen dtrong gun
You’re tired because we’re never going to see eye-to-eye
เหนื่อยแล้ว ถึงเธอจะมีแต่ฉันในใจ ไม่อยากไปไหน
Neuay laeo teung tur ja mee dtae chun nai jai mai yahk bpai nai
You’re tired, even though you have only me in your heart and don’t want to leave
เหนื่อยแล้ว ที่ทำเพื่อเธอก็ซึ้งในใจ แต่อยู่ไม่ไหว
Neuay laeo tee tum peua tur gor seung nai jai dtae yoo mai wai
You’re tired, what I did for you touched you, but you can’t stay
เหนื่อยแล้ว ฟังคำดีดีเป็นร้อยเป็นพัน แต่แปลรวมกันได้อย่างนี้
Neuay laeo fung kum dee dee bpen roy bpen pun dtae bplae ruam gun dai yahng nee
You’re tired, I’ve listened to your hundreds of thousands of nice words, but they can all be translated like this

(*)

บอกฉัน ชัดชัด ก็พอแล้ว บอกฉัน ชัดชัด ให้ซึ้งใจ
Bauk chun chut chut gor por laeo bauk chun chut chut hai seung jai
Tell me clearly, enough is enough, tell me clearly, make me feel it

(*)