เธอเหมือนเดือนกุมภา

All posts tagged เธอเหมือนเดือนกุมภา

Title: เธอเหมือนเดือนกุมภา / Tur Meuan Deuan Goompah (You’re Like February)
Artist: Fellow Fellow
Album: [Single]
Year: 2021

เธอนั้นเหมือนกับแสงแดดตอนเจ็ดโมงเช้า
Tur nun meuan gup saeng daet dtaun jet mohng chao
You’re like the sunlight at seven in the morning
เธอเหมือนเพลงใน playlist ที่ผมฟัง
Tur meuan pleng nai playlist tee pom fung
You’re like the songs on my playlist
เธอเหมือนกาแฟไม่ใส่น้ำตาลที่ผมต้องกินทุกวัน
Tur meuan gahfae mai sai numdtahn tee pom dtaung gin took wun
You’re like the black coffee I must drink every day
มันเหมือนอะไรที่ผมขาด ไม่ได้
Mun meuan arai tee pom kaht mai dai
It’s like you’re something I can’t be without

(*) เหมือนเพิ่งเจอไม่นาน เหมือนเพิ่งเจอเมื่อวาน
Meuan perng jur mai nahn meuan perng jur meuawahn
It’s like we just recently met, it’s like we just met yesterday
แล้วทำไมวันนี้กลับคุ้นเคย
Laeo tummai wun nee glup koon koey
So why does today end up feeling so familiar?

(**) ตั้งแต่ที่ได้พบเธอ เธอเปลี่ยนโลกที่ผมเคยพบเจอ
Dtung dtae tee dai pob tur tur bplian lohk tee pom koey pob jur
Since I met you, you’ve changed the world I once faced
เธอเหมือนเดือนกุมภา
Tur meuan deuan goompah
You’re like February
ตั้งแต่ที่ได้พบเธอ เธอเปลี่ยนโลกที่ผมเคยพบเจอ
Dtung dtae tee dai pob tur tur bplian lohk tee pom koey pob jur
Since I met you, you’ve changed the world I once faced
เธอเหมือนเดือนกุมภา
Tur meuan deuan goompah
You’re like February
เธอคือความรักที่ผมนั้นหามานาน
Tur keu kwahm ruk tee pom nun hah mah nahn
You’re the love I’ve been searching for for so long

Feels like 500 days of summer
Feels like about time
Feels like begin again with you

Feels like eternal sunshine
Feels like before sunrise
Feels like valentine’s day with you

เธอนั้นเหมือน croissant จากเตา ที่มันหอมเนย
Tur nun meuan croissant jahk dtao tee mun haum noey
You’re like a croissant fresh out of the oven that smells heavenly
เธอเหมือนฝนมาพร้อมแดดร้อน ในช่วงบ่าย
Tur meuan fon mah praum daet raun nai chuang bai
You’re like the rain that comes with the heat in the afternoon
เธอนั้นเหมือนรูปจากกล้องฟิล์มที่ถ่ายแล้วคาดเดาไม่ได้
Tur nun meuan roop jahk glaung film tee tai laeo kaht dao mai dai
You’re like a picture from a film camera that can’t be predicted how it will come out
แต่ไม่ว่ายังไง ก็สวยงามเสมอ
Dtae mai wah yung ngai gor suay ngahm samur
But no matter what, it’s always beautiful

(*,**)

   

Produced by : Tan Liptapallop
Lyrics and Composition : Tan Liptapallop and fellow fellow
Arranged by : Lukell
Mixed and Edited : Pete Tanskul
Vocals edited : Oh seksun