เรื่องธรรมดา

All posts tagged เรื่องธรรมดา

Title: เรื่องธรรมดา / Reuang Tummadah (Common Problem)
Artist: Buddha Bless ft. Jennifer Kim (เจนนิเฟอร์ คิ้ม)
Album: [Single]
Year: 2016

คนเราบางทีมันก็มีอารมณ์ที่ทำให้พร่ำเพ้อ
Kon rao bahng tee mun gor mee ahgrom tee tum hai prum pur
Sometimes people have feelings that make us delirious
เมื่อคิดถึงใครที่เขาจากไปไม่ได้เจอ
Meua kit teung krai tee kao jahk bpai mai dai jur
When we think of someone who has left and we haven’t seen
จะทำยังไงเมื่อทุกชั่วโมงทุกนาที
Ja tum yung ngai meua took chua mohng took nahtee
What will I do when with every hour, every minute
เวลาผ่านไปอะไร ๆ มันดูเนิ่นนานตอนไม่มีเธอ
Welah pahn bpai arai arai mun doo nern nahn dtaun mai mee tur
That passes by, everything seems so slow when I don’t have you?

ความทรมาน ในวันวาน ที่เราจากกัน
Kwahm toramahn nai wun wahn tee rao jahk gun
The torture of the past when we separated
มันเป็นความจริง ที่ฉันอยาก ให้มันเป็นแค่ฝัน
Mun bpen kwahm jing tee chun yahk hai mun bpen kae fun
Is a reality that I want to make just a dream
ที่เสียน้ำตาไปมากมาย ที่ทุกข์ที่ร้อนที่ฟูมฟาย
Tee sia num dtah bpai mahk mai tee took tee raun tee foom fai
I’ve lost so many tears, I’ve suffered and cried
เพราะรับความจริงยังไม่ได้
Pror rup kwahm jing yung mai dai
Because I still can’t accept the truth

(*) ครั้งหนึ่งในชีวิต ถ้าไม่เจอกับตัว ไม่มีวันเข้าใจ
Krung neung nai cheewit tah mai jur gup dtua mai mee wun kao jai
Once in a lifetime, if you don’t experience it, you’ll never understand
จากกันมันเจ็บปวดยังไง ทำไมมันต้องเป็นแบบนี้
Jahk gun mun jep bpuat yun gngai tummai mun dtaung bpen baep nee
How it hurt to be separated, why does it have to be like this?

(**) โลกก็หมุนไป อย่างนั้น วันนี้ เพิ่งเข้าใจ
Lohk gor moon bpai yahng nun wun nee perng kao jai
The world keeps spinning, today I’ve just understood
ว่าไม่มีอะไร มั่นคงตลอดไป นี่ใช่ไหมชีวิต
Wah mai mee arai mun kong dtalaut bpai nee chai mai cheewit
That nothing is lasts forever, this is life, isn’t it?
แต่ใครก็ต้องเจออยู่แล้ว พลัดพราก และจากลา
Dtae krai gor dtaung jur yoo laeo plut prahk lae jahk lah
But everyone must face it, separating and saying good-bye
เจอกัน จากกัน เรื่องธรรมดา มาเป็นบทเรียนให้ได้รู้
Jur gun jahk gun reuang tummadah mah bpen bot rian hai dai roo
Meeting and parting, it’s a common problem that serves as a learning experience

ก็รู้อยู่แล้ว ว่าวันนี้จะต้องมา
Gor roo yoo laeo wah wun nee ja dtaung mah
I knew that today would have to come
วันที่จากกัน วันที่ฉันเสียน้ำตา
Wun tee jahk gun wun tee chun sia num dtah
The day we’d separate, the day I’d cry
มันยากเกินทำใจ ในวันที่โลกมันเปลี่ยนไป
Mun yahk gern tum jai nai wun tee lohk mun bplian bpai
It’s too difficult to accept, living in this changing world
ไม่มีเธออยู่ข้าง ๆ เหมือนก่อน
Mai mee tur yoo kahng kahng meuan gaun
Without you beside me like before

จะทำยังไง ให้ไม่ต้องจากลา จะทำยังไง ไม่ให้เสียน้ำตา
Ja tum yung ngai hai mai dtaung jahk lah ja tum yungngai mai hai sia num dtah
What can you do to keep from having to say good-bye? What can you do to keep from losing tears?
จะทำยังไง ให้โลกหมุนกลับมา มันคงจะไม่มี
Ja tum yung ngai hai lohk moon glup mah mun kong ja mai mee
What can you do to make the world turn back? Nothing

(*,**,**)

จะอีกแค่ไหน เมื่อไหร่จะลุกขึ้นสักที
Ja eek kae nai meua rai ja look keun suk tee
How much more? When will you finally stand up again?
จะอีกแค่ไหน ที่รอยยิ้มหายไปไม่มี
Ja eek kae nai tee roy yim hai bpai mai mee
How much longer will your smile be gone?
จะพอได้ไหม หยุดทำร้ายตัวเองเสียที
Ja por dai mai yoot tum rai dtua eng sia tee
Enough is enough, stop hurting yourself
จะเอาอีกไหม เจ็บปวดแค่ไหนก็รู้ดี
Ja ao eek mai jep bpuat kae nai gor roo dee
What else do you want? You know full well how much it hurts
ไม่พอใช่ไหม ความเจ็บความเศร้าที่มี
Mai por chai mai kwahm jep kwahm sao tee mee
The pain and sadness you have isn’t enough, is it?
คงไม่มีใคร เท่าตัวเธอที่รู้ดี
Kong mai mee krai tao dtua tur tee roo dee
No one else knows as well as you

   
Pardon me while I gush about my Buddha Bless boys.
First of all, my boys are SINGING!! It sounds so different from their usual dancehall/hiphop/reggae sounds, but their constant willingness to try new things is one of their biggest appeals, and this was a fresh, unexpected sound.
Secondly, the lyrics, though pretty “tough love,” are fabulous, reminding us that to lose at love is a common problem that everyone is going to face at some point in their lives, there’s nothing you can do to avoid it, and the sooner we can accept it for what it is, the sooner we can move on with our lives.
Lastly, the music video is so beautifully portrayed, I’m sure even if I wasn’t already head over heels in love with this trio, I’d still have goosebumps.
Another perfect release for Buddha Bless <3

Title: เรื่องธรรมดา / Reuang Tummadah (Common Problem)
Artist: 25 Hours
Album: Mom & Pop Shop
Year: 2015

ขอบคุณใครคนนั้น
Kaup koon krai kon nun
Thank you to that someone
ที่เข้ามาแค่เพียงลม ลม
Tee kao mah kae piang lom lom
Who just blew past
พูดว่ารักแค่เพียงส่ง ส่ง
Poot wah ruk kae paing song song
Who just said they loved me
คบกันไปแค่เพียงวัน วัน
Kop gun bpai kae piang wun wun
Who only dated me a few days
ขอบคุณคนคนนั้น
Kaup koon kon kon nun
Thank you to that person
ที่ช่วยทำให้พบความจริง
Tee chuay tum hai pob kwahm jing
Who helped me find the truth
ว่าความรักไม่ใช่ทุกสิ่ง
Wah kwahm ruk mai chai took sing
That love isn’t everything
ต้องเผื่อใจไว้วันเลิกลา
Dtaung peua jai wai wun lerk lah
And that we must prepare our hearts for the day we break up

(*) รักก็คือรัก เธออย่าไปมั่นใจ
Ruk gor keu ruk tur yah bpai mun jai
Love is love, don’t be so certain
สักวันถ้าเสียไป ให้คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดา
Suk wun tah sia bpai hai kit wah bpen reuang tummadah
If some day you lose it, just think of it as a common problem
ฟ้าที่ว่าฟ้า ยังเปลี่ยนเป็นฝนไป
Fah tee wah fah yung bplian bpen fon bpai
The sky as we know it still changes into rain
อยู่ อยู่ ก็มืดไป
Yoo yoo gor meut bpai
All the sudden it darkens
ก็เพราะมันเป็นเรื่องธรรมดา
Gor pror mun bpen reuang tummadah
Because it’s a common problem

อยากขอบคุณวันนั้น
Yahk kaup koon wun nun
I want to thank you for that day
วันที่ฝันไม่เป็นความจริง
Wun tee fun mai bpen kwahm jing
The day that my dreams didn’t come true
วันที่รักไม่ใช่ทุกสิ่ง วันที่เรานั้นต้องเลิกรา
Wun tee ruk mai chai took sing wun tee rao nun dtaung lerk rah
The day that love wasn’t everything, the day that we had to break up

(*,*)

   
เนื้อร้อง/ทำนอง สมพล รุ่งพาณิชย์
เรียบเรียง 25Hours

Title: เรื่องธรรมดา / Reuang Tummadah (Common Problem)
Artist: James Ruengsak
Album: Sap Story
Year: 2005

ตั้งแต่เช้า ทุกครั้งที่ตื่นขึ้นมา
Dtung dtae chao took krung tee dteun keun mah
Since the morning, every time I wake up
พอๆได้ลืมตาก็คิดถึงแต่เธอ
Por por dai leum dtah gor kit teung dtae tur
And as soon as I close my eyes, I only think about you
ห่างกันไป ไม่ค่อยได้เจอะได้เจอ
Hahng gun pai mai koy dai jur a dai jur
We’re far apart, we don’t really get to see each other
คิดถึงเธอ ประจำอยู่เรื่อยมา
Kit teung tur prajum yoo reuay mah
I miss you, constantly, always

แดดจะร้อน ถึงรถจะติดวุ่นวาย
Daet ja raun teung rot ja dtit woon wai
The sun is so hot, the car stalls
นานสักแค่ไหนไม่รู้วันเวลา
Nahn suk kae nai mai roo wun welah
However long it’s been, I don’t know the time
แต่ฉันขอแค่รูปเธอหยิบขึ้นมา
Dtae chun kor kae roop tur yip keun mah
But I just want to pick up your picture
เรื่องธรรมดา เพราะฉันคิดถึงเธอ
Reuang tummadah pror chun kit teung tur
It’s a common problem, because I miss you

อาจเพราะวันเวลาหรือหนทางไกล
Aht pror wun welah reu hon tahng glai
It might be because of the time or the distance
ขอแค่ใจไม่เผลอลืมกัน
Kor kae jai mai plur leum gun
I just ask that my heart doesn’t absently forget us
ต่อให้การรอคอยจะแสนเนิ่นนานฉันเข้าใจ และเข้าใจ
Dtor hai gahn ror koy ja saen nern nahn chun kao jai lae kao jai
Though waiting is so long, I understand, and understand

(*) เมื่อเธอเหงาขึ้นมาเมื่อไหร่ คิดถึงใครเมื่อไร
Meua tur ngao keun mah meua rai kit teung krai meua rai
Whenever you’re lonely, whenever you’re missing someone
คิดถึงใครที่ไหน คิดถึงกันเหมือนกันกับฉันหรือเปล่า
Kit teung krai tee nai kit teung gun meuan gun gup chun reu plao
When you’re thinking of someone somewhere, do you miss me like I miss you?
เมื่อเธอเหงาหัวใจเมื่อไร คิดถึงกันบ้างไหม
Meua tur ngao hua jai meua rai kit teung gun bahng mai
Whenever you’re lonely, do you ever miss me?
หรือว่าฉันมันคิดไปคนเดียว
Reu wah chun mun kit pai kon diao
Or am I thinking off on my own?

อยู่ดีไหมไม่รู้เธอเหนื่อยหรือยัง
Yoo dee mai mai roo tur neuay reu yung
Are you okay? I don’t know if you’re getting tired yet
คนอยู่ข้างหลัง คอยนับวันเวลา
Kon yoo kahng lung koy nup wun welah
The boy from your past keeps counting the days
อยูไกลกัน ก็ฉันแค่ห่วงขึ้นมา
Yoo glai gun gor chun kae huang keun mah
Being so far apart, I can only worry about you
เรื่องธรรมดาเพราะฉันคิดถึงเธอ
Reuang tummadah pror chun kit teung tur
It’s a common problem, because I miss you

(*)

ก็มันคิด คิดถึงเธอ เพราะว่ามันเป็นเรื่องธรรมดา
Gor min kit kit teung tur pror wah mun pen reuang tummadah
I…I miss you, because it’s a common problem