เราและนาย

All posts tagged เราและนาย

Title: เราและนาย / Rao Lae Nai (You and Me)
Artist: Potato
Album: OST เฮ้ย! ลูกเพ่ นี่ลูกพ่อ / Hoey Look Pay Nee Look Por
Year: 2020

วันคืนที่เนิ่นนาน ที่มีเราสองคน
Wun keun tee nern nahn tee mee rao saung kon
The long days and nights with the two of us
ดิ้นรนสู้ทน เพื่อความฝัน
Din ron soo ton peua kwahm fun
Struggling and fighting for our dreams
มีคำสัญญา ว่าเราไม่ทอดทิ้งกัน
Mee kum sunyah wah rao mai taut ting gun
We promised we wouldn’t abandon each other
แม้คืนและวัน จะโหดร้าย
Mae keun lae wun ja hoht rai
No matter how cruel the days and nights got

(*) ไม่อาจทำให้ใจ ของเรานั้นเปลี่ยนผัน
Mai aht tum hai jai kaung rao nun bplian pun
Nothing can make our hearts change
สัญญาที่ให้กัน ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง
Sunyah tee hai gun mai mee wun bplian bplaeng
The promise we gave each other will never change
เพื่อนจะมี จะมีเราและนายเสมอ
Peuan ja mee ja mee rao lae nai samur
Friend, there will be, will always be, you and me

(**) จากวันนี้ จะมีเรา เราและนาย
Jahk wun nee ja mee rao rao lae nai
From now on, there will be us, you and me
จดจำไว้ ตลอดไป ไม่ทิ้งกัน
Jot jum wai dtalaut bpai mai ting gun
Always remember, we won’t abandon each other
หากมีเรา จะมีนาย ร่วมทางไม่มีไหวหวั่น
Hahk mee rao ja mee nai ruam tahng mai mee wai wun
If there’s me, there’s you, together, unshaken
คือเพื่อนกัน เพื่อนตายตลอดไป
Keu peuan gun peuan dtai dtalaut bpai
We’re friends, friends to the end
คือเพื่อนกัน เพื่อนตายตลอดไป
Keu peuan gun peuan dtai dtalaut bpai
We’re friends, friends to the end

(*,**,**)

   

คำร้อง – เสกสรรค์ ศุขพิมาย
ทำนอง – เสกสรรค์ ศุขพิมาย
เรียบเรียง – กัณฑ์กณัฐ อังคณาจีรธิติ