เริ่มใหม่ง่ายจัง

All posts tagged เริ่มใหม่ง่ายจัง

Title: เริ่มใหม่ง่ายจัง / Rerm Mai Ngai Jung (So Easy to Start Over)
Artist: Pancake
Album: [Single]
Year: 2020

อยู่ในช่วงระยะทำใจ ตั้งแต่เธอไปก็ไม่เหมือนเก่า
Yoo nai chuang raya tum jai dtung dtae tur bpai gor mai meuan gao
I’m living in a period of adjustment, ever since you left, things haven’t been the same
ไม่ชินสักที กับการไม่มีเรา เหงาจนแทบขาดใจ
Mai chin suk tee gup gahn mai mee rao ngao jon taep kaht jai
I’m not used to not having us, loneliness is nearly killing me

ต่างกับเธอที่ไปได้ดี ได้ข่าวกำลังจะมีรักใหม่
Dtahng gup tur tee bpai dai dee dai kao gumlung ja mee ruk mai
Unlike you who left happily, I heard that you’ve found someone new
เธอลืมได้เก่ง ต่างกับฉันมากมาย ไม่มีวันไหนไม่คิดถึงเธอ
Tur leum dai geng dtahng gup chun mahk mai mai mee wun nai mai kit teung tur
You’re good at forgetting, so different from me, I’ll never not miss you

(*) ทำไมเธอนั้นเริ่มใหม่ได้ง่ายจัง รักเราเพิ่งพังเพิ่งจบได้ไม่นาน
Tummai tur nun rerm mai dai ngai jung ruk rao perng pung perng jop dai mai nahn
Why was it so easy for you to start over? Our love just ended recently
เธอกลับลืมได้ทุกอย่าง พร้อมเดินร่วมทางไปกับเขา
Tur glup leum dai took yahng praum dern ruam tahng bpai gup kao
You ended up forgetting everything, ready to leave with him
ทำไมฉันนั้นเริ่มใหม่ไม่ได้เลย เธอช่วยเฉลยวิธีลืมคนรักเก่า
Tummai chun nun rerm mai mai dai loey tur chuay chaloey witee leum kon ruk gao
Why can’t I start over? Please share your technique for forgetting an ex
มีแค่ภาพเรา ยังก้าวเดินต่อไม่ไหวจริงๆ
Mee kae pahp rao yung gao dern dtor mai wai jing jing
I have only our picture, I really still can’t move on

อยากจะยิ้มให้เธอสักที อยากจะยินดีกับความรักใหม่
Yahk ja yim hai tur suk tee yahk ja yin dee gup kwahm ruk mai
I want to finally smile at you, I want to congratulate you on your new love
แค่ต้องเลิกกัน ก็ทรมานแทบตาย
Kae dtaung lerk gun gor toramahn taep dtai
But just having broken up, it’s absolute torture
ยิ่งเธอมีใคร ยิ่งเจ็บซ้ำที่เดิม
Ying tur mee krai ying jep sum tee derm
The more you’re with someone else, the more it hurts me over and over

(*,*)

เธอเริ่มต้นใหม่ แต่ฉันยังรอเธอที่เดิม
Ter rerm dton mai dtae chun yung ror tur tee derm
You started over, but I”m still waiting for you at the same place

   

Lyrics : นิ้งหน่อง PANCAKE
Melody : นิ้งหน่อง PANCAKE
Arranged : ครูโก , พีท PANCAKE