เธอเท่านั้น

All posts tagged เธอเท่านั้น

Title: เธอเท่านั้น / Tur Tao Nun (Only You)
Artist: Burin Boonvisut (บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์)
Album: [Single]
Year: 2018

ไม่เคยมีใครทั้งนั้น รบกวนจิตใจของฉันเหมือนเธอทำอยู่
Mai koey mee krai tung nun rop guan jit jai kaung chun meuan tur tum yoo
I’ve never had anyone bother my heart as much as you currently are
เธอคนเดียวที่ทำให้หลง ถ้าขาดเธอไปฉันคงหัวใจแทบหยุด
Tur kon diao tee tum hai long tah kaht tur bpai chun kong hua jai taep yoot
You’re the only person who infatuates me, if I were without you, my heart would nearly stop

ก็เธอนะคือความสุขของฉัน ก็เพราะฉันมีเธอที่เป็นดวงใจ
Gor tur na keu kwahm sook kaung chun gor pror chun mee tur tee bpen duang jai
You’re my happiness, because I have you as my heart
เธอคือเทพธิดาของฉัน จะไม่สนคนอื่น จะไม่มีวันเปลี่ยนไปไหน
Tur keu teptidah kaung chun ja mai son kon eun ja mai mee wun bplian bpai nai
You’re my goddess, I won’t care about anyone else, I’ll never change

(*) เธอเท่านั้นคนเดียวที่ทำให้ฉันวุ่นวายใจ
Tur tao nun kon diao tee tum hai chun woon wai jai
You’re the only one who stresses me out
เธอเท่านั้นคนเดียวที่ทำให้ฉันเป็นคนใหม่
Tur tao nun kon diao tee tum hai chun bpen kon mai
You’re the only one who makes me into a new man

ไม่เคยมีใครคนไหนที่ทำให้ฉันรักใครเหมือนรักเธออยู่
Mai koey mee krai kon nai tee tum hai chun ruk krai meuan ruk tur yoo
I’ve never had anyone make me love them like I’m in love with you
แล้วใครต่อใครจะดีแค่ไหน ฉันคงไม่ไปสนใจฉันมีเธออยู่
Laeo krai dtor krai ja dee kae nai chun kong mai bpai son jai chun mee tur yoo
And however wonderful everyone else is, I won’t show any interest, I have you

(**) และไม่ต้องการใครอีกทั้งนั้น ก็เพราะฉันมีเธอที่เป็นดวงใจ
Lae mai dtaung gahn krai eek tung nun gor pror chun mee tur tee bpen duang jai
And I don’t want anyone else because I have you as my heart
เธอคือเทพธิดาของฉัน จะไม่สนคนอื่น จะไม่มีวันเปลี่ยนไปไหน
Tur keu teptidah kaung chun ja mai son kon eun ja mai mee wun bplian bpai nai
You’re my goddess, I won’t care about anyone else, I’ll never change

(*,**,*,*)

   

Executive Supervisor : Vudtinun Bhirombhakdi
Executive Producer : Permsak Pisitsungkakarn
Producer : Gunn Rujinarong, Burin Boonvisut
Co producer : Kevin Inthawong
Melody : Atom Chanagun Rattanaudom
Lyric : Atom Chanagun Rattanaudom
Arranger : Kevin Inthawong, Gunn Rujinarong, Burin Boonvisut
Vocal Director : Gunn Rujinarong, Burin Boonvisut
Vocal : Burin Boonvisut
Chorus : Atom Chanakan Rattanaudom, Natt Buntita Prachamorn
Drums : Martrachai Makroodthong
Bass : Nathan East
Keyboards : Kevin Inthawong
Guitar : Gunn Rujinarong , Auth Hatthakulkovit
Digital Editor : Bell Snowbear
Recording Engineer : Arjampol Chandravuth
Mix Engineer : Eric Ferguson
Digital & Analog Mastering Engineer : Bernie Grundman

   

That retro 80s sound is really popular these days, isn’t it?
But this is a catchy song, and that girl in the music video is really attractive

Title: เธอเท่านั้น / Tur Tao Nun (Only You)
English Title: “No Way!”
Artist: Kidnappers
Album: [Single]
Year: 2016

ตกลงว่าใช่รักรึเปล่า ตกลงว่าใช่เธอรึเปล่า
Dtoklong wah chai ruk reu bplao dtoklong wah chai tur reu bplao
Would you agree that it’s indeed love? Would you agree that you’re the one?
ไม่มีคำตอบ ก็ไม่มีใครบอก
Mai mee kum dtaup gor mai mee krai bauk
There’s no answer, no one to tell
ฉันได้แต่ถามใจ
Chun dai dtae tahm jai
I can only ask my heart

อาจจะเป็นแค่เหงารึเปล่า อาจจะแค่หวั่นไหวชั่วคราว
Aht ja bpen kae ngao reu bplao aht ja kae wun wai chua krao
Might I just be lonely? Might I just be temporarily shaken?
แต่ทุกวันที่ผ่าน ไม่มีสักวัน
Dtae took wun tee pahn mai mee suk wun
But with every day that passes, there’s not a day
ที่ไม่มีเธอในใจ
Tee mai mee tur nai jai
That I don’t have you in my heart

ห้ามใจตัวเองตลอด ลองฝืนอารมณ์ข้างใน
Hahm jai dtua eng dtalaut laung feun ahrom kahng nai
I always forbid myself, I try to resist the emotions inside
ทดลองทำตัวห่างๆ อยากรู้ว่ายัง ยังจะคิดถึงอยู่ไหม
Tot laung tum dtua hahng hahng yahk roo wah yung yung ja kit teung yoo mai
I try to distance myself, I want to know if I still, still think of you

นี่มันคือความรักแน่ๆ หลอกตัวเองเท่าไรยิ่งแย่
Nee mun keu kwahm ruk nae nae lauk dtua eng tao rai ying yae
This is love for sure, the more I deceive myself, the worse it gets
ใกล้เธอเท่าไหร่ ยิ่งชัดเจนว่าใจ
Glai tur tao rai ying chut jen wah jai
The more I’m near you, the clearer it gets that my heart
ฉันมีแต่เธอทั้งนั้น
Chun mee dtae tur tung nun
Has only you

(*) ห้ามใจตัวเองตลอด ลองฝืนอารมณ์ข้างใน
Hahm jai dtua eng dtalaut laung feun ahrom kahng nai
I always forbid myself, I try to resist the emotions inside
ทดลองทำตัวห่างๆ สุดท้ายก็ยัง มีแต่เธอ ในจิตใจ
Tot laung tum dtua hahng hahng soot tai gor yung mee dtae tur nai jit jai
I try to distance myself, but in the end, I still have only you in my heart

(**) เธอผู้เดียวที่อยู่ในใจฉัน ไม่เคยเปลี่ยน และ
Tur poo diao tee yoo nai jai chun mai koey bplian lae
You’re the only person in my heart, that’ll never change, and
มันไม่มีทางอื่น ไม่ต้องการคนอื่น
Mun mai mee tahng eun mai dtaung gahn kon eun
There’s no other way, I don’t want anyone else
ก็เมื่อได้ลองถามใจ ได้หยุดและลองทบทวน คำตอบคือมันไม่มีทางอื่น ไม่ต้องการคนอื่น
Gor meua dai laung tahm jai dai yoot lae laung top tuan kum dtaup keu mun mai mee tahng eun mai dtaung gahn kon eun
When I tried asking my heart, I stopped and tried to reconsider, the answer is that there’s no other way, I don’t want anyone else
ต้องเธอเท่านั้น (และนั่นเพราะ)
Dtaung tur tao nun (lae nun pror)
It must be only you (and that’s because)

(*,**)

รักเพียงเธอผู้เดียวและ ไม่เคยเปลี่ยนแปลงไป
Ruk piang tur poo diao lae mai koey bplian bplaeng bpai
I love only you alone, and that will never change
ไม่ต้องการคนอื่นใด ใจฉันมีแต่เพียงแค่
Mai dtaung gahn kon eun dai jai chun mee dtae piang kae
I don’t want anyone else, my heart has only

(**)

   
เนื้อร้อง : Tom Bob
ทำนอง : เมย์-ภควัฒน์ ไววิทยะ
เรียบเรียง : KIDNAPPERS
Recorded and Mixed Down at Atomix Clubbing Studio and Apollo Lab. Bkk
Mastered by Tom Coyne at Sterling Sound, NYC

   
Fellow fans of 80s-style synth pop-rock, definitely don’t miss this group~ I don’t think they’ve ever put out a bad single. Sound aside, I’m loving the vibe of the music video for this as well, especially with the inclusion of several big-name actors, including the one and only Ananda Everingham~ This one’s going to be on repeat on my playlist for a while

Title: เธอเท่านั้น / Tur Tao Nun (Only You)
Artist: Klui (ขลุ่ย วชิระ – written by Earn Piyada)
Album: Behind the Songs
Year: 2006

ในค่ำคืนที่มีเธออยู่เคียงข้างกัน
Nai kum keun tee mee tur yoo kiang kahng gun
During the nights I have you by my side
มันช่างอุ่นใจเหลือเกิน
Mun chahng oon jai leua gern
It’s so warm
ต่อให้คนมากมายไม่อาจคลายความเหงา
Dtor hai kon mahk mai mai aht klai kwahm ngao
Though so many people couldn’t alleviate my loneliness
เท่าที่มีเราอยู่เพียงสองคน
Tao tee mee rao yoo piang saung kon
All I have is just the two of us

แต่เวลาที่เปลี่ยน จิตใจคนนั้นเปลี่ยน
Dtae welah tee bplian jit jai kon nun bplian
But time changes, people’s minds change
เลยทำให้เธอไม่มั่นใจ
Loey tum hai tur mai mun jai
Making you uncertain
เธออยากให้ฉันรับปากว่าจะไม่จากไปไหน
Tur yahk hai chun rup bpahk wah ja mai jahk bpai nai
You want me to reassure you that I won’t go anywhere
ไม่ให้ใครมาแทนที่เธอ
Mai hai krai mah taen tee tur
I won’t let anyone replace you

(*) แต่ไม่สัญญาได้ไหมว่าจะรักตลอดไป
Dtae mai sunyah dai mai wah ja ruk dtalaut bpai
But I promise we’ll love each other forever
ไม่สัญญาได้ไหมว่าพรุ่งนี้จะเป็นเช่นไร
Mai sunyah dai mai wah proon gnee ja bpen chen rai
I can’t promise how tomorrow will be
บอกได้เพียงว่าชีวิตฉันมีเธอเป็นหัวใจ
Bauk dai piang wah cheewit chun mee tur bpen hua jai
All I can tell you is that my life has you as my heart
และคงจะไม่มีใครเปลี่ยนใจฉัน
Lae kong ja mai mee krai bplian jai chun
And no one will change my heart

(**) ก็มีแต่เธอเท่านั้นที่เปลี่ยนแปลงได้ทุกอย่าง
Gor mee dtae tur tao nun tee bplian bplaeng dai took yahng
Only you could change everything
มีแต่เธอที่รู้รักจะเป็นเช่นไร
Mee dtae tur tee roo ruk ja bpen chen rai
Only you knows how love is
ก็มีแต่เธอเท่านั้นที่เก็บรักฉันเอาไว้
Gor mee dtae tur tao nun tee gep ruk chun ao wai
There’s only you who keeps my love
คนเดียวที่เปลี่ยนหัวใจฉันได้ ก็คือเธอ (ก็มีแต่เธอเท่านั้น)
Kon diao tee bplian hua jai chun dai gor keu tur (gor mee dtae tur tao nun)
The only person who can change my heart is you (I have only you)

ต่างคนเคยพลาดผิดกับชีวิตที่ผ่าน
Dtahng kon koey plaht pit gup cheewit tee pahn
Everyone has messed up their life at some point
เคยทรมานมากมาย
Koey toramahn mahk mai
It was such torture
ในวันนี้แค่เพียงได้กุมมือกันไว้
Nai wun nee kae piang dai goom meu gun wai
Today, I just have to take your hand
จะทุกข์เพียงใดก็คลายเพราะรักเรา
Ja took piang dai gor klai pror ruk rao
And however much I’m suffering, it goes away because of our love

(*,**,**)

ก็มีแต่เธอเท่านั้น
Gor mee dtae tur tao nun
I have only you
คนเดียวที่เปลี่ยนหัวใจฉันได้ ก็คือเธอ
Kon diao tee bplian hua jai chun dai gor keu tur
The only person who can change my heart is you