เพลงพิเศษ

All posts tagged เพลงพิเศษ

Title: เพลงพิเศษ / Pleng Piset (Special Song)
Artist: Yves Sirachaya ft. Tee Jetset’er (อี๊ฟ ศิระฉายา Feat. ที Jetset’er)
Album: [Single]
Year: 2015

(*) ในคืนที่แสนพิเศษ
Nai keun tee saen piset
On this special night
ผู้คนมากมาย อวยพรให้เธอ
Poo kon mahk mai uay paun hai tur
Many people give blessings to you
ชื่นใจที่ได้พบเธอ
Cheun jai tee dai pob tur
Happy to meet you
ภาพความสุขรอยยิ้มและความสดใส
Pahp kwahm sook roy yim lae kwahm sot sai
The image of happiness, a smile, and cheerfulness

(**) ฉันก็มีบางอย่างเล็กน้อยที่ทำด้วยใจ
Chun gor mee bahng yahng lek noy tee tum duay jai
I have something small I’ve made with my heart
อยากฝากไว้ ไม่เคยทำให้ใคร
Yahk fahk wai mai koey tum hai krai
I want to entrust it to you, I’ve never done it for anyone else

(***) ไม่มีของขวัญเหมือนใคร ดอกไม้ช่อใหญ่
Mai mee kaung kwun meuan krai dauk mai chor yai
I don’t have a present like everyone else, nor a big bouquet of flowers
มีแต่เสียงเพลงใหม่ๆตั้งใจแต่งให้เธอ
Mee dtae siang pleng mai mai dtung jai dtaeng hai tur
I have only a new song that I wrote for you
อาจจะไม่ค่อยเลิศเลอแต่อยากอวยพรให้เธอ เจอสิ่งดีดีด้วยเพลงนี้
Aht ja mai koy lurt lur dtae yahk uay paun hai tur jur sing dee dee duay pleng nee
It night not be very amazing, but I want to give blessings to you that you’ll find good things through this song
ขอให้มีความสุข ตลอดไป
Kor hai mee kwahm sook dtalaut bpai
I want you to be happy forever

(*,**,***,**,***,***)

Title: เพลงพิเศษ / Pleng Piset (Special Song)
Artist: New & Jiew
Album: Together
Year: 2005

(*) หากเธอชอบฟังเพลง
Hahk tur chaup fung pleng
If you like listening to music
ก็คงจะมีบทเพลงสักเพลง
Gor kong ja mee bot pleng suk pleng
There’s probably one song
ที่ดีเก็บเอาไว้ เป็นเพลงในดวงใจ
Tee dee gep ao wai bpen pleng nai duang jai
That you keep in your heart
และวันเวลาจะเวียนหมุนไป
Lae wun welah ja wian moon bpai
And as the days pass by
ก็ฟังแต่เพลงนี้
Gor fung dtae pleng nee
You only listen to this song

(**) เช่นเดียวกับคนรัก
Chen diao gup kon ruk
Just like someone in love
เธอคงอยากมีคนรักสักคน ที่ดีเก็บเอาไว้
Tur kong yahk mee kon ruk suk kon tee dee gep ao wai
You probably want a lover who is kind to you
เป็นคนที่รู้ใจ อยากมีบ้างไหม คนดี
Bpen kon tee roo jai yahk mee bahng mai kon dee
Who is someone who understands you, do you want a sweetheart?

(***) ฉันอยากเป็นเพลงรักที่เธอเลือกไว้ในใจ
Chun yahk bpen pleng ruk tee tur leuak wai nai jai
I want to be the love song that you choose to keep in your heart
เปิดตอนไหนก็ทำให้เธอมีความสุข
Bpert dtaun nai gor tum hait ur mee kwahm sook
Whenever you turn me on, it makes you happy
ให้ฟังฉันทุกๆ วันจนซาบซึ้ง ตราตรึงใจเธอไว้
Hai fung chun took took wun jon sahp seung dtrah dtreung jai tur wai
I want you to listen to me every day until you’re touched and have it memorized

(*,**,***)

ฉันอยากเป็นเพลงรักที่เธอเลือกฟังทุกวัน
Chun yahk bpen pleng ruk tee tur leuak fung took wun
I want to be the love song that you choose to listen to every day
อยู่กับฉันให้นานเท่านานเสมอไป
Yoo gup chun hai nahn tao nahn samur bpai
Always stay with me for as long as possible
โปรดให้ฉันเป็นเพลงพิเศษ
Bproht hai chun bpen pleng piset
Please let me be your special song
ที่สุดจะได้ไหม ที่สุดของใจ
Tee soot ja dai mai tee soot kaung jai
Okay? That’s most special to your heart

ที่สุดของใจ เพราะเพลงรักดีดีไม่มีวันตาย
Tee soot kaung jai pror pleng ruk dee dee mai mee wun dtai
Most special to your heart because a good love song will never die
ไม่จางหายไปกับเวลา
Mai jahng hai bpai gup welah
Or fade away with time
ดั่งความรักดีๆ ย่อมไม่มีวันสลาย
Dung kwahm ruk dee dee yaum mai mee wun salai
Like good love, naturally it will never degrade
จะมั่นคงไปจนชั่วนิรันดร์
Ja mun kong bpai jon chua nirun
It will certainly go on for eternity

(***)

ฉันอยากเป็นเพลงรักที่เธอเลือกฟังทุกวัน
Chun yahk bpen pleng ruk tee tur leuak fung took wun
I want to be the love song that you choose to listen to every day
อยู่กับฉันให้นานเท่านานเสมอไป
Yoo gup chun hai nahn tao nahn samur bpai
Always stay with me for as long as possible
โปรดให้ฉันเป็นเพลงพิเศษ
Bproht hai chun bpen pleng piset
Please let me be your special song
ที่บรรเลงเพื่อเธอได้ไหม
Tee bunleng peua tur dai mai
That plays for you, okay?
โปรดให้ฉันเป็นเพลงพิเศษของเธอ
Bproht hai chun bpen pleng piset kaung tur
Please let me be your special song