เธอบอก

All posts tagged เธอบอก

Title: เธอบอก / Tur Bauk (You Told Me)
Artist: Folksong
Album: [Single]
Year: 2019

ฉันรู้ว่าตอนนี้มันดึกมากแล้ว แต่ฉันยังคงคิดถึงเธอ
Chun roo wah dtaun nee mun deuk mahk laeo dtae chun yung kong kit teung tur
I know that it’s really late now, but I’m still thinking of you
มันคงจะไม่ไหว ถ้านอนเพ้อ อยู่คนเดียว จากนั้นฉันเลยได้เผลอกดโทร ไป หา
Mun kong ja mai wai tah naun pur yoo kon diao jahk nun chun loey dai plur got toh bpai hah
I just couldn’t take it sleeping in a fantasy, alone, from that, I absently dialed your number and called you

(*) ได้พูดได้คุยเรื่องของเราในวันเก่า ได้พูดได้คุยเรื่องราวที่เราทำมันหาย
Dai poot dai kooey reuang kaung rao nai wun gao dai poot dai kooey reuang rao tee rao tum mun hai
We talked about our matters from the old days, we talked about the stories that we made disappear
ได้พูดได้คุยเรื่องราวของเรา ตั้งมากมาย แต่สุดท้าย จบลงด้วยคำนี้
Dai poot dai kooey reuang rao kaung rao dtung mahk mai dtae soot tai jop long duay kum nee
We talked about so many of our stories, but in the end, it ended with these words

(**) เธอบอกว่าเขา รออยู่ ไม่รู้ ว่าเราจะได้พบกันอีกเมื่อไร
Tur bauk wah kao ror yoo mai roo wah rao ja dai pob gun eek meua rai
You told me that he was waiting, you didn’t know when we’d get to meet again
แค่รู้ว่าเธอคุยต่อไม่ไหว เธอถามว่าฉันโอเค ใช่ไหม ไม่รู้จะถามอย่างนั้นทำไม เมื่อเธอต้องไปอยู่ดี
Kae roo wah tur kooey dtor mai wai tur tahmw ah chun okay chai mai mai roo ja tahm yahng nun tummai meua tur dtaung bpai yoo dee
You just knew that you couldn’t keep talking, you asked if I was okay, I don’t know why you asked that when you already had to go

จริงๆว่ะวันนี้ ก็คิดถึง เลยโทรหา ไม่ได้โทรมาเพื่อรู้ ว่าเธออยู่กับใคร
Jing jing wa wun nee gor kit teung loey toh hah mai dai toh mah peua roo wah tur yoo gup krai
I was really missing you today, so I called, I didn’t call to know who you were with
จริงๆต้องเข้มแข็ง ไม่อ่อนแอ เธอบอกไว้ แต่เพราะฉันนั้นได้เผลอกดโทรไปหา
Jing jing dtaung kem kaeng mai aun ae tur baukw ai dtae pror chun nun dai plur got toh bpai hah
I really must be strong and not weak, you told me, but because I carelessly dialed your number and called you

(*,**)

จริงๆก็รู้อยู่แล้วว่าสักวันต้องเจอ แต่ไม่คิดว่าเธอจะทำฉันเพ้อขนาดนี้
Jing jing gor oo yoo laeo wah suk wun dtaung jur dtae mai kit wah tur ja tum chun pur kanaht nee
I really knew that some day I’d have to face this, but I didn’t think that you would make me this crazy
ยังมีคำพูดมากมาย ที่อยากบอกเธอนะคนดี แต่ไม่ทัน ได้พูดเลย เธอก็เอ่ย ปาก
Yung mee kum poot mahk mai tee yahk bauk tur na kon dee dtae mai tun dai poot loey tur gor oey bpahk
There’s still so many words that I want to tell you darling, but I didn’t get a chance to say them, as you spoke

(**)

   

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
Producer : นรเทพ มาแสง
คำร้อง : เขมภูมิ โพธิชัย
ทำนอง : เขมภูมิ โพธิชัย
เรียบเรียง : โกวิทย์ ตั้งโยธิน, นวพล พลเดช, ภาคภูมิ วัฒเวียงคำ